Embernevelés, 1947 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1947-01-01 / 1. szám

Sterkesii i Főmunkatárs KEMÉNY GÁBOR BARÁNSZKY-JÓB LÁSZLÓ MEZŐGAZDASÁGI KULTÚRA Csíki László: Mezőgazdasági szakoktatásunk út­építése. — Gábos Dénes: Dolgozók mezőgazdasági iskolája. — Varga Ferenc: A parasztnevelés és oktatás időszerű kérdései. ELVI KÉRDÉSEK Mérei Ferenc: A minőségi elv és az általános iskola; — Kovalovszky Miklós: Faluvezetők iskolája. — Ádám Zsigmond: Magyar Állami Gyermekotthon (Gyermekotthon) Hajdúhadházán. «­KÜLFÖLDI SZEMLE Faragó László: Az általános iskolai mozgalom múltja Franciaországban. — Dobossy László: Az UNESCO pedagógiai kiállítása Párizsban. — D. L.: Az új nevelés ligájának kongresszusa. Wittman Tibor: Egy diplomáciai jelentés magyar tanulságai (Davies nagykövet moszkvai beszámolója). AKIK ELTÁVOZTAK Gyallay Domokos: Emlékezés egy kiváló magyar nevelőre (Gál Kelemen arcképe). KÖNYVSZEMLE Kemény Gábor: Fogarasi Béla: Marxizmus és logika. — Baránszky-Jób László: Spranger: A pedagógiai géniusz. — Vajda György Mihály: Sőtér István: Játék és valóság. — Kiss Pál: Molnár Antal: A zene és az élet. — B—ó: Pirchan: Művészek műhelytitkai. EMBERNEVELÉS ÉS POLITIKA III. É VFOLYA M 1. SZ Á M 1947. JANUÁR KIADJA A MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE MEGJELENIK HAVONTA Ara: 3.— Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék