Hungarista Mozgalom - Ausztráliai Szórványok Tájékoztató Szolgálata, 1991 (31. évfolyam, 1-6. szám)

1991-01-01 / 1. szám

11 T 3l.ÉVF.« ! » SZÁM............................HUNGARISTA TÁJÉKOZTATÓ-,.................! 99T JANUÁR—FEBRUÁR» NYITOTT SZEMMEL. . . , Közli : Kántor I. Csaba OLASZORSZÁG A KOMMUNIZMUS CSŐDJÉT MOST EURÓPÁBAN A KOMMUNISTÁK EGYKORI TITKOS TEVÉKENYSÉ­GÉNEK FELFEDÉSE KÖVETI. UGYANAKKOR AZ ANT I KOMMUN I STA CÉGÉR ALATT LAPULŐ SZERVE­ZETEK MŰKÖDÉSE IS BEHATÓBB VIZSGÁLAT TÁRGYÁVÁ LESZ. ÍGY MOST KIDERÜLT, HOGY 0— LASZ0RSZÂG8AN OLASZ-AMERIKAI MEGEGYEZÉS ALAPJA M, AZ Î956 ÉVI MAGYAR FORRADALMAT KŐVETŐEN, FEGYVERES ANT IKOMMUN ISTA TITKOS SZERVEZETET HÍVTAK ÉLETRE "GLADIO" (magyarul: kard) fedőnév alatt. E szervezet fö feladata a Varsói Paktum államai ÁLTAL MEGINDÍTOTT HÁBORÚ ESETÉBEN FÖLDALATTI FEGYVERES ELLENÁLLÁS KIFEJTÉSE LETT VOLNA A BETOLAKODÓ MEGSZÁLLÓKKAL SZEMBEN. MELLÉKFEI '.‘.TAI KÖZÉ TARTOZOTT TÖBBEK KÖZÖTT AZ OLASZ KOMMUNISTÁK FÉK ENTARTÂSA. E TITKOS SZERVEZET EGÉSZ OLASZORSZÁG­BAN ! 39 REJTETT FEGYVER-LŐSZER ÉS ROBBANÓANYAG RAKTÁRRAL RENDELKEZETT. AZ OTT TÁROLT FEGYVER ÉS LŐSZER KIZÁRÓLAGOSAN A VaRSÓI PaKTJM HADSEREGEINÉL RENDSZERE­SÍTETT anyagból Állt, míg a robbanóanyagok ameriiai ereoetöek voltak. 1972-ben SAJNÁLATOS VÉLETLEN5ÉGBÖL AZ EGYIK ILYEN TITKOS HADIANYAGRAKTÁRT ILLETÉKTELENEK FELFEDEZTÉK. EZÉRT AZ OLASZ TITKOSSZOLGÁLATNAK HALADÉKTALANUL BE KELLETT GYŰJTE­NIE 12 tartály hiányával az összes rejtett hadianyagot. Persze a hiányzó tartá­lyokról MINDMÁIG HIÁNYZIK MINDEN NYOM. “ A "GLADIÁTOROK" SZERVEZÉSE ÉS KIKÉPZÉ­SE MÖGÖTT, ÉRTHETŐ OKOKBÓL, AZ OLASZ TITKOSSZOLGÁLAT ÁLLT. A FÖLDALATTI ELLEN­ÁLLÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KIKÉPZÉSÉT A SZERVEZET KERETÁLLOMÁNYA IDÖRŰL-IDÜRE A KÜLÖNBÖZŐ SZAKOSÍTOTT NATO K|KÉPZÖTÁB0ROKBAN NYERTE EL. “MINDERRŐL AZ ÖSSZES OLASZ KORMÁNYOK EGÉSZEN NAPJAINKIG TUDOMÁSSAL BÍRTAK. IGY MÉG A KERESZTÉNY-SZO­CIALISTÁKKAL KOALÍCIÓBA MENT MARXISTA SZOCIALISTÁK 1S! TÖBBEN, AKIK AZ OLASZ PO­LITIKA ZEG-ZÓGOS ÚTJAIVAL TISZTÁBAN VANNAK, NÉMI ÖSSZEFÜGGÉST "SEJTENEK" A FEN­TIEKBEN VÁZOLT TITKOS SZERVEZET ÉS AZ 1969-BEN, M/JO \Z 1980-BAN TŰRTÉNT OLASZ­­ORSZÁGI BOMBAROBBANTÁSOK KÖZÖTT, AMELYEKNEK KÖZEL 140 HALÁLOS ÁLDOZATA VOLT. Később a robbantásos terrorcselekmények tetteseit, minden "félreértést kizáró­an" az OLASZ JOBBOLDALI, ILLETVE NEMZETI MOZGALMAK SORAIBÓL HALÁSZTA KI AZ OLASZ TITKOSSZOLGÁLAT. A cél egyértelmű volt: kikapcsolni a demokratikus összhang meg­zavaró IT1 AUSZTRIA Az osztrák NEUE KRONEN ZEITUNG című újság "Ami nem lehetséges" címem cikket KÖZÖLT A KÜLFÖLDRŐL BEÖZÖNLŐ BEVÁNDORLÓK PROBLÉMÁJÁRÓL. TÖBBEK KÖZÖTT ÍGY !R: "Ha Ml OSZTRÁKOK UGYANANNYI BEVÁNDORLÓT AKARUNK BEBOCGÁJTAN! HOZZÁNK, MINT AZ U.S.A., s HA EHHEZ A KÉT ÁLLAM TERÜLETEINEK FELÜLETÉT SZÁMÍTÁSBA VESSZÜK, AK­KOR NEKÜNK ÉVENTE 963 MENEKÜLTNEK A BEFOGADÁSA MÁR REKORDSZÁMNAK MINŐSÜLNE. Ez A K ILENCSZÁZHATVANHÁROM JÓVAL KEVESEBB AZOKNÁL, AKIK EGY-EGY LABDARUGÓ MÉRKŐZÉS­NÉL "ITTFELEJTIK MAGUKAT". EDDIG NEM IS VOLNA BAJ EZZEL A SZÁMMAL, DE MÉG EZER­REL IS KIEGYEZNÉNK. ENNYIT EL B I RU NK , SÜT MÉ G HASZNUKAT IS VEHETJÖK. NYUGODTAN FELVEHETNÉNK TÖBBET IS KÖZÖLÖK, FELTÉVE HA SZAKMAI KÉPESÍTÉSÜK VAN, LAKÁSSAL RENDELKEZNEK ÉS NINCS BŰNÖZŐ ELŐÉLETÜK. TÉNY, HOGY GONDTALANUL NEM ENGEDHETÜNK BE SZÁZEZREKET, MERT EBBEN AZ ESETBEN RÖVID IDŐN BELÜL A 8 MILLIÓ KIVÁNDOROLNI KÉSZ OROSZBÓL LEGALÁBB 2 MILLIÓ HOZZÄNK JÖNNE, KIEGÉSZÍTVE \ MILLIÓ ROMÁNNAL, ÉS LENGYELLEL, ESETLEG 200,000 TÖRÖKKEL, PÁR SZÁZEZER BOLGÁRRAL, KURDDAL, LIBA­NONIVAL, EGYIPTOMIVAL ÉS vietnámival... IZRAEL A TEL-AVIVI JEU IOT ACHARNOT című újságban a németek újra egyesítését "A szü­netnélküli ELL: lÜRZÉS" CÍMŰ CIKKÉVEL ÍGY ÜNNEPELTE: "LESZNEK EGYES EMBEREK, AKIK az újraegyesítésben ünnepléshez okot találnak, de lesznek mások is, fűként itt Izraelben, akik az újraegyesítést vegyes érzelmekkel követik. Amit Németország NEKÜNK TETT, AZT NEM LEHET CSAK ÚGY EGYSZERŰEN ELFELEJTENI ÉS A TÖRTÉNELEMKÖNY­VEKBŐL kitörölni... Ennek az örümtüztül égő Németországnak a szavai nem fogják SEM MEGGYŐZNI, SEM MEGNYUGTATNI A VILÁGOT. MOSTANTÓL KEZDVE AZ EGYESÍTETT NÉMET­ORSZÁG NAPONTA, DE ÓRÁNK INT PRÓBA ALATT ÁLL MAJD. ÁLLANDÓ ELLENŐRI ZÉSNEK VETJÜK ALÁ MEGHATÁROZATLAN IDŐRE. Ml, A HOLOCAUST TÚLÉLŐ' NEMCSAK MAGUNKKAL, DE MÁRTÍR­JAINKKAL SZEMBEN IS TARTOZUNK AZZAL, HOGY AZ ELLENŐRZÉS SZÜNET NÉLKÜL MEGTÖRTÉN­JÉK. . ." E CIKKBŐL TANULHATNÁNAK A MAGYAROK: VAJON KÉSZEN VÁCINK-E RÁ, HOGY ÁLLANDÓ­AN SZEM ELŐTT TARTSUK AZOKAT, AKIK AZ UTÓBBI 70 ÉV ALATT KÉTSZER IS RENDEZTEK "Magyar Holocaustot")!? A mi mártírjaink nem köteleznek bennünket semmire??? Magyarok, gondolkozzunkí /folytatás a 9. oldalon/

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék