Hungarista Mozgalom - Ausztráliai Szórványok Tájékoztató Szolgálata, 1996 (36. évfolyam, 1-6. szám)

1996-01-01 / 1. szám

A HUNGARISTA PER f995 November !-töl folyik a Fővárosi Bíróságon a hungaristák pere. Ebben a tipi­kusan Rákosi-Kádár időkre emlékeztető koncepciós politikai perben négy MNA és KÉT MNSZ tag áll "közösség elleni izgatás" és "tiltott jelképek terjesztése" VÁDJÁVAL A BÍRÓSÁG ELŐTT. ABBAN A MaRKÓ-UTCAI ÉPÜLETBEN, AHOL AZ ELMÚLT 50 ÉVBEN ANNYI BECSÜLETES HAZAFIT ÍTÉLTEK HALÁLRA ÉS VÉGEZTEK KI, VAGY TEMETTEK EL HOSSZŰ ÉVEKRE, ÉVTIZEDEKRE ELEVENEN A BOLSEVISTA BÖRTÖNÖKBE. KEZDETBEN A "NÉPB IRóSÁGNAK" NEVEZETT HÓHÉRBANDA ÜGYKÖDÖTT, MAJD A TÖMEGGY I LKOS A’VH ZSOLDOSAI ÉS Î 956 UTÁN KÁDÁR PRIBÉKJEI HOZTAK OLYAN ÍTÉLETEKET, AMELYEK ÖRÖK SZÉGYENFOLTJAI AZ EMBERI­SÉG TÖRTÉNELMÉNEK. Î989 UTÁN RÖVID IDŐRE FELTÁMADT A REMÉNY, BÍZTUNK ABBAN, HOGY VÉGETÉR AZ ÖT ÉVTIZEDES GYALÁZAT ÉS AZ IGAZSÁG VALAMILYEN FORMÁBAN ÉRVÉNYESÜLHET. Ma MÁR TUD­JUK, HOGY VlSlNSZKlJ ELVTÁRS TÖRVÉNYEI SZERINT ÍTÉLKEZNEK MÉG MINDIG AZOK, AKIK EDDIG IS SÁRBA TAPOSTÁK AZ IGAZSÁGOT. NINCS VÉGE AZ ÖTVENÉVES SZÉGYENTELJES GYA­KORLATNAK, MA IS ÉL ÉS MŰKÖDIK A "LEN I N|-ELV", MA IS FEGYVER MÉG A BÍRÓSÁG, A DIKTATÚRA NEMZETELLENES FEGYVERE. SOHA NEM VOLT MÉG ILYEN KIRÍVÓAN EGYÉRTELMŰ A JOGI KETTŐS MÉRCE ALKALMAZÁSA, AMELY MINDEN ESETBEN A MAGYARSÁG ÉRDEKEI ELLEN CSELEKVŐKET ÁRTATLANNAK MINŐSÍTI ÉS AZ ALKOTMÁNYBAN, VALAMINT AZ EURÓPAI EGYEZ­MÉNYBEN BIZTOSÍTOTT ALAPVETŐ EMBERI JOGOK GYAKORLÁSÁÉRT ~ VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÉRT ” A JOGI ÉS FIZIKAI TERROR LEGKEMÉNYEBB ESZKÖZEIVEL ÉL A HAZAFIAKKAL SZEMOEN. Közismert Landeszman rabbi ügye, a Magyar Címer meggyalázása ("A magyarok zse* NIK"), SZENTJEINK ÉS HŐSEINK PORNOGRÁF VERSEKBEN! KIGÚNYOLÁSA. EZEKBEN AZ ESE­TEKBEN AZ ÜGYÉSZSÉGEK NEM TALÁLTAK SEMMI OLYAT, AMIT OLYANFÉLEKÉPEN ÍTÉLTEK VOL­NA meg, mint Györkös Istvánnak azt a kijelentését, miszerint Szálasj Ferenc Î944 OKTÓBER Î5-ÉN TÖRVÉNYESEN VETTE ÁT A HATALMAT. EZÉRT A KIJELENTÉSÉRT AZONNAL LE­TARTÓZTATTÁK T 994 ÁPRILIS 28-án ÉS HÁROM HÓNAPI GYORSK0CS|-UTCAl EMBERTELEN VIZSGÁLATI FOGSÁG UTÁN (aHOL HERCZEGFALVI NÉ ROZMAN ANNA "B|RÓ" SZEMÉT GYILKOSNAK NEVEZTE) SZABADLÁBRA HELYEZTÉK, KIVÁRVA AZT AZ IDŐT, AMÍG A LETARTÓZTATOTT MAGÁN­­GAZDASÁGA TELJESEN TÖNKREMEGY. Î 994—B EN ÉS Î995-BEN FOLYTAK AZOK A BÍRÓSÁGI PEREK, AMELYEKBEN AZ ELÉVÜLHETET­LEN NÉPGYILKOSSÁGGAL VÁDOLTAK ÁLLTAK A BÍRÓSÁG ELÉ. MOSONMAGYARÓVÁR, SALGÓTARJÁN, TlSZAKÉCSKE, A BUDAPESTI KOSSUTH-TÉR TÖMEGGYILKOSAI, A SZÁMTALAN SORTÖZ VÉGREHAJ­TÓI ÉS PARANCSKIADÓI KÖZÜL MINDENKIT FELMENTETTEK A BÍRÓSÁGOK (kÉT SZEMÉLYT KI­VÉVE), MIALATT OLYAN JELSZÓÉRT, MINT "K| AZ IDEGENEKKELi" EGY ÉVES BÖRTÜNBÜNTE­TÉST MÉRT KI UGYANEZ A BÍRÓSÁG. FADDY OTHMÁR ATYA ENNEK ELLENÉRE Î995 NOVEMBER H-ÉN ÓRIÁS! TÖMEG ELŐTT, A FÜGGETLEN KISGAZDA PÁRT GYŰLÉSÉN EZT BÁTRAN MEGIS­MÉTELTE. Nyilván már szerkesztik ellene is a vádiratot, 86 évére és igazára va­ló TEKINTET NÉLKÜL. A "TILTOTT JELKÉPEK TERJESZTÉSE" MINT VÁDPONT, EGYENESEN NEVETSÉGES. A VÁD TÁRGYA KÉT OLYAN ÚJSÁG OLVASÁSA ÉS ÁTADÁSA MAGÁNTERÜLETEN ÉS NÉGYSZEMKÖZT (a VÁD EZT MÉG BIZONYÍTANI SEM TUDJA), AMELYEN EGY KÉT CENTIMÉTERES "TILTOTT JEL­KÉP "( NY I LA SK ERESZT ) LÁTHATÓ. Arra AZ EGÉSZ ORSZÁGOT FELHÁBORÍTÓ TV ADÁSRA VISZONT, AMELYBEN Î994 NOVEMBER 30-Á N AZ MSZMP ÓRIÁSI VÖRÖS CSILLAGOS PROPAGANDAPLAKÁTJÁT "Megoldás: szocializmusÍ" szöveggel hosszú perceken át mutatta a képernyő, magá­tól ÉRTHETŐ MÓDON EGYETLEN ÜGYÉSZSÉG SEM REAGÁLT. Mindezekből egyértelmű következtetést kell levonnunk: a bolsevizmus él és vi­rul, A MAGYAR CSAK MÁSODRENDŰ ÁLLAMPOLGÁR SAJÁT HAZÁJÁOAN. A BoROSS-KLIKK VÁ­LASZTÁSI PROPAGANDA-FOGÁSNAK NEVEZTE A HUNGARISTÁK ELLENI HAJSZÁT, VISZONT A GYA­KORLAT JÓL MEGTERVEZETT, HOSSZÚTÁVÚ ŰLDŰZÉSRE UTAL. EZ AZ ÜLDŰZÉS IGAZSÁGUNK KÉTSÉGTELEN B|ZONY|TÉKA, MERT NEM AZ A HATALMAS. AKI ÜLDÜZ. HANEM AKIT ÜLDÖZNEKl /MNA TÁJÉKOZTATÓ, Î995 november/ Amely pisztráng az árral úszik: LEHET BOLDOG, HASA FEHÉRJÉT LEHET, HOGY PARTI NEFELEJCSEK • KÍVÁNJÁK, HOGY CSÓKKAL ELÉRJÉK S HOLDFÉNY HULLONG RÁ,MINT A TEJCSEPP de a Faj meghalt benne: hulla. A hasukat boldogság-nappal SŰTTETHETIK a RENEGÁTOK, magyar júdások, árral úszók: a nevük hulla, létük átok] Pisztráng-lelkű pajtás előre, A FORRÁS-ÁLMÚ HEGYTETŐRE. Mécs László Reméljük, hogy a hungarista perben hozott ítéletet egyik kűvetkezö számunkban ISMERTETHETJÜK, AZ ÍTÉLET BÍRÓSÁGI INDOKOLÁSÁVAL EGYÜTT.--------------------------------------------------*______________________________

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék