Erdély nagyfejedelemséget illető Országos Kormánylap 1. - Landesgesetz und Regierungsblatt 1, 1858

ERDELY NASIFEMJDEGEMSESET ILLETŐ ORSZÁGOS KORMÁNYLAP. 1858-dik évfolyam. I. Rész. I-től XXII-ig terjedő darab. Landes-Regierungs-Blatt für das Großfürstenthum Siebenbürgen. Jahrgang 1858. 1 Abtheilung 1. bis XXII, unm béJIETIN 3 URMUS PROVINCIALE pentru marele principatu TRANSILVANIA cursulu anului 1858, de la men. I. pănă la HHP.

Next