Egyetemi Lapok, 1905 (19. évfolyam, 9-29. szám)

1905-01-22 / 9. szám

mu EGYETEMI lI 9. s^dm. 1905. jan. 22. /;y’t' :S p t|uatalo6 Kö^tön^. X­X. évfolYam FOS^ei^i^e^^GOf^: ^r. j5aT)^c^y peuebo^ ^gei^f^e^gGO; . SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, IV., KAPLONY­ UTCA 7. TELEFON ELŐFIZETÉSI DIJ: EGÉSZ ÉVRE 8 K FÉLÉVRE 4 K NEGYEDÉVRE 2 K­EGYES SZÁM 10 FILL. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. FŐ- ÉS KÖZÉPISKOLÁK HALLGATÓINAK EGÉSZ ÉVRE 4 KOR.

Next