Budai Ferenc: Magyar ország polgári históriájára való lexicon a XVI. század végéig 3. (Nagyvárad, 1805)

Z

ZERE­DJS­AI. ZE KZ OF OY­ 61$ tek fel az ő emlékezetére : Hic jacet nobilis Hir , Dominus Ladislaus de Zelemér, Caesa­ris Maximi Ugni Provisor in Archiepiscopatu Strigoniensi, cum Domina Scholasilia, sua conjugiy filia magnifici Marci Yaxit de Nagy­lak. ZEREDNAI JAKAB, litván fia, jól visel­­te magát Sigmond Király alatt 1389. eszt. a‘ rebellis Rátzok ellen való hadbann, és azzal nyertt magának, ’s attyafiainak Jus gladiity mellyet Ők attól fogva gyakorolhattak Ung Vár­­megyébenn, Zeredna nevű falujokban. ZERZOVOY, a’ Zbima fia, Posoni job­bágy volt, de Imre Király, a’ kit Ő a’ testvér­­je András ellen való hadakozásaiban, igen kü­lönös vitézséggel szólgáltt, őtet 1192 eszt. meg nemesítette, és néki Poson Vármegyébenn egy falut adott, melynek neve akkor Ilka vagy Jól­ka volt, ma pedig Jóka. Az ő maradéki 1342 eszt. ezt a’ falut hat részre felosztották, és an­nak egy része Istvánnak az Ugut fiának, és Tamásnak az István fiának jutott. A’ fenti ma­radtt öt részt ismét háromfelé mérték ; az el­ső részt Miklósnak, Márknak, Poos András­nak, ’s a’t. a­ másodikat Betlehem Jánosnak, Balásnak, Györgynek, ’s a’t. a’ harmadikat E­­gyed Andrásnak, és Benk Jánosnak adták. A mely hatod rész, az első osztálybann Kíván­nak esett, azt még ma is Fő-Izignek hívják a’ Jókai lakosok ; a’ második osztálynak első ré­­szét pedig Pangi Harmadnak , a’ másodikat Farkas Harmadnak, a’ harmadikat Nagy Har­madnak. Első Lajos idejébenn 1358 eszt. Nem­­ze Miklós és Sudár Mihály kétségbe hozták volt ugyan a’ Zerzovoy maradékinak fokához való jussokat, de azok azt, megmutatvánn Hé­­dervári Miklós Palatinus előlűlése alatt, Po-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék