Erdély nagyfejedelemségét illető Országos Kormánylap 1. - Landesgesetz und Regierungsblatt 1, 1854

1854 / nr. 1

48188 dba 1. 8630198 hi HATT ÖTANPVISIV ARAIAN

Next