Szent Ferenc-rendi katolikus gimnázium, Érsekújvár, 1904

IV. Végzett tananyag

gyakorlatok rúdon, kötélen, magas és alacsony nyújtón, alacsony korláton, gyűrűhintán, rézsútos és ferde létrán, magasugrás, távolugrás, szekrényugrás,­­rohamugrás, ló, bak, lengőkötél. Kitartó futás 7 percig. Kötélhúzás neki­futással is. Versenyfutás 80 m, távolra. Játék: Hetenkint 2 óra. Hol a harmadik; Szökdelőkör; Fehér és fekete; Lovascsata; Duplex; Futó-duplex; Dominó; Körráta. Tanítja : Kmetykó János. NEGYEDIK OSZTÁLY. Vallástan : Heti 2 óra. A katholikus egyház szertartásainak magyarázata. Tankönyv : Némethy Lajos : Szertartástan. Tanítja : Luzsicza Gyula. Magyar nyelv: Heti 4 óra. I. Olvasmányok : Főolvasmány Arany János Toldija. Emellett a­ Mesék, példák, anekdoták a Példák könyvéből, Pesti, Heltai, Haller, Rozsnyai D., Mikes, Péczeli, Fáy, Czuczor, Greguss meséiből. Elbeszélések : Dardanus Faluditól. Rozgonyiné Aranytól. A fülemüle Aranytól, b) Leírások: A magyar ház (Baksay.) Szalonta égése (Arany.) Hortobágyi puszta (Jókai.) Buda a török alatt (Salamon.) Középkori magyar apácák (Böthy.) A bujdosók Rodostóban (Mikes.) A madárhegy (Hermann Ottó.) Az erdei lak (Tompa, Petőfi.) Az alföld (Petőfi.) A Tisza (Petőfi.) A közelítő tél (Berzsenyi.) Ének a végekről (Balassa.) c) Erkölcsrajzok, jellemzések: A képmutatás, A nyegleség, A gyávaság (Theophrastostól.) A hízelgő (Bajza.) Kullancs úrfi (Jókai.) Perikies (Plutarchostól.) Vörösmarty szülei (Gyulai.) A jámborság és középszer (Berzsenyi.) A megelégedés (u. a.) Wesselényi hamvaihoz (u. a.) Etele, A puszta sir, Szt. László (Vörösmarty.) d) Mátyás diák (Kisfaludy K.) — 40 —

Next