Egyetemi Lapok, 1914 (27. évfolyam, 17-20. szám)

1914-11-20 / 17. szám

EGYETEMI LAPOK XXVII. ÉVFOLTím­­i 17. SZflfl. TÓTH Sá­NDOR, IV. éves orvostanhallgató, az Egyetemi Énekkar és a Diákotthon tagja. TARTALOMJEGYZÉK. Wolkenberg Alajos dr.: A háború a ke­resztény felfogásban. (II.) Hírek. Sebág Károly: Történet. Hivatalos rész. vll­lllllIlL

Next