Egyetemi Lapok, 1915 (28. évfolyam, 1-20. szám)

1915-01-15 / 1. szám

-s c 'if könyvnyomda szedögépüzemmeí, wessely es Horváth Ajánlja versenyképes grafikai intézetét; folyóiratok, időszaki lapok, müvek, ének­és zenemüvek, továbbá mindennemű nyomtatványok Ízléses, szakszerű elöállitására. P0CS9 Slunkácsy 2Híháíy-u. 9. Könyvkötészeti munkák, u ni.; diszmüvek, könyv­tárak újra- és átkötését bárhonnan a legjutányosabb árakon elfogadunk. Árajánlattal készséggel szolgálunk. Blazek Röolfné BUDHPE5T, lU., Kecskeméti-u. 1. Alapittatott 1817-ben. Vülanyerőre berendezett miíköszörülde. Ajánlja dii-ian felszerelt raktárát iniiideiineinü e szakba i'ágó acélárukban. Acéláruk csakis a legjobb minőség­ben vannak raktáron. Javitások és köszörülések azonnal és legjobban eszközöltetnek f^r|egyzíb bluánaira ingyen és bérmentue. ♦ TELEFON f /■ \ , i* TELEFON ♦ t 58—45 és I 128--13 Phohs - cÍTzkogrsvfiíd mdÍTzrézsl's. mmm Ül BupaPEST m KO VALI) fest, tisztit! 58-45 és t 128—13 I I Gy^r és főüziet: Budapest, \?ll. kér., 5zövetség-u. 37. sz. | ♦ Gyöjtfítelepek a székesfőváros minden részében. Képviseletek a vidék legtöbb városában. ♦ magyar acélirótoll-, tollszár- és indigó-másoló papírgyár ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ I i 5QHULLCK Józscr BtJD/lPE/T Telefon: 61-61. 28-19. Sürgönyeim ; ACÉLTOL L. Gyár és iroda: X„ Gyömörői-ut 61. Gyártmányai: Irótollak és tollszárak, iratkapcsok és rajzszegek, indigó- és szines másolópapirok, stencyl- és cyclostylpapirok, viasz- és ceresinpapirosok, olaj lapok. Rajzmásolópapir, fényérzékeny papír és vászon positiv és negativ eljárásra, vászonra húzott rajzpapir. Szénpapir minden színben, az eddig létező legjobb minőségben. Gyártmányaim minden papirkereskedésben kaphatók. «ß

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék