Esti Kurir, 1931. november (9. évfolyam, 249-272. szám)

1931-11-29 / 272. szám

8. olda ■ RÁBléi Szombat, november 28. 4.89: Gyermekóra. — 5.00: Mihalovits Zsigmond kanonok előadása. — 5.30: Cigányzene. — 6.45: Mit üzen a rádió? — 7.15: Halász Gyula elő­adása. — 7.45: Jack Hylton hangversenyének közvetítése a Vigadóból. — Majd: Radics Jóska muzsikája a Vadászkürtből. — 11.00: Postászene­kar. A Telefon Hírmondó műsora egész nap azonos a rádió műsorával. Vasárnap a rádióban amerikai h­angvers­eny a to-Yardi Filarmóniai Társzág eladásában Karnagy Toscanini Artúr Vasárnap, november 29. 9.00: Kozmetika. — 10.00: Egyházi zene és szentbeszéd az egyetemi templomból. -4 11.15: Evangélikus istentisztelet a Deák­ téri templomból. — Utána: Az Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenye. Közben rádiókrónika. — 2.00: Gra­mofon. — 3.00: Székács Elemér földművelésügyi előadása. — 3.45: Rádió Szabad Egyetem. — 5.00: Paulini Béla helyszíni közvetítése Őcsény (Sár­köz) községből. — 6.00: Farkas Jancsi és cigány­zenekarának muzsikája. — 6.50: Bibó Lajos cse­vegése. — 7.20: Sporteredmények. — 7.30: Daisy Kenedy hangversenye. — 8.00: Békeffy-est. — 9.00: Bura Károly és cigányzenekarának muzsi­kája. — 10.80: Hangverseny-átvétel Newyork­ból. Vezényel Toscanini. — Utána: Bura Károly és cigányzenekarának muzsikája a Metropol-szálló­­ból. A Telefon Hírmondó műsora 3.00 óráig azonos a rádió műsorával. Utána 45 perces gramofan­­hangverseny, majd ismét a rádió műsora. Hétfő, november 30. 9.15: A Postászenekar hangversenye. — 12.05: A rádió házikvartettjének hangversenye. — 4.00: Arányi Mária: Asszonyok tanácsadója. — 5.00: Benedek Géza előadása. — 5.35: Schrammelzene.­­— 6.30: Német nyelvlecke. — 7.00: Magyar nép­dalok a XIX. és XX. századból. Előadja Szilágyi Imre dr. — 8.15: Márkus László előadása. — 8.45: Paderevszky gramofonhangverseny. — 9.25: A zeneművészet klasszikusai hangversenyének ismertetése, majd a hangverseny. — Utána: So­­vánka Nándor és cigányzenekarának muzsikája a Baross-kávéházból. A Telefon Hírmondó műsora azonos a rádió műsorával. A Fehér ló a rádióban A Rádió tegnap este a Király Színház előadásá­ban színre kerülő Fehér ló című­ operettet közve­títette. A közvetítésnek igen napi­ sikere volt. A hozzánk, valamint a Király Színházhoz és a Stúdióba érkező levelek tömege azt igazolja, hogy­­a Fehér ló nagyon tetszett a rádió hallgatóinak. Megható érdekessége volt a közvetítésnek, hogy az előadást a rádiósok számára a Király Színház megalapítójának, Beöthy Lászlónak leánya, Beöthy Baba konferálta, akit Lázár Ödön, a Király Szín­ház igazgatója ebből az alkalomból virágcsokor­ral üdvözölt és aki tudvalévően a rádió új speakerje. Jack Hylton a rádióban Ma este 7 óra 45 perces kezdetig a Stúdió Jack Hylton világhírű jazz-zenekarának koncertjét köz­vetíti a Vigadóból. Ezért a műsor módosul: Halász Gyula előadása 7.15 perckor kezdődik és 7.45 perckor Jack Hylton zenekara szólal meg, 8.45 perckor pontos időt és híreket ad majd a rádió, a vigadói közvetítés után pedig Radics Jóska mu­zsikája következik. Végül 11 órától éjfélig a pos­tászenekar játszik a Stúdióban. Az automobilizmus központja Október 28-án, szombaton délelőtt 12 órakor nyitották meg ünnepélyes formák között a Steyr-Austra-Daimler-Puch-gyárak magyarországi fióktelepet, amelyhez egyben a magyarországi Rába teherautógyár vezérképviselete is csatla­kozik a Lehel­ utca 25. sz. alatt. A Steyr-Austro-Daimler-Művek fuzionálása a budapesti telepet különböző helyiségekben ta­lálta. A lerakatok bérleti szerződései most jár­tak le s a vállalat így csak most tudta megvaló­sítani eredeti tervét, hogy üzemeit centrálisan egy helyre egyesítse. A központosításnál nem­csak a rentabilitás szempontja volt az irányító elv, hanem elsősorban az a körülmény, hogy a Steyr-AustroDaimler és Puch vevők hatalmas gárdája egy helyen találja meg a vállalat admi­nisztratív, kereskedelmi és technikai szerveit. Az Austro-Daimler-Steyr-Puch Művek magyar­­országi fiókja a jelenlegi dekonjunkturás át­menetben is törhetetlenül bízik az életben gyö­keredző automobilizmus jövőjében és a költsé­get jelentő új berendezkedéssel ennek újabb bizonyítékát adta. mu-e. avagy spany a HHnHH giadett-kisasszony Fiu-e. avagy leány a Bolváry Géza legújabb filmvígjátékt Ha nincs elég pénz a házassághoz... Ezt a nagy problémát tárgyalja az Ufa leg­újabb hangos vígjátéka, amely Hagy Katóval a főszerepben kedden kerül először a Teréz­­körúti Ufa és Uránia vásznára. A fiatal házas­párnak igen gyér a jövedelme, mivel pedig a férj csekély fizetését sehogyan sem tudja megnövelni, a feleség határozza el, hogy segít a helyzeten Sorozatos „szélhámosságokat“ követ el, persze egyik sem ütközik a büntetőtörvénykönyvbe, a végén csakugyan eléri, hogy a férjéből bank­­igazgattó lesz. Ez a meséje a „Feleségem, a szél­hámosai­“ címen megjelenő vígjátékslágernek amely Nagy Katónak eddig talán legnagyobb si­kerét hozta meg külföldön. A férjet Heinz Rühmann játssza, őt is jól ismeri az Úja nagy­sikerű filmjeiből a pesti közönség. A „Feleségem, a szélhámosul­“ különben egy új sztárt is hoz, Fritz Grimnbaumot, aki egy csapásra a német film­­komikusok első sorába ugrott ezzel a filmjével. Érdekessége még az Ufa új vígjátékának az is, hogy Kurt Gerron rendezte, akinek robosztus, markáns figurája mulatságos epizódszerepekben gyakran jelent már meg a vásznon. Ezzel a film­jével arról tesz tanu­ságot, hogy nemcsak mint filmszínész, hanem mint rendező is kitűnően megállja a helyét. n tánkcsik­ Vasárnap, 1931 november 29 Amikor az elgázolt felugrik és megveri az autó vezetőjét Singer Imre kereskedő múlt év január hó 3-án a Népszính­áz­ utcában autójával elütötte Sebők Béla magántisztviselőt, aki a jelek sze­rint csak könnyebb sérülést szenvedett, mert — így adta ezt­­elő utóbb Sebők Béla — gyorsan felugrott, botjával rátámadt az autót ve­zető Singerre és kocsijának ablakait be is törte. Singer ellen Sebők feljelentésére gondatlan­ság által okozott súlyos testi sértésért bűnvádi eljárás indult meg és a törvényszék, nem fo­gadva el Singer védekezését, őt kéthónapi fogházra ítélte és az autóvezetéstől egy évre eltiltotta. Lázár Ernő dr. ügyvéd fellebbezése alapján a tábla Dusárdis-tanácsa elé került az­ ügy,­­ahol elrendelték a sértett újabb orvosi meg­vizsgálását, ennek során Minich Károly dr. megállapította, hogy az a magánorvosi bizonyítvány, amely szerint Sebők agyrázkódást szenvedett, nem látszik valószínűnek, mert agyráz­kódás esetén nem verekedhetett volna botjával és nem sétálhatott volna el saját lábán a kór­házig. A törvényszéki orvosszakértő szerint Sebők sérülése mindenesetre nyolc napon belül gyógyulhatott. A perbeszédek elhangzása után a Tábla most a törvényszéki ítélet megsemmisítésével Singert felmentette a vád alól. QPIJEMP Hyppolit, a lakáj Annyi meddő és hiábavaló próbálkozás után végre megszületett az első olyan magyar hangos­film, amelyet nyugodtan kilehelünk a kirakatba. Késő volna most már arról beszélni, hogy­­várjon az eddigiek miért nem sikerültek, amikor íme, bebizonyosodott, hogy ugyanazzal a színészgár­­dával és ugyanannyi pénzzel — jót is lehet csi­nálni! A lényeg az, hogy Hyppolit, a lakáj száz­százalékosan felveszi a versenyt, a külföldi, ha­sonló zsánerű filmekkel, illetve messze túlszár­nyalja azokat a közönség szemében, hiszen ismert kedvencei mozognak a vásznon, akik magyarul beszélnek. Zágon István és Köti Károly igen épkézláb me­séjét választották a film szüzséjéül, nincs benne romantikus grófkisasszony és hercegi mivoltát az egyszerű erdész zekéje mögé bújtató bonviván, hihető emberek mozognak a vásznon, hihető tör­ténd pereg le előttünk, igen kitűnő színészek in­terpretálásában. A két vezető szerep Csortos és Habos kezében van,­­ minden lépésüket, minden szavukat hangos kacagás ki seri. De jók a töb­biek is: Góth, Jávor, Gárdonyi, Sárossy, Gázon és a nők, élükön a csinos, ügyesen mozgó és széphangú Fenyvessy Évával, Haraszthy Micivel, Erdélyi Micivel, Simon Marosával. A rendezés az igen ügyes Székely István ér­deme, a hangulatos zeneszámokat Eisemann Mi­hály szerezte, a film a Hunnia műtermében ké­szült, a zenei összeállításért Angyal Lászlót illeti dicséret — valamennyiüknek megérdemelten nagy sikere lesz —, ezt már a Fórum és Hadius teg­napi premierközönségének viharos kacagása el­döntötte. Az ESTI KURÍR olvasótábora a magyar polgárság Karácsony 1931.­­|f| w * gyermekfénykép-specialista Karácsonyi Harmincad­ utca 3. igen olcsó árak! Tel: 824-13 A mozgóképszínházak mai műsora: BELVÁROSI MOZGÓ (Irányi­ utca 21 Tel.: Aut 28S—29). A férjem barátnője. (Lucie Enfflisch, Ralph Roberts.) — A Rveck'nd hősei. (Zoro és Huuu.) — Hangos magyar hír­adó. (Jobb terem: 5. 3/48, a­jtó, vas, jobb terem:­­­1, 6, 8.10, bal terem: 5, 148. 3/110.) BUDAI APOLLÓ (Széna-tér. A. 515—00): Monte Carlo bom­bázása. (Hans Albers, Anna Steen.) — A weekend hősei. (Zoro-N­uru.) (4,­­7, 3/210, vas.: 2, 5, 7, 1 10.) CAPITOL FILMPALOTA (Baross-tér. Tel.: József 343-37): Őszi menőver. (Paul Hörbiger, Lucie Engl’sch.) — Sz­­l­­lemjárás a játékboltban. (­4, 6, 8, 10, vas.: 2. 4, 6, 8, 10.) CORSO (Tel.: A 87—4—02): A császárvadász. (Louis Tren­­ker filmje.) — Híradó. (Mindennap: 4, 6, 8, 10.) CORVIN-F­ILMSZÍNHÁZ (J. 389- 88 és 395-84): A császár­­vadász. (Louis Trenker filmje.) — Híradó. (3/1.6. 3/1.8. M.*10, vas.: VA, 371.0, 378, VAU.) DÉCSI (Tel.: Aut. 213—43, 259-52): Katyusa. (Lupe Velez, John Boles.) — Fox és magyar hangos híradó. — (4, 6, 8 és 10, vas.: 2, 4, 6, 8, 10.) ELDOP.ADÓ-MOZIJÓ (VIII., Népszinház-utca. 31. :7. 331-71): Ördögorom hőse. (Ken Maynard.) — Örelsége a vigéc. Salamon Béla.) — Gorillák harca. (3/45, 3/48, %10, vas. 1'&Mól folyt.) Vasárnap d. e. 10— 1-ig burleickmatiné. ",a Ta­ilfitSKS fijermelaitatiné a stadil K­han Teó bácsi meseszínházában naimi MU­ll Oszkár bácsi mesél. ELIT-MOZGÓ (V., Lipót-s­örút 16. sí. Telefon: 161—51). Erénycsőszök. (Ralph Roberts és Félix Bressart.) — Miki születésnapja. (4, 11, 8. 10, vas.: 3, 3,17. :':19. 10.) FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Tel: A. 895-43, 897—07): Hyppolit, a lakáj. (Csortos, Kabos Góth, Gőzön, Jávor, Fenyvessy Éva, Erdélyi Miéi­.) — Halló, itt Rádió! (Szomb., vas.: 4, 6. 8. 10.) 0­ FŐVÁROSI NAGYMOZGÓ (Rákócziéri 68. József 30­4-97): Az 5 Dixon. — Az­ erény csőszei. (Félix Brossait, Ralph­ A. Roberts.) — Délisark csodája. —­ .Híradók. (4. Vas. 2 órától folyt.) HANGOS CHICAGO MOZGÓ (Istvánul 39 Tel.: 321-75). Vörös macska. (Verebes Ernő, Arno Siegfried.) — Lebegő szűz. (Szőke Szakáll.) (5. vas. 3 órától folyt.) IMPERIAL HANGOS MOZGÓ (Dembirszky-u., Aréna-ut sa­rok. J. 328—90): F.fénycsőszak. (Ralph Roberts, Félix Bressart.) — Ki­ szeret?TM az éjjel? (Liáné Haid, Georg Alexander, Petrovich Szvét.) (5. vas. 1-13-tól folyt.) Vas. d. e. burb­arkmatiné. NYUGAT HANGOS MOZGÓ (Teréz-körut 41. A. 271—62): A férjem barátnője. (Lucie Englisch, Fritz Schultz.) — Mikor leszel az enyém? (Eggerth Márta, G. Alexander.)­ (%49. 3/47, %10, vas. 3-tól folyt.) ^ OLYMPIA (VII. Erzsébet­ körút 26. Telefon: 1. 429—47). Kit szerettem az éjjel? (Liáné Haid Petrovics Szvetiszláv) — Lebegő szűz. (Szőke Szakáll, Dina Grálla). (4 órától folyt., vas. 3, %5, Vfl. 3/49. 10.) ODEON MOZGÓ (VII., Rottenbiller­ u. 37/6. Tel.: J. 802—63): Pirtoff tábornok. (Olga Csehova, Conrad Voidt.) — A~ mosolygó hadnagy. (Maurice Chevilier.) (%5, vas. 2 órá­­tól folyt.) OMNIA (Tel.: J. 301—25): Western Electric leadási hatyusa. (John­ Boles, Lupe Velez.) — Fox és magyar hangos híradó. (4, 6, 8, 10, vas.: 2, 4, 6,­8, 10.) OrIENT-MOZGÓ (Izabella-u. és Aradi-­ sarok. A. 150—87). A férjem barátnője. (Lucie Englisch, Ralph A. Roberts.) — A vörös macska. (Siegfried Arno, Verebes Ernő.) — Hangos híradó. (3/45, 7, 0la, vas. 2 órától folyt.)­PALACK FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet­ körút 8. Tel.: 365—23)— Hortobágy. (Verebes Ernő, Gretl Theimer, Mindwenthy Tibor.) — Magyar hangos híradó. (4, 6, 8, 10.) PHÖNIX-MOZGÓ (Rákóczi-út 68. Telefon: József 37—9—10). Buffalo Bill. (Wallace Beery.) — Egy mámoros éjszaka. (Harry Uedike.) — Paramount és magyar hangos híradó, világhiradó. (4. vas. 2 órától folyt.) RAD­IS IMKIHO FILMPALOTA. (Tel : 220—98. 292—50). Hyppolit, a lakáj. (Csortos, Góth, Kabos.) — Írország. — FMop, mint auto­ulajdonos. — Metró és magyar hangos világhiradó. (2—6-ig folyt., azután: 6, 8, 10, vas. 1—4 ig folyt., azután: 4, 6, 8, 10.) Vas. d. e. fali-kor gyermek­­matiné. ROXY HANGOS MOZGÓ (Rákóczi-út 82. Tel.: 1 438-24). Kit szerettem az éjjel? (Liáné Haid, Petrovics Szvot.) — A tenger hiénái. (Anna Q. Nilson.) — Hangos híradó. (4, vas. 2 órától folyt.) ROYAL APOLLÓ (Tel.: 419—02. 429-46): Bubul. - Ma­gyar viághiradó. (5, 3/18. 3/a10, szomb., vas.: 4, 6,8, 10.) TIVOLI MOZGÓ (Nagymező-u.* 8. Telefon: Aut. 230—49): Plator­ tábornok. (Olga Csehova, Conrad Veidt.) — A férfi*m­ barátnője. (Lucie Englisch, Ralph Arthur Roberts.) — Hangos híradó. (4, 9­7. 3-410, vas. 2 órától folyt.) TÚRÁN (Nagymező- és Mozsár-u. sarok. Tel. Aut. 264 —20). Kit szerettem az éjjel? (Liáné Haid, Petrovics.) — Szent láng. (Dita Parlo, Gustav Fröhlich.) OAI, %5, 7 és % 10.) UFA-FILMSZINHÁZ (A. 197-67. 197-68). X. 27. A titokza­tos asszony. (Marlene Dietrich.) (Szomb . vas.: 4, 6, 8, 10 órakor.) URÁNIA FILMSZÍNHÁZ (.1. 460-15, 460-46): X. 27. A ti­­tokzatos asszony. (Marlene Dietrich.) — Híradó. (Szomb., vas.: 4, 6, 8, 10.) Két színházi zenész világkörüli útja Két színházi zenész: Dénes István és Chladik János, a Fővárosi Operettszính­áz, illetve a Városi Színház zenekarának volt tagjai jártak fenn ma délelőtt szerkesztőségünkben, hogy igen érdekes tervükről számoljanak be. A két színházi zenész, akik a mai nehéz gaz­dasági viszonyok között idehaza sehogyan sem tudják a maguk és családjuk kenyerét meg­keresni, elhatározták, hogy világkörüli útra indulnak. Természetesen ezt nem a gyorsvonat elsőosztályú hálófülkéjében kívánják végrehajtani, hanem egy kimustrált konfliskocsin. A két pesti színházi zenész egyfogatú kocsival fogja bejárni Európát és mindenütt rögtönzött hangversenyeket fognak rendezni azokban a városokban és falvakban, amelyeken ütjük keresztülvezet. Csak magyar dalokat fognak játszani, hogy ütjük kenyérkereső jellege ellenére a magyar zenének csináljanak, propagandát. — Elítélt tisztviselő. Pick Albert vésnökmestert, a Filtex Rt. volt tisztviselőjét a büntetőtörvény­­szék négyhónapi fogházra ítélte és politikai jogait három évre felfüggesztette. Miktoás és ijúsági kmup Az Esti Kurír olvasói számára sikerült a következő értékes és szép ifjúsági könyveket rendkívül olcsó áron beszerezni: Komáromi János: SZÉP VAGY, MAGYARORSZÁG! Fáy Dezső rajzaival. Ára egész vászon­kötésben................................................................P 7.50 Komáromi János: PATAKI DIÁKOK. Fáy Dezső rajzaival. Ara egészvászon­kötésben.................................................... P 7.50 Móra Ferenc: HOL VOLT, HOL NEM VOL­T... Kőszegi Bella szines képeivel. Ára egészvászonkö­tésben ......................................P 6.50 MESE-MOZI. Mesék, ismeretterjesztő olvasmányok, társasjátékok, rejtvények stb. gyűjte­ménye. Telistele képekkel. Szerkesztette: dr. Harangi László. Ára egész vászon­k­ötésben......................................................................P 2.80 Sztrokay Kálmán: AZ ÖRDÖG TANUL. Fáy Dezső képeivel. Ára kötve . . . P 4.— SPORT ÉS JÁTÉK. Szerkesztette: Pálfy György. A képeket készítette: Somfay István. A két kötet ára egész vászor.kötésben . . . P 12.— 6—9 éves gyermekek részére: MIT JÁTSZUNK GYEREKEK? Foglalkoztatókönyv Gaál M. előszavá­val ............................................................................. P 2.— DIÓTÖRŐ ÉS EGÉRK­IRÁLY. Híres Hoffmann mesekönyv . . . . P 1.80 OSZKÁR BÁCSI LEGSZEBB MESÉI. Szép kötésben, gazd. itt..............................P 2.40 CSALAVÁRI CSALAFINTASÁGAI. Goethe­ „Reinige Fuchs“ magyar ki­adása. Fordította: Benedek E. Gazda­gon illusztrált diszkötésben . . . , P 6.1­8—15 éves gyermekek részére: JANIKA AMERIKÁBAN. Ifj. regény. Irta: Kun A. Gazdagon il­lusztrált diszkötésben................................P 3.80 AZ ÖREG URIÁN és egyéb ad­attörténetek. Irta: prof. Thomson, 150 old., kötve.....................P 2.— A PÖRGETTYŰ. Irta: John Perry, ford.: Beke Manó. 58 ábrával, kötve, 112 old............................P 1.80 ALISZ KALANDJAI CSODAORSZÁGBAN. Gyönyörű elbeszélések. Szép kötésben P 1.80 MAGYAR ROBINZONOK. Érdekes és tanulságos útiélnények. Gazdagon illusztrálva................................ P 1.80 MINDEN GYERMEK SZÍVESEN ÉS ÖRÖMMEL OLVASSA: GRIMM MESÉIT. Fordította: Gaál Mózes. Gazdagon il­lusztrálva ...........................................................P 2.50 Vidékre való szállításnál a portót felszámítjuk ♦ Kaphatók: az Esti Kurír kiadóhivatalában, Budapest, VI., Teréz körút 24 h

Next