Erdély koronaországot illető Országos Törvény- és Kormánylap - Landesgesetz und Regierungsblatt, 1851

4 Cigdetmeange a cs. c. polgári és katonai kormányzónak, mellynél fogva 8 Felsegeanec 1850 decemb. 20-kan legfelsőbbleg kibocsátott azon császári rendelete tétetik közhirré, melly által több az 1849-diki martius 4-köröli legfelsőbb nyiltparancson történt, s 1851 jan. elsejével hatályba levendő változtatások apittatnak meg . . Rendelete a cs. k. polgári és katonai kormányzónak, a hadcsapatok élelmezésének, beszol­­gáltatások vagy albérlések általi biztosítása iránt . . . Hirdetménye a cs. c. polgári és katonai kormányzónak, ausztriai­llampolgárságnak - ben megszerzését tegugazoa határozatok iránt je Nighetmeange a cs. c. polgári és katonai kormányzónak, a csatamezőn elesett ; Depzendoghi János lovag özvegyének Maria Angelicánac, s három gyermekeinek az ausztriai császári állam bárói méltóságába emeltetése iránt 5 . F . Hirdetménye a cs. k. polgári és katonai kormányzónak, mellynél fogva a magas cs. k. bel­­ügyministeriumnak a magas pénzügyministeriummal egyetértőlegesen folyó hó 9-b­etűi 26770/1160 sz. a. az urbérkárpótlási jövedelmek és tőkepénzek kiszámitására és utal­­ványozására vonatkozó . - .­­­­ Nigdetmeange a ss. c. polgári és d­onai 3 Gilbert duu serdeli nemes út nemességének s , nemes" szimzetenec, fogadott fa 7 lanosgai alap­­házása tárgyában t 3 s 2 - Nigdetmeange a cs. k. polgári és katonai kormányzónak, se. c. alezredes s a Péterváradi Ugtuzeghi osztály parancsnoka Rhezák Józsefnek lovaggá emeltetése iránt . . Hirdetménye a cs. k. polgári és katonai kormányzónak, melly által a Nagy Szebenben felállított cs. k. Beli­ei úg­y elébe szabott­­ ptasitas kivonata te­­tetie közhírré .­­ Hirdetménye a cs. k. polgári és katonai koladávárnak. Negrelli ls cs. k. e nassnocnac s a Iombagd-gelenszei 13.. ivuu-iueu elnökének lovagi - történt felemeltete­se iránt 4 . j Hirdetménye a cs. k. polgári és katonai­­ nemes u Knebel Fer­­dinand térörnagynak lovagi méltóságra felemeltetese iránt . Cigdetmeange a cs. c. polgári és katonai kormányzónak, melly által a magas renzin­i mi­­nisteriumtól az 1850-diki august 2-áróli kihirdetési nyiltparancs V-dik szakaszában emlitett, az ezen legfelsőbb nyiltparancs hatálya előtt kelt okiratok bélyegkötelezett­­ségéről szóló határozmányok iránt kiadott magyarázatok, és az ugyan ezen nyilt pa­­rancsban megállapított határidő isméti meghosszabbítása tétetik közhirré . . cozm­ite az ERDÉLY KORONAORSZÁGOT ILLETŐ ORSZÁGOS MUVIMI- 38 KORUANTLADNAR 1851-ből. 2 Tartalom : 14

Next