Érdekes Ujság, 1958. január-június (3. évfolyam, 1-26. szám)

1958-04-12 / 15. szám

Másfél esztendeje folyik Kuba szigetén, a cukorról, szivarról, idegenforgalomról, amerikai tő­kebefektetésekről, rumbáról és munkanélküliségről ismert or­szágban a partizánharc Fulgen­­cio Batista tábornok diktatúrá­ja ellen. A partizánharc legendás ve­zére a 31 éves Fidel Castro, az óriás termetű, fiatal ügyvéd, aki 1956 végén a száműzetésből visszatérve motorcsónakon, né­hány bátor diák kíséreteiben part­raszállt a szigeten és meg­indította a fegyveres harcot a demokratikus Kubáért. Castro kis mozgalma azóta megnőtt, politikai súlyra tett szert, az el­lenzéki pártok egyre nyíltabban támogatják, a lakosság minde­nütt segíti a partizánokat Castroék arról is nevezetesek, hogy jó adag leleményességgel, s humorérzékkel vannak meg­áldva. Itt csak három történetet szeretnénk elmesélni. Néhány hónappal ezelőtt több kubai napilapban megjelent Fi­­ o del Castro arcképe, s a hatósá­gok csak napokkal később jöt­tek rá a trükkre Az történt, hogy a partizánok barátai meg­retusálták azt a híres amerikai óra­reklámot amelyen egy sza­kállas férfi tanúskodik a víz­hatlan órák kiválóságáról. A férfi arcvonásait megváltoztat­ták, szemüveget biggyesztettek az orrára, s a reklámról a par­tizánvezér nézett farkasszemet az olvasóival. (Még nagyobb feltűnést keltett nemrégiben Castroék ember­rablás­ története. Kubában autóversenyt rendeztek, s a ver­seny napján eltűnt Juan Ma­nuel Fangio argentin világbaj­nok, az elsőszámú helyezett A verseny rendezői a hajukat tép­ték, a rendőrség lázas kutatásba kezdett , kiderült, hogy Cast­roék rabolták el a világbajno­kot! Fangiónak haja szála sem görbült, vidáman nyilatkozott a sajtónak, s a partizánok elérték céljukat: róluk beszélt az egész világ, s elsősorban egész Kuba, több millió dollár propaganda­költséget takarítottak meg ... A harmadik történet a követ­kező: Castro bejelentette, hogy április 5-én általános támadást indít a diktatúra megdöntésére. Batista és hívei a támadásig állandó rettegésben és készen­létben éltek, hiszen nem lehet egy olyan emberrel kukoricázni, aki annyira bízik erejében, hogy a támadás napját is előre közli a megtámadandókkal. Fidel Castro partizánjai a fegyveres akciók hívei, ültetvé­nyeket gyújtanak fel, vasutakat siklatnak ki, idegenkednek a szervezett tömegmozgalom har­ci formáitok Nem használják ki a népi összefogásban rejlő lehe­tőségeket, de nagy bátorsággal és önfeláldozással küzdenek a szabad Kubáért. Az ■»ellopott«« argentin világbajnok kiszabadulása után nyilatkozik a sajtónak Borbély a kubai őserdőben Fidel Castro célbalőni tanítja partizánjait Fiatal lányok is csatlakoznak a felkelőkhöz: a lovas járőr második tagja Cella, egy ismert kubai orvos lánya A partizánvezér esténként regényeket olvas erdei főhadiszállásán

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék