Egyetemi Lapok, 1911 (24. évfolyam, 1-20. szám)

1911-01-10 / 1. szám

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ Egyetemi körök é­s egyesületek ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ --------- legelőnyösebben szerzik be --------­nyomtatvány, papír és írószer szükségletüket Wessely és Horváth­­ Pécs. Különösen ajánljuk: évi jelentések, év­könyvek, művek, időszaki lapok, továbbá báli meghívók és táncrendek jutányos előállítását. BLAZEK HOOLIHE Kecskeméti­ u. 1. Alapíttatott 1891-ben. Villanyerőre berendezett műköszörülde. Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű szakba vágó acélárukban. Acéláruk csakis a legjobb minőség­ben vannak raktáron. Javítások és köszörülések azonnal és legjobban eszközöltetnek. Árjegyzék Aludnatra ingyen és bérmentve. Itz egyetem mellett. Özv. Hruska Lipótné kávé-, tej- és csemege-üzletében a legjobban lehet reggelizni. IV., Kaplony­ utca 1. sz. Telefon 179—31. "egyetemi hallgatók" podgyászát, csomagját, olcsón, lelkiismeretesen és gyorsan csak a GLOBUS szállítja BUDAPEST, VII., Dohány­ utca 72. Telefon 64—87. □ □□□ PnrrPHPtitart nevelőt, nyelv- és ze- V_/U1 i­CpClilUi netanitót, magántitká­rokat, levelezőket, írnokokat stb. díjtalanul közvetít a Bölcsészethallgatók Segítő Egyesülete, Budapest, IV., Központi egyetem, II. emelet. 13E«3ES3EE3Ge3S3®3 Hirdetések a kiadóhivatalban felvétetnek. TELEFON 58—45.KOVALD fest, tisztit! TELEFON 58—45. Gyár és főüzlet, Budapest, VII. ker., Szövetség­ u. 37. sz. Gyűjtőtelepek a székesfőváros minden részében.------Képviseletek vidék legtöbb városában Első magyar acélirótoll-, tollszár- és indigó-másolópapir-gyár *.* Acél irótollak, tollszárak, BuDQ-iratkapcsok, rajzszegek. Schuller­­József pest. Indigó másoló, írógép­­másoló és irógép-stencil­­.*. viaszpapirok gyártelep: X., Gyömrei-ut cl. Telefon 61—61. szám. Városi iroda : IIl., Dalnok­ utca 20. Telefon 28—19. szám. Sürgönyeim : HOELTOLL. 5 százalék a ,,Sorompó** jelzéssel ellátott cikkek után a Sorompó Országos Iparvédő Liga javára. Rajzmásoló-papir, rajz­­papír vászonra húzva. .­. olajpapírok Viasz- és ceresinpapírok, fényérzékeny papír és vászon, negatív és pozi­tív villám-fényérzékeny papír és vászon

Next