Egyetemi Lapok, 1904 (19. évfolyam, 2. szám)

1904-11-13 / 2. szám

■W' lazii^. ■Br 35eiDsen­y íjesuy ec5®i^6 -- --­—------------------------——^------------------^--------------------------------------------------------^ SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL ;— — ELŐFIZETÉSI DIJ : -------------­BUDAPEST, IV., KAPLONY-U. 7. ' EGÉSZ ÉVRE 8 K NEGYEDÉVRE 2 K — --------- TELEFON ----------------­FÉLÉVRE 4 K EGYES SZÁM 20 F MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. FŐ- ÉS KÖZÉPISKOLÁK KATHATÓINAK EGÉSZ ÉVRE 4 KOR. I FG: V _­AM.^.u,j£L,J

Next