Egyetemi Lapok, 1912 (25. évfolyam, 3-20. szám)

1912-02-15 / 3. szám

Az Egyetemi Lapok kaphatók minden nagyobb könyvkeres­­kedés-, papirkereskedés- és tőzsdében. Kun János, SS,­?­VII., Üllői­ út 24. Kizárólag saját készitményü­nr­- és női fehérnem­űek. Hamerli-féle börkertyük. Harisnya és nyakkendők nagy választékban. — Egyetemi hallgatóknak 50­0 árengedmény. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ I Egyetemi é­s Főiskolai Ifjúság szives figyelmébe!!­­ ♦ Sok pénzt takarit meg, ha fehérnemű és össze­s­­ri divat dolgait ♦ ♦ nálam veszi. Selyem nyakkendő Ifl kr.-tól I frt 50 kr.dg. Rendkivüli ♦ X árkedvezmény az összes férfi divat cikkekben. Tisztelettel X I Hecht Jenő Budapest, Vill., Üllői­ út 18. sz. | ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ a B Cs. és kir. udv. szállitj. TELEFON 92­0,■7 y B NAGY IMRE |''­: I á BUDAPEST, FŐVÁM-TÉR 6. SZ. B ö (a központi uóedvcsarnok átellenében), ^ kötészete BUDAPEST, FŐVÁM-TÉR 6. SZ. (a központi uóedvcsarnok átellenében), I a Czigány János cégnek évek óta kizárólagos tulajdonosa. | 1^ 6 S32 S321IS32) ÍDI tOl íD] tOl íQ] ÍQ] lOJ töl tOl LCT [Dl JCROUSCHei^ ' ítí ÉKSZERÉSlV BUDAPESTEN Hirdetések a kiadóhivatalban felvétetixek. BUDAPESt, lU. Kecskeméti­ u. 1.B­ERZEK ADOLFHE Alapittatott lOTI-ben. Viflanyeröre berendezett műköszörülde Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű szakba vágó acélárukban. Acéláruk csakis a legjobb minőség­ben vannak raktáron. Javítások és köszörülések azonna­l a legjobban eszközöltetnek. Fírjegyzék kiudnotro ingyen és bérmentáz. Az egyetem mellett. Özv. Hruska Lipótné kávé-, tej- és csemege-üzletében a legjobban lehet reggelizni. IV., Kaplony­ utca 1. sz. Telefon 179 51. ■■■■■nai TELEFON 58-45 és 128—13 TELEFON 58—45 és 128-13 KOVALD fest, tisztit! Gyár és főüzlet: Budapest,­­?ll. ker., Szövetség-u. 37. sz. Gyüjtőtelepek a székesfőváros minden részében. — Képviseletek a vidék legtöbb városában.­­-- A szigorlatra és ügyvédi vizsg­l­y­gákra nélkülözhetetlen tan­könyv mindig kapható Benkő Gyula Grill-féle udv. könyvkereskedésében Budapest, Dorottya­ utca 2. és az összes hazai könyv­kereskedésekben. Ára 21 korona. 1 Kosztolányi teret I«, a V é o » Ifi I' o li « BUDAPEST, Üllői­ út 21. Felhiívom a 1. egyetemi hallgatóság figyelmét ujonnan berendezett kávécsarnokomra, ahol olcsó reggeli (10 kr ), hideg és meleg huffer kapható és az összes helybeli és vidéki lapok olvashatók. Első magyar acélirótoll-, tollszár- és indigó-másolópapir-gyár Buda-Acél irótollak, tollszárak, iratkapcsok, rajzszegek. ■ ■ ■ Indigó másoló, írógép­­másoló és irógép-stencil­­­. viaszpapirok Schuller József pest. Gyártelep:­­„ Gyömrői­ ut 61. Telefon 61—61. szám. Városi iroda UL, Dalnok­ utca 76. Telefon 28—19. szám. Sürgönyeim: HOELTOLL. 5 százalék a „Sorompó** jelzéssel ellátott cikkek után a Sorompó Országos Iparvédő Liga javára. Rajzmásoló-papír, rajz­papír vászonra húzva. .­. olajpapírok Viasz- és ceresinpapírok, fényérzékeny papír és vászon, negatív és posi­tív villám-fényérzékeny .'. papír és vászon .'.

Next