Esti Ujság, 1944. július (9. évfolyam, 153-171. szám)

1944-07-18 / 160. szám

4 Kinek a kedvéért megy ki 30.000 néző a mérkőzésre ? Az OSK leirata értelmében meg­kezdődött a labdarúgó szövetségben a tanácskozás a pályajövedelmek új elosztása körül. Az OSK leirata ugyanis azt ajánlotta a szövetség és az egyesületek figyelmébe, hogy korszerű­en kívánatos volna a ven­dégcsapatnak részesedést juttatni a pályaíve vételből. Megtörtént ugyanis, hogy például a Szolnok, amikor a bajnoki címért folyó harc egyik esélyese volt, feljött Budapestre — mondjuk a Gammához. A MOVE- pályán 25.000 néző volt a nagy küz­delemre kíváncsi. Világos és nyil­vánvaló, hogy a 25.000 néző nem­csak a Gamma „szép szemeiért” vándorolt ki a Hungária-útra. Erről folyt a vita a szövetségben megtartott értekezleten is. Barcsai János ügyvezető érthetően megma­gyarázta: — Ha csak­­— mondjuk — a Gamma-nézők járnána­k ki a Gamm­­­ma-mérkőzésekre, akkor állandóan az a bizonyos 4—5000 főnyi törzs­­közönsége lenne a Gamm­a-meccsek­­nek. Amikor tehát nagyobb néző­szám gyűl egybe, akkor a növeke­déshez a vendégcsapatnak is nagy köze van. Ebből a szempontból vizs­gálva a dolgot, nem vitás, hogy jo­gos lett volna, a Szolnok kérése, hogy mivel ő hozta a megnagyob­bodott nézőszámot, legyen neki is abból részesedése. A budapesti társegyesületeket meggyőzni azonban nagyon nehéz. Főleg a Nagyváradi AC kezét lát­ják az OSK leiratában és az egész részesedési akció elindításában. Az elhangzott budapesti kifogások, megjegyzések meglehetősen csí­pősen támadtak a Nagyváradi AC-ra. A NAC képviselője Vass dr. azonban fölényesen válaszolt : — Ha az urak jó Nagyváradi AC-cal, nagy kötöttség előtt akar­nak játszani, továbbá ezért nehéz ezreseket bezsebelni, akkor fizes­­sék is azt meg, segítsenek kiépí­teni a még jobb NAC-ot azzal, hogy részesedést adjanak neki ab­ból a bevételből, amely egy rész­ben a NAC játékának is köszön­hető. A részesedési dolog a labdarúgó szövetségben még nagy harcokat fog támasztani. Főleg a vidéki és a budapesti csapatok között. ­A remek formában lévő Test­vé­­riség-atléta pénteken a MAC-pályán esti verseny keretében csúcsjavító kísérletet tesz a 100 méteres futás magyar csúcseredményének meg­javítására- A kitűnő középtáv­­futónk ellenfele tehát Szabó Miklós által tartott 1.58 mp-es magyar csúcseredménye lesz. Az elődöntőkig jutott az MTI teniszversenye Az MTI SE II. osztályú tenisz­­bajnoki versenyének eredményei: III. oszt. férfi egyes: Wilter REAC—Schüler MAC 6:1, 6:4, dr. Czmor UAC—Szentpéteri RAC 8:6, 6:2, dr. Szentpéteri MTI—Sándor MAC 6:0, 6:3, Kanta BSE—dr. Szil­iért MAFC 6:3, 11:9. Stumf Postás Sportöltőm P 34618 NÁDOR RUHA BUDAPEST, V., NADOR-U. 2 BŐRÖND R KTIIÍ ÜL pénziAbc\ Vitéz VXD A. Vin_ Rákóczi-út 69. *xám. „Vihar“ Boy Margit-hídnál. V. kerületi Áruszállítás Stíl- és modern-B U T O it T bizalommal. Hetesi Gábortól, Budapest, Vilmos császár-út 53. Táska írógép O LY EV! F­­ A kitűnő karban, juttny­o­s­a­n eladó. Csengeri­ utca 17. szám, földszint 1. Hivóalma folytatólagos .A szállítását vagontételekben­ vállalja tőkeerős nagykereskedés. Szombathely, Vörösmarty­ u. 8. Tel.: 679. —dr. Czmor UAC 6:1, 1:3, feladta, Wilier és Stumf már az elődöntőbe jutott. 111. osztó­nál egyes: Rác BTKE— Lojcer Futura 6:1, 6:2, Merendik TFSE—Maszler FTC 6:3, 6:1, Christian MAC—Zarada BTKE 6:3, 6:0, Rasovszki HUE—Bajtai PTSC 3:6, 6:2, 6:3, Linkes TFSE—Kul­csár Gamma 6:1, 6:1, Juszkó FTC —Reszketné Gamma 6:4, 7:51f Rác RTKE—Somodiné MTI 6:1, 6:1, Ill. oszt. férfi páros: dr. Szalai, Szedlák Futura—Schalegger, Hor­váth Statisztika 3:6, 6:3, 6:3, dr. Mojzes, Szalai PTSC—dr. Szalai, Szedlák Futura 7:5, 6:0. Leány egyes: Somodi MTI...Szvi­tek MAC 6:4, 9:7. A versenyt ma, kedden folytatják. Ma már lesz edzője a Ferencvárosnak Az új ügyvezetés a Ferencvá­rosban hozzákezdett a munkához. Minden igyekezete, hogy a csa­­csapat körül és a csapatban ki­építse a dolgokat annyira, hogy őszig már komoly erővel lehessen belefogni a bajnokságba. — Mi van az edzőkérdéssel ? — Dolgozunk rajta. Kedden ta­­lán már meg is lesz az új edző. Azután pedig kezdődik a komoly munka, hiszen nemsokára meg kell már kezdeni a előkészülete­ket a Sze­nt László Tornára, amely aug. 6-án kezdőd." A Ferencváros tehát edzőt kap.. A sok tízezerre menő szurkoló­tá­bor szeretne egy régi, igazi Fra­­dista edzőt látni a csapat élén. SZÍNHÁZ-és MOZIMŰSOR JEGYRENDELŐ TELEFONSZÁMOK: Stádium-Corvin; Un-Wt Stádium: H*W-#0 Kultúr: 18-99-99 DÍJMENTES HÁZHOZSZÁLLITÁS * 1 FŐVÁROSI OPERETT SZÍNHÁZ minden nap (446 órakor, V., u. 3. 16 órakor): Luxemburg grófja. — ERZSÉBETVÁ­ROSI SZÍNHÁZ minden nap (6): Csere­bogár, sárga cserebogár. — MAKKOS­­PARK SZÍNHÁZ minden este (6-kor): Szakitok magával. — MADÁCH SZÍN­HÁZ mindennap (447, V. 3): Ártatlanok. — NEMZETI SPORTCSARNOK (minden este és vasárnap d. u.­­11. )/47 órakor: Népvarieté-cirkusz. BEMUTATÓ MOZIK: ÁTRIUM (Tel.: 153-034, 154-024.) 444. 446, 1 -8 órakor. Sz.: V.­t­. 442 órakor is. Nem angyalok az asszonyok. Híradók. BELVÁROSI híradó (Tel.: 181-244.) Angolnák. (Kultúriüm.) Az invázió a nyugati parton — Rajzos híradóban Pisa. Magyar-, Ufa- és Európa-h­iradók. Folytatólagos egyórás előadások 10—21 óráig CORVIN (Tel.: 138-988, 339-584.) S. 6. 448-kor. Műkedvelő szélhámos. DEÁK (Tel.: 121-343., 125-952.) 444, 446. 548-kor. Sz. 442-kor. V. u. 11-kor is. A király futárja. Biztonságos óvóhely. 2-ik hétre prolongálva. FORUM (T.: 189-70­. 189-543.) S. 6. 1. V.. ü. 11-kor is. Kísértetek háza. (Né­zők részére modern óvóhely.) HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ (Te!.: *22-42.) Jól célozni nagy tudomány. (Kultúr, film.) Az invázió a nyugati parton. Rajzos híradóban Pisa, Magyar-, Ufa- és E­urópa-híradók. Folytatólagos egy­­órás előadások 9—21 óráig. KAMARA (Te!.: 433-901.) >412, >42, 444. %6, %8-kor. Csere-bere. (Modern. Mi személyes óvóhely.) KASZINÓ (T.: 185-323. 383-102.) 444. Hr,­­44. Sz. 442-kor is. V., C. d. e. 11. 1- kor is. Hatosikrek. KORZÓ (T.: 18­28-18.) 3, 5. 7. Sz. 1-kor. V., ti. d. e. 11-kor is. Műkedvelő szél­hámos. NEMZETI APOLLO (T.: 222-002.) 3, 5, 7. V., 3. 11 és 1. Sz. 1-kor is. Egy gép nem tért vissza. (Modern, 800 szemé­lyes óvóhely.) OMNIA (Tel.: 130-125.) 3, 5, 7. Sz. 1. V., 11 és 1-kor is. Ez történt Budapes­­ten. 6-ik hétre prolongálva. PEST (Tel.: 221-222.) 4412. 442. 344. 445, 448-kor. Forgószél, 2-dik hétre prolon­gálva. RADIUS rr.: 132-033, 120-564.) 444, »46. >18-kor. V., u. 11-kor is. Sz. 12-kor, őrségváltás, (óvóhely van.) SZITTYA (Te­.: 111-140.) 444, 446, 448. Egy gép nem tért vissza. CRANIA MOZGÓ (T.: 146-046.) S. 6. '53. V., ü. 11 -1­01 is. Miénk a jövő. 2-dik hétre prolongálva. MÁSODHETES MOZIK: ADRIA (Margit karút 5/b. T.: 353-707.) 3, 5, 7-kor. V., t­. 11 és 1 órakor is. Jelmezbál. ANDRASSY ÍT.: 12-41-27.) 444. >46. 448. V., II. 11, 12-kor is. A szerelem nem szégyen. BAROSS (Tel: 149—510.) 5. 7. V., II. 3, 6, 7 kor. Sok hűhó Emm­iért. BARLANG (T.: 422-722.) 3, 5, 7 Sz.: V., ti. 1. 3, 5, 7-kor. Madridi kém. BELEZNAY (T.: 226-276.) %2, %4, 446, 448. örök küzdelem. II. rész: Isten veled Kyra. BELVÁROSI FILMSZÍNHÁZ (Telefon: 384-563.1 %4, 446, 448-kor. V. ti. 443, 444, 445, 446, 447, 448-kor. Késő BUDAI APOLLO (T.: 351-500.) 444. 446. %S. V. %2-kor is. Négy arcú­ asszony. CAPITOL (T.: 134-337.) 3, 5, Z. V., O. I­- kor és 1-kor is, örök küzdelem. II. rész: Isten veled Kyra. CSABA (Tel.: 146-040.) 3. S, Z. V. 11 és 1-kor is. Szerelmi riadó. V. d. e 11 kor is. Három csengő. DAMJANICH (T.: 425-614.) 444. 446. 44 S. V., ü. %2-kor is. Jud SüSs. DUNA (T.- 111-994.) 3. 5. 7- V.. U. 1-kor is. Tilos a szerelem. ERZSÉBET (T.: 222-401.) 3. 5. 7. V., ü. 1-kor is. Kivirul az öreg szív. HOMEROS (T.: 496-173.) 444, 448, 448. V., üi. %2-,től. Pénz beszél IPOLY (T.: 292-626.) 444, %6. V., ü­. %2 órakor is. Semmelweis. JÓZSEFVÁROSI (T.: 131-316.) 3, 5, 7. V., V. 1-kor is. Nyári szünet. MESEVÁR (Tel.: 114-502.) %4, %6, 448. V. %2-kor is. Nyári szünet. NYUGAT (T.: 121-022.) 444. 416. 448. Sz. 442-kor. V., 11. %2-kor is. Egy csók az élet. OTTHON (T.: 146-447.) 444. >46. '58. V. %2-kor is. Hölgyek előnyben PALOTA (T.: 15-66-05.) 444, 446. 448. V. %2-kor is. Jud Süss. PÁTRIA (T.: 145-673.) l0, *412. 442, >/»4, 446. 448. V., v. ll-kor és %2-kor is. Kijárt a múlt. PETŐFI (T.: 428-478.­ 3. 6. T. V., t). 1. A miniszter úr barátja. RÁKÓCZI (Tel.: 426-326.) V. 1. 3. 5. 7. Mindenki mást szeret. SZÉKELY f T.: 226—425) 4412, 442, %4, 446, 448. Hölgyek előnyben. TINÓDI (T.: 225-802.) 444, 446. %8 Sz 448 órakor. V. és t­. 11, %2-ko­r is. Utolsó Vereczkei. TISZA (T.: 133-171.) 444, 446, 448-kor. Va­n 4412-kor is. Pascal kettős élete. TOLDI (T.: 224-443.) 10 4412, %2 %-L 446, 7-kor. V., O. 1. 1. 3. 5. 7 órakor. Jud Süss. TURAN (T.: 120-003.) 442, 444. 446. 448. V. d. e. 11-kor is. Az 5-ös számú őrház. UGOCSA (T.: 15-44-22.) 444, 446, 448 v­­ll. 442-kor is. Egér a palotában. C­IBUDA (Tel.: 268-999.) 444 , 446. 448. V., ü. 442-kor is. Asszonyfurfang. Va­n. %1’i-kor is. Csata, Lakkvásznak, műbőrt, hajnali minden színben szállít KPDCCZTFC Bőrönd és bőrdiszmü­­nt­ut.A KELLÉKEK szaküzlete ■W a St 11 vn- Dob-u. 31. T.: 422-487 B I húzózárak minden mm a ■ M méretben és színben. BIZTOS POLOSKAIRTÁS 9 pengő Plútó szab. elektr. poloskairtógép köl­csönző Károly-krt 5. T.: 223-977. 423-383. alkalmi üzletekre, vállalkozásokra, kellő garanciákkal és haszonrészesei­ért adok. ..Magdistoké” jeligére Haa­steinhez, Dorottya­ utca 8. sz. PETER hazajöttem, keress fel engem, vagy Mancit. Maflentó­ munfrást felveszünk. Jelentkezői VHI­i József­ körút 5. sz. portásnő­va az elsö férzés: 2­45 . tsü kisá? Augusztus 1-éig minden kivételezett személygépkocsi és motorkerékpár tulaj­donos megkapja a megkülönböztető jelzést A Magyar Országos Tudósító je­lenti: A személygépkocsik és a sze­mélyszállító motorkerékpárok for­galmának korlátozása tárgyában kiadott miniszteri rendelet 1944. évi augusztus 1-én lép hatályba. A ma­gánhasználatú személygépkocsik és személyszállító motorkerékpárok ré­szére a m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter által ki­szolgáltatott megkülönböztető jelzé­seket a főkapitányság közigazgatási osztálya kellő időben kikézbesítteti az érdekeltek részére. A megkülön­böztető jelzésekért tehát a gépjáró­­művek üzembentartóinak jelentkez­niük nem kell. A főkapitány kéri az érdekelte­ket, hogy a megkülönböztető jelzé­sek kiadása tárgyában sem írásban, sem személyesen, sem távbeszélőn felvilágosítást ne kérjenek, mert ezzel az előkészítő munkálatok za­vartalan lebonyolítását nagymérték­ben akadályozzák. LOSPORT TIZNNKÉT ÉRDEKES FUTAM A KEDDI ÜGETŐN, HÁROM NEM­ZETKÖZI VERSENY AZ ÉRDEK­LŐDÉS ELŐTERÉBEN Nagysikerű júliusi mitingjének ötödiknapi műsorát bonyolítja le kedden az ü­getőegyiet. Hétköznap ellenére tizenkét futamot írtak ki s minden futamra nagyszámú neve­zés érkezett. Sportszem­pontból há­rom nemzetközi verseny, a kettes­­fogatú úrkocsis verseny és a Frakno-díj a jelentősebb számok. A kétévesek versenyében a szép­­halomi ménes lovai közül várjuk a nyerőt. A Csőr­szórok-díj első részé­ben Marschall lovai, San Francisko és Derűre ború kerülhetnek a vég­­küzdelembe. .A második részben Irén, Ékes, Piriké befutót várunk. A kettesfogatú amatőrversenyben hat jól próbált összefogás rajtol. Közülük a Graumann által vezé­nyelt fogatot jelöljük. A Fraknó-­ díjban Iparos verhetetlen. A nem­zetközi távelosztó első részében Bakancsos, a második részben Dévai jó dolognak ígérkezik. A Wimpffen-díjban Zsupán T., ameny­­nyiben simán megy végig, legyőz­heti kitűnő ellenfeleit. Elleneseiben Diadal és ördög párharcát várjuk. A nyílt távelosztó első részében Radvány, Várva Várt, Allant, a második részben Humor, Elím­a,r D., Csilla kombináció valószínű. A Gyarmat-díj is két részben kerül lebonyolításra. Az elsőben Kaleta, Efus, Dárius, a második részben Irat, Almos H, Gonosz Törpe lehet a sorrend. Utóbbiban annyi volt , hogy ezt a számot is megnyerheti. A versenyek 2 órakor kezdődnek. & =z=t =n =h=á=z Farkas Ferenc átvette a kolozsvári Nemzeti Színház zenei vezetését Mintegy három héttel ezelőtt az Esti Újság elsőnek adott hírt a kolozsvári Nemzeti Színház vezeté­sében küszöbönálló változásról. Be­számoltunk arról, hogy Vassy Vik­tor, a színház zeneigazgatója meg­válik állásától és helyébe Farkas Ferenc, az ismert zeneszerző kerül. A napokban megjelent a kultusz­miniszteri kinevezése is és az új zeneigazgató már el is foglalta állását. Farkas Ferenc személyében a magyar zenevilág egyik ’ ismert alakja‘került a kolozsvári Nemzeti Színház operatagozata élére. Szer­zeményei a Bartók és Kodály által megteremtett új magyar zeneirány­­za­t jelentős képviselői. A „Bűvös szekrény” című vígoperája, „Hárfa, versenye”, „Az ember tragédiája” és a „Csongor és Tünde” kísérő­zenéje, legismertebb művei, ame­lyek nevét külföldön is ismertté tették. Fark­as Ferenc a budapesti Nemzeti Színház zenei vezetője­ volt­ Kolozsvár visszatérése előtt, majd Erdély visszacsatolása után két évig a kolozsvári Nemzeti Színház karigazgatója volt. 1943 óta mint a kolozsvári Zenekonzervatórum igazgatója működött. A kolozsvári közönség, aki szeretetébe fogadta Farkas Ferencet, örömmel vette tu­domásul a kultuszminiszter dönté­sét a kinevezésről. Az új zeneigaz­gató már el is foglalta az igazgatói széket és megkezdte az új 1944— 45-ös operaévad előkészítésére vo­natkozó tárgyalásokat.­­ A távozó igazgató, Vaszy Viktor nevéhez fűződik a kolozsvári Nem­zeti Színház operatagozatának, va­lamint a kolozsvári Filharmóniai Társaság megszervezése. Vass­y Viktor a jövőre Budapesten fejti ki értékes zenei tevékenységét. „Utolsó vakáció“ a Hunniában Néhány nap múlva a Hunnia zug­lói műtermében új filmet kezd for­gatni a Bakos—íjéi:­­11/-produkció Zákányi Sándor rendezésében. Utol­só vakáció lesz a címe az újdonság­nak, amely a fiatalok filmje lesz, mert úgyszólván kizárólag csak a legifjabb generációból kerülnek ki a főszereplők. Mednyánszky Ági, Kardos Magda, vitéz Gozmány György és Puskás Tibor állnak a szereplőgárda élén. Filmegyveleg: Szeremes szívek Valóságos filmrendezőverseny pe­reg le néhány nap múlva az egyik premiermoziban, ahol a Mester­film bemutatja „Szerelmes szívek” című újdonságát. A szerelmes törté­netben ugyanis halt filmnovella ol­vad össze, mindegyiket más-más rendező visz felvevőg­ép elé. Hamza D. Ákos, Kerányi Zoltán, Martonffy Emil, Balogh István és Szuhy Emil rendezték az egyes, magában is különálló érdekes kisfilmesét. A népszerű sztárok egész sora vonul fel: Bordy Bella, Egry Mária, Ssel­­lay Alice, Kertay Lili, Golf Bea, Pongrácz Margit, továbbá Sárdy János, vitéz Benkő Gyula, Szilassy László, Hajmássy Miklós, Halász Géza és Palotás Imre. A Görgé­­nyi—Lippay produkcióban készül­tek a filmnovellák, amelyeknek mu­zsikáját Chopin, Kodály, Strauss és Lavotta szerzeményeiből állították össze. KEDD, 1914 JÚLIUS 1$. c/lz moazia — filmen Régen láttunk olyan­­nyű­­göző harctéri riportfilmet, mint a­z UFA új híradója, amely ki­zárólag az invázióról számol be. Bravúros felvételekben tárulnak elénk a partraszállás egyes rész­letei, az eredményes elhárító harc, amely a modern harcászat minden gépezetét, működésbe ál­lítja és valóságos apokaliptikus képek adnak fogalmat arról az óriási küzdelemről, amelyet a németek olyan nagy hősiességgel és önfeláldozással vívnak az eb­­rúziós seregek ellen. A filnori­­portázs páratlanul időszerű és páratlanul érdekes. „Két Batthay” a falu problémáiról A közelmúltban fejeződtek be Patkós György rendezésében a „Két Bajthay” című új Hunnia-film fel­vételei. A magyar filmújdonság szinte rekordidő alatt kerül a kö­zönség elé, mert csütörtökön a Deák és a Kaszinó műsorára tűzi az érdekes problémafimet. A ma­gyar falu élete elevenedik meg a magas művészi igényekkel készült új filmalkotásban, annak a küzde­lemnek során, amelyet a falubeliek folytatnak azért, hogy a határak­ban levő föld idegen kézbe ne kerül­jön. Kelemen Éva, Nagy István, Hosszú Zoltán, Somlay Artur, vitéz Gormány György és Pálóczy László játsszák a főszerepeket, a forgató­­könyv írója pedig Bozzi Ferenc.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék