Esti Hírlap, 1971. április (16. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-08 / 83. szám

A Magyarország—■Francia­­ország labdarúgó Európa­­bajnoki selejtező egyik be­vezetőjének számit az ápri­lis 23-án Kecskeméten 17 órai kezdettel sorra kerülő magyar—francia öregfiúk válogatott mérkőzés. A francia öregfiúk válogatott mérkőzés. A francia együt­tes az alábbi összeállításban lép pályára: Bemard (Remetter) — Bollini, Artclesa, Maryan, Siatka — Marcel. Theo — W/isnieski, Goujon, Cel, Oliver, Derdeudre. A mér­kőzés visszavágója május 8-án lesz Párizsban. © AZ AUTÓSSPORT igazi versenyidénye húsvét­hétfőn a Szombathelyen sorra kerülő országos go­kart-versennyel kezdődik. Néhány nappal később Pé­csett az autósok Mecsek Rallyéjére gyülekeznek majd a részvevők. Külön­ben az ez évi autós-ver­senynaptár nagyon gazdag programot tartalmaz, hi­szen a sportág Iránt érdek­lődők 4(5 találkozón állhat­nak rajthoz. 0 RANGOS MEZŐNYE LESZ a Bp. Honvéd nem­zetközi tornászviadalának, április 17—18-án a Sport­­csarnokban. Az NSZK, Ju­goszlávia, Lengyelország, Románia, és Svájc két-kéi versenyzőt küld, várják még a japánok válaszát. A ma­gyar válogatottak teljes lét­számban szerepelnek a csak szabadon választott gyakor­latokból álló versenyen. 0 SPLITBEN EDZÖTA­­BOROZTAK a magyar at­létikai olimpiai keret tag­jai. A kitűnő tartanon nem­csak a magyarok gyakorol­nak, mert a mieink elutazá­sa után 45 nyugatnémet és harminc svéd atléta kezdte el a formába hozó edzése­ket. 0 A FÉRFI KOSÁR­LABDA Bajnokcsapatok Európa Kupája döntőjét ma este Antwerpenben játsz­­szák. A két részvevő az olasz Ignis Varese és a ta­valyi második helyezett szovjet CSZKA Moszkva együttese. A találkozó egyik bírája az Oscar-díjas magyar Kassai Ervin. © VÁRATLAN FORDU­LAT zavarta meg a kato­­wicei férfi kosárlabda EB- re készülő magyar váloga­tott felkészülési program­ját. Az április 14—16-ra ter­vezett hazai nemzetközi torna elmarad, a jugoszláv és a bolgár együttesek visz­­szalépése miatt. Sőt, a ma­gyar válogatott május eleji nyugat-németországi túrá­ját sem sikerült létrehozni. Áthidaló megoldásként má­jus 8-án, 9-én Ausztriában játszanak a magyar kosara­sok két barátságos mérkő­zést. © NEM MUTATTAM VOLNA A 11-ES PONTRA, ha mind az MTK, mind á Graz javára megadott bün­tetőt nem tartom jogosnak — mondta Gugulovics ju­goszláv játékvezető, akit igen sokan hibáztatnak az MTK javára megadott 11- esért. A Graz elnöke, Franz AUitsch így nyilatkozott: ha jogos lett volna, egyetlen szót, sem szólnánk, azt hi­szem, az MTK-nak nincs szüksége ilyen ajándék 11- esre, amely később érthető­en felborzolta a kedélyeket, s néhány játékosunk, bi­zony, túl ideges lett. Saj­náljuk ezt, mert kapcsola­tunk régi és jó az MTK-val, s nem szeretnénk, ha ez rontaná a tradíciókat. Magyar—NSZK—svéd úszóviadal Gyarmati, Szentirmai, Hargitai Kecskeméten Kecskeméten megtörtént minden előkészület a hét­végi nagy úszóversenyre, a szombat-vasárnapi svéd— nyugatnémet—magyar vá­logatott találkozóra. A vá­ros immár nevezetes 5ö méteres fedett medencéjé­ben mától több magyar úszó tart edzéseket, hol­naptól aztán a külföldiek is megismerkedhetnek a nagy találkozó színhelyé­vel. Ma mindhárom váloga­tott csapat elfoglalja szálláshelyét az alföldi városban, "az Aranyho­­mok szállóban. A svédek a déli őr ált ban, a nyugatnémetek pedig késő délután érkeznek Buda­pestre. A hármas viadal szombaton délelőtt 11 óra­kor kezdődik, ekkor hat versenyszámot bonyolíta­nak le, délután 17 órai kez­dettel lesz a folytatás, nyolc versenyszámmal. A vasárnapi program: dél­előtt 11 órakor, hét ver­senyszámot, délután 17 órakor nyolc versenyszá­­mot bonyolítanak le Kecs­keméten, ugyanis a teljes olimpiai prog­ram jelenti a versenyí. A vendégcsapatok kitűnő erőkből állnak. Hiányzik ugyan mind a. svédektől, mind a nyugatnémetektől egy-egy „barcelonai EB- hős”, Gunnar Larsson, il­letve Hans Fassnacht. De számos Európa-bajnoki he­lyezett kapott helyet mind­két válogatottban. Néhány név a legismertebbek kö­zül: NSZK: Lampe-fivérek, Stoclclasa, Nagel. Svédor­szág: Pfeil, Jonsson, Berg­­lund. A versenyre készülő svéd úszóválogatott tegnap Prágá­ban Csehszlovákia válogatott­ja ellen szerepelt. Az első nap győztesei: FÉRFIAK: 200 m gyors: Ljungberg (s) 2:02.4 p, 200 m pillangó: Petterson (s) 2:15.1 p, 200 m mell: Pcjsa (cs) 2:35.1 p, 200 ni hát: Fischer (cs) 2:16.6 p, 1500 m gyors: Bcllb­­l'Lng (s) 17:32.7 p, 4x100 m gyorsváltó: Svédország 3:46.2 p, svéd csúcs. NŐK: 100 m gyors: Odgaard (s) 1:03.0 p, JOO in pillangó: Anersson (s) 1:09.2 p, lOo m mell: Markova (cs) 1:17.9 p, 400 jn gyors: Bradikova (cs) 4:49.4 p, 4x100 m vegyesváltó: Csehszlovákia 4:41.6 p, cseh­szlovák csúcs. A férfiak pontversenyében a svéd (44:29), a nők pontverse­nyében a csehszlovák váloga­tott (38:351 vezet. A 30 versenyzőből — 16 férfi és 14 női úszóból álló — magyar csapat összeállí­tásának érdekessége, hogy nem kevesebb, mint tizenkét újonc kapott he­lyet a válogatottban. Gyarmati Andrea 100 m és 200 m hát-, 100 m és 200 m pillangó-, valamint a 4x100 m-es gyorsváltóban és a 4x100 m-es vegyesben indul. A férfiaknál Hargi­tai és Szentirmai lesz a fő­szereplő. Szentirmai öt számban rajtol: 100 m mell, 100 m gyors, 100 m pillan­gó, illetve 4x100 m gyors és 4x100 m vegyes. Hargitai hat számban lép rajt kőre: 200 m pillangóban, 400 m gyorsúszásban, 200 és' 400 m vegyesben, 100 m pillan­góban és a 4x200 m gyors­váltó tagjaként. KÉP SZÖVEG NÉLKÜL Holnap kezdődik a Bp. Honvéd felszabadulási nemzetközi ökölvívótomá­­ja. A külföldiek közül el­sőként a szovjetek érkeztek Budapestre; a már előzete­sen jelzett sportolókkal, így a küldöttségben helyet kapott a nagyváltósúlyú, junior, Európa-bajnok Lemesev, valamint a szov­jet bajnok Belouszov és Vaszjuskin. A vendég ökölvívók ma már edzést, tartanak a Tüzér/ utcai csarnokban. Megérkeztek a lengyel indulók is. Ök négy ver­senyzővel szerepelnek: papírsúlyban Krampa, pe­helysúlyban Gotfryd, vál­tósúlyban Szcezpa nski (Kajdi ellenfele lesz), fél­­nehézsúlyban Sobczak in­dul. A déli órákban érkez­nek a magyar fővárosba a csehszlovák részvevők. Az érdekes viadalon a teljes magyar élgárda sző­ritóba lép. FONTAINEBLEAUBAN Schmidt és NSZK öfiusacsapata vezet A fontainebleau-i nem­zetközi öttusaversenyen az első három szám után egyéniben a nyugatnémet Schmidt áll az élen 3062 ponttal. A magyarok közül Pethő a magyar A-csapat tagja a második 2974 pont­tal, 3. Frings (nyugat­német) 2947 p, 4. Esser (nyugatnémet) 2834 p, 5. Gueguen (francia-B) 2179 P, a többi magyar verseny­ző helyezéséről nem érke­zett jelentés. A részeredményekről mindössze annyi ismeretes, hogy a ■ vívást Villányi nyerte 1062 ponttal, a 2. Balczó lett j000 ponttal, míg a 3. helyen holtver­senyben Pethő végzett, a nyugatnémet Fring&sel és Schmidttel együtt. Lövészetben Schmidt volt az első 1088 ponttal, Balczó a 2. 1066 ponttal, Pethő az 5—6. helyen található 1000 ponttal. Az összetett csapatver­senyben ez a sorrend: 1. NSZK 8843 p; 2. Magyar­­ország-A 8336 p; 3. Fran. ciaország-B 8194 p; 4. Ma­­gyarország-B 7773 p; 5. Franciaország-C 7756 p. GYEPLABDA BEK: Április 9 —12-e között Rómában sorrend­ben harmadszor bonyolítják le a Bajnokcsapatok Európa Ku­páját gyeplabdában. A mérkő­­zéssorozaton 12 ország együttese szerepel, s ott lesz o mezőny­ben a magyar bajnokcsapat, a Kinizsi Sörgyár is. AZ AMERIKAI ASZTALI­­TENISZEZŐK április 14-én kez­dik meg vendégszereplésüket a Kínai Népköztársaságban. GOUOGS JANOS: „Háromesélyes a rangadó” Nagy érdeklődés előzi meg. a , soros rangadót”, az MTK—U. Dózsa találkozót. A Dózsa-szurkolók latolgat­nak, s az is felmerül: va­jon játszik-e kedvencük, Göröcs Titi? Hosszú ideig tartó sérülése után valóban láthatjuk-e Göröcs Jánost? — Szombaton semmikép­pen sem, talán egy-két hét múlva — válaszolta. Göröcs sérülése ugyanis szépen javul, s már az ed­zéseken is részt vesz. — A mozgásban már va­lóban nincsenek problémá­im, sőt, szerdán már ját­szottam is egy félidőt az edzőmeccsen. Azt hiszem, hogy egy kis biztonság kell még, és aztán menni fog a játék. Alekszejev újabb világcsúcsa Vaszihj Alekszejev, a világ legerősebb embere Moszkvában újabb világcsúcsot állított fel. Az idén már az ötödiket. Ezúttal nyomásban 223,5 kiló­ra javította saját, mindössze 12 napot élt, 223 kilós világrekord­ját. A versenytermek forgószínpadán Egyedül is sakkozhatunk, a versenyekre ■ készülődés jegyében vagy gyönyörköd­hetünk egy-egy szépség­díjas alkotásban. Miután jegyezhetjük — kell is je­gyeznünk — a játszmát, utólag is elemezhetjük, va­jon bölcsek voltunk-e, vagy megállapíthatjuk — tévedtünk. Ha ketten ülnek a tábla mellé, akár párosmérkő­zésnek Is titulálhatjuk. Két­­két sakkozó már csapatokat alkot s a számszerűség el­vileg a világ lakosságáig fokozható. (Szerényebb ha­zai példa az évről évre megtartott Bp. Honvéd— Csepel közti száztáblás ta­lálkozó.) Rendezhetünk kombinált csapatversenyt is, a verseny termek forgó­­színpadán. Ez esetben kü­lön számítják az egyéni tel­jesítményeket. Míg az egyé­ni versenyeken leghonosabb forma a körmérkőzés: játsz­­szék mindenki mindenki­vel. A nyílt versenyek, a svájci rendszerű tornák ugyancsak népszerűek. Ilyenkor bármely létszámú mezőny dacára meghatároz­zák a fordulók számát. Kü­lönösen tömegversenyek le­bonyolítására alkalmas, hátránya viszont, hogy a sorsolás szeszébe kihat a végeredményre. Miért a sok versenyfor­ma? Nem másért, mint hogy a versenyen elért eredmények hitelesítsék a minősítést. De mert min­den versenyforma annyit ér, amennyire ösztönző is, ■ezért is kelt világszerte ér­deklődést a Nemzetközi Sakkszövetség új minősítő rendszere, amely — a ter­vek szerint — idén, július elsejével lép hatályba. Szerzője dr. Élő Árpád ma­gyar származású, amerikai matematikaprofesszor. Ab­ból indult ki, hogy a sakk­versenyzők játékereje az elért eredmények alapján lemérhető s a matematika nyelvén is összevethető. Az alkalmazott statisztika és a valószínűségszámítás kínálta a kulcsot. Lényege szerint a játékerőt nem a minősítés, hanem az egyéni­leg meghatározott mutató­szám reprezentálja. Vagyis egyéni értékmérést és rang­sorolást tesz lehetővé, az eddigieknél is megbízha­tóbb pontossággal. S anél­kül, hogy belebonyolód­nánk a táblázatokba, máris megjövendölhetjük: előbb­­utóbb kibernetikus ver­senybírók őrködjek a tor­nákon ... Hajtun József Bizonyára rossz érzés a lelátóról nézni végig a mér-. közöseket, különösen ak­kor, amikor nehéz feladat előtt áll a csapat, de talán jósolni könnyebb... — Jósolni sem könnyű — folytatja a gondolatsort Gö­röcs —, nem is szeretek, s erre a mérkőzésre nem is lehet. Háromesélyesnek tartom a találkozót, mert a rangadó, az mégis t:ang­­adó! Az U. Dózsa negyedik mérkőzését játssza idegen­ben. Nem könnyű a ven­déglátók ellen futballozni, kiváltképpen nem az a Hungária körúton. Az MTK nincs ugyan a legjobb for­mában, de a Dózsa ellen mindig nagyszerűen küz­denek. A találkozó talán a bajnokságot is eldöntheti. Hogyan látja ezt Göröcs Já­nos? — Nagyon fontos ez a mérkőzés, ha megnyerjük, nehéz akadályon jutottunk túl. — És ha mégsem? — A vereség elsősorban lélektanilag lenne nagyon rofisz hatással a csapatra. Én bízom abban, hogy a fiúk mindent megtesznek a győzelemért, s az egyik pontot biztosan elhozzák. A szombat délutáni rang­adó pontos feleletet ad a nyitva maradt kérdésekre. Abban mindenesetre re­ménykedhetünk, hogy vér­beli focival rukkolnak ki, a csapatok. Göröcsöt, a Dó­zsa kiváló karmesterét pe­dig minél előbb szeretnénk — a pályán viszontlátni. És nemcsak edzőmérkőzésen... (Seres) Kiesett a Diósgyőr A labdarúgó Közép­európai Kupáért — a négy­be jutásért — tegnap dél­után került sor Zenicán a Celik—Diósgyőr viszavágó mérkőzésre. Mint az várha­tó volt, kevésnek bizonyult a Diósgyőr 1 gólos előnye, a Celik 4:l-re győzött és így 4:2-es összesítéssel az MTK után a jugoszláv együttes is bekerült az elő­­■ döntőbe. MA TELJES LESZ A MEZŐNY

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék