Egyetemi Lapok, 1905 (19. évfolyam, 9-29. szám)

1905-01-22 / 9. szám

m u EGYETEMI lI p t|uatalo6 Kö^tön^. /;y’t' :S X\X. éüfolYam 9. s^dm. 1905. jan, 22. FOS^ei^i^e^^GOf^: ^r. j5aT)^c^y peuebo^ ^gei^f^e^gGO; . SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, IV., KAPLONY-UTCA 7. TELEFON ELŐFIZETÉSI DIJs EGÉSZ ÉVRE 8 K FÉLÉVRE 4 K NEGYEDÉVRE 2 K EGYES SZÁM 10 FILL. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. FŐ- ÉS KÖZÉPISKOLÁK HALLGATÓINAK EGÉSZ ÉVRE 4 KOR. ■. /. L.J>. !S . ' £r< w}­­-Á ■■ül .'l

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék