Vay László: A német hivség, avagy Bécs polgárjai a frantzhadban (Nagyvárad, 1806)

A jót tévő és jót vévő között egy pár levél

$Go ^ a’ mi valósággal ritka példa Ovidius ama­i verse szerént: Donec eris felix, multos nu-­ mer abis amicos , tempora fi fuerint nubila^ « folus erisBoldog napjaidban sok Barátid lesznek , de kik bal s­orsodban elhagynak t­enyésznek. Ha ezen két ritka Barátnék pél­dás Barátságokról többet akarsz tudni, nézd ama’ tudós és Tiszteletes Férfiaknak Földú­s­vári Jóseff, és Budai Elaiásnak a’ Kohá­­­ nyi Kátsándi Theresia Kis Rhédei Rhedei Lajosné Nagy Váradon tsak ugyan a’ Refor- ■ matura Templomban tartatott halotti pompa­­­ jának alkalmatosságával mondatott velős és szívreható itten kinyomtatott, ’s közrebo­­csájtott Beszédjeket, úgy nem kü­lömben ama’ ritkítható Csokonai Vitéz Mihálynak ez alkalmatossággal mondatott, ’s a’ sajtó alól kikőltt ékes verseit, mellyek imigy kezdődnek: RÉMÍTŐ ’s VNDÍTÓ KÉTSÉGEK. Lenni? vagy nem lenni? kérdések kérdése! Mellynek nehéz, kétes­ szép a’ megfejtése, Nagy kérdés, a mellyet ha mé­lyen vizsgálok Meg több mélységeknek méllyére találok. és napfényt látónak, és osztogatódának ezen halotti tisztesség alkalmatosságával más szá­­mos Tudósoknak jeles, mesterséges és szép renddel fűzött kötött beszédje, melyek köz­­zűl az írónak Héczei Gábor négy esztendős Debreczeni Tógás Deák által íratott Versei , különösen megtetszvén, az elhúnttnak örök

Next