Élet és Tudomány, 1964. július-december (19. évfolyam, 27-51. szám)

1964-12-04 / 49. szám

KgfjHár neves néprajztudósunk, Kiss­­ozep Lajos felhívta figyelmünket a Jyj ! tárgyak „életére”. A tárgyak Ilis együtt élnek velünk, de néha ká­rb­e­len válnak tőlünk, és önálló utakon­­ kóborolnak. Különös és elgondol­kodtató végigkövetni egy-egy ékszer, egy-egy dísztárgy életútját. A nyakók minden bizonnyal egyike a legelső dísztárgynak, amellyel az ember magát felékesítette. A melegebb égtája­kon még az öltözéket is megelőzte. Szá­mos afrikai és ausztráliai nép fia ma is előbb válik meg ruháitól, mint ékszereitől. Fejlődésének kezdeti szakaszában az ék­szer kettős feladatot teljesített; az ékítés az ember szépérzékét elégítette ki, de ez a funkciója inkább csak járulékos volt. A test feldíszítésének különböző fajtái: a bőr festése, tetoválása, bevagdosása és különféle eszközökkel történő díszítése mágikus jelentőségű volt, hűen fejezte ki a korai társadalmak állapotát, hitét, ízlését és technikai fejlettségét. Aminthogy a barlangok falára rajzolt, átdöfött álla­tok meghatározott szertartások részei voltak, az igazi vadászat mágikus kellékei ágy az állatok tolla, csontjai, a kagylók és halcsontvázak részei felfűzve és felaggatva képzelt varázserővel bírtak. Az amulett, a talizmán, s egyben a mágia, a varázslat egyik lényeges vonása az, hogy a valódi tárgyat, a megtörtént cselekményt jelek, mozdulatok, rítusok, szavak és jelképes tárgyak helyettesítik. Ma már igen nehéz az ősember első tevékenységére visszakövetkeztetni, de igen valószínű, hogy az ékszer, tehát a díszítés és a hozzá fűződő hiedelmek az ember legősibb gyakorlatához, a vadá­szathoz kapcsolódtak. Ez a díszítő, művészi érzéket ébreszt­­­gető varázslat rendkívül változatos volt, mivel a vallásos képzetek is törzsről törzsre, csoportról csoportra váltakoztak. S az ékszerek használatánál még az egyéni ízlés és teremtőkedv is szerepet játszott. Ennek köszönhető a gyűjtőknél és a múzeumokban felhalmozott mágikus cél­zatú ékszereknek roppant és változatos tömege. Az eltérő formák mögött azonban nem kevés hasonlóság, sőt azonosság fedez­hető fel. Ez az azonosság nagy vonalak­ban és durván összefoglalva a következő: Minden dologban valamely jó vagy gonosz szellem lakozik. Ez a szellem nem csupán az élő, illetve élettelen tárgy, jelenség egészében van jelen, hanem egyes részei­ben is. Az elefánt ereje, a gazella gyorsa­sága, a sas szárnyaló ügyessége csont­jaik- Etruszk bajelhárító nyaklánc 2338

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék