Elektrotechnika, 1924 (17. évfolyam, 1-24. szám)

1924-02-15 / 1-4. szám

telefongyár R, T., Budapest, VII. Humgária-körut 163. Telefon- és táviró berendezések,-Vasúti biztositó és jelző berendezések, telefonnal kombinált váltakozóáramu vasúti harangjelző berendezések, Rawie-féle vasúti ütközőbakok, tűz- és vizjelző berendezések, csőposta­­berendezések, elektromos áramkorlátozók áramszámlálók helyett (fontos átalányfizetők részére), ered. Leclanché-elemek, zacskós elemek, száraz elemek. TAGTÁRSAINK FIGYELMÉBE Az 1923. év novemberében megtartott rendkivUli közgyűlés a tagsági dijat 6 arany koronában állapitotta meg. Ez az ösz­­szeg iegkésőbb f. év március hó 1-ig 40 000 koronával egyen­líthető ki. Fölkérjük tagjainkat, hogy tagsági dijaikat a csatolt postatakarékpénztári befizetési lap fölhasználásával mielőbb beküldeni szíveskedjenek. A fönti időpont után beérkező tagsági dijakat kénytelenek leszünk valorizálni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék