Esti Hírlap, 1981. december (26. évfolyam, 281-304. szám)

1981-12-23 / 300. szám

A karácsony eredeti­leg a kereszténység legnagyobb ünnepe. Jézus Krisztus szüle­tésének napja. Ere­detének történelmi gyökerei azonban ma már kevésbé is­mertek. Sol Salutis — Rómában 325 és 335 között keletkezett az ünnep. A niceai zsinat határozata le­zárta a Jézus körüli teológiai vitát: Krisz­tus isten és ember egy személyben. Jé­zus születését koráb­ban vízkeresztre (ja­nuár 6.) tették, de más dátumok is el­terjedtek : május 20., április 18., és 19., no­vember 25. Az egy­ház végül is decem­ber 25-ét jelölte meg, mert e napon volt a pogány Sol invictus (legyőzhetetlen Nap) ünnepe. Ezt átalakít­va, karácsony, Sol Salutis-nak (az üd­vösség Napjának), Krisztusnak születés­napja lett. Advent — Az advent (adven­­tus — eljövetel, la­tin szóból) a kato­likus egyházi év ré­sze, a karácsony elő­készületi időszaka. Mai formájában VII. Gergely pápa rögzí­tette. Kezdete az András-naphoz (no­vember 30.) legköze­lebb eső vasárnap, és december 24-ig tart. Jellemzője a messi­ásváró hangulat és a különleges Mária­­kultusz, a december 8-i szeplőtlen fogan­tatás ünnepe és a hajnali Rorate-mi­­sék. Az adventhez népszokások is kap­csolódnak. Ilyen pél­dául a szentcsalád szálláskeresése (ka­rácsony előtt kilenc napig házról házra viszik a szentcsalád képét, s ájtatosságot tartanak előtte) vagy az adventi (négy gyertyás fenyő-) ko­szorú hagyománya. Babonák napja — A karácsonykor élő babonákról Krú­dy Gyula is beszámol Ál­mosköny­vében. Zalta-napkor kezdik faragni a lucaszéket, aki az éjféli misén erre áll, meglátja a boszorkányt vagy pedig jövendőbelijét. Aki karácsonykor al­mát vagy diót fölvesz a földről, fekélyes lesz. Aki este diót eszik méz nélkül, an­nak kihull a foga. Ha a szakajtó alá kuko­ricát tesznek, kétak­­korára hízik az ap­rójószág, a szénától meg a lábasjószág. „A karácsony minden órájához más és más babona van kötve, éspedig keverve, jó meg rossz. Mintha e napon és éjen, ame­lyen a Megváltó szü­letett, minden ördög elszabadulna a láncá­ról, hogy ami átok van, azt az emberek fejére zúdítsa.” ( RÁDIÓ ) December 23., szerda KOSSUTH, 14.29: Litera­túra. — 15.00: Hírek. Időjárás. — 15.10: Hang­ár a kopasz kaktusz ellen. — 16.00: Útközben. — 16.05: Rek­lám. — 16.10: Kritikusok fóru­ma. — 16.20: A Melos vonós­négyes lemezeiből. — 17.00: Hírek. Útközben. — 17.07: Fo­gyasztók fóruma. Karácsonyi különkiadás. — 17.32: Nóták. — 18.15: Hol volt, hol nem volt... — 18.25: Mai könyvajánlatunk. — 18.30: Esti Magazin. — 19.15: Gondolat. A Rádió irodalmi lapja. — 20.00: Arturo Toscani­ni vezényli az NBC szimfoni­kus zenekarát. — 21.01: Népda­lok. — 21.30: Külpolitikai Klub. Karib-tengeri erővonalak. — 22.00: Hírek. Időjárás. Sport. — 22.20: Tíz perc külpolitika. — 22.30: Marenzio-madrigálok. — 22.45: Viták a mai filozófiában. — 23.00: Hegyek alján. Részle­tek d’Albert operájából. — 24.00: Hírek. Időjárás. — 0.10: Melódiakoktél. — 1.00: Hírek. PETŐFI: 14.00: Kettőtől négyig ... A Petőfi rádió zenés délutánja. — 16.00: Mindenki iskolája. — 16.30: Hírek. — 16.33: Útköz­ben. — 16.35: Néhány perc tu­domány. — 16.40: Fiataloknak . — 17.30: Ötödik sebesség. — 18.30: Hírek. — 18.33: Hétvégi panoráma. — 19.55: Slágerlista. — 20.30: Hírek. — 20.33: Rádió­színház. Késő éjjel a Watling Streeten. — 21.43: Válogatott felvételek. — 22.33: Verbunko­sok, nóták. — 23.00: Hírek. Idő­járás. Sport. — 23.20: Zenés játékokból. —* 24.00: Hírek. Idő­járás. 3. MŰSOR: 13.54: A Liszt Ferenc kama­razenekar játszik. — 14.56: Ros­sini: Angliai Erzsébet. Kétfel­­vonásos opera. — 17.21: Öt földrész zenéje. San Marino. — 17.30: Szabolcsi Bence rádió­előadásai Bartók Béláról. — 18.23: Beethoven kamaraművei­ből. — Közben 19.00: Hírek. Időjárás. — 19.40: Bela Ruden­ko operaáriákat énekel. — 20.16: Külföldi tudósoké a szó. Az állatok beszéde. — 20.31: Újdonságainkból. Külföldi táncdalok. — 21.01: Téli kórus­muzsika. — 21.26: Zenekari muzsika. — 22.47: Bemutatjuk új kamarazene-felvételeinket. — 23.30: Hírek. Időjárás. December 24., csütörtök Kossuth: 5.00—7.28: Kellemes ünnepet! — 7.28: Kraszna menti változá­sok. — 8.00: Hírek. Lapszemle. Időjárás. — 8.05: Útközben. — 8.11: A Rádió Lemezalbuma. — 8.50: Tanyák, falvak népe. — 9.29: Zenés reklámturmix. — 9.34: Népdalkörök pódiuma. — 10.00: Hírek. Időjárás. — 10.03: Útközben. — 10.08: Augusztán, a virágmintás kiselefánt. — 10.59: Az MRT gyermekkórusa énekel. — 11.09: Reklám. — 11.14: Vasárnapi koktél — csü­törtökön. — 13.00: Az év port­réi. — 13.30: Nagy mesterek — világhírű előadóművészek. — 14.29: Népi gyermekjátékdalok. — 15.00: Hírek. Időjárás. — 15.05: Útközben. — 15.10: Mű­sorajánlat. — 15.14: Opera-mű­­vészlemezek. — 16.00: Karácso­nyi kívánságok. — 18.30: Hí­rek. Időjárás. — 18.40: Muzsi­kálnak a csillagok. — 19.30: Örökzöld dallamok. — 20.45: Karácsonyi album. — 22.00: Hí­rek. Időjárás. — 23.10: A ka­marazene kedvelőinek. — 23.44: Tito Schipa operaáriákat éne­kel. — 24.00: Hírek. Időjárás. PETŐFI: 6.00: Népszerű muzsika — korán­ kelőknek. —­ 7.00: Bellini operáiból. — 7.54: Torna. — 8.00: Hírek. Lapszemle. Időjá­rás. — 8.05: Nóták. — 8.30: Mis­ka bácsi levelesládája. — 9.00: Johann Strauss-keringők. — 9.30: A terített asztal körül. — 10.30: Hírek. — 10.33: A Ma­gyar Rádió Karinthy Színpada. — 11.30: Nyugdíj előtt. — 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. — 12.57: Hamupipőke. — 13.37: Szivárványvölgy. — 13.45: Idő­járás- és vízállásjelentés. — 14.00: Szórakoztató antikvá­rium. — Közben 14.30: Hírek. — 16.00: A Budapesti Koncert­fúvószenekar játszik. — 16.30: Hírek. — 16.33: Réti József operett- és daljátékfelvételei­ből. — 17.00: Ünnepi popparti. — 17.55: Mit üzen a Rádió? — 18.30: Hírek. — 18.33: Kakasdi betlehemes. — 19.02: Könnyű­zene — hangszerszólók. — 19.31: A Rádió Dalszínháza. János vitéz. — Közben 20.30: Hírek. — 21.52: Ajándékmelódiák. — 23.00: Hírek. Időjárás. — 23.10: Dzsesszfelvételekből. — 24.00: Hírek. Időjárás. 3. műsor: 8.00: Hírek. Lapszemle. Idő­járás. — 8.05: A 3. műsor mai programja. — 8.08: „Az utolsó keringő.” — 10.10: Igor herceg. Részletek Borodin operájából. — 11.00: Hírek. Időjárás. — 11.03: Sztereó beállítóhang. — 11.06: Pablo Casals Mozart­­szimfóniákat vezényel. — 12.55: A vén gulyás. — 13.00: Hírek. Időjárás. Műsorismertetés. — 13.05: Verdi-áriák. — 13.29: Em­lékezetes dzsesszhangverse­nyek. — 14.29: Magyar előadó­­művészek felvételeiből. — 15.00: Twist Olivér. (1. rész) — 15.47: Rimszkij-Korszakov: Seherezá­­dé — szvit. — 16.35: Montserrat Caballé és José Carreras opera­­áriákat énekel. — 17.26: Ránki Dezső zongorázik, a kiegészí­tett Bartók vonósnégyes ját­szik. — 19.00: Hírek. — 19.03: Karácsonyi oratórium. — 21.54: Zenekari operarészletek. — 22.27: Rádiószínház. Az örök­ség. — 23.30: Hírek. Időjárás. December 25., péntek Kossuth: 5.00— 7.59: Kellemes ünnepet! — 8.00: Hírek. Időjárás. — 8.06: A fülemüle. Arany János ver­sei. — 8.18: Kamarazene. — 9.10: Bogár István: A kevély kiskakas. — 9.20: Nagyítás. — 9.50: Lottósorsolás. — 10.00: Hírek. Időjárás. — 10.03: A kék madár. — 10.43: Reklámtotó. — 10.58: Londoni beszélgetés Ad­rian Boulttal. — 12.00: Hírek. Időjárás. — 12.05: Édes anya­nyelvünk. — 12.10: Három Bach-toccata orgonára. — 12.51: A történelem tréfái. — 13.01: Bécsi vér. — 13.29: Szon­da. — 14.09: Népzenekedvelők­nek. — 14.39: A tél. — 15.00: Hírek. Időjárás. — 15.05: Wal­ter Gieseking két zongoraver­senyt játszik. — 15.53 : Fekete gyémántok. — 17.00: Hírek. Idő­járás. — 17.05: „Otthonunk a gyermekváros volt.” — 17.55: Vörös Sári nótákat énekel. — 18.14: Hol volt, hol nem volt... — 18.30: Hírek. Időjárás. — 18.40: Világszínház. — 20.29: Lu­kács István cimbalmozik. — 20.36: Csintalan csillagok. — 22.00: Hírek. Időjárás. Sport. — 22.15: Művészlemezek. — 23.10: A titkos házasság. — 24.00: Hírek. Időjárás. — 0.10: Melódiakoktél. — 1.00: Hírek. Időjárás. PETŐFI: 6.00: Népszerű muzsika — korán kelőknek. — 7.00: A ró­mai katolikus egyház félórája. — 7.30: Albert Schweitzer or­gonái. — 7.54: Torna. — 8.00: Hírek. Időjárás. — 8.05: Robert Stolz saját műveit vezényli. — 8.37: Cseréptörés. Versek. — 9.00: Színes népi muzsika. — 9.50: Lottósorsolás. — 10.00: Rose Marie. — 10.30: Hírek. — 10.33: Fúvósesztrád. — 11.06: Télben. Arany János verse. — 11.10: Tánczenei koktél. — 12.19: Harminc perc alatt a Föld körül. — 12.49: Csoda a tizenkilencediken. — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. — 14.00: Lelátó. — Közben 14.30: Hírek. — 15.33: Ricky King és Felix Slovacek felvételeiből. — 16.03: Déki Lakatos Sándor né­pi zenekara játszik. — 16.30: Hírek. — 16.33: Játsszunk rím­mel, ritmussal. — 17.33: Nosz­talgiahullám. Harry Belafonte. — 18.30: Hírek. — 18.33: „Együtt és értük” — 20.00: Félóra nép­zene. Új felvételeinkből. — 20.30: Hírek. — 20.33: Nemzet­közi dzsesszhangversenyek 1901-ben — a Magyar Rádió rendezésében. — 21.34: Zsebrá­diószínház. Szószátyárok. — 21.55: Muzeális nótafelvéte­leinkből. — 22.25: Kellemes pi­henést! — Közben 23.00: Hí­rek. Időjárás. Sport. — 24.00: Hírek. Időjárás. 3. MŰSOR: 8.00: Hírek. Időjárás. — 8.05: A 3. műsor mai programja. — 8.08: Töltsön egy órát kedven­ceivel! — 9.08: Gluck: Orfeusz. Háromfelvonásos opera. — 11.00: Hírek. Időjárás. — 11.03: Kolumbusz imája. — 11.32: De­libes: Coppelia — balett. — 13.00: Hírek. Időjárás. — 13.03: Műsorismertetés. — 13.06: Ja­net Baker és Dietrich Fischer- Dieskau duetteket énekel. — 14.08: Hangfelvételek felsőfo­kon. —­ 15.01: Tip-top parádé. — 15.31: Twist Olivér. — 16.15: Otto Klemperer vezényli a Philharmonia Zenekart. — 18.00: Külpolitikai Klub. — 18.30: Rádióhangversenyekről. — 19.00: Hírek. — 19.03: Ma­non Lescaut. — 19.55: Afrikai karácsony. — 20.12: Schumann­­művek. — 21.15: Arany János két balladája. — 21.25: Új le­mezeinkből. — 22.11: Nagyta­karítás, vagy a szellem kötél­tánca. — 22.53: Magyar zene­szerzők. — 28.30: Hírek. Időjá­rás. December 26., szombat Kossuth: 5.00— 7.59: Kellemes ünnepet! —2­8.00: Hírek. Időjárás. — 8.05: Évszázadok mesterművei. — 8.59: Hetvenéves Bartók ope­rája, A kékszakállú herceg vára. — 10.00: Hírek. Időjárás. — 10.03: A kék madár. — 10.44: Népdalok. — 11.10: Tánczenei stúdiónk felvételeiből. — 12.00: Hírek. Időjárás. — 12.05: Zenei anyanyelvünk. — 12.15: Sass Sylvia és Miller Lajos operett­felvételeiből. — 12.40: Pillantás a nagyvilágba. — 13.00: Magyar előadóművészek. — 13.55: Nóták. — 14.30: Eredmények, gondok, feladatok. — 15.00: Hírek. Idő­járás. — 15.55: Fekete gyémán­tok. — 17.00: Hírek. Időjárás. — 17.05: Cégtábla a szobaablak — ahol egy lakótelepi javító lakik és dolgozik. — 17.35: A hegedű virtuózai. — 18.14: Hol volt, hol nem volt... — 18.30: Hírek. Időjárás. — 18.40: Maros Rudolf: Ecseri lakodalmas. — 18.53: Töltsön egy órát ked­venceivel! — 19.53: A Tibeti Biblia. — 20.34: Mascagni: Pa­rasztbecsület. Egyfelvonásos opera. — 22.00: Hírek. Időjárás. Sport. — 22.15: Emlékek, nyi­latkozatok Bartók Béláról. Ta­lálkozások Bartókkal. — 23.16: Telemann-művek. — 24.00: Hí­rek. Időjárás. — 0.10: Lopez operettjeiből énekel Rudy Hi­­rigoyen. PETŐFI: 6.00: Népszerű muzsika ko­­ránkelőknek. — 7.00: Magyar művészek operafelvételeiből. — 7.54: Torna. — 8.00: Hírek. Idő­járás. — 8.05: Nótamuzsika. — 9.00: Szerpentin. — 10.00: Új­donságainkból. — 10.30: Hírek. — 10.33: Örömök kertjében. Guernica. — 11.32: Jó ebédhez szól a nóta. — 12.28: Reklám­totó. — 12.36: Csoda a tizenki­lencediken. — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. — 14.00: Ritmus. — 14.30: Hírek. —14.33: Táskarádió. — 15.30: Népdalok, népi hangszerszólók. — 16.00: Lendvay Kamilló fúvósművei­ből. — 17.00: Portré slágerek­ből. — 18.00: A „planetáris folklór” festője. Látogatás Vic­tor Vasarely műhelyében. — 18.30: Hírek. — 18.33: Jerry Orbach zenés játékokból éne­kel. — 18.57: Rádiószínház. Tus a halál ellen. — 19.53: Cigány­dalok, csárdások. — 20.30: Hí­rek. — 20.33: Dzsesszfelvételek­ből. — 20.50: A világlíra gyöngyszemei. — 21.00: Láto­gatás a múltunkban. — 22.00: Szombat esti diszkó. — 23.00: Hírek. Időjárás. Sport. — 23.15: Slágermúzeum. — 24.00: Hírek. Időjárás. ( TELEVÍZIÓ )­ SZERDA 15.20: Hírek. — 15.25: Az em­ber felemelkedése. Angol film­sorozat. ХШ/8. rész: Az ener­gia hatalma (ism.) (Színes.) — 16.15: Csukás István: Süsü, a sárkány. Zenés bábjáték — V/1. rész (ism.) (Színes.) — 17.10: Tévébörze. — 17.20: Szü­lők iskolája. ХП1/7. rész: Gyer­mekkori szokások. (Színes.) — 17.50: Reklám. — 17.55: A Kö­zönségszolgálat tájékoztatója. — 18.00: Ablak. — 19.00: Rek­lám. — 19.10: Idősebbek is el­kezdhetik. Tévétorna. (Színes.) — 19.15: Esti mese. (Színes.) — 19.30: Tv-híradó. (Színes.) — 20.00: A megsebzett bolygó. UNEP—MTV koprodukciós filmsorozat. ХШ/11. rész: A Serengeti. (Színes.) — 20.30: A névtelen vár. Jókai Mór regé­nyének tévéfilmváltozata. VI/5. rész: Katalin vagy Thémire. (Színes.) — 21.30: Kockázat. (Színes.) — 22.00: Párbeszéd a dialógusról. Kerekasztal-beszél­­getés (ism.) (Színes.) — 22.55: Tv-híradó 3. (Színes.) 2. MŰSOR: 20.00: Szemtől szembe. Willy Brandt. (Színes.) (Ism.) — 20.55: Tv-híradó 2. (Színes.) — 21.15: A Szófiai kamarazenekar játszik. (Színes.) — 21.35: Rek­lám. — 21.40: Minden róla szól. Szovjet bűnügyi filmsorozat. VI/2. rész. (Színes.) CSÜTÖRTÖK 8.06: Idősebbek is elkezdhe­tik. Tévétorna. (Színes.) —8.10: Csak gyerekeknek! 1. A banda ellen. Angol filmsorozat. VI/3. rész (ism.) (Színes.) 2. Mikro­­bi. Magyar rajzfilmsorozat. 13. rész (ism.) (Színes.) — 8.45: Bábok világában. Rövidfilm. (Színes.) — 8.55: Móra Ferenc: A nagyszerű sündisznócska. Bábfilmsorozat. IV/1. rész: Sündisznócska lovagol. (Szí­nes.) — 9.25: Fanfár. Angol filmsorozat. VI/1. rész: Pop- és klasszikus zene. (Színes.) — 9.50: A varázsdoboz titkai. Rövidfim. (Színes.) — 10.20: Urbán Gyula: Minden egér szereti a sajtot. Bábfilm. (Szí­nes.) — 11.20: A fény hegyei. Olasz dokumentumfilm-sorozat. VI/3. rész: A Nap legelői (ism.) (Színes.) — 11.50: Álarcban. NDK tévéfilmsorozat. IV/2. rész (ism.) (Színes.) — 15.20: Reklám. — 15.30: „Életet az éveknek.” Nyugdíjasok műso­ra. (Színes.) — 16.30: Reklám. — 16.40: Süsü, a sárkány ka­landjai. Zenés bábjáték. V/2. rész: Vendég a háznál, öröm a háznál. (Színes.) — 17.10: Ne­mes Nagy Ágnes: Born néni. Zenés játék gyerekeknek. (Szí­nes.) — 18.15: Beethoven: IX. Szimfónia. (Színes.) — 19.40: Idősebbek is elkezdhetik. Té­vétorna. (Színes.) — 19.45: Es­ti mese. (Színes.) — 20.00: Hí­rek. — 20.05: Szabó Magda: Tündér Lala. Mesejáték. (Szí­nes.) — 21.35: Karácsony ké­pekben (ilm) — Rövidfilm. — 21.50: Rómeó és Júlia. Angol­­olasz film. (Színes.) 2. MŰSOR: 20.00: Hírek. — 20.05: J. S. Bach: Karácsonyi oratórium. I. rész. (Színes.) — 21.35: XX. század. Mensáros László iro­dalmi estje. I—II. rész. (Szí­nes.) — 22.35: Lucius Danielis. Misztérium játék a XII. század­ból. (Színes.) PÉNTEK 9.05: Idősebbek is elkezdhe­tik. Tévétorna. (Színes.) — 9.10: Óvodások filmműsora. Kisfilm-összeállítás. 1. Egy egér kalandjai. Lengyel rajz­film. (Színes.) 2. Hókislány. Lengyel bábfilm. (Színes.) — 9.30: A nagyeszű sündisznócs­ka. Bábfilmsorozat. IV/2. rész: Nagyhatalmú sündisznócska. (Színes.) — 10.00: Fanfár. An­gol filmsorozat. VI/2. rész: Pop- és klasszikus zene. (Színes.) — 10.25: Szervusz Szergej. (Szí­nes.) — 11.00: Cser Gábor: A hétpettyes lovag. Zenés mese­játék. A Magyar Televízió és a Békés megyei Jókai Színház koprodukciója. (Színes.) — 14.45:­­ Cirkuszgála, összeállítás a százéves Moszkvai Nagycir­kusz jubileumi műsorából. (Színes.) — 15.50: Süsü, a sár­kány kalandjai. Bábfilmsoro­zat. V/3. rész: Sárkányellátó Vállalat. (Színes.) — 16.20: Ke­resztkérdés. Fejtörő játék. (Szí­nes.) — 16.50: Csak­ Horgász­­tíz perc. (Színes.) — 17.00: MA­FILM-magazin. — 17.10: Sport, 1981. I. rész. (Színes­.) — 17.50: Delta. Tudományos híradó. (Színes.) — 18.15: Reklám. — 18.20: Szülőföldem. Illyés Gyu­la műsora. (Színes.) — 19.40: Idősebbek is elkezdhetik. Té­vétorna. (Színes.) — 19.45: Es­ti mese. (Színes.) — 20.90: Hí­rek. — 20.05: Vers — minden­kinek. (Színes.) Babits Mihály: Emlékezés gyermeteg telekre. — 20.10: A névtelen vár. Jókai Mór regényének tévéfilmválto­­zata. VII. rész: A történet vé­ge. (Színes.) — 21.30: Operett­hangverseny. Részletek Kálmán Imre operettjeiből. (Színes.) — 22.15: A Sakál napja. Angol­­francia film. (Színes.) 2. MŰSOR: 20.00: Hírek. — 20.06: Vers — mindenkinek. (Színes.) — 20.10: J. S. Bach: Karácsonyi orató­rium. II. rész. (Színes.) — 21.30: XX. század. Mensáros László irodalmi estje. III. rész. (Színes.) — 22.15: Spartacus. Szovjet balettfilm. (Színes.) SZOMBAT 8.30: Idősebbek is elkezdhe­tik. Tévétorna. (Színes.) — 8.35: Ferdinánd bohóc és a futball. NDK kisfilm. (Színes.) — 9.05: Az egerek gyűlése. Bábjáték. (Színes.) — 9.20: Te­rülj asztalkám! Svéd mesejá­ték. (Színes.) — 10.00: Zsebté­vé. (Színes.) — 10.30: A nagy­szemű sündisznócska. Bábfilm­­sorozat. IV/3. rész: Sündisz­nócska zenekara. (Színes.) — 11.00: Fanfár. Angol filmsoro­zat. Pop- és klasszikus zene. VII. rész. (Színes.) — 11.25: Egészségünkért! Az Országos Egészségnevelési Intézet műso­ra Makk Marciról. (Színes.) — 11.30: Az Onedin család. Angol tévéfilmsorozat. XIII/12. rész: Hazafelé. (Színes.) (Ism.) — 12.20: Keresztkérdés. Fejtörőjá­ték (Ism.) (Színes.) — 13.45: Varázsgömb. Karácsonyi kü­lönkiadás. (Színes.) — 14.15: Süsü, a sárkány kalandjai. Bábfilmsorozat. V/4. rész: Sü­sü, a rettentő. (Színes.) — 14.45: Műsorainkat ajánljuk! (Színes.) — 15.10: Reklám. — 15.15: Humphrey Bogart-soro­­zat. A máltai sólyom. Ameri­kai bűnügyi film. — 16.50: Rek­lám. — 16.55: Sport, 1981. H. rész. (Színes.) — 17.35: Fele­fele. Szeged—Újvidék-show. A Szegedi Körzeti Stúdió műso­ra. (Színes.) — 18.40: Idősebbek is elkezdhetik. Tévétémna. (Szí­nes.) — 18.45: Es­ti mese. (Szí­nes.) — 19.00: A hét. (Színes.) — 20.00: Hírek.­— 20.05: Ma­gyar népmesék. Rajzfilmsoro­zat. XIII/12. rész: A rátóti csi­kótojás. (Színes.) — 20.15: Mi van, doki? Amerikai filmvíg­­játék. (Színes.) — 21.45: Kap­csoltam. Társasjáték. (Színes.) — 22.25: A férfi. NSZK tévé­film. 2. MŰSOR: 16.25: Idősebb Pieter Bruegel. Képzőművészeti kisfilm (ism.) (Színes.) — 17.10: Pákolitz Ist­ván: A király pantallója. A Pécsi Körzeti Stúdió mesejá­téka (ism.) (Színes.) — 18.15: Másfél millió lépés Magyaror­szágon. Végig az országos kék túra útvonalán. (Színes.) XIV­. rész: A zempléni he­gyek között (ism.) — 19.00: Debreceni dzsessznapok. Az UMO Big­band Thad Jones ve­zetésével és Vukán György együttese. (Színes.) — 19.25: A Szépművészeti Múzeum. Egyip­tomi gyűjtemény (ism.) (Szí­nes.) — 19.50: Az Alekszander Nevszki Székesegyház. Bolgár rövidfilm (ism.) (Színes.) — 20.00: Hírek. — 20.05 Az ember felemelkedése. Angol filmsoro­zat. XIII.9. rész: Az élet erede­te és fejlődése. (Színes.) — 20.55: Yehudi Menuhin Bartók­ról (ism.) (Színes.) — 21.35: Balthazár professzor. Jugo­szláv rajzfilm (ism.) Felhős idő, helyenként átfutó pulyka­­féreggel. (Színes.) — 21.45:­­Egy perc volt az életünk. An­na Habeck—Adameck játéka két részben. Anton Csehov és Olga Knyippev levelezéséből. A Madách Színház előadása, fel­vételről. (14 éven felülieknek!) (Színes.) VASÁRNAP DÉLELŐTT 8.00: Idősebbek is elkezdhe­tik. Tévétorna. (Színes.) — 8.05: Iskolatévé. Orosz nyelv (ált. isk. 6. oszt.) Milyen nap van ma? (Színes.) — 8.20: Szü­leik iskolája. ХПГ/7. rész: Gyermekkori szokások (ism.) (Színes.) — 8.50: Szünidei ma­tiné. Kisfilm-összeállítás. 1. A banda ellen. Angol filmso­rozat gyerekeknek. VI/4. rész (ism.) (Színes.) 2. Egy kis ne­vetés. Amerikai burleszkfilm­­sorozat. 2. rész: Ne egyél mo­gyorót! (Színes.) 3. Hadd süs­sön a Nap! Szovjet kisfilm. 4. Papírvilág. Technika — V/3. rész. (Színes.) — 10.15: Játék­szüret. I. rész. (Színes.) — 10.55: A nagyeszű sündisz­­nócska. Bábfilmsorozat. IV. 4. rész: Sündisznócsk­a lakodal­ (­ SZÍNHÁZ ) SZERDA Erkel Színház: Borisz Godu­nov (Tóth Aladár—Rosier béri, 3. ea., 7) — Nemzeti Színház: A konyha (7) — Katona József Színház: Budapest-Orfeum (es­te 10) — Várszínház: Én, Clau­dius (7) — Madách Színház: Az ember tragédiája (7) — Egyetemi Színpad: Jutalomjá­ték (7) — Vígszínház: Forrón és hidegen (Heltai Jenő béri. 2. ea. 7) — Pesti Színház: Re­­ciprok komédia (III. béri. 2. ea., 7) — Fővárosi Operettszín­ház : Toledói szerelmesek (C. Sárdy béri. 2. ea., 7) — Thália Színház: Csak semmi szenzá­ció! (7) — József Attila Szín­ház : A képmutatók (II. bér­. 2., 7) — Vidám Színpad: Két férfi sakkban (7) — Budapes­ti Gyermekszínház: Aliz Cso­daországban (du 3) — Állami Bábszínház: Vajdadombi me­legházók (Jókai tér 10. de 10); Jeles napok (Népköztársaság útja 69. du 3) — Fővárosi Nagycirkusz: Williams Althoff NSZK Cirkusz vendégjátéka (fél 8). CSÜTÖRTÖK Állami Bábszínház: Varjú­­dombi meleghozak (Jókai tér 10., de fél 10 és fél 12); Diótö­rő (Népköztársaság útja 69., de 11 és du 2). PÉNTEK Erkel Színház: Coppélia (de 11); A varázsfuvola (7) . Nemzeti Színház: Háromgana­­sos opera (Koldusopera) (7) — Katona József Színház: Buda­pest­ Orfeum (7) — Várszín­ház: Csiksomlyói passió (7) — Józsefvárosi Színház: Tamás bátya kunyhója (de 11); A bri­liánsok szombatja (7) — Ma­dách Színház: A doktor úr (de fél 3); Mégis, kinek az élete? (7) — Budapesti Gyermekszín­­ház: Jövőre veled ugyanitt (7) — Egyetemi Színpad: Jutalom­játék (7) — Reflektor Színpad: Micimackó (Olimpia mozi de 11) — Vígszínház: Popfesztivál (du fél 3); Kakukkfészek (fél 8) — Pesti Színház: Equus (du fél 3); Orfeusz alászáll (fél 8) — Fővárosi Operettszínház: János vitéz (du fél 3) ; Leány­vásár (7) — Thália Színház: Énekek éneke (7) — József At­tila Színház: Hálószoba komé­dia (7) — Játékszín: Halleluja (7); A Világ teremtése . .. (Pesti Vigadó Kamaraterem du 3) — Vidám Színpad: Két férfi sakkban (du fél 3); Meddig lehet elmenni? (7) — Kis Szín­pad : Idefigyeljenek emberek (du 3); örök randevú (fél 8) — Mikroszkóp Színpad: Ho­gyan? Tovább!! (fél 9) — Rad­nóti Színpad: Szerelmeskedé­sek (7) — Budapesti Gyermek­színház : Töklámpás (de fél 11); A csodálatos jávorfák (du 3) — Állami Bábszínház: Jancsi és Juliska (Jókai tér 10., de fél 10 és fél 12); Jeles napok (de 11 és du 4, Népköztársaság út­ja 69.) — Planetárium: Lézer 25 (fél 11, fél 12); Űropera (fél 4, 5, 8 és este fél 10) — Fővá­rosi Nagycirkusz: Williams Althoff NSZK Cirkusz vendég­játéka (de 10, d­u fél 4 és fél 8) — Pesti Vigadó: Varga Vil­mos Villon-estje (Kamarate­rem, du 5) Árva Bethlen Ka­ta (Kamaraterem 8). SZOMBAT Erkel Színház: Coppélia (de 11); Porgy és Bess (7) — Nem­zeti Színház: A szuzai me­nyegző (7) — Katona József Színház: Két úr szolgája (7) — Várszínház: A vihar (7) — Józsefvárosi Színház: Hóki­rálynő (de 11); Akiért a harang giling-galang (7) — Madách Színház: Mégis, kinek az éle­te? (du fél 3 és 7) — Budapes­ti Gyermekszínház: Jövőre ve­led ugyanitt (7) — Egyetemi Színpad: Jutalomjáték (7) — Reflektor Színpad: Micimackó (Olimpia mozi de 11) — Víg­színház: A sanda bohóc (du fél 3); Házmestersirató (fél 8) — Pesti Színház: Deficit (du fél 3); Pisti a vérzivatarban (fél 8) — Fővárosi Operettszínház: Leányvásár (du fél 3); Chica­­gó (7) — Thália Színház: A Mester és Margarita (7) — József Attila Színház: A négy süveg (de 10); Éjféli lovas (du fél 3); A képmutatók (7); A cárnő (FMH — 7) — Játékszín: Ágacska (de 11); A Világ te­remtése . . . (Pesti Vigadó Ka­maraterme, főpróba, du 2) — Vidám Színpad: Meddig lehet elmenni? (du fél 3); Maszlag (7) — Mikroszkóp Színpad: Hogyan? Tovább!! (fél 9) — Radnóti Színpad: És te, szép­ségem ... (7) — Budapesti Gyermekszínház: Töklámpás (de fél 11); Látogató a végte­lenből (du 3) — Állami Báb­színház: A bűvös tűzszerszám (de fél 10 és fél 12, Jókai tér 10); Diótörő (de 11 és du 4., Népköztársaság útja 69.) — Planetárium: Űropera (este fél 10) —­ Fővárosi Nagycir­kusz: Williams Althoff NSZK Cirkusz vendégjátéka (de 10, du fél 4, fél 8) — Pesti Viga­dó: Varga Vilmos Villon-estje (Kamaraterem, du 5); Árva Bethlen Kata (Kamaraterem, 8) ; Családi karácsony (Hang­­versenyterem du 5). Ünnepi műsorok ma. (Színes.) — 11.25: Magyar népmesék. XIH/12. rész: A r­á­­tóti csikótojás. Rajzfilmsoro­zat (ism.) (Színes.) — 11.35: „Életet az éveknek.” Nyugdí­jasok műsora (ism.) (Színes.)

Next