Esti Kurir, 1935. február (13. évfolyam, 27-49. szám)

1935-02-07 / 31. szám

12 1935 11.7, CSÜTÖRTÖK Keresztes-Físcher belügy­miniszter beszéde a kor­porációs kísérletek ellen Mozik műsora: ADMIRAL (Marftit-kr( 5/b. T. 337—07}: Rz a leány min­dent tud. (Jessie Mathews.) E|y orvosnő naplója. (Ann Harding.) Hacsek és Sajó: A két ültetvényes. ((44, (47. (410, vas. és üun. délelőtt: (411, (42, J4a, 7, 7410 órakor.) ANDRÁSSY (Csengery-u. és Andrússy-u. sarok. T. 26-1-73): A sziget. (Willy Fritsch.) Fehér asszony a pokolban. (Charles Laughton.) (145, 7, 7410, vas. és ünn. (42-től.) BELVÁROSI (Irányi-u 21. T. 833—29>: Emmy. (Agai, Kabos, Jávor.) A sziget. (5, (48, 10, bal tér.: (49, vas. és ünn. jobb tér.: (44, 6, (49, bal tér.: 5, (48, 10.) BODOGRÁF (József-krt 63. T. 36-7-16): Emmy. (Agai, Jávor. Kabos.) Ámok. (Stephan Zweig novellája.) (4, 7, 10. vas. és ünn. (42-től.) BUDAI APOLLÓ (Széna-tér. T. 515—00): Emmy. (Agai, Jávor.) Irányok a gyönyörhajőn. (Magyar dalbetét. Weigand Tibor.) Híradó. ((44, (47, (410. vas. cs ünn.: (42, (iö, 7, 10.) l CAPITOL (Baross-tér 32 T. 343—37): Mulassunk reggelig. Zene: Róbert Stolz. (Paul Hőrbiger, Ilermann Thimig, Slezák Leó, Adelc Sándorok, Lizzi Holzschuh.) Hír­adók. ((44. (46, (48. (410, vas. és ünn.: (42, (44, (46, (48. (410.) Az első előad, mindennap mérs.. 30 fillértől CASINO (Eskü-ut 1. T. 831—02): Az első meg a második. A mai asszony regénye. (Joan Crawíord, Clark Gabié, Ottó Kruger.) A fáraók birodalmú. Egyiptomi utifllm. Sport és flört. Hirndók. ((44, (46. (48, (410, vas. és ünn.: %2, (44, (46, (48, (410.) Első mindennap féláru. CITY (Vilmos császár-ut 36—38. T. lTl-10): Mégis te leszel a párom. (Whoopee.) Színes filmcsoda. (Edd e Cantor.) Híradók. (4, 6, 8, 10. vas. és ünn.: 2. 4, 6, 8. 10.) — Az első előadás fél helyárakkal. — Vasár­nap d. c. 10 és (4 12 órakor: gyerniekmntlné. CORSO (Váci-utca 9. T. 87-4 02): Mulassunk reggelig! (Hermann Thimig, Paul Hőrbiger, Adelc Sandrock.) Grönlandi kaland. Ilirudó. (Mindennap: d. e.: (412, 742. d. u.: 4. 6. 8. 10.) — A délelőtti és a hétköznapi . 4 órai előadás mérsékelt helyéi u. CORVIN (JóTsef-körut és Cllői-ut sarok. Tel.; 395-84): Mégis te leszel a párom! (Eddie Cantor.) Híradók. ((44, (46, (48, (410, vas. és ünn.:. (42, (44, (46, (48, (410.) — Február 10-én d. e. 11 órakor Lakner bácsi gyermekszinházának vendégjátéka. DAMJANICH (Damjanich-u. 1): Tavasz a télben. Micki Malis és színes rajz műsor. Grinzingi grófnő. (Gretl Theimer.) Hurrá, apák lettünk! (Slan és Pan.) (4. %7. (410, vas. 7i2-tól folyt.) DÉCSI (Teréz-krt 28. T. 213-43, 259—52): Lengyelvér. (Anny Ondra, Petrovics Szvetiszláv, Hans Moser.) A hörtönföltelék. (Herczcg Jenő és Komlós Vilmos.) Híradók. (4, 6; 8, 10, vas. és ünn.: 2, 4, 6, 8, 10.) — Az, első előadás mindennap fél helyárakkal. ELDORÁDÓ (Népszínház ti. és Nagyfuvaros-u. sarok): Játék a fűzzel (Hőrbiger Pál.) Hadifoglyok. (Lukács Pál.) Hacsek és Sajó: A kél ültetvényes. (4, %7, 7410, vas. és ünn. (42-től folyt.) ' ELIT (Lipót-körut 16. T. 16-1-51): Emmy. Ágai Irén, Jávor.) Hadifoglyok. (Lukács Pál.) Haesek és Sajó: A két ültetvényes. (4, 7, 10, vas.: %2, (45, (48, 10.) FÉSZEK (József-krt 76. 460—40): A hajléktalan nő. Ez a leány mindent tud. (Jessie Mathews.) Hae»ck_ és Sajó. a két ültetvényes. (4, %'/, 7410, vas. és ünn. (42-től folyt.) — Vas. 10 és J4l2-kor: matiné. FORTUNA (Rákóczi-ut 22. T. 325—83): Csak nekem dalolj! (Graco Moorc.) — Oregoni pokol. (R. S. Buflalo.) (5, (48. %10, vas. és ünn.: 2, 4, 6, 8, 10.) — Az első előadás mérsékelt hely áru. Fórum (Kossuth Lajos-utca 18. T. 897—07 cs 895—43): IIarold Lloyd legújabb filmje: A diktátor. Kínai Don Juan. (Rajzos trükkfilm.) Híradók. ((44, (46, (48, (410, vas. és ünn : (£2, 3 44. (46, (48, (slO.) Az első előadás mindennap fél helyárakkal. Ma az Omniában a jelenkor leghatalmasabb filmje Rohamcsapat előre! I GLÓRIA (Thököly-ut 56. T. 418-00): Emmy. (Kabos, Ágai.) Sziget. (Brigitte Helm.) Haesek és Sajó: A kél ültetvényes (4, %7, (4l0» vas. és ünn. (02-től folyt.) HOMEROS (Hermina-ut 7. T. 961—78): Hadifoglyok. (Lukács Pál.) Elegancia 1935. Híradó. (4, 747, J/4lÖ, vas. 2 órától folyt.) — Az első előad. mérs. helyáru. JÓZSEFVÁROSI FILMPALOTA (Kálvária-tér 7. T. 346-44): Emmy. (Ágai Irén. Kabos.) Hadifoglyok. (Lukács Pál.) Híradók. (4, 747, (410, vas. és ünn.: Aí*2. (45, 7. (210 folyt.) Az első 30 fillértől. Vas. cl. c. (211-kor: matiné. KAMARA (Dohány-utca és Nyár-utca sarok. T. 44-0-27): Lyngyeivér. (Anny Ondra, Hans Moser, Petrovich I.) A bürtontöltelck. (Hacsek és Sajó uj filmje.) (Hcrczeg Jenő. Komlós Vilmos.) (4, 6. 8, 10, vas. és ünn.: 2, 4, 6, K. 10.) Az első előadás mindennap fél helyárakkal. METRO-SCALA (Teréz-krf 60. T. 26 0-00): Wallace Beery uj, remekbeszabott filmje: A kincses sziget. R. L. Ste­­venson világhírű regénye. (Jackie Cooper, Lionel Barry­­möre, Lewis Stone. Ottó Kruger.) Híradó. (2, 4, 6, 8, 10.) Hétköznap a 2 és 4 órás, vasárnap a 2 órás elő­adás fél helyárakkal. NYUGAT (Teréz krt 41. T. 271-62): Csillag ragyog az égen. (Josef Schmidt, Évi Panzner.) Mesél a bécsi erdő. (Magda Schncidcr, Leó Slezák.) Velencei álom. (4, 747, 7410. vas.: 2, Hő, (48, 10.) ODEON (Rottcnbiller-u. 37/6. T. 302—63): Emmy. (Ágai, Jávor, Kabos.) A sziget. (Brigitte Helm.) Haesek és Sajó: A két ültetvényes. Hirndók. (4, vas. és ünn. (42- től folyt.) Az első előadás mérsékelt helyárakkal. OLYMPIA (Erzsébet krt 26. T. 42-9-47): Ez a leány min­dent tud. (Jessie Matthews.) Játék a tűzzel. (Hőrbiger Pál.) Híradók. <4, 7. 10. vas. és ünn.: (43, 5, H8, 10 folyt.) Az első előadás mérsékelt helyárakkal. ORIENT (Izabella-utca és Aradi-utca sarok. T. 150—87): Csillag ragyog az égen. (Josef Schmidt.) Kaland a bécsi udvarban. (Nagy Kató.) Híradó. (4, 747, (410, vas. és ünn. 1 órától folyt.) Az első előadás mérsékelt helyáru. OTTHON (Beniczky-u. 3. Baross-u X7 sarkán. T. 3-67-96): Csillag ragyog az égen. (Josef Schmidt.) Amok. (Mar­calié Chantul.) Híradó. (4, 747, (410. vas. és ünn.: (42, (45, 7, 7410 folyt.) Az első előadás 30—90 fillérig. PALACE (Erzséhet-krt 8. T. 365—23): Viva Villa! Egy nemzet újjászületése. (Wallace Beery, Fay Wray.) — Híradók. (4, 6, 8, 10, vas. cs ünn.: 2. 4, 6, 8, lb.) Az első előadás mindennap fél helyárakkal. PÁTRIA (Népszinház-utca 13. T. 456—73): Emmy. (Agai Irén, Jávor.) Ez a leány mindent tud. (Jessie Mathews.) Hacsak és Sajó: A két ültetvényes. (4,. 747, 7410, vas. és üfm. (42 tői folvt.) Vasárnap 10 és (412-kor: matiné. PHÖNIX (Rákóczi-ut 68. T. 57-9-10)- Hacsek és Sajó: A két ültetvényes. Tavasz a télben és Miki Maus-inüsor. Emmy. (Agai Irén, Kabos, Jávor.) (4. 747, (410, vas. és ünn.: 2, 4, 6, 8, 7410.) Az első 40, 60 és 80 fillér. RÁD1US (Nagymező-utca 22—24 Tel: 22-0 98 és 29-2-50): Hiradók. Popeye, a tengerész. Hamupipőke. A halál vakációja. (Fredcric Marcii, Evelyn Venable.) (3, 5, (48, (410.) Hétköznap az első előadás mérsékelt. 70 fillértől. REX (István-ut 39. T. 321—75): Emmy. (Agai. Kabos.) A sziget. (Brigitte Helm, Willy Fritsch.) Híradó. ((44, (47, (410. vas.: (42, (45, 7, 7410.) Az első mérsékelt helyáru. RIALTO (Rákóczi-ut 70. T. 394—97): Emmy. Hadifoglyok. Mesék a Wienerwaldróh Híradó. ((44, (47. (álO, vas- és ünn.: *(42, 343, '745, (48, 74ÍO.) Vas. d. e. (4ll órakor: gyermekmatiné. I IIOXY (Rákóczi-ut 82. T. 438-24): Ez a leány mindent tud. (Jessie Matthews.) Szökik a kislány. (Magda Scbnei­­der.) Hüvelyk Matyi és a vargamester. Híradó. <8. vas. és ünn. (42-től folyt.) Az első mérsékelt helyárakkal. ROYAL APOLLÓ (Erzsébet-krt 45. T. 419-02 és 429-46): Péter. (Gaál Franciska. Hans Járay, Félix Bressart, Ottó Wallburg, Ráday Imre. Huszár Pufi. Hans Rich­­ter.) Hiradók. (4. 6. 8. 10. vas 2. 4, 6. 8. 10.) Az első előadás mindennap fél helyárakkal. — Harmadik hétre d r o 1 011 g á 1 v a ! TIVOLI (Nagymező-u. 8. T. 230—49): Emmy. (Agai. Jávor. Kabos.) Hadifoglyok. (Lukács Pál.) Haesek és Sajó: A két ültetvényes. Hiradók. ((44. (47. (410. vas. és ünn.. 2 löt folyt.) Az első előadás mérsékelt helvárakkal. TÚRÁN (Mozsár-u. és Nagvmczo-u. sarok T 264—20): Ez a leány mindent tud. (Jessie Malhews.) Játék a tűz­zel. (Paul Hőrbiger.) Haceek és Sa»ó: A k^t ültetvényes. ((44. (47. 7410. vas. cs ünn.: 742, (45 . 7. 7410.) URÁNIA FILMSZÍNHÁZ (Rákóczi-ut 21. Tel.: 460-45): Woronzev herceg. (Brigitte. Helm, A’hrecht Schönhah.) Hiradók. (Szombat kivételével: 5. (48, (410, szombat, vas. és ünn.: (44. (46, (48, (410.) Az első előadás féláru. lirdekes beszédet mondott ma délelőtt Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter a képviselőház társadalompolitikai, pénzügyi és közigazgatási bizottságának együttes ülé­sén, amelyen az orvoskamarák felállításáról szóló törvényjavaslattal foglalkoztak. Be­széde elején arra hivatkozott a belügy­miniszter, hogy Lakatos Gyula szerint a tör­vényjavaslat első lépés a korporációs állam felé, Kéthly Anna pedig éppen ezért a javas­lat ellen foglalt állást. — Ezt a kérdést tislztázni kell — mon­dotta a belügyminiszter. — Hangsúlyozottan kijelentem, hogy ez a törvényjavaslat nem céloz semmit abban a tekintetben, hogy a korporá­ciós állam létesítése felé jelentsen lépést. mert nekünk van egy kitaposott ösvényünk, amelyen haladhatunk, amelyen államunk és nemzetünk eddigi összes problémáit meg tud­tuk oldani és minden reményünk megvan arra, hogy meg fogjuk tudni oldani ezen­túl is. Nekünk tehát nem kell az adott perc­ben hozzáfognunk ahhoz, hogy állami berendezkedésünket idegen, uj és ki­­próbálatlan alapokra átállítsuk. Nálunk semmiféle tekintetben nem látok olyan helyzetet, amely indokolttá tenne ilyen kisérletezést. Jóslásokba nem lehet bo­csátkozni, hogy valamikor egyszer az állami fejlődés más irányba fog-e vezetni, de azt nyugodtan mondhatom: Nekünk ina ez a kérdés nem kell, hogy gondot okozzon, mert olyan alkotmá­nyunk van, amelynek keretei között mi a mi állami életünket tökéletesen le tadjuk bonyolítani. Ha azokat a kísérleteket nézzük, amelyek e London, február 6. f.l; Esti Kurír tudósítójának távirata.) A lapok vezetöhelyen közük a Foreign Office cáfolatát azokkal a hiresztelésekkel_szemben, hogy abban az esetben, ha Németország vo­nakodna a légi védelmi egyezményhez csat­lakozni, a locarnói egyezmény aláíró hatal­mai defenzív légi szövetséget alkotnának Németország ellen. A Morning Fost ezzel kapcsolatban meg­jegyzi, hogy a híreszteléseket valószínűleg azért terjesztették, hogy lehetetlenné tegyék a Németországgal való megegyezést. A lap cél­zást tesz arra, hogy « híresztelések terjeszté­sében Szovjetoroszország nem volt tétlen. Moszkvának ugyanis nagy érdeke. fűződik ahhoz, hogy megakadályozza a Németország-Tegnap este az «Aranysas» kert helyiségében súlyos affér játszódott le. A kerthelyiség a gyönyörű nyári estén zsu­­folva volt vacsorázó közönséggel, a cigány húzta a szebbnél-szebb nótákat, amikor az egyik mu­lató társaságtól egy másik mulató társaság el­hívta a cigányt. Ebből kerekedett az affér, amelynek — értesülésünk szerint — lovagias folytatása lesz. Az affér szereplői a vármegye I tekintetben több államban történnek, meg kell állapítanunk minden kritika nélkül, hogy ezen kísérletek kipróbálva nincsenek és egészen kétségtelen, hogy mindenütt, ahol ilyen kísérletek folynak, ma egy diktatórikus, összefogó akarat teszi lehetetlenné annak megállapítását, váj­jon ezek az államélet állandó hitele szempontjából alkalmasnak fognak-e bizonyulni. Ennélfogva a limine vissza kell utasítani azt a felfogást, mintha erre a törvényjavas­latra azért lett volna szükség, vagy a kor­mány azért akarta volna hozni, mert korpo­rációs berendezkedéseknek kívánja meg­vetni az alapját. A belügyminiszter ezután azt fejtegette, hogy közjogi kérdés nincs a törvényjavaslat­ban, amely gazdasági és kari kérdéseket ölel fel. Az orvosi túlzsúfoltság kérdését e javas­lat nem óhajtja és nem tudja elintézni, azt más utón kell megoldani. Kérdés, van-e egy­általán tullengés Budapesten kívül. A vidé­ken 1090 emberre esik egy orvos, Budapes­ten 239 emberre, ami tulprodukció. Mi tette indokolttá az orvosi kamara felállítását? Az orvosi kar eddig szabad szervezetben tömö­rüli, amelyben túlságosan szabadon érvénye­süllek különböző tendenciák es nem tudott egységes közszellem kialakulni. Eddig az or­vos a büntetőtörvény és saját lelkiismerete szankciója alatt állott, ezért kellett jönni az orvosi kamarának, hogy az etikai érdekeket­­védelmébe vegye. Az együttes bizottság a belügyminiszter felszólalása után általánosságban megsza-Ivazta a javaslatot és megkezdődött a rész­letes vita, amelynek során Bródy Ernő több­­izben fejtette ki aggodalmait a javaslattal szemben. Németország, a tudósító szerint, a következő hármas választ adja: 1. A határok katonai garanciájáról Német­ország mindaddig nem tárgyalhat, amig nem engedélyezik számára a szükséges fegyver­kezést. 2. A német-lengyel szerződés megkötésével Keletcurópa egyetlen viszályát sikerült elhá­rítani és ezzel elérték, hogy Keleten márínincs szükség további kötelezettségvállalásra a biz­tonság tekintetében. 3. Abban az esetben, ha a hatalmak mégis szükségesnek találják a további garanciák nyújtását. Angliának és Olaszországnak szin­tén részt kell venniük a keleti egyezményben, hogy ezzel az egyezmény európai jellegét biz­tosítsák. legjobb köreihez tartozó és vezetőszerepet játszó családok fiatal tagjai. Neveiket egyelőre nem áruljuk cl. Közelebbit az esetről és körülményeiről a bu­dapesti Magyar Színházban lehet megtudni, ahol esténként ltökk Marika, Törzs, Beregi, Kertész, Bcrky Lili. Gőzön, Vendrev és a színház többi kiválósága zugó tapsok között játsszák el az érdekes esetet Bóny Adorján remek ■ Viki­jében. A zeneszámokat Ábrahám Pál szerezte. Február 7. és 19.-én d. u. féi 3 órakor iigelóversenyek gal való megértés létrejöttét. A Daily Telegraph diplomáciai munka­társa azt állítja, hogy már most közölheti Németország válaszának körvonalait, amely­­lyel a birodalmi kormány válaszol az angol­francia javaslatokra. A tudósiló szerint a né­met válasz mindenekelőtt leszögezi, hogy Németország elvben hozzájárul a tervbe­vett légvédelmi egyezményhez. A keleti paktum kérdésével kapcsolatban A Daily felegraph tudósítója szerint Né­metország a középeurópai egyezményt elvben elfogadja, ugyanakkor azonban különböző kérdésekre kér választ és hangoztatni fogja, hogy mindaddig, amig Anglia nem csatlako­zik ehhez az egyezményhez, a paktum ügyét csak francia-olasz ügynek kell tekintenie. Páris, február 6. Londoni távirat megerősíti azt a hirt, hogy Súlyos affér egy elSkeUf étteremben Nagyvárad, 1912 junius 6. Mit felel Németország: az angol-francia javaslatokra Simon külügyminiszter pénteken Pá- | risba utazik, hogy résztvegyen az angol kereskedelmi ka« mara ezévi díszvacsoráján. Valószínű, hogy Simon külügyminiszter fel fog szólalni. A Havas Iroda berlini távirata szerint kül­képviseleti körökben arra számítanak, hogy, a német kormány a közeljövőben kér­déseket intéz Londonhoz és Parishoz a Londonban létrejött francia-angol meg­egyezés egyes pontjaira nézve. Olaszország továbbra is támogatja a revizionízmust Róma, február 6. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) AJ félhivatalos Giornale d'ltalia nagyjelentös ségü megállapításokat tesz a londoni angol­francia meg egyezés kihatásáról kedd esti kiadásában. A lap leszögezi, hogy a Német­ország számára engedélyezendő egyenjogú-i ságot magától értetődően nem lehet megta­gadni Magyarországtól és Ausztriától sem. A lap nagy nyomatékkai hangsúlyozza, hogy Olaszország továbbra is a legteljesebb mértékben támogatja a revizionízmust és csak azt nem akarja,’ hogy ez a revizoniz­­inus egyoldalú akieók formájában érvényes süljön, a többi érdekelt állam megkérdezése nélkül. Laval influenzában megbetegedett Páris, február 6, ’ (Az Esti Kurir tudósítójának távirata.) Laval külügyminiszter influenzában meg­betegedett és ágyban kénytelen maradni. A betegség előjelei már a londoni tárgyalások alatt mutatkoztak. A gyermekszanatórium afférje a balesetet szen­vedett síelővel Tegnap délután a Svábhegy lejtőjén síelés közben baleset ért egy urilányt, Gelbert Má­riát. Gelbert Mária egy barátnőjével sielt, s e közben rándulást szenvedett. Barátnője se­gítségével lassan levánszorgott a Preisich. féle gyermek szanatóriumig, ahol a barát, nő bement és orvosi segélyt kért. Egy dél­előtti lapban megjelent hír szerint ekkor a szanatóriumban kijelentették, hogy csak ho­norárium ellenében hajlandók a szerencsét* lenül járt leány lábát megvizsgálni és orvosi segítségben részesíteni, a honoráriumot pe­dig előre kell fizetni. Ezután a fogadtatás Gelbert Mária a híradás szerint nefn akart bemenni a Preisich-szanatóriumba. Az Esti Kurir munkatársa ma délelőtt be­szélt a Prcisich-szanatórium főorvosával, dr. Rosenberg Gyulával, aki kijelentette, hogy az említett eset nem igy történt meg. Tény az, hogy a sebesült barátnője orvosi segítséget kért a szanatórium előtt várakozó urileány részére. — Mi erre kijelentettük — mondotta a főorvos —, hogy a beteget meg fogjuk vizs­gálni, de amennyiben nem szegény beteg, nem tudjuk ingyen orvosi segítségben része­síteni. Megvizsgálni azonban mindenképpen megvizsgáljuk. Kijelentésünk után a hölgy távozott és láttuk, hogy az állítólagos sebesült a Szilasi-ut melletti havas lejtőn saját siléeeivel a lábán lassan lecsuszott az ut felé. A sebesülés tehát nem lehetett olyan súlyos, A szanatórium orvosa ezután még elmon­dotta, hogy az utóbbi időben állandóan jönnek hozzájuk kisebb-nagyobb sérülések­kel síelők. A múltban mindenkit orvosi se­gítségben részesítettek s ennek a során ren­geteg kötszert és gyógyszert fogyasztottak el. Jótékonysági tevékenységüket azonban abba kellett hagyniok, mert ez különben sem tartozik a szanatórium feladatai közé. A szanatórium kért egy mentőállomást is, ezt azonban nem kapta meg. Erre .aztán úgy jártak el, hogy azokat, akik­nél az orvosi vizsgálat feltétlenül sürgős, megvizsgálják, a többieket azonban kerületi orvoshoz utasítják. Orvosi körökben az a felfogás, hogy a sibalesetek szinterén ópült szanatórium va­lóban nem rendezkedhetik be arra, hogy ingyenes orvosi segéllyel lássa el a síelőket. Veszély esetén természetesen köteles segélyt nyújtani, de költségeiket és az orvosi hono­ráriumnak megtérítésére mindenkép igényt tarthat. — Mai sportrovatunk anyagtorlódás miatt kimaradt. — Szász Zoltán előadása. E hó 7-én, csütör­tökön délután hegyed 7 órakor a Fészek-klub­ban (Kertész.a. 756) Szász Zoltán tart előadást arról a kérdésről, hogy mit tegyen az író a, háborúval szemben. Belépődíj nincs.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék