Erdélyi Híradó, 1828. június - december (1-52. szám)

1828-09-20 / 25. szám

s* 200 ^ &an , tsaknem szüntelen és dühösen. Már most mindenfelől, a’ vízről is,ágyúzzák Várnát. Menzikoff Hrg. Gén. rárohanáshoz készül ugyan; de még elébb, segíttséget vár , mert a’ várvéd, a’ lakosokon kívül, 20 ezer.— Serviából lázzadásról beszélnek.— Éppen most hozzák hírét, hogy Greigh Adna, a’ várnai kikötőt elfoglalta volna és minden ott­ fekvő hajót elvett. Má­sok azt mondják, felégette. A’ Courierban, aug. 21-edikén e’ van: “Tegnap’ akartak egy gyűlést tar­tani, melyben aról kelle tanátskozni , hogy a’ Parlementbe egy kérőlevelet adjanak­­be azon törvények’ eltörlése eránt, mely­­lyeknek eredek által, a’ Móses’ hitvallá­sát vallók Nagybritanniában, a’státuspol­gári jóstól meg vannak fosztva. Az Izrá­­elitákkal való bánás az országok’ nagyobb részében oly' nyomorgató, és a’ tör­vények ő­ rájok­ nézve, oly’méltatlanúl ke­mény, hogy mi,örvendenénk ezeknek el­­töröltetésén: egy ollyan eset, mely az Izrael­ népe’characterére és állapotjára, nem kissebb haszonnal hatna­ be, mint a britannus országlószék’ characterének ’ és politikájának betsületére szolgálna. De, tsakugyan halasztódott még most, ez a’ gyűlés. Hirdetések A’ V. Hunyadi k. Administratióhoz tartozó Vashámor-ispányi Hivatal, Tiszt nélkűl való állapotba esett. Az Erdélyi Cameralis Tribunus, Kis- Jókai néhai Takáts Ferentz meg­halt e’ folyó esztendő’ tól. 29-edikén, fontos Jelentés Az Erdélyi Díradó’ tisztelt Olvasói közzűl azokhoz, a’ kiknek kezek­ ü­gyébe esketik az itt következő dolgon­, jó erköl­­tsü született magyar személlyek által segíteni. Szükség’ volna Jó Typográphuslegé­nyekre, kiknek szüntelen fog ’munkájok lenni, ha magokat minden tekintetben megbetsűlik. Részeges, tolvaj, tekergő, bordélyház-dongú , éjjeli kóborló, fül­ön­­függős szeles urli, feleselő ’sat. ingyen sem kell, illyenek nélkül nem szűkölkö­dünk. A’ főbb feltételek , ezek: 1. Jól kell neki érteni a’ betűrakást és a tiszta nyom­tatást; 2. A’ hány árkust hetenként rak és nyomtat jó móddal ki (a’ Híradó’ formájában ), annyi 26­1 forintot kap esz­tendő alatt mindenik 52 árkusért, vér­­­tes czédulában ; 3. Minden héten megkapja a­­zon héten érdemlett bérit; 4. A’ révisióban ejtett hibájáért tartozik felelni; 5. Attes­tations lessz, személyes maga-viselete. Gá­za Kolosvárra érkezik és nem jömn e­­gyenesen a’ Híradó’ kiadójához (Farkas— uttzán, a’Kollégyiommal ál­tal-ellenben híjjába fárad ide. K­ül­ö­m­b f­é­l­e­k Státuspapirosok’ Folyamatja Ezüstpénzben Ezüstpénzben B­é­t­s , Sept.9 10 11 London, 29 30— Bank-Obuig. 2 1/2 pC. 47. —- 47.1/2 - 47.3/8 Consols, 3 pC. - 87.1/2-87.1/2-— Pengöpénz-Ob!.5 pC. 94.3/4- 95.11/32 - 95.3/8 Stocks-Prémie,Sh. —-----— — Raths. 1820,100 f.CP. 152.3/4----------------- 153.3/4 Brasiliai Bons - 62.1j’2-62.3/4-— Partial. 1821, lia. 124. —- 124.15/16- 125.1/4 Buenos-Ayresi - —-----45 —­------­Bankaktia.lOOOf.CP. 1087.3/5-1091. — -1090,— Columbiai - —-----23.1/3-— Paris, Sept.1 2 — Mexikói - SB.SG-40.1/2-— Consols 5 pC. 108.— _ 108.40 -----------­Portugalli - 53.1/2-53.1/2— Ugyanaz 3 pC. 72.90 . 73.05 ------------­Muszkaországi - —-----96.3/4 —- — Tank.-ak.tia, 2000 Ft. — — - ------------- --------­Görögországi - —-----19 — -— —

Next