Egyetemi Lapok - Az Eötvös Loránd Tudományegyetem lapja, 1986 (28. évfolyam, 1-19. szám)

1986-05-19 / 9. szám

) ŐSI JÁNOS: int a töredezett,­­ hiányos őslelet Ki kéri számon? Számon kérik. Gondolsz velük, a pusztulásra­­ítéltekkel? Együtt vagyunk e napozásban­­elmúlásban, már többet nem kaphatok e tél, ősz, nyár, tavasz felosztásban. Persze mondhatom: „Tavaszodik” Holnap beha­vazik, s ujjongunk „nagy­ vidáman”. Utolsó no­vemberi napsü­tés, tudsz róluk? A halál előtti pillanat, s holnap számonkérik az elfecsérelt időt, s holnapután is, s már mindörökké. Vili. Az Erzsébet-híd közepén állt, az északi oldalon — épp ezen töprengett, hogy így ő akkor egy északi ember, északi szél kócolja híját a metróban ... a „Felszab”-tér galambjai lehetnének mondjuk — mondta — a ... Egyetemi Alkotók Oldala tffsssssssssssssssssssssssssj'ssssssj'sssssfssssssssssssssssssssssssssssssssssfssssssssssj á '/ V z BARTIS ATTILA: Z . i ■ I (Mert ti csak álltok...) I^ mert ti csak álltok a gondosan megművelt kútfenéken $ feszítve fejetek felett a cirkuszi sátrat | t ezt a piros ponyvát | ami vízhatlan tűzhatlan élethatlan és kifogja a rátok zuhogó koszorúkat míg néha helyet cseréltek a korpás porondon hol megmerevedtek a nagy mutatványok pecsétes tervrajzával és nyelvetek alatt reszketve feketén ott porosodik a sző­r­t (Nehéz dolgotok lesz...) . Nehéz halant­ok lesz. Nehéz dolgotok lesz, ha ellátogattok egy idegenvezetővel a halottak városába, s rámtaláltok, hol fekszem néma gerendákon négyezer száraz éve. ... kibírtam a háromszögű árnyékok menetelését; tele vagyok kővel, mint minden félbehagyott istenszobor, és tele vagyok tehetetlenséggel, mint minden félbehagyott isten, és tudom a tenger fölött hogyan visz keselyűket akasztani a nap. De négyezer éve engem nem faragott senki, s ha közeledtek azzal a kopott luxusautóval,­­ rátok döntök egy................. a...­téglázott éjszakát ... lehet, hogy méltóságunkban elhalunk­­ ! ­ -­i KRASZTEV PÉTER: Tünde elbocsátása Csak Erosz miatt szenvelgek. A szanatóriumi éjszakában, a teraszról, a gimnázium hátsó udvarát látom. Megint tizenöt percem van, hogy ne mondjak neked semmit.­­ Hiszen most is csak Erosz miatt szenvelgek. 1 84. V. Egy éve búcsúzom már két hónapja siratok már A nekrológot fecnikre marta az azúr szín­fátylas gyász Mi lehetett vajon tabu-neve a szarvasnak farkasnak vagy a mézevő medvének? S Te ki vagy kinek nincs merszem leírni nevét ki marad mint mély őszi égbolt vagy tiszta éjen hulló csillag? Így hogyan köszöntselek? 8. X. 15. XXXV^X>XXV^XXX'?^XXX>X>XXXXXVvVvXNX^XXXVvXXXXXXXXXXXV^JVvVvVwXVS>XXXXXXX\YX\XXXXV',5 1 VÖRÖS ISTVÁN: Harag Miképp az éjszaka fekete földje haragszom én is a régi időkre, mindenkire, ki elébem állhat, haragommal döntöm a fákat. A roncsolt szavak iszapja annyi, majd haragommal kell felkavarni. Haragom épít hidat a csendre, az borít ponyvát a végtelenre. Haragom óra, felhúzni nem kell, billeg az idő, akár a tenger. Csak körbe-körbe Minden vers: hazugság. Már régóta féltem emlékeim tőlük. S rettegek, hogy a képzelet kivilágítatlan utcáit járva egyszercsak közrefogják gyanútlan titkaimat a rímek, s mindenüket elveszik. Végtelen hosszú napok jönnének azután, mikor legújabb soraim ütemére csak körbe-körbe járkálnék a szobámban,­­ mint zúzott arcú rab a börtönudvaron. Z­rSSSSS/SSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSsSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS­SSSSSSSSSS/Ss/S.'' . $ § w Az oldalt szerkeszti: Stifner Gábor c Az oldalt szerkeszti: Stifner Gabor s $ § 'VSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSsi \ 7 1 VERSEK ÉS MŰFORDÍTÁSOK 1 'y | ssssssssssssssssssssssfSfSfSsssgsfSs/sss/ssss/sf/sfssy'gs/sssssssssssssssssssssSf/rs//*,­ *-f//fSrS.-SS.'SSSfSSSSSSSSSS/S/SSS-SSSS*S/SSfS/SS/SSfSSS//SSSSSSffSfSff/SfSfS/SSSSSSSSSt '<ZffSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSi' í 1 § UWE KOLBE: | ^ s | Az esélyesek | \ | egyenlőtlensége | FORDÍTOTTA: KURDI IMRE Gyere hadd nézzelek Amint átvágsz az utcán És a zöld fényben szembejössz velem Gyere csodaszép nő gyere te barnabőrű Mutasd kecses nyakad Gyöngéd karod kitárva gyere hozzám. 4 Aztán menj is el mellettem kérlek Ha észrevettem ami történt: Rád néztem elpirultam És a gyomromban Ott volt az az érzés Végigfutott a hátamon. Menj tovább igen és hátra ne fordulj Akkor se ha tudod Hogy nekem semmi nem sikerül már Hogy reménytelenül bámulok utánad. Valami felnövekedett most változik És számomra nincs kiút.­­ ?SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS*Z ’rSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJSSSSSSSSSSSSSSMV^ á \ KURT SCHWITTERS: i | Virág Annához (Merszvers 1) FORDÍTOTTA: KURDI IMRE Ó huszonhét érzékem imádottja te, szeretek­­ teneked! — Te | tted téged teneked, én teneked, te énnekem. — Mi? | Ez (mellesleg) nem tartozik ide. | Ki vagy te, számoltalan vászoncseléd? Te egy —­­ temeddig? — * Azt mondják, volnál, — fecsegjenek csak, úgyse tudják, hogy amint áll a templomtorony. Kalapot viselsz te a lábadon és kézre jársz, sétálsz kézen állva. Halló, fehér redőkbe fűrészelt piros ruháid. Pirosan szeretek Virág Anna, pirosan szeretek teneked! — Te tied téged teneked, én teneked, te énnekem. — Mi? Ez (mellesleg) a hideg parázsból való. Piros virág, piros Virág Anna, mit beszélnek az emberek? Versenyfeladat: 1. Virág Annának van egy madara. 2. Virág Anna piros. 3. Milyen színű a madár? Szőke hajad színe kék. Zöld madarad pirosat dürrög. Te utcai ruhás, egyszerű leányka, te kedves zöld állat, szeretek teneked! — Te tied téged teneked, én teneked, te énnekem. — Mi? Ez (mellesleg) a parazsasládából való. Virág Anna! Anna, a-n-n-a, nevedet csöpögtetem. Akár a lágy marhafaggyú, a te neved úgy csöpög. Tudod-e, Anna, tudod-e már? Hátulról is lehet olvasni téged, és te, te legcsodásabb mindenek között, pont olyan vagy hátulról is, mint elölről: „a-n-n-a”. A csöpögő marhafaggyú végigsimít hátamon. Virág Anna, te mulya állat, szeretek te neked! SSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS& ■SrsSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSySSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS KRASZTEV PETER: | Egyetem Mint rózsadombi tél-előn mint pesti telelőn virágzott ki az elhagyott ökörnválon a dér % kandirozva az ősz megkésett bogyóit Mint East-deani délutánon a köd mögül bégéinek állandó szorulásuktól a birkák — keresik az óceánt. 'ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss/sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss*

Next