Erdély nagyfejedelemségét illető Országos Kormánylap 2. - Landesgesetz und Regierungsblatt 2, 1854

ERDÉLY NAGYFEJEDELEMSÉGÉT ILLETŐ ORSZÁGOS KORMÁNYLAP 1854-dik évfolyam jci. fuăzăîâni. Itui IX-ig terjedő darab. Landes-Regierungs-Blatt für das Großzfürstenthum Siebenbürgen. Jahrgang 1854. 0. Abtheilung. I. bis IX. Stück. VALERI PULU RU VĂRPULUI PROVINCIALA MARELE PRINCIPATU TRANSILVANIA cursulu anului 1854. ș. supțiuna. dela măn . I pănă la IX. ,

Next