Esti Hirlap, 1958. október (3. évfolyam, 230-256. szám)

1958-10-03 / 232. szám

Szép Ernő költő volt. A csendes szomo­rúság költője. Bánata nem volt férfibánat — hajlott korában is a szegény falusi tanító kirabolt gyermekségű fiacskája maradt. Korában kevés költőtársa tu­dott úgy szívközelbe jutni, mint ő. Pedig költészete is csöndes volt, lágy, nem teljes tüdőből fakadó dal, hanem fi­nom dudorászás. Ez a néhány sor nem léphet fel a méltatás igényével. Csak emlékezik. Feleleveníti annak a törékeny, sok vihart látott és átélt poétának az alakját, akit nem is olyan régen még lát­tunk az Abbázia-kávéház előtt állni a járdaszélen, amint fá­radt arcát a nap felé tartja, öt esztendeje halt meg. Sa­játos ízű, az őszi égbolt kékjét sugárzó dalait itthagyta. Mél­tóbban nem emlékezhetünk rá, mint azzal, hogy válogatott novellái után most az olvasók kezébe adtuk válogatott ver­seinek kötetét. (n. t.) Richter a zongoránál Szvjatoszlav Richter, a világ­hírű szovjet zongoraművész tegnap óta ismét Budapesten tartózkodik, mint a Bartók­­fesztivál vendége. Hangverse­nye iránt óriási érdeklődés mutatkozik — minden jegy el­kelt. Richter nálunk játssza elő­ször Bartók Béla II. zongora­­versenyét. — Lengyelországból jöttem,, ott volt hangversenyem és Lengyelországba megyek vissza turném folytatására — mondot­ta tegnap Richter. Délután gya­korolt, amíg nem érkeztek meg az újságírók. Este 8 óra­kor megvacsorázott, egy po­hár aludttejet ivott, egy csésze teát kért, aztán bezárkózott a szobájába és éjfélig játszotta az ujjgyakorlatokat és a ver­senyművet. Richter arra kérte a szálloda igazgatóságát, hogy semmiféle postát ne kézbesítsenek neki, kapcsolják ki telefonját, mert nem szereti, ha zongorázás közben zavarják. Rengetegen álltak a folyosón szobája kö­rül és hallgatták a kiszűrődő hangokat, élvezték az ingyen­koncertet. Ma délelőtt Richter folytatta a gyakorlást. Fáradhatatlanul ült a zongora mellett, szívó­san, kitartóan, mint az igazán zsenális művészek. Richter ma délután ellátogat a Zeneművészeti Főiskolára. A versenymű főpróbája 6-án dél­előtt lesz az Erkel Színházban, szigorúan zárt ajtók mögött. Tegnap este egyébként az Ope­raház Peter Grimes-előadásán várták Szvjatoszlav Richtert, de gyakorlását még a mű ked­véért sem volt hajlandó abba­hagyni. Pedig a Szovjetunióban többször kijelentette az­ ott­járt operaházi művészek előtt, hogy nagyon szereti Benjamin Britten művét.Kristóf Károly 1958. október 2­8-ig (A *-gal jelzett filmek csak 16 éven felülieknek.) ÚJÉVI ÁLDOZAT (kínai): DU­NA 15, h7, 9. — FŐ UTCA (spa­nyol): PUSKIN 9, 11, n2; SZIK­RA 110, 112, h2, 4, n7, f9; MÁ­JUS 1­4, n7, f9; DÓZSA 14, h6, 8; JÓZSEF ATTILA (Rákospalota) n6, f8, vas. 3-kor is: ÉPÍTŐK RÓZSA FERENC KULTURHÁZA köznap n6, f8, vas. 3, n6, f8. — MICSO­DA ÉJSZAKA (magyar): KOS­SUTH 4, n7, f9; MŰVÉSZ flO, fl2, h2; SZABADSÁG (Bartók Béla út 64.) flO, f 12, h2, 4, n7, f9; URA­NIA 4, n7, f9; ALKOTMÁNY (Új­pest) f4, h6, 8; FELSZABADULÁS (Flórián tér 3.) f4, h6, 8; MA­DÁCH (Pestlőrinc) n6, f8, szomb., vas. 3-kor is: MUNKÁS (Kápolna u. 3.) f4, h6, 8; TÁNCSICS (Cse­pel) f4, h6, 8. —­A SÓBÁLVÁNY (magyar); PUSKIN f4, h6, 8; ÁRPÁD (Soroksár) 4-től h6, 8, vas. f4-kor is: VILÁG (Rákos­szentmihály) f6, h8, szomb., vas. f4-kor is: KULTÚRA (Pesthideg­­kút) h6, 8, vas. f4-kor is, csüt. Szünnap. — MÚLT ÉVEK (szov­jet): FÉNY (Újpest) f4, h6, 8; AT­TILA (Budafok) 5-ig n6, f8, vas. 3-kor is; TOLDI (Bajcsy-Zs. út 36.) 4, n7, f9. — CSENDES DON I. rész (szovjet): MŰVÉSZ 4, n7, f9; ÚJVILÁG (Rákoskeresztúr) h6, 8, vas. f4-kor is; MIKSZÁTH (Sashalom) 4, n7, f9; szerda szün­nap _ A VILÁG TEREMTÉSE (csehszlovák): VÖRÖSMARTY f4, h6, 3; FÉNY (Újpest) 9, 11, n2; ATTILA (Budafok) 6-tól n6, f8. -1 ORSZÁGÚTON (olasz): UGOCSA 4, n7, f9; ZUGLÓI 4, n7, f9. — VÁRATLAN VENDÉG (angol): BEM f 10, f 12, h2, 4, n7, f9; SPORT 4, n7, f9; VÖRÖSMARTY 9, 11, n2; ANGYALFÖLDI JÓ­ZSEF ATTILA FILMSZÍNHÁZ n6, f8, vas. 3-kor is, szerda szün­nap: GUTENBERG MŰVELŐDÉSI OTTHON X. 2., 3., 4., 7., 8. n6, f8, X. 5. 3-kor is, X. 6. szünnap — FEKETE SZEM ÉJSZAKÁJA (szé­lesvásznú magyar—francia): CORVIN ti, hó, 8. — AZ UTOLSÓ PARADICSOM* (olasz): TÁTRA (Pesterzsébet) 4, n7, f9; HUNYA­DI (Kispest) 3-tól f4, h6, 8. — KOPOGD LE A FÁN (amerikai): ALFA (Kun Béla tér 3.) f4, h6, 8; SZABADSÁG (Újpest) 5, n8, vas. 3-kor is. MÁVAG X. 3., 5., 7., 8. n7. — GORKIJ, az idegen nyelvű filmek mozija (Akácfa u. 4.): Fe­leségem a sztár (német) f4, h6, 8. — FILMMÚZEUM: 2 — 5. Csókol Veronika 10, 12, 2, 4, 6, 8, 6—8. A Filmművészeti Akadémia elő­adássorozata 10, 12, 2, 4. — HÍR­ADÓ: Magyar híradó. 10. sz. sporthíradó: Derkovits: Török és a tehenek. Világcsúcsok nyomá­ban —­örvényben (olasz): BÁS­TYA fl0, fl2, h2, 4, n7, ff . VER­SENY (Pataki István tér 11.) f6, h8, vas. f4-kor is. TANÁCS flO, fl2, h2. — Tájfun Nagaszaki fe­lett (francia—japán): CSOKONAI flO, f 12, h2; SZÉCHENYI (Pestúj­hely) f4, h6, 8, vas. f2-kor is. — Chaplin parádé (amerikai): CSO­KONAI 4, n7, f9. — A tizenkette­dik órában (szovjet): TINÓDI F4, f6, 8; JÓZSEF ATTILA 5-ig f4, h6, 8. — Rendkívüli nyár (szov­jet): TANÁCS 4, n7, f9; JÓZSEF ATTILA 6-tól f4, h0, 8; MEDO­SZ MÓRICZ ZSIGMOND KULTÚROTT­HON X. 4, 5, n6, f3. — „Fecs­ke” küldetése (szovjet): AKADÉ­MIA f4, h6, 8. — Római vakáció (amerikai): BETHLEN 4, n7, f9; ELŐRE (Delej u. 41.) f4, h6, 8; MOM MŰVELŐDÉSHÁZ X. 4, n6, f8 — Régi idők mozija (olasz): BÁNYÁSZ 9, 11, n2; ÁRPÁD (Bu­dafok) 5-ig h6, 8, vas. f4-kor is. — Bűn* (jugoszláv—német): BÁ­NYÁSZ f4, h6, 8; KOSSUTH (Pest­erzsébet) 5-ig f4, h6, 8. — Mese az aranyhajú királylányról (há­rom mesefilm): ÁRPÁD (Budafok) 6-tól he, 8; BÉKE 1-ig h4 h6, 8. — Első­ örömök (szovjet): BÁ­NYÁSZ n4, f6, h8 — Szállnak a darvak (szovjet): BÉKE 6-:h­ h4, h6, 8; IPOLY (Hegedűs Gyula u. 65.) f4, h6, 8; KELEN (Kelen­­völgy) 5-ig 6, 8, vas. 4-kor is, csüt. szünnap: PETŐFI (Nagyté­tény) 5-ig n6, f8, vas. 3-kor is. — Kiskrajcár (magyar): PETŐFI (Nagytétény) 6-tól n6, f8. — Akasztottak lázadása (mexikói): DIADAL f4, h6, 8. — Négy lépés a fellegekben (olasz—francia): Ke­­LEN 6-tól 6, 8. — Svejk, a derék katona II. rész (csehszlovák): HONVÉD .9, 11, n2, f4, h6, 8. FÓRUM (Pestlőrinc) 5-ig n6, f8, vas. 3-kor is. — A királyasszony lovagja (francia): KULTUR f4, h6, 8; ÚJLAKI (Bécsi út 69.) f4, h6, 8. — A tett színhelye Berlin (né­met): MARX f4, h6, 8; KOSSUTH (Pesterzsébet) 6-tól f4, h6, 8. — Berlin, Schönhauser sarok (né­met): JÓKAI (Rákoshegy) 5-ig h6, 8, vas. f4-kor is. — Ne várd a májust (jugoszláv)- RÁKÓCZI 9, 11, n2; JÓKAI (Bud­atétény) 4— 5-én 5, 7, vas. 3-kor is; JÓKAI (Rákoshegy) 6-tól h6, 8 — A 306-os számú ügy (szovjet): RÁ­KÓCZI 14, h6, 8. — Koldusdiák (német): FÓRUM (Pestlőrinc) 6- tól n6, f8. — Csendes otthon (ma­gyar) : SZABADSÁG (Csákyliget) 5-ig f6, h8, vas. n4-kor is, csüt. szünnap. — Amiről az utca me­sél (szovjet); REGE (Széchenyi­­hegy) 5-ig h6, 8, vas. f4-kor is, csüt. szünnap; ÁRPÁD (Kerepesi út 146.) 5-ig f6, h8, vas. f4-kor is, csüt. szünnap; SZABADSÁG (Csá­­kyliget) 6-tól f6, h8. TERV (Pest­újhely) 6-tól h6, 8. — Svejk, a derék katona I. rész (csehszlo­vák): P.EGE (Széchenyi-hegy) 6- tól h6, 8; NAP f4, h6, 8; OTTHON (Soroksár) 5-ig f6, h8, vas. f4- kor is — A párbaj (szovjet): OTTHON (Soroksár) 6-tól f6, h8. — Apák és fiúk (olasz): ZRÍNYI 9, 11, 12. — A tőr (szovjet): ZRÍ­NYI 14, h6, 8. — A spanyol ker­tész (angol): ÁRPÁD (Kerepesi út 146.) 6-tól f6, h8. VILÁGOSSÁG (Pesterzsébet) 5-ig h6, 8, vas. f4-kor is. — Trapéz (amerikai): HALADÁS (Bartók Béla út 130.) f4, h6, 8. — Mexikói szerenád (mexikói): HAZAM (Váci út 150.) f4, h6, 8. — Anatol úr kalapja (lengyel): KÖLCSEY (Kispest) f4, h6, 8. — Bomba (csehszlovák): ALKOTÁS f4, h6, 8. — Bum, a katona (svéd): BÉKE (Rákospalo­ta) f6, h8, szomb., vas. f4-kor is; CSILLAG h6, 8, vas. f4-kor ie. — A test ördöge* (francia): ÉVA f4, h6, 8. — A bigámista (olasz): OTTHON 5-ig f4, h6, 8; VASVÁRI (Kerepesi út 44.) 6-tól h4, h6, 8. — Othello (szovjet): ÓBUDA (Sel­máei út 14.) 5-ig 4, n7, f9; OTT­HON 6-tól 14, h6, 8. — Vízkereszt (szovjet): ÓBUDA 6-tól 4, n7, f9. — Fekete arany (román): VAS­VÁRI 5-ig h4, h­6, 8. — Gyerek­kori szerelem (svéd): ADY (Kis­pest) 5-ig h6, 8, vas. f4-kor is; RÁKÓCZI (Csepel) 14, h6, 8. — Éj­jeli őrjárat (szovjet): ADY (Kis­pest) 6-tól h6, 8. VILÁGOSSÁG (Pesterzsébet) 6-tól h6, 8. — Hoffmann meséi (angol): BALAS­SI (Pestimre) 5-ig f6, h8, vas. n4- kor is, csüt. szünnap. — Polónia expressz (német): BALASSI (Pest­imre) 6-tól f6, h8. — „A 420-as urak” I —II. rész (indiai): KOS­SUTH (Cinkota) 5-ig 7, vas. f4, 7, csüt. szünnap. — Az élet küszö­bén (szovjet); CSABA 5-ig f6, h8, vas. n4-kor is, csüt. szünnap. — Hamis levél (csehszlovák); CSABA 6-től f6, h8. — Kossuth (Cinkota) 6-tól f6, h8. — Játék az ördöggel (csehszlovák); SZIGE­­THY (Albertfalva) 5-ig f4, h6, 8. — Moulin Rouges (angol) SZI­­GETHY 6-tól f4, h6, 8. — Ég és föld között (szovjet): PETŐFI (Pongrácz út 9.) 5-ig f6, h8, vas. al­kor is. MOM MŰVELŐDÉS­HÁZ X. 5., 8. 3, n6, f8. — Arany­pók (csehszlovák): PETŐFI (Pong­rácz út 9.) 6-tól f6, h8; CSILLAG­HEGYI LENÁRUGYÁR 2-án f6, h8. — Bakaruhában (magyar): CSILLAGHEGYI LENÁRUGYÁR 5-én n4, f6, h8. — Halhatatlan garnizon (szovjet): SZIGET (Cse­pel) 5-ig f6, h8, vas. n4-kor is. — Az ezred lánya (osztrák): SZI­GET 6-tól f6, h8. — Verdi (olasz): TERV (Pestújhely) 5-ig h6, 8, vas. f4-kor is. — Betörő az albérlőm (angol): PAMUTTEXTIL MŰVELŐ­DÉSHÁZ X. 2­, 5. n6, 18, vas. 3- kor is. Fővárosi mozik műsora 350-es Színpad a József­városban A műkedvelők színházának tervei Néhány nappal ezelőtt érde­kes hirdetés jelent meg az új­ságokban. A Józsefvárosi Mű­velődési Ház vezetősége próba­játékra hívta meg a legtehetsé­gesebb műkedvelő színjátszó­kat. A vizsgán több mint har­mincan vettek részt, de csak hat jelentkező felelt meg a szi­gorú követelményeknek. Ők belépnek az együttesbe, amely­nek törzse a XI. kerületi mun­kásszínjátszó gárda. Újabb je­lentkezők is vannak: a mun­kásszínjátszók városszerte tu­domást szereztek arról, hogy a Józsefvárosi Művelődési Ház érdekes, szép kísérletet tervez. Az első bemutató — Elhatároztuk — feleli kér­désünkre Szirtes Zoltán igaz­gató —, hogy pódiumot adunk a legtehetségesebb műkedvelő színjátszóknak. Erős együttest szervezünk. Ehhez a vállalko­záshoz hívjuk meg a legjobb erőket. Műkedvelő színházunk neve: 350-es Színpad. Ez a név már jó egy éve megszüle­tett, nem idegen példát utánoz. Magyarázata: színháztermünk­ben 350 szék van. Remélem, hogy a november elejére ter­vezett bemutató előadáson mind a 350 foglalt lesz. — He­tenként kétszer fogunk játsza­ni. Kozma Béla, a 350-es Szín­pad rendezője első darabjukról beszél: — Hegedűs Géza „Szerelem a fűzfák alatt” című verses rádiójátékénak színpadi válto­zatával mutatkozunk be. A szerző engedélyét levélben kér­tük, s már meg is jött a vá­lasz: szívesen hozzájárul. A próbák folynak. Lelkiismere­tesen szeretnénk felkészülni, úgy tervezzük, 45—50 próbát tartunk, a szereplők minden­nap összejönnek és szívvel­­lélekkel részt vesznek az elő­készítésben. Az előadás dísz­leteit is magunk csináljuk, van tennivaló éppen elég. Az együttes tagjai, akik ál­dozatos, szép munkát vállalnak a színházért, egész nap dolgoz­nak. Fekete Gabriella fodrász, az egyik Calvin téri műhelyben szolgálja ki vendégeit. Blasek Gyöngyi tisztviselő, Kovács Jó­zsef szövőmunkás, Rátkai Dé­nes a Goldberger-gyár lakato­sa, Havas Judit háziasszony, Barte Mónika pedig gimnazis­ta. Terveik? Van, akinek a színjátszás pihentető szórako­zás, mások tovább szeretnének tanulni, élethivatásuknak vá­lasztanák a színpadot. „Sose halunk meg“ Az első bemutatót rövidesen követi majd a második. — Dihovicsnij—Szlobodszkoj „Sose halunk meg” című víg­játékát második stúdiónk viszi színre — tájékoztat Sárközi Gyula, a színház dramaturgja. — További darabok is előadás­ra készen állnak. Szeretnénk eljátszani Lavrenyov „Erősebb a szerelemnél” című darabját — ez a „Negyvenegyedik” című film színpadi változata — és Ladányi Ferenc „Nyári vihar” című verses mesejátékát. Né­hány magyar íróval — Földes Péterrel, József Farkassal, F­­rácz Kálmánnal — újabb darabokról tárgyalunk. Sze­retnénk, ha a 350-es Szín­pad nemcsak a műkedvelő színjátszás, hanem az új ma­gyar dráma hasznos fórumává is válna. A VIII. kerületi Tanács köz­ségfejlesztési alapjából 180 ezer forinttal járult hozzá a Józsefvárosi Művelődési Ház felújításához. Újra festik a ter­meket, lemezjátszó berende­zést és televíziót vásárolnak. Ebből az összegből jut a mű­kedvelő színház színpadi és vi­lágítási berendezésére is. Olyan reflektorokat vásárolnak, ame­lyek a legkorszerűbb fényef­fektusok alkalmazását teszik lehetővé a hangulatos kamara­színpadon. Dersi Tamás Tegnap este megkezdte budapesti vendégszereplését a kínai Vuhani artistaegyüttes a Fővárosi Nagycirkuszban. Képün­kön az artistacsoport látványos kerékpárszáma. (MTI Fotó: Tormái felv.) □ TEGNAP NYITOTTÁK MEG A KÍNAI KIÁLLÍTÁST. A Műcsarnok termeiben állí­tották össze a Kínai Népköz­­társaság fejlődését bemutató dokumentációs kiállítás anya­gát. A nagyméretű tablókon és fotókon a kínai dolgozók min­dennapjai és ünnepei eleve­nednek meg. A 600 milliós or­szág felszabadulása óta hatal­mas eredményeket ért el az ipari munkában és a kulturá­lis területeken is. A kiállítás élményszerű közvetlenséggel tárja elénk a mai eredménye­ket és a jövő perspektíváit. A rendezők a híres papírkivágás­­művészet dokumentumaival díszítették az érdekes tájékoz­tató anyagot. □ SÜRGETTÜK, hogy a Rádió is minél több esemé­nyét közvetítse a Bartók-fesz­­tiválnak. A következő napok műsorán örömmel látjuk a Fe­­rencsik—Richter, a Goossens— Zempléni koncertek és­­­ nagy sikerű zeneakadémiai kórus­­hangverseny hangszalagjainak közvetítését. □ A KÖZELMÚLTBAN ELHUNYT Roger Martin du Gard Nobel-díjas író „A vég­rendelet” című háromfelvoná­­sos parasztkomédiáját a Déry­né Faluszínház mutatja be. □ GOD­A GÁBOR, a Ma­gyar Néphadsereg Színháza igazgatója a Szovjetunióban tartózkodik. Színházakat láto­gat, hogy a színház számára megfelelő darabot tudjon sze­rezni. Goda október 10-én ér­kezik haza Moszkvából. □ WEISSMANN, a buda­pesti származású londoni ze­neesztétikus tegnap, mint a Bartók-fesztivál vendége, Bu­dapestre érkezett. □ PRÁGAI JELENTÉS SZERINT dr. William Du­­Bois, a Nemzetközi Béke­díjas 90 éves néger tudós és író, az iskola- és művelődésügyi mi­nisztérium vendégeként hosz­­szabb tartózkodásra Csehszlo­vákiába érkezett. A KÉT FILM főszerepének eljátszását tervezi Paul Robe­son, a világhírű néger énekes. Az egyik film terv szerint a Szovjetunióban készül, két verzióban. A másik Angliában. Színházak csütörtöki műsora: Operaház- A fából faragott királyfi; Az arany meg az as­­­sz­ony; A­­ csodálatos mandarin (M-bérlet, 1. előadás, 7). — Ope­ráház Erkel Színháza: Parasztbe­csület; Bajaszók (Ney-bérlet, 1. előadás, 7). — Nemzeti Színház: Peer Gynt­ffel 7). — Katona Jó­zsef Színház: Komédiás (7). — Madách Színház: Éva lánya (7). — Madách Színház Kamaraszín­háza: Családi ágy (7). — A Ma­gyar Néphadsereg Színháza: Ilyen nagy szerelem (7). — Petőfi Színház: Micimackó (fél 4); Svejk (7). — Jókai Színház: Szélvihar (fél 8).— József Attila Színház: Megperzselt lányok (7). — Irodalmi Színpad: Szünnap. — Fővárosi Operettszínház: Kard és szere­lem (7). — Blaha Lujza Színház: Bástyasétány 77. (7). — Vidám Színpad: A helyzet a következő (fél 8). — Kis Színpad: Majd a papa . . . (7). — Állami Bábszín­ház: János vitéz (3). Elhajolni ti­los (fél 8). — Zeneakadémia: Énekkari hangverseny. (8). — Kamara Varieté: A jövő század legénye (6 és fél 9). — Budapest Varieté: Vannak meg csodák (7). — Fővárosi Nagycirkusz: Kínai cirkusz (4 és fél 3). PUCCINI | Fajth Tibor könyve­ ­ Fajth Tibornak a Puccini- i centenárium alkalmából a Bib- I­liotheca ízléses kiadásában | most megjelent könyvét elejé­­­­től végéig nagy érdeklődéssel­­és nagy élvezettel olvastuk. | Fél évszázad alatt a páratlanul | népszerű olasz zeneköltőről | egész könyvtárra való életrajz | jelent meg, de az bizonyos,­­ hogy Fajth könyve nemzetközi | viszonylatban is egyike a leg­­­­jobbaknak.­­ Fajth­ munkája teljesen el­stél egyfelől a szokványos ké­­szesértékű, sőt gyakran hamis | zenei életrajzoktól, vagy a se­­­­kélyes képzelettel gyártott, | úgynevezett életregényektől. | Másfelől azonban ugyanannyira | különbözik száraz adathalma­­­zok tudálékos, unalmas keret­­| befoglalásától. A tartalmában, |formájában gyökeresen erede­ti ti könyv sugározza a Puccini ! iránti rajongást, de ugyanak­­­kor a művek alapos, tárgyila­­­gos ismertetését is adja. Az I operákat Manon Lescaut-tól­­Turandotig kronologikus sor­­rrendben tárgyalja: elmondja I születésük körülményeit, sok­­­oldalúan mélyed el az operák geremzésébe és szerzőjük embe­­­ri alakjának, sorsának leírását sezekhez kapcsolja. Mert Puc­­hcininél élet és munka elvá­laszthatatlan egymástól, egyet­­ jelentett.­­ Az esztétikai méltatás Fajth, m­ás nem közhelyeknek augur­­­ szaknyelven való ismétel­geté­­­sét jelenti. De azt sem — ami­­ mostanában annyira divatos­­—, hogy szellemességfitogtatá­­­sért, eredetieskedésért tegyen |nagyhangú, elképesztő állítá­­­sokat, amelyek azonban a va­lóságban üresek, semmitmon­­­dók. | Ez az új magyar Puccini-­­ könyv dokumentál, bizonyít, | kottapéldákkal bőségesen il­­­­lusztrál, szemléltet is. Széles | olvasótábor fogja az idézett | jellegzetes mozzanatokat él­­­­vezni, mint saját élményeinek | magyarázatokkal tudatosított | rögzítését, fokozását.­­ Külön szólunk arról az ér­­­tékes tanulmányról (nevezhet­­­­jük akár vitairatnak is), amely | a könyvet bevezeti. Ez Puccini | zeneirodalmi helyének igazsá­­­­gos kijelöléséért száll síkra. | Boncolja a közönségsiker, a tö­­­­meghatás, valamint a művészi | értékelés esztétika összefüggé­­­­seinek problémáit. Bátran lep­­­tezi le a sznobokat, de határo­­­­zottan állást foglal a komoly | művészi mérlegelés mellett. | Még az is, aki nem osztja az­­ esszé minden érvelését vagy | néhol úgy érzi, hogy talán szub­jektív elfogultság a tárgyila­ Igosság rovására emeli Puccini | zeneirodalmi rangját, azt is bi­­­­zonyosan elgondolkoztatja | Fajth fejtegetésének adatokra | támaszkodó, éles logikája. Az | idők rostája mindig nyomós | bizonyító eszköz és a könyv | nyitánya jogosan mutathat er­­­­re.­­ A nagy tudással, példás fel­­­­készültséggel megírt könyv | minden lapján meglátszik,­­ hogy az művelt muzsikus, vér­­­­beli író munkája. Péterfi István rádióműsor 1958. október 2. — csütörtök KOSSUTH. 18,00: Hírek. — 18,15: Könnyű­zenei híradó. — 18,45: Negyven éve történt. — 19,00: Szórakoztató zene. — 19,20: Verdi: Traviata. Néggyfelvonásos dalmű. Közben: 19,54: Mese. — 20,00: Esti króni­ka. — 22,00: Hírek. — 22,15: Tánczene. — 23,10: Kamarazene. — 24,00: Hírek. — 0,10: Verbun­kos muzsika. PETŐFI: 18,10: Rádióegyetem. — 19,00: Hírek. — 19,05: Orosz nyelvlec­ke. — 19,15: Levelezés. — 19,25: Filmzene. — 19,45: Riportműsor. — 20,00: Népszerű dalok. — 20,40: Falurádió. — 21,00: Hírek. — 21,05: Fúvószene. — 21,30: Emlékezés Szép Ernőre. — 22,00: Seherezáde — szimfonikus szvit. — 22,45: Lámpafénynél. Versek. 1958. október 3. — péntek KOSSUTH: 4,30: Hírek. — 6,00—8,00: Ze­ne. — 8,10: Részletek a „Párizsi vendég” és „Legyen az öné” cí­mű zenés látékból. — 8,50: Ver­sek. — 9,00 Szimfonikus zene. — 9,30: Népi muzsika. — 9,50: Ifjúsági műsor. — 10,00: Hírek. — 10,10: Óvodások műsora. — 10,30: Az Egyesített Tisztiiskola fúvószenekara játszik. — 11,00: Rádióegyetem. — 12,00: Hírek. — 12,10: Tánczene. — 13,00: Merre tart a magyar mezőgazda­ság? 13,15: Operarészletek. — 14,10: Úttörő-híradó. — 14,35: Napirenden. — 14,40: Szendlay László és zenekara játszik. — 15,15: Szív küldi. — 16,00: Hí­rek. — 16,10: Gyermekrádió. — 16,40: Daltanulás. — 17,00: Szán­tó György otthonában. — 17,10: Előadás. PETŐFI: 6,00 — 8,00: Zene. — 14,00: Hí­rek. — 14,20: Zenekari hangver­seny. — 15,00: Almaszüret Sza­bolcsban. — 15,15: Szórakoztató muzsika. — 15,50: Éjszakai kör­séta Budapesten. — 16.00: Köny­­nyűzenei híradó. — 16.30: A pi­rosruhás lány. Rádiódráma. ­ A NŐK VÉDELMÉBEN ■ ■ Konferál: KELLÉR DEZSŐ : : minden este fél 8-kor a VIDÁM SZÍNPAD■ nagysikerű műsorában:­­ A HÍ­DET A KÖVETKEZŐ [ ■ ]

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék