Életképek, 1847. július-december (5. évfolyam, 2/1-25. szám)

Tartalomjegyzék

I Az „ÉLETKÉPEK“ 1847. második félévi folyamának TARTALMA. Észariszocratia. 1. szám. Az angol irodalom vázlata a’ XVII. szá­zad végétől mostanig. — Everegh­ Imre. 2. 3. 4. Körrajzok a’ nők életéből.— Oroszhegyi Józsa. 5. 6. Kérem a lássan. — Puck. 7. Tükördarabok Erdélyből. V. A’ nők házi életben. — Medgyes Lajos. 8. Népügy és köz­míveltség. — Dr. Bloch Móricz. 9. Az irói hitel érdekében Fribeisz. 10. 11. Az angol prosairodalom 1780-tól mosta­nit. — Frereich Imre. 12. 13. Novellák. Az aegyptusi rózsa. — Jókay Mór. 1. 2. 3. A’ titkos tribünök a’ szent Anna tavánál. — B. Jósika Miklós. 3. 4. Harlem Richard. — Pálffy Albert. 5. 6. 7. Annia. Egy kép 1280-ból. •—• B. Jósika Miklós. 8. 9. 10. 11. Beszélycyclus az élet prosájából. I. Nur nobel. — Frankenburg Adolf. 8. 9. Az utolsó kép.­­— Degré Alajos. 12. Szóra. — Malom Luiza. 13. Egy orvos szünideje. — Antony. 14. Szerény család. — Szabó Márton. 15. 16. Versek. Másám és menyasszonyom. — Petőfi Sán­dor. 1. Szerelem álmai. — Lisznyay Kálmán. I. 10. Sári néni. — Petőfi Sándor. 2. Újév. —Pap Endre. 2. Arany Laczinak. — Petőfi Sándor. 3. Elbocsátom életem hajóját. — Lévay. 3. Emléktárczába. — Pap Endre. 4. Ne sírjatok a’ holt felett.­— Lauka Gusz­táv. 4. Édes öröm ittalak már. — Petőfi. 5. Tükördarabok. — Berecz K. 6. Az alföld. — Samarjay. 6. A’ szél.­­— Petőfi. 7. Csárdában. — Lévay. 7. Palkó. — **. 7. Az elhagyott bokor. — Pap Endre. 8. Románcz. — Lauka Gusztáv. 8. Bucsúpohár.­­— Petőfi. 9. Üdvözlet szavai István főherczeghez. 10. Lantos ifjú. — Berecz K. 10. Katonaélet. — Petőfi. 11. Merengés. — Lauka Gusztáv. 11. Viszhang szavai H. Cornéliához. — Agg­teleki . 12. 13. 14. 15. Széphalmon. — Petőfi. 14. Éleskének és humoristica­i’ honszerelmesek. — Kaján Ábel. 1. 2. 3. Három férj özvegye. ■— Ivánffy Malvina. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Irányczikkek, elméleti tárgyak. v. Eszmevázlatok. — Sütkei Károly. 14. Az angol prosairodalom. — Frereych Imre. 15. Írói tulajdon. •— Székely József. 18. Michelet és a’ német tudományos rend­szer. — Vasvári Pál. 19. 20. Erény és bűn. — Kákosy Bella. 21. A’ szerelem mint erény. — Héthegyi Er­zsébet. 22. 23. Az emberiség végczélja és a’ világszellem kifejlődése. — Vasváry Pál. 24. 25. Czakó Zsigmond emlékére. — Jókay Mór. 26. Tizenöt év előtt és után. Beszélycyclus az élet prosájából, II. Katonásdi. — Fran­kenburg Adolf. 17. Adamante. — Jókay Mór. 18. 19. Egy öngyilkos végirata. — Degré Ala­jos. 20. Egy kastély az erdőben. — Pálffy Albert. 21. 22. Visszaemlékezés. — Bús Aurél. (Szabó Richard.) 23. 24. 25. A’ lochlemondi halászleány. — Lemouton Emília. 26. Ábránd. — Gyulay Pál. 14 Ophelia. — Berecz K. 15. Te az enyém én a­ tied. — Petőfi. 16. Beszél a’ fákkal a’ bús őszi szél. — Petőfi Sándor. 17. Virágnak mondjam-e ? — Székely Jó­zsef. — 17. Memento móri. — Beöthy Zsigmond. 18. Emlékezések stb. — Bérczy Károly. 19. Szeretsz-e még engem? — Mentovich. 19. Szécsi Mária. — Petőfi. 20. Lennék én folyóvíz. — Petőfi. 21. Lelkem a’ hazáé. — Lauka Gusztáv. 21. Hattyúdal. — Fidicinis. 21 A’ táblabiró. — Petőfi. 22. Egy magyar költőhöz.­­—■ Samarjay. 22. Kérdezd, szeretlek-e ? — Petőfi. 23. Falusi est. — Tóth Endre. 23. Dalok a’ tengerről. — Hegedűs. 24. Oh ne bántsd a’ költőt. — Petőfi. 24. Erdélyi hangok Petőfihez. •— Mentovich Ferencz. 25. Életem. — Szathmáry Pál. 25. Erdélyi szózat .,Union magyarhoni dal­nokaihoz. — Dózsa Dániel. 26. Harangszó. — Hegedűs. 26. Homér és Ossián. •— Petőfi Sándor. 26. Kirándulás Palotára. — Lauka Gusztáv. 7. Falusi éjszakák. Katinka ünnepe.—Lauka Gusztáv. 12.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék