Esti Ujság, 1942. január (7. évfolyam, 1-25. szám)

1942-01-27 / 21. szám

Nagy Frigyes kadettjei filmen: „ Oroszlánhöly Érdeke” történelmi filmet mutat be csütörtökön az Uránia. A címe: „Oroszlánkölykük” és főszereplői Nagy Frigyes kis kadettjei,­ a ka­tonaiskola legfiatalabb évfolyamá­nak 9—12 éves gyermekütösei, akik a Hétéves háború alatt, amíg a császár Kelet-Poroszországban har­colt­, a Berlint elfoglaló oroszok fog­ságába kerültek. Viszontagságos szenvedéssel és keservekkel teljes fogságuk és hősi eposzba illő sza­badulásuk a kozákok kezei közül, történelmi tény.­­ Ezt dolgozta fel a háborús fil­mek nagy rendezője, Karl Ritter érdekes, lebilincselő és mindvégig izgalmas formában, kivetítve elénk művészi eszközökkel, hogy a mai n­­­­met Ifjúság hazaszeretet­ének­, köt­­­telességtudásának, lelkesedésésnek és áldozatkészségének meg­valónak a tradíciói a történelemben és többek között éppen az oroszok elleni küz­delemben sokszor megnyilatkozott már. Felfokozott érdeklődései, rész­véttel a szenvedésükben, izgatottság­gal a szabadságukért való küzde­lemben és lelkesedéssel a kiszaba­­dulásukkor együttérzően követjük a száz kis kadett kálváriás útját, szökésüket, hősi küzdelmüket a mo­csárral körülvett erődben a vad ko­alák hordák támadása ellen és cso­dáljuk a száz kis­gyermek kitűnő játékát, akik megindító közvetlen­­séggel játsszák szerepeiket. Karl Ritter a német ifjúság haza­szeretetének, bátorságának és kato­nai szellemének állít emléket új filmjében, amelynél­ külön érdekes­séget ad még az is, hogy egy részét színesfilmre vettek­ föl. A gyermek­­színészek mellet a főszerepet, a ko­zák hetmant Andrews Engel­­mann játssza félelmetes maszkban, egy áruló porosz tisztet, aki azon­ban visszatér a császárhoz és meg­szabadítja a fogságba jutott gyer­mekeket, Mathias Wiemann pom­pás alakításban állítja elénk. A film bemutatójára Mathias Wie­­mann egyébként tegnap Budapestre érkezett és a csütörtök esti díszelő­adáson személyesen is megjelenik az­­Urániában. 4­4 Mathias Wiemann Szinorkészter a f­ővárosi Operettszínházban Érdekes k­^artigé­­fisz vasárnap,­bruár 1-éig, a­­Fővárosi Operett­­sí nházb­an. Lujtossy Bálint mutatja be i­skülömeges találmányát, amelyet ,,sinorke$ter‘‘-nek nevez és amely­nek­, lényege­ abban áll, hogy a han­got színné változtatja át és ezek a színeit­ filmszerűen peregnek le a vetítővásznon. Minden egyes hang­nak m­­eg van a külön színe és a hangd­inamikáját a fény erősségé­nek változása érzékelteti. A talál­mány lehetővé teszi, hogy a hangot nemcsak hallani, látni is lehet. A matinén a közönség így láthatja és hallhatja egyidőben Kiss Manyi, Déry Sári, Keresztessy Mária, Maj­­láth Mária, Pethes Sándor, Major Tamás, Tapolczay Gyula és Pártos Gusztáv hangját is, akik a gazdag műsor keretében föllépnek. A ma­tinén közreműködik a Budapesti Hangversenyzenekar Endre Emil vezényletével. Premier az Islith­assy Színházban január 31-én, szombaton este ha­tos szerelt k­és játéka 31 felvonásban SZARY PIROSKA Mario Devellis MUItATI BILI HAJAI ASSY MIKLÓS iVxAIJAR tALMAN Szemlér Mária, Pálóczy László, Aliliánfi Béla, Pataky Miklós, Bihari Nándor, Hajnóczy Li­aa, Makláry János. .­­ . ........... S­ZÍNHÁZ. MOZI Ét RADIO ■_____MOIOR Jegyrendelő telefonok: Stádium: 1H0-G0 Kuilur: 16-98-99 Stádium-Corvin: 145-656 Dijmen és házhozszállítás OPERAHÁÁZ (3. 7). Kedd: A láng. (A). Szerda (4): Tell Vilmos. (Ifj. előadás). Csütörtök: Cosi fan tutte. (B). Péntek: Cseresznyevirág.­Május király­nője; A póruljárt kérő. (C). Szombat: Norma. (D). Vasárnap d. u.: Nincs előadás; este 0/28): Othello. Hétfő d. u.: Nincs előadás; este (V28): Csersznyevirág; A köpeny; Fából faragott királyfi. NEMZETI SZÍNHÁZ (Vfe4. 948). Kedd: Cseresnyés. (X.) Szerda:­­Niskavuori kenyér. (IV.) Csütörtök: Cseresnyés. (XII.) Péntek: Niskavuori kenyér. (VI.) Szombat: Cseresnyés. (VII.) Vasárnap d. u.: Nem élhetek muzsika­szó nélkül. (B. sz.); este: Cseresnyés. (VIII.) Hétfő d. u.: Törtetők; este: Cseresnyés. (K. II.) NEMZETI KAMARASZÍNHÁZ (Vfe4, 948): Minden este és vasárnap d. u.: Koncert. MAGYAR MŰVELŐDÉS HÁZA? Kedd (3): Nem élhetek muzsikaszó nél­kül. (Ifj. előadás). Szerda (18): Nóra. (A.) Csütörtök: Nincs előadás. Péntek 0/48­: Zenekari hangverseny. (Mesterbérlet IV.) Szombat (8): Tangóharmonika hang­verseny. Vasárnap d. u. (3): Tosca. (VII.). ■ este­­ (V28): Ezer székely leány ünnepi estje. VÍGSZÍNHÁZ (m. 8): Kedd: Bolond szerelmesek. (H.) Szerda: Bolond szerelmesek. (S.) Csütörtök: Bolond szerelmesek. (M.) Péntek: Cecília. Szombat d. u.: Bolond szerelmesek. (Szomb. d. u. bérlet), este: Bolond szerelmesek. Vasárnap d. u.: Cecília, este: Bolond szerelmesek. (V.) ÚJ MAGYAR SZÍNHÁZ (4. 8). Kedd: Boronkay lányok. (C.) Szerda: Boronkay lányok. (D.) Csütörtök: Boronkay lányok. (C.) Péntek: Boronkay lányok. (F.) Szombat: Boronkay lányok. Vasárnap d. u.: Boronkay lányok; este: Boronkay lányok. (G.) Hétfő d. u.: Boronkai lányok; este: Boronkay lányok. (H.) MADÁCH SZÍNHÁZ (­4, 8): Kedd: Nero. Szerda: Nero. Csütörtök: Nero. Péntek: IV. Henrik. Szombat: Nero. Vasárnap d. u.: IV. Henrik; este: Nero. FESTI SZÍNHÁZ (4, 8): Minden este. szombat, vasárnap és ün­nepnap d. u.: Tűzvész. ANDRÁSSY SZINÍI AZ (V24. 8): Péntek: Viharos szerelem. (Főpróba). Szombat: Viharos szerelem. Vasárnap d­. u.: Boldoggá teszlek. este: Viharos szerelem. (A.) Hétfő: Viharos s­zerelem. (B.) FŐVÁROSI OPERETTSZÍNHÁZ (*14, 948) Minden este, vasár- és ünnepnap d. u.: Száz piros rózsa. ROYAL REVÜSZÍN­HÁZ (945, *A9): Minden este, csütörtök, szombat, vasár- és ünnepnap d. u.: Souvenir. KAMARA VARIETE Minden este 0/29), szombat (6 9), va­sár- és ünnepnap (Y74, U7, ^9). Paródia parádé. PÓDIUM KABARÉ 0/25. Y19): Minden este és vasár- és ünnepnap d. u.: Nincs új a nap alatt. NEMZETI BÁBJÁTÉK (4­8): Hétfő és péntek kivételével minden este: Istvánka, hétfő és péntek: Toldi. Min­den d. u.: Ezüstfurulya. ERZSÉBETVÁROSI SZÍNHÁZ OAG. 39, vasárnap *44. 946. 3(29): Péntekig: Három a kislány. JÓZSEFVÁROSI SZÍNHÁZ (V26. ^9. va­sárnap 1/14. V 46. V29): Péntekig: Szerelmes, csókos ifjúság. KISFALUDY SZÍNHÁZ ,1/76. V49. vasár­nap 344. «46. V23): Péntekig: Két leány az utcán. BEMUTATÓ MOZIK: ATRIUM (T.: 15-40-24.) *46. *48. *410. Sz., V., V., órakor is. Honvédek előre! Híradók. BELVÁROSI IN­RADO FILMSZÍNHÁZ IV. , Petőfi­ utca 6. szám. (Tel.: 181-844.) A mai Ausztrália. (Kultúrfilm.) Külön­kiadás a Balatoni téri sporthétről. Le­venték Erdélyben. (Kultúrfilm). Prajzos híradó Délamerikáról. Magyar-, Ufa- és Lucehíradók. Folytatólagos egyórás előadások 10—24 óráig. CASINO FILMSZÍNHÁZ (Tel.: 185-329.) V26. «48. »410. Sz.. V.. ti.: V24 órakor is. Enyhítő körülmény. 2-ik hétre prolon­gálva. CITY (T.: 111-140.) 946 948. %10-kor. Sz.. V.. ti.: %4. 946. 948 . 94­­­0 órakor. Akit elkap az ár. Híradó. CORSO (T.: 18-28-18.) */26. *48. *410. Sz., V. , V.: *44-kor is. Honvédek előre! CORVIN FILM­SZÍ­NH­ÁZ (Tel.: 138-988, 339-584.) 5. *48. -9410. Sz., V., V.: 943- kor is. Kísértés. Híradók. DÉCSI FILMSZÍNHÁZ (Tel.: 125-952, 121-343.) V76. H8. V210. Sz.. V., V.: */44- kor is. Szűcs Mara házassága. FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (IV., Kossuth Lajos­ utca 18. Tel.: 189-707. 189-543.) •46. 348. 9410. Sz.. V.. U.: 1 44-kor is. Miért? HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ XVII., Erzsébet­­körút 13. szám. — Telefon: 222—499). A mai Ausztrália. (Kultúrfilm). Külön­kiadás a Balatoni téri sporthétről. Le­venték Erdélyben. (Kultúrfilm). Rajzos híradó Délamerikáról. — Magyar-, Ifjú- és Luce-híradók. Folytatólagos egyórás előadások 9—24 óráig. OMNI­A FILMSZÍNHÁZ (Tel.: 130-325. 138-071.) 5 V48 V2IO. Sz.: V., V.: 3-kor is Honvédek előre! PALACE­­T 22-12-22.» 11. 2. 4. 6. 8 10 órakor. Leány vásár. 2-ik hétre prolon­gálva. Magyar világra íradó. Első három előadás mérsékelt helyárakkal. RADIUS FILMSZÍNHÁZ (Tel.: 122-098, 120-564.) HS. 9410. Sz., V., V.: 144-kor is. Pinocchio. 3-ik hétre. ROYAL APOLLÓ (T.: 222-002.) 1 46. 948. 9410 órakor Sz., V., V.: 3 órakor is. Honvédek előre. Híradó. SCALA (Tel.: 11-44-11.) 5. *48. *410. Sz., V., V.: 943-kor is. Kísértés. Híradók. URANIA FILMSZÍNHÁZ (Tel.: 146-046.) 5. *48. *410­­. Sz., V., ü.: 943 órakor is. Akit elkap az ár. Prolongálva. Hír­adók. MÁSODHETES MOZIK. ADMIRAL (T.: 35-37-07.) 11. *42. %4. 146. 148. 10. Csalódott lányok ASTRA (T.: 15-44-22.1­­48. *410. V. 142-kor is. Hív a haza. Híradó. BROADWAY FILMSZÍNHÁZ (Telefon: 422-722.) 3. 14­6. 148. 9410. Sz.. V.. v.: 1-kor is. Első előadás mérsékelt. La Conga. Híradók. DÉLIBÁB . volt Winkler. T.: 490-130.) 6 és 149 V.. t?.: 943. 945, 7 és 9 óra­kor. Szívdobogás. ELIT MOZGÓ 4, 6. 8, 30. V. u . 2-kor la. Algír. Híradó. HOMEROS MOZGÓ (Tel.: 496-178.) 144, 126, 148, 1410. V. 142-kor is. Egy csók és más semmi. Híradók. IPOLY FILMSZÍNHÁZ 144. *46. *48. 1410. V. 142-kor is. Vénlány. Híradó. KAMARA (T.: 423-901.) 11. 2. 4. 6. 8. 10. Bob herceg. Első három mérsékelt. LLOYD (T.: 111-994.) *44. *46. *48. *410. V. 142-kor is. Ne kérdezd ki voltam. Híradó, ODEON FILMSZÍNHÁZ (T.: 422-785.) 144, 146, 148, 1410 órakor. Vasárnap 142-kor ia. Zanzibár. Híradó, OLIMPIA (Tel.: 423-188.) 11. 2, 4. 6, 8, 10 órakor. Lángok. Híradó. ORIENT FILMSZÍNHÁZ (T.: 114-926 ) V24. (46. ^8. V 210-kor, V. W órakor is. Végre. Híradó. PALOTA (T. 156-605.) M»4. */26, **8. */210-kor. V., V.: 1/42-kor is. Hív a haza. Híradó. RÁDAY MOZGÓ (Tel.: 382-581.» 5 *48. V210 órakor. V., V.: 2. 4. 6, 8, 16kor. Brigitta férjet fog. Híradó REX (T.: 22­020.) Közb. fil. 9. Sz. *44. 146, *48. *410 órakor. V. 142 órakor is. Az utolsó menet. SAVOY (Telefon: 14­ 60-40.) V24. *46. *48. 1410-kor. V., Ü.: 1422-kor is. Algír. Hír­adó. TIVOLI FILMSZÍNHÁZ (Tel.: 225-602.) 944. 946. 948. 9410. V.. ü.: 11, 942-kor is. Szökik a kislány. Híradó. TI KAN (T : 120-003.1 11, 4. 6, 8. 10. Lángok. VESTA (Tel.: 222-401.) 11. %2. !£4. >/28. 1/210. Sz.. V.. V.: 11­2. 4. 6. 8 és 10 órakor. Nagy keringő. 6-ik hétre prolongálva. AZ ESTI ÚJSÁG színháza Quantett Az Új Magyar Színházban a múlt héten második premierben színrehozott daljáték, a „Boron­­kay lányok“ nagy sikerrel fut. Az operett a jelek szerint hosszú ideig műsoron marad. Ennek el­lenére is azonban vitéz Bánky Róbert, a színház igazgatója már döntött a soron következő újdon­ságról. A daljátékot prózai da­rab követi, mégpedig Asztalos Miklós dr. új műve, a „Quartett“. Műfajára nézve az ifj Asztalos­darab társadalmi vígjáték, a mai időkben játszódik le és kifiguráz sok fonákságot, amely a modern társadalmat jellemzi. Két nagy női szerep van az újdonságban. A szereposztásról is döntöttek már, ennek értelmében az egy­ik főszerepet Lázár Mária játssza, akinek ebben az évadban ez lesz az első színpadi fellépése Buda­pesten. A másik női főszereplő S­im­o­r Erzsi lesz. A két férfi­főszerepet Földén­y­i László és Perényi László alakítják. A „Quartett“ próbái már ma meg­kezdődtek Tihanyi­ Vilmos ren­dezésében. KUSSICH JENŐ és a jahorei maharadzsa Kussich Jenő, az ismert fiatal festőművész néhány évvel ezelőtt Parisban megfestette az ottartóz­­kodó jahorei maharadzsa portréját. A maharadzsa meghívta hazájába a festőt, mert, mint mondta, udvar­tartásának néhány személyét is meg akarja festetni vele. Hajójegy és útiköltség rendelkezésre állt s a festőművész a háború kitörése előtt már majdnem útrakelt, az események azonban megakadályoz­ták a „rendelés” teljesítésében. Ja­­horeról most gyakran írnak az új­ságok s a maharadzsa és udvartar­tása alighanem mással foglalkozik, mint modell-üléssel.. Február 20-án utazik az Operaház együttese Berlinbe A berlini opera tavalyi látoga­tását Operaházunk februárban viszonozza. Az ötventagú együttes Márkus László vezetésével, zene­karral, a technikai személyzettel és a díszletekkel, meg a kosztü­mökkel együtt különvonattal feb­ruár 20-án indul el a német fő­városba, ahol három előadást tar­tanak. A berlini vendégjáték mű­sorának végleges terve kialakult. Ezek szerint elsőnek a szombaton előadott új szereposztásban Res­pighi „Láng“-ja kerül színre, a második estén három balett sze­repel a műsoron, a Liszt-muzsi­kára készült „Magyar ábránd“-ok, Zsubay „Csárdajelenete“ és a „Fából faragott királyfi“. A har­madik estén az Operaház zene­kara, mint filharmóniai együttes, Ferencsik János vezényletével ad hangversenyt, amelynek műsora a következő: Erkel: „Hunyadi­nyitány“, Liszt: „Les Preludes“, Dohnányi: „Aurália Hungaric Bartók: Táncszvitje és Kodár „Magyar zsoltár“ című zeneműve. A berlini vendégszereplésre már nagy készülődés folyik az Opera­házban. Szó van arról, hogy am­íg Operánk a német fővárosban ját­szik, addig a kolozsvári színház operaegyüttese lép fel és mutat­kozik be az Operaházban. Bemutató előtt Honthy Hanna első filmje Legnépszerűbb operettprima­donnánk, Honthy Hanna rövide­sen mint filmszínésznő jelenik meg a közönség előtt. A közel­múltban elkészült „Régi nyár“ című filmoperett főszerepében mutatkozik be a közönség előtt mint f­ilmprimadonna,­­ amelyet oly nagy sikerrel játszott annak­idején a Horváth-kerti Budai Színkörben. A filmoperett szöveg­könyvét Békeffi István és Zala­­béri János írták, zenéjét pedig az eredeti melódiák részbeni felhasz­nálásával Fényes Szabolcs sze­rezte. Honthy Hanna mellett a másik női főszerepet Simor Erzsi játssza. A nagyszámú együttes élén Vaszary Piri, Csikós Rózsi, Szilassy László, Csortos Gyula, Rajnay Gábor ás a két Pethes állanak. Az operett Podmaniczky Félix rendezésében került filmre. (*), A METRO új igazgatója. A Metro Goldwyn Mayer magyaror­szági vezérképviselete most tartotta meg rendkívüli közgyűlését és azon a Szekula Dénes halála következté­ben megöregedett ügyvezető-igazga­tónak Szapáry Antal grófot válasz­tották meg, aki eddig is igazgató­­sági tagja volt a vállalatnak. 7 pilla­ntgó­ki­sas­szo­ny szerelme sajtóbemutatón Csütörtök­ön kerül a közönség elé az Átrium-moziban a velencei film­verseny zenei Nagyfájával kitünte­tett pompás kiállítású olasz zenés­film, a pillangókisasszony szerelm­es. Puccini-opera leg­szebb részletei és áriái hangzanak föl a filmben, amely nem az opera filmváltozata, hanem egy magas­­feszültségi szerelmi dráma és ennek keretében kerültek beiktatásra a népszerű dalmű egyes jelenetei. Ma­ria Cabotari, a világhírű opera­­énekesnő és a neves Fosco Giac­­chetti játsszák a főszerepeket. Az olasz filmújdonság a kedden megtartott sajtóbemutatón forró sikert aratott. Nótahangverseny a Zeneakadémián Jól sikerült magyarnóta-hangver­­senyt rendeztek a Zeneakadémián, néhány népszerű énekesnő közremű­ködésével. Karácsonyi Margit, Né­­pessy Lucie és Szigeti Sándor re­mek előadása mellett feltűnt Bán Erzsi, aki kultúrált hangon adott elő néhány magyar nótát. A műsor összeállításában szóhoz jutottak te­hetséges szerzeményeikkel a fiatal nótaköltők is. RÁDIÓ Budapest I. 12: Harangsző, fohása, Himnusz. 12.10: Cigányzene. 12.40: Hírek. 13.20: Időjelzés, vízállásjelentés. 13.30: Honvédeink üzennek. (A Vöröskereszt bajtársi rádiószolgálata.) 13.45: Országos postászenekar. 14.30: Hírek. 14.45: Mű­sorismertetés. 15:­ Árfolyamhírek, piaci árak, élelmiszerárak. 15.20: Hegedű. 15.40: Egy százéves női szerzet. (Előadás) 15.50: Zongora. 16.15: Gyermekdélután. 16.45: Időjelzés, vízállásjelentés. 37: Hírek szlo­vák és ruszin nyelven. 17.15: Budapesti kamarakórus. 17.40: Hétköznapok a há­borús Olaszországban. (Előadás.) 18: Harmonika. 18.15: Bánk bán a régi já­tékszínen. (Előadás.) 18.40: Rádiózenekar. 19: Hírek magyar, német és román nyel­ven. 19.55: Olasz táj figurával. (Előadás.) 20.15: Részletek Fanny Luukonnen asz­­szony tiszteletére rendezett estélyről. 20.50: Áll a bál. (Előadás hanglemezek­kel.) 21.40: Hírek. 22.10: Vonósnégyes. 23: Hírek német, olasz, angol, francia és finn nyelven. 23.25: Tánczene. 24: Hírek. 0.15: üzen az otthon. (A Vöröskeresat bajtársi rádiószolgálata.)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék