Erdélyi Helikon, 1944 (17. évfolyam, 1-7. szám)

1944-01-01 / 1. szám

EGYETEMI KÖNYVTÁR BUDAPEST_________ P 20­015 L A R T A L O M JÁNOSHÁZY GYÖRGY: Szilveszter (vers) — —­­— — 1 KOVÁCS LÁSZLÓ: Ez történt vele... (novella) — — — 7 LÉTAY LAJOS: Kisversek — — — — — — — — 12 MÁLNÁSI BARTÓK GYÖRGY: Az emberiség jövő élete — 13 DUDÁS KÁLMÁN: Kisversek — — — —­ — — — 20 HORVÁTH ISTVÁN: Vasárnap (novella) — — — — — 21 LÉTAY LAJOS: Elkaphat a legelső szél (vers) — — — 31 GAGYI LÁSZLÓ: A sáska (novella) — — — — — — 33 CSORDÁS NAGY DEZSŐ: Két vers 44 FARAGÓ JÓZSEF: Ürmösy Sándor Bukarestben — — — 45 KÖNYVEK ÉS ÍRÓK FARAGÓ JÓZSEF: A Székelyföld két régi kutatója — —­ — — 49 FICZAY DÉNES: De Shcambria a Sans-Souci (Echardt Sándor ta­nulmányai) — — — — — — — — — — — — 51 JÁNOSHÁZY GYÖRGY: Mr. Conolly házassága (G. Bernard Shaw regénye) — — — — — — — — — — — — 52 PAKU IMRE: Népünk dalai (Pálóczi-Horvát­h Lajos könyve) — — 53 JÁNOSHÁZY GYÖRGY: Mahábhárata (Dr. Baktay Ervin könyve) 54 PAKU IMRE: Munkácsy Mihály (Farkas Zoltán könyve) — — — 55 FICZAY DÉNES: A Mauzóleum Klub (Stephen Leacock regénye) 56 GÖNCZY GÁBOR: Szárnyas Farkasok (Füst József regénye) — 56 MŰVÉSZETI SZEMLE KOVÁCS LÁSZLÓ: Antigone (Sophokles tragédiájának felújítása a Kolozsvári Nemzeti Színházban — — — — — — — 57 Felelős kiadó és szerkesztő: KOVÁCS LÁSZLÓ Megjelenik minden hónapban. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kolozsvár, Mátyás király­ tér 7., I. (Erdélyi Szépmíves Céh). Telefon: 17­74. — Budapesti főbizományos: Révai Irodalmi Intézet R.-T. Budapest, V., Vadász­ utca 16. sz. Az Erdélyi Helikon előfizetési ára: Egy évre 30 Pengő. Az Erdélyi Szépmíves Céh pártoló tagjainak és előfizetőinek: Egy évre 2-4 P. Egyes számaink ára: 3 Pengő. COPYRIGHT BY »ERDÉLYI SZÉPMÍVES CÉH«, 1944. KOLOZSVÁR, MAGYARORSZÁG.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék