Budai Ferenc: Magyar ország polgári históriájára való lexicon a XVI. század végéig 1. (Nagyvárad, 1804)

B

454 BŰD­ MIKLÓS, MIHÁLY, bizonytalan; de hogy vétkek nem kitsiny lehe­­tett, onnan gondolhatni, mert Lajos őket, min­den Abauj, és Bihar Vármegyékbenn fekvő jó­szágaiktól megfosztotta 1348 eszt. Miklós és Sándor örökösök nélkül haltak el. Andrásnak Tolcsvai Orsolyától, Péter, Simon és Miklós fiai lettek. Péter, a’ ki még 1418 esz. életű­benn volt, és Simon mag nélkül szállottak a sirba­­n­­BUDI MIKLÓS, a’ közelebb irtt András­nak Toltsvai Orsolyától született fia, kinek fe­lesége Alsó Bártzai Klára volt. Ennek a’ Klá­rának édes Anyja Katalin, egy igen nagy kin­­tsű ’s jószágú As­szonyság, háromszáz hatvan­hat Márka aranyom­ ’s ezüstöm­ (igen nagy summa abban az időbenn) váltotta viszsza a’ Bűdi famíliának, Lajos Király engedelméből, az említett Bihar és Abauj Vármegyei jószágait és azokat, ollyan feltétel alatt adta ennek a’ Miklós fiának Lászlónak, hogyha László mag nélkül találna elei utána menni; tehát akkor, azon jószágoknak fele, a’ Kassai Dominikánu­sok Klastromára szálljon. BÜDI LÁSZLÓ a’ most említett Miklósnak Alsó Bartzai Klárától született fia. Egy Leá­nya Margit, (a’ ki Szálkai Baláshoz mentt férj­hez) és egy fia Gergely marad­t, és ezekre szállottak az említett kiváltott jószágok. EÜDI GERGELY László fia. Gergelynek is egy leánya és egy fia maradtt, úgymint: Do­rottya , Geszti László felesége, és Mihály. BÜDI MIHÁLY, Gergely fia, László uno­kája. Micsoda becsü­lletbenn volt ez a’ Mihály, a’ Mohátsnál 1326. eszt. elesett második Lajos Király Özvegye, Mária előtt , onnan tetszik meg, hogy ez az Özvegy Mária Királyné, a maga várát Munkátsot, mely jegybe adódott ad-

Next