Élet és Tudomány, 1962. július-december (17. évfolyam, 26-52. szám)

1962-11-11 / 45. szám

a tengertől elhódított területeket. 32. A holland pénznem. 34. Kötőszó. 36. Bibliai testvérgyilkos. 37. Kuglid, magyarosan. 38. Parancs az ölésre. 40. Becézett Pál. 42. ...Aurél: híres, magyar származású Ázsia-kutató. 44. Észak-európai nép. 45. ... ka: a mechanikának az erők egyen­súlyával foglalkozó része. 47. Tömör vá­lasz a miért-re. 49. Igyekszik-e? 50. A rot­terdami kikötő nevezetes modern épü­lete. 51. Holland tengerpart-rendezési terv. FÜGGŐLEGES: 2. Angol hosszmérték, kb. 915 mm. 3. Vendéglői olvasmány. 4. ... univ: orvosi névtáblákon olvasható. 5. Pénzben kife­jezett érték. 6. TJ. 7. Csavargó. 8. Ke­gyed szintén. 9. Iráni uralkodói cím. 10. Redőnyös ablaktáblák. 11. Egyiptomi nap­­isten. 12. Szertelenül, módfölött, német eredetű szóval. 13. Langyos, németül. 14. Egy Buda környéki községbe való. 15. Vi­lághírű holland elektrotechnikai cég. 18. Hollandia nehézipari központja, Amszter­dam előkikötője. 20. Koldus, táj szólással. 22. Elektromos jeliogó*. 25. Ford.: átkoz ellentéte. 26. Húsipari dolgozó. 28. Nyújtsd! 31. Tanító, oktató, rossz magyarsággal. 32. Életkép, francia szóval. 33. Szaporít, növeszt. 35. Vasipari befogószerszám. 37. A második személyé. 39 Nagy ... : Haj­­dú-Bihar megyei község. 41. Római házi isten. 43. Nem azt! 44. Fúvós jelzőeszköz. 46. Mint a VÍZSZ. 29. 48. TL. 49. SA. (Az o és az ó, valamint az ö és ő be­tűket a rejtvényben nem különböztetjük meg.) A 44. sz. keresztrejtvény megfejtése: „Először zendült fel, ahelyett, hogy ez lesz — a dal — ez a harc most — ez a harc — ez a végső.” LOGAR MISKA feladatai ' A 35. FELADAT MEGOLDÁSA Közismert az az alapvetően fontos ösz­­szefüggés, hogy két szám négyzetének különbsége egyenlő a két alapszám ösz­­szegének és különbségének szorzatával. (Ennek lapunkban nemrég két bizonyí­tását is olvashattuk: egyet a 38. szám 1216. oldalán, és egyet a 43. szám. mellék­letében, a 34. feladat megoldásában.) Alkalmazzuk ezt két egymásutáni számra. Ekkor azt kapjuk, hogy két egy­másutáni négyzetszám különbsége nem más, mint az alapok összege szorozva az alapok különbségével — azaz 1-gyel, mi­vel az egymásutáni számok különbsége 1. Tehát a két egymásutáni négyzetszám különbsége az alapok összege. Az algebra szokásos jelöléseivel mindez így írható le: (u-M)2 —u2 = [(url) -í-u] . [(u-f-1) —u] =- rcu+D +u] —i (u+1)2 —u2 = (u+1) +u A 34. feladat megfejtői közül jutalmat nyert: Nádler Ferencné. Bp. 36. FELADAT Lapunk 30. számában, a 959. oldalon ír­tunk erről a biztonsági zárról. A zár ak­kor nyílik ki. ha a tárcsán egymás után azt az öt gombot nyomják meg, amelyre a tulajdonos a zárat előzőleg beállította. A 959. oldalon megjelent cikk — téve­sen — azt írta. hogy a nyitókulcsra való véletlen rálübázás valószínűleg egy a több millióhoz. Számítsák most ki olva­sóink: mi a valószínűsége annak, hogy egy tolvaj öt gombot egymás után talá­lomra megnyomva, ki tudja nyitni a zá­rat, a> ha a zár úgy van szerkesztve, hogy feltétlenül öt különböző gombot kell meg­nyomni, b) ha az egymásután megnyomott gom­bok azonosak is lehetnek? 62—4226. Szikra Lapnyomríá, Budapest. Felelős kiadó: Havas Ernő Bárdos Imre, Budapest

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék