Észak-Magyarország, 1975. február (31. évfolyam, 27-50. szám)

1975-02-20 / 43. szám

Állandó műsorok Kossuth rádió 4.25—1­öt»: »Jó reggelt! A Kossuth rádió reggeli műsora 6.05 Műsorismertetés 10 00: Hírek Időjárásjelentés, 12.00: Déli Krónika 15.00 • Hírek Időjárásjelentés 17.00: Hírek Időjárásjelentés 19.00: Esti Krónika 22.00: Hírek. Időjárás- Jelentés Petőfi rádió 4.25—7.58- A Petőfi rádió reggeli zenés műsor 1­8.00: Hírek időjárásjelentés (Azonos a Kossuth rádióval.) 11.00—11.05: Hírek. Időjárásjelentés 13.00- Hírek Időjárásjelentés 18.00: Hírek Időjárásjelentés (az URH rádió is közvetíti) 20.00: Az Esti Krónika különkiadása 23­00 Hírek Időjárás­­jelentés. 24.00:­­Hírek. Időjárásjelentés.­­Azonos a Kossuth­­ rádióval.) Hétfő KOSSUTH RADIO 8.16: Mit üzen a Rádió? — 8.51: Mezők, falvak éneke. — 9.10: Illés Béla művei. — 9.30: Liszt: Esz-dúr zongoraverseny. — 10.05: Iskolarádió. — 10.30: Kórusok, hangszerszólók. — 11.00: Weber: Abu Hasszán. — 12.20: Ki­ nyer ma? — 12.35: Tánczenei koktél. — 13.20: Népdalcsokor. — 13.57: Válaszolunk hallgatóinknak. — 14.12: Édes anyanyelvünk. — 14.17: Kadosa Pál műveiből. — 14.34: Jókai és korunk. — 15.10: Iskolarádió. — 15.50: Buss Gyu­la énekel. — 16.00: A világgaz­daság hírei. — 16.05: Népdalkó­rusok. — 16.15: A magunk érde­kében, a magunk védelmében. — 16.35: Haydn: Esz-dúr szim­fónia. — 17.05: Külpolitikai fi­gyelő. — 17.20: A hét rádióhall­gatója. 17.40: Filmklub. — 10.00: Húszas stúdió. — 19.30: Sport­­híradó. — 19.40: Adáshiba. Rá­diójáték. — 21.05: Népi zene, népdalok. — 21.20: Mikrolánc. — 22.20: Tudósítás helyett. — 22.40: Hangversenyközvetítés — Köz­ben: 23.17: Hazatérés. Váci Mi­hály versei. — 0.10: Filmzene. PETŐFI RADIO 8.05: Smetana és Csajkovszkij műveiből. — 9.03: Ezeregy dél­előtt. — 11.50: Véleményem sze­rint. — 12.00: Zenekari muzsika. — Közben: 12.43: Olvasólámpa. — 13.03: A zenekari muzsika folytatása. — 14.00: Kettőtől—ötig .14.20: Irodalmi rejtvényműsor.— 17.00: Ötórai tea. — 10.05: Kül­politikai figyelő. — 10.20: Kuta­tási főirány a KOKI-ban. 10.50: Thomas Mann fia a „muzsikus” Heinéről. — 19.19: A rock mes­terei. — 19­54: Jó estét, gyerekek! — 20.10: Új könyvek — 2­0.13: Népdalok. — 20.30: Senki többet? — Harmadszor! — 21.40: Liszt: Esz-dúr zongoraverseny. — 22.10: Klasszikus operettrészletek. 23.15: Verbunkosok, nóták. 3. MŰSOR 10.05: Iskolarádió. — 18.25: Huszonöt perc beat. — 10.50: Schumann lemezeinkből. — 19.20: Zsebrádió-színház. — 19.35: Hangversenyközvetítés. — Köz­ben: 20.15: Láttuk, hallottuk. — 21.13: Gene Krupa együttese ját­szik, Anita O'Day énekel. — 21.45: Barokk áriák. — 22.25: Ze­nei panoráma. TELEVÍZIÓ 1 BRATISLAVA 14.45: Pártművelődés. — 15. 15: Lenin nyomában. — 15.25: Hírek. — 15.30: Pedagógusok műsora. — 16.25: Közelről és messziről. — K­ép: Tv-híradó. — 17.15: Sport­­­események visszhangja. — 17.45: 'Mnort. — 10.00: Esti mese. — 10.10: 52 komikus. — 10.40: Da­lok. — 10.50: A Szövetségi Bűn­ügyi Központ nyomoz. .— 19.00: Tv-híradó. — 20.00: Emberek a­­ csatorna­negyedből”. Tv-játék. — 21.15: Tv-h­íradó. — 21 AD: Párt­művelődés. — 22.20: A lab­darúgás hírei. 2. MŰSOR 17.15: Hírek. — 17.50: Trombi­tamuzsika. — 10.20: Pipi, a hosz­­szú harisnya. Ifjúsági tv-sorozat. — 19.00: Tv-h­íradó. — 10.30: Da­lok. — 19.35: Carmen — 20.20: Az orvos és önök. — 20.30: Vi­lágsport. — 22.15: Hírek. Kedd KOSSUTH RÁDIÓ 0.22: Népi zene. — 9.45: Har­sán a kürtszó! — 9.20: Opera­­felvételek. — 10.05: Iskolarádió. — 10.35: Benjámin László beszél .,Tengerek fogságában” című verséről. — 10.50: Szimfonikus zene. — 12.20: Ki nyer ma? — 12.35: Melódiakoktél. — 13.30: Párbeszéd magunkról. — 13.50: Rádiójáték gyerekeknek. — 14.4­5: Éneklő ifjúság Székesfehérvárott. 15.10: Fúvósátiratok. — 15.24­: Rá­dióiskola. — 16.00: A világgazda­ság hírei. — 16.05 : Kóruspódium. — 16.10: Liza Minelli énekel. — Ifj.34: Jókai és korunk. — 17.05: Nóták. — 17.30: Munk­áskönd. — 10.00: Nyolc rádió nyolc dala. — 10.20: A Szabó család. — 19.00: Esti krónika. -- 19.25: Nagy mes­terek — világhíres előadóm­űvé­­­szek. — 20 20: Kantáta. — 2­0.30: A győzelem felé. — 21.13: Örök­zöld dallamok — 22.15: Sport­­hírek. 22.20: Tíz nerc külpoliti­ka. ~ 22.30: Népdalok. -­ 23.15: Sopytakovics művek. — 0 10: Ope­­rett dalok PETŐFI RADIO 8.05: Versenyművek. — 0.03: Nóták. — 9 50: Kritikusok fóru­ma. — 10.00: A zene hullám­hosszán. — 11.45: Budapest vá­ros klímája. — 12.00: Kamaraze­ne. — 13.03: Operarészletek. — 9.00: Kettőtől—hatig . .­­ 10.10: A színháztörténész mondja. — 10.25: Akkor még Klotild utca volt . . . Eseményjáték. — 10.20: Bartók: Szvit. — 19.35: BAPIM­­PFK. 19.55: Jó estét, gyerekek! — 20.25: új könyvek. 20.20: Hegyek alján. Operarészletek. — 20.59: Homokóra. Színmű. — 23.15: : Örökzöld dallamok. 8. MŰSOR 18.10: Iskolarádió. — 10.25: Ma­gyar zeneszerzők — 19.50: Kal­már Jinagda és Kováts Kolos éne­kel.­­— 19.25: Arany János. — 19.45: Friedrich Gulda triója ját­szik. — 20.34: Hangfelvételek — felsőfokon. — 21.34: Zongoraest. TELEVÍZIÓ BUDAPEST 1. MŰSOR 9.00: Iskolatévé: Énekeljünk együtt! Ábécédé, rajtam kezdé. — 9.05: Környezetismeret (ált. isk. 3. oszt.). Olvasni jó. Láto­gatás egy gyermekkönyvtárban. — 9.55: Történelem (ált. isk. 5. oszt.). A római birodalom. — II. 05: Földrajz (ált. isk. 5. oszt.). Éghajlati övek. — 11.55: Mate-’ m­atika (ált. isk­. 7. oszt.). Fordí­tott arányosság. — 13.05: Osz­tályfőnöki óra (középisk. I.—II.— III. —IV. oszt.). Honvédelmi is­meretek. A Varsói Szerződés. — 14.30: Énekeljünk együtt ! (ism.) — 14.35: Környezetismeret (ism.). — 15.25: Történelem (ism.). — 16.25: Földrajz (ism.). — 17.20: Matematika (ism.). — 17.58: Hí­rek. — 18.10: Kartávolságra. Ri­portfilm. — 10.25: Az emberre esküdött. Portréfilm dr. Felkelő Jenő sebész főorvosról — 10.40: Játék a betűkkel. — 19.05: Rek­lámműsor. — 19.15: Esti mese. — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: Kék fény. . Riportműsor. — 21.00: Lantodon, a jó Apolló ... — 21.35: Latin-Amerika. Olasz do­­kumentumfilm-sorozat. IV. rész: Gerillaharcok — Egy krízis okai — 22.30: Tv-híradó 3. 2. MŰSOR 20.00: ,, . .. és a holtak újra énekelnek”. Tévéjáték Max Frisch drámájából. — 21.20: Tv­­híradó 2. — 21.40: Reklámműsor. — 21.45: A cirkusz csillagai (színes!). Francia zenés film. Cairoli (ism.). BRATISLAVA 15.15: Utak és lángok *6.15: Nagygyűlés a csehszlovák dol­gozó nép februári győzelmé­nek 27. évfordulóján. — 17.25: Fagyos reggel. — 10.55: Svédor­szág—Csehszlovákia jégkorong­­mérkőzés. A szünetben: Tv-hír­adó. — 22.05: Intervizió-műsor. Szerda KOSSUTH RADIO 0.22: A Budapesti Koncertfú­vószenekar játszik. — 8.44: A Lengyel Rádió Népi Együttesé­nek műsorából. — 9 00: Illés Bé­la művei. Honfoglalás. — 9.20: Zenekari muzsika. — 10.05: ,,Nyil­­askék” — 10.4­0: Heethoven-m­ű­­vek. — 11.30: A Szabó család. — 12.20: Ki nyer ma? — 12.35: Tánczenei koktél. — 13.20: Vita a korszerű mezőgazdaságról. — 13.40: Népi zene. — 14.13: Bal­ladáink világa. — 14.34: Kórus­pódium — 14.44: Válaszolunk hallgatóinknak. — 15.10:­­-larsan a kürtszó! — 15.45: Fúvószene táb­éritmusban. — i11.00: A világ­gazdaság hírei. 16.05: Diáktarisz­­nya. — 16 35: Sárái Tibor: Fu­volanégyes. — 16.51: Elsler-da­­lok. — 17.05: Külpolitikai figye­lő. — 17.20: Az emberi hang és a vonások. 10.13: Lakásszentelő. — 10.33: Slágermúzeum. — 11.00: Esti krónika. — 19.25: Liszt: Esz-dúr zongoraverseny. — 19.45: Színes népi muzsika. 20.28: Be­szélgetés Déry Tibor világáról. — 21.01: Robert Merrill énekel. — 21.30: Háttérbeszélgetés. — 22.20: Fényes Szabolcs operettjeiből. — 22.40: A tudományos minősítés időszerű kérdéseiről. — 23.00: Klasszikus kórusok. — 23.15: Népdalok, néptáncok. — 6.io: Pfitzner operáiból. . PETŐFI RADIO 0.05: Brahms: A -dúr zongora­­négye­s- -* 8.50: Tíz perc kül­politika. — 9.03: Hallelujah, Baby! Részletek a zenés játékból. — 9 50: A szakszervezet tárgyalta. — 10.00: A zene hullámhosszán. — 11.55: Néhány perc tudomány. — 12.00: A titkos házasság. Ope­rarészletek. — 13.03: Schumann: 1. ..Tavaszi” szimfónia — 13.40: Orvosi tanácsok. — 14.00: Kettő­­lől-hatip! . . . — 10.05: Külpoliti­kai figyelő. — 18.20: Ifjú Zene­barátok Híradója. — 10.44: Szo­ciográfiai dokumentumműsor. — 19.40: Labirintus. Zenei rejtvé­nyek fiataloknak. 19.49: Tős ma­gyar néprajz. — 19 54: Jó eset, gyerekek! — 20.25: Új könyvek. 20.28: Made in Hungary. — *v’1": Szimfonikus zene. 3. MŰSOR 18.05: Iskolarádió. —10.25: Hang­­versenyközvetítés. 19.03: serpio Mendis triója játszik. — 19.29: Mu­rrnzio felvételek. — 19.41: Külföldi tudósoké a szó. — 19.56: Zenei panoráma. — 20.25: Ma­gyar előadóművészek felvételei­ből. — 20.51: Hangversenyközve­títés. — 22.07:­­Tenufa. Részletek Janacek operájából. TELEVÍZIÓ BUDAPEST L MŰSOR 0.05: iskolatévé. Földrajz (ált. Isk. 0. oszt.). Könnyűiparunk. — 9.55: Német nyelv (középisk. L—IT.—HI—IV. oszt.). Rolf köny­vet keres. — 10.20: Delta. Tudo­mányos híradó (ism.). — 10.50: Régi filmslágerek. Hulló csilla­gok. Magyarul beszélő francia film (ism.). — 12.35: Játék a belükkel (ism.). — 13.35: Föld­rajz (ism.) — 16.40: Irány­­ az egyetem! Előkészítő a felsőfokú felvételi vizsgákra. Elektroszta­tika és egyenáram. — 17.23: Hí­rek. — 17.30: Óvodások film­műsora. Kisfilm-összeállítás. — 10.00: Radar. Ifjúsági érdekvé­delmi műsor. — 18.40: Egy min­denkiért. Riportfilm. — 19.05: Reklámműsor. — 19.16: A közön­ségszolgálat tájékoztatója. — 19.15: Esti mese. — 19 30: Tv­­híradó. — 20.00: ..Népek hazája nagyvilág”. Külpolitikai vetél­kedő. — 21.00: Nyitott könyv. Reményik Zsigmond: A vén Európa Hotel. — 21.55: Tv-hír­adó 3. — 22.05: Beszélgetés dr. Dienes Valériával, II. rész (ism.). 2. MŰSOR 20.00: Szovjet filmnovellák:­­ Az acélgyűrűcske. Konsztantyin Pausztovszkij elbeszélésének szovjet filmváltozata (színes!). — 20.30: 2. Megrázkódtatás. Makszim Gorkij elbeszélésének szovjet filmváltozata. — 21.00: Tv-híradó 2. — 21.20: Az utolsó (színes). Jugoszláv rövidfilm. — 21.30: Városok, művek (színes!). NSZK dokumentumfilm-sorozat. VIII. rész: Párizs és környéke. BRATISLAVA 15.45: Hírek — 15.50: Az élet titkai. — 16.20: Középiskolások műsora. — 17.00: Tv-híradó. — 17.20: Fiatalok szemével. — 18.00­­ Esti mese. — 10.10: Autó-motor revü. — 19.00: Tv-híradó. — 19.30: A mi hazánk. — 20.00: A 110-es számon hívják a rend­őrséget. NDK tv-filmsoroz­at. — 21.15: Kultúra ’75. — 22 ns*­fjj­­ságírói mércével. 2. MŰSOR 16.45: Hírek. — 18.20: Az orszá­gos spartakiád előkészületeiről. — 19.00: Tv-híradó. — 20.45: Fia­talok tv-klubja. — 22.00: Tv­híradó. Csütörtök KOSSUTH RADIO 0.2.2: Francia áriák. — 8.45: A győzelem felé II. (Ism.). 9.25: Kotlári Olga és Palcsó Sándor népdalokat énekel. Keszthelyi Pál furulyázik. — 10.05: Iskola­­rádió. — 10.30: Szimfonikus ze­ne. — 11 29: Mindenki könyvtá­ra. Móricz Zsigmond: Pillangó. (Ism.). — 12.20: Ki nyer ma? Játék és muzsika tíz percben. — 12 35: Melódiákoktól. — 13.39: Két­ országgyűlés között. Riport. 13.59: Jókai és korunk. VII. rész. — 14.30: Az élő népdal. — 14.40: Iskolarádió. 15.10: Zengjen a mu­zsika! Az amatőr zenei­ mozga­lom híradója. — 16.00: A világ­­gazdaság hírei. — 16.05: K­ószo­­bám. Vas István vallomása. — 17.05: Külföldről érkezett . . . Nép­zenei műsor. — 17.25: Erika Köth és Bruno Prevedi énekel. 10.00: Szívünk alatt. Egyetemista szü­lők. — 10.25: Kocsis Zoltán Mo­zart-szonátákat zongorázik. — 19.25: Ivrit ikrsek fóruma. Molnár Géza: Külvárosi barangolás. — 19.35: Demján Edit: Áruéi a em­lékeinkből. (ism.). — 20.47: A pódiumon — Adamo. 1972-ben az Arany Orfeusz Fesztiválon el­hangzott hangverseny felvétele. — 21.30: Chopin—Douglas: A szil­­fidek — szvit. — 22.20: Tíz perc külpolitika. — 22.20: Vörös Kál­mán néni zenekara muzsikál. Bi­hari Tóth Zsuzsa népdalokat éne­kel. — 22.50: Meditáció. A csa­­ládanyák társadalmi megbecsü­léséről. — 23 00: Tánczene. 23.30: Cilea és Catalani operáiból. — 0.10: Torony zene. PETŐFI RADIO 0. 05: Miljutyin operettjeiből. — 9.03: A Magyar Rádió és Televí­zió énekkara énekel. — 0.30: Hídfőállás. — 10 00: A zene hul­lámhosszán. — 11.50: Jegyzet. •— 12.00: Barokk zene — 13.03: G­yőri stúdiónk jelentkezik. ... 13.20: Verdi-árná le. — 14 00: Rá­­diónapló — kettőtől hatig .. . — 10.10: Csak fiataloknak! — 19.13: Liszt: Esz-dúr zongora­verseny. — 19.32: Új könyvek. (Ism.). - i'­35: .Jó estét, gyerekek! —19.40: Kancsoljak a Magyar Tudomá­nyos Akadémia kongresszusi ter­­vnél. A dalirodalom remekei VI. (befejező) rész. Gér István hang­versenye. — Kb. 21.05: Rendezte: Parlav Gusztáv. Beszélgetés. Claude Maurine hangjátéka (Ism). — Kb. 22.20: Lóvátett lo­vagok. Részletek Darvas Ferenc zenés játékából. — 23.15: Nóták. 3. MŰSOR 10.10: Iskolarádió. (Ism.). 10.25: Versszínpad. A halandzsa­­vers. (Ism.). — 19.19: Fekete Győr István: N­égy dal Nagy László verseire. 19.33: Finn dixie­land felvételekből. — 19.47: Las­sus. ..Ecce nunc benedicte Do­minum” — mise. — 20.11: Az. am Sz­terd.ami Concertgebou­w-ze­­nekar hangversenye a Holland Fesztiválon. — 21.30: Úi onerale­­m­ézőinkből .— 22.10: Szimfonikus könnyűzene. TELEVÍZIÓ BUDAPEST 1. MŰSOR 8.05: Kémia (ált. isk. 7. oszt.). Az ezerarcú szén. — 9.00: Éne­keljünk együtt! Elmentem a piacra! — 9.05: Környezetisme­ret. (ált. isk. 4. oszt). A cukor­répa. — 9.30: Óvodások film­műsora (ism.). — 11.55: Földrajz (ált. isk. 7. oszt.). Az Amerikai Egyesült Államok mezőgazdasá­ga. — 12.25: Filmesztétika (kö­zépisk. m­.—TV. oszt.). Jellem­­rajz — történelem ábrázolás. •— 13.35: Kémia (ism.). — 14.30: Éne­keljünk együtt! (iszb.). — 14.35 Környezetismeret (ism.). — 16.20: Lokomotív Zágráb—Vasas. BEK női kézilabda-mérkőzés, közvetí­tése Zágrábból. — 17.20: Föld­rajz (ism.). — 17.53: Hírek. — 18.00: Telesport. — 10.25: Falu­járás II. — 19.05: Reklámműsor. — 19.15: Esti mese. — 19.30: Tv­híradó. — 20.00: A Thibault­család. Magyarul beszélő fran­cia filmsorozat, II. rész. — 21.53: Látogatás Ilosvay Vargha István festőművésznél (színes!). — 22.00: Tv-híradó 3. — 22.10: Vélemény. 2. MŰSOR 20.00: Mozart: Varázsfuvola (színes!). S kétfelvonásos opera. Bevezetőt írta: Kertész Iván. — Kb. 21.10: Közben: Tv-híradó 2 Péntek­ KOSSUTH RADIO 0.22: Népdalok, néptáncok. — 9.15: Illés Béla művei. Honfog­lalás. III. rész. — 9.30: Bach: G-dúr szonáta. — 10.05: Iskolará­dió. — 10.30: Édes anyanyelvünk. (Ism.). — 10.35: Orosz Júlia éne­kel. — 11.00: Ésszerű, korszerű vízgazdálkodás. Riport. — 11.10: Zenekari muzsika. 12.20: Ki nyer ma? — Tapolcán. Játék és mu­zsika T­iz percben.­­ 12.35: Tán­­zenei koktél. — 13.20: Bangó Margit és Horváth István cigány­dalokat énekel, Kállai Kiss Ernő klarinétozik. — 13.45: Brigádnap­ló. —­ 14.00: Gyermekeknek! El­ső Rollerkirálynő. Jan Werieh meséje. — 14 19: Diabelli :■ d-moll szonatina. — 14.25: „Nyitnikék” — kisiskolások műsora. (Ism.). — 15.10: Magyarán szólva . . . (Ism.). — 15.25: Sólymos Péter zongorázik. — 15.51: Kalinkovics: A győzelem ünnepe — nyitány. — 16.00: A világgazdaság hírei. — 16.05: Nem hitbizomány. — 17.05: Külpolitikai figyelő. — 17.20: A Rádió lemezalbuma. — Közben: — 17.59: Önéletrajzi jegyzetek. Részletek Benjámin László költeményeiből. (Ism.).— 13.44: Faragó Laura népdalokat énekel, Tarján­ Tóth Ida cimbal­­mozik. — 19.40: Irodalmi Kávé­­ház. — 20.51: Láttuk, hallottuk — a színházban és a moziban. — 21.14: Gershwin, Porgy és Bess. Három­felvonásos opera. — 0.10: A brüsszeli Pro Musica An­tiqua együttes Machaut felvéte­leiből. PETŐFI RADIO 8.05: Zenekari muzsika..­­ 8.50: Tíz perc külpolitika. (Ism.). — 9.03: Ezeregy délelőtt A Gyer­mekrádió műsora. — 10.00: A zene hullámhosszán. — 12.00: André Chénier. Részletek Gior­dano operájából. — 12.45: Válasz­ték. — 13.03: Romantikus kórus­­muzsika. — 13.20: Iskolarádió. — 11.00: Kettőtől—hatig... A Pe­tőfi rádió zenedélutánja. — 18.05: Külpolitikai figyelő. (Ism.). — 10.20: Krampácsolók, gurításve­­zetők a komáromi vasúti pályán. Szociog­­ófiai dokumentumműsor. — 19.00: Szép Heléna. Részle­­tek Offenbach operettjéből. — 19.44: Ásatások Pergamonban. — 19.54: Jó estét, gyerekek! —20.25: Új könyvek, (ism.). 20.28: Liszt zongoraművei. III. rész. — 21.06: Könnyűzenei stúdiónk felvételei­ből. — 21.40: Katedra. Pedagó­gusok műsora. — 22.00: Hang­­versenynaptár. — 22.15: Nótacso­kor. — 23.15: Könnyűzene Kere­kes János szerzeményeiből. 3. MŰSOR 10.05: Iskolarádió. — 18.25: Elektronikus zene. — 18.52: Új lemezeinkből. — 19.45: Ludmila Dvoráková és James King Wag­ner operáiból énekel. — 20.38: Rafik Babajev dzsesszegyüttese játszik. — 20.57: Sztereozók klub­ja. Il. évfolyam. Második össze­jövetel. — 21.27: Szimfonikus zene. TELEVÍZIÓ BUDAPEST 1. MŰSOR 8.05: Orosz nyelv (ált. isk. ,1. osz­t.). Misa bácsi. — 0.35: People You Meet. Angol nyelv (közép­isk. IV. oszt.) Állásügyben. — 9.05: Magyar irodalom (ált. isk. 1. oszt.). ..Hazámban száműzötten" Radnóti Miklós. — 9.55: Magyar irodalom (ált. isk. 5. oszt.). Tá­jak, emberek I. — 13.35: Orosz nyelv (ism.). — 14.30: Magyar irodalom (ált. isk. 8. oszt. — ism.). — 15.25: Magyar iroda­lom (ált. isk. 5. oszt. — ism.). — 15.50: Napköziseknek — szakkö­röknek. Élet a vízben és vízpar­­ton. — 17.33: Hírek. — 17.35: Négy keréken — Indiáig. NSZK útirajzfilm-sorozat. II. rész: A vadon mentén. —­ 18.05: örökség (színes!). Néprajzi sorozat. Fej­fák. — 10.20: öt perc meteoro­lógia. — 18.25: Látókör. A Tv politikai vitaestje a szocialista demokráciáról. — 19.10: Reklám­műsor. — 19­15: Esti mese. — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: Híres szökések (színes!) Sakkjáték­os. Magyarul beszélő francia film. — 20.55: Tudtuk, hogy más lesz... — 21.40: Divat-e még a kamarazenélés? A Tv Zenei Klubjának műsora. Közvetítés a Vörösmarty téri Művészetek Há­zából. — 22.30: Tv-híradó. 2. MŰSOR 20.00: A blues nyomában. Fran­cia dokumentumfilm. — 20.55: Tv-híradó 2. — 21.15: Szakony­­ Károly: Francia tanya. Tévéfilm. Szombat KOSSUTH RÁDIÓ 8.22: Lányok, asszonyok. — 8.42: Cigányszerelem. Részletek Lehár Ferenc—­Gábor Andor ope­rettjéből. — 9.10: Aktuális gaz­dasági jegyzet. — 9.20: A Rádió lemezalbuma (Ism.). — 10.40: Rá­diószínház. Kacsasült délelőtt tízkor. Vészi Endre hangjátéka. — 11.32: Híres énekesek műsorá­ból: Németh Mária és Ezio Pin­ta énekel. — 12.20: Zenei anya­nyelvünk. A lakodalom dalai I. — 12.30: Magyarán szólva... — 12.45: Melódiákoktól. — 14.00: Kár­­baveszett idő. — Jegyzet. —14.10: Régi magyar dalok és táncok. — 14.25: Új Zenei Újság. — 15.05: Leo Slezák énekel. — 15.25: Az Omega-együttes felvételeiből. — 15.50: Kis magyar néprajz. — 16.00: 168 óra. — 17 30: Sport­­krónika. — 17.50: Petrovics Emil feldolg.: Csángó dalok és tán­cok. — 10.02: Paganini: h-moll hegedűverseny. — 18.30: Pest megye 50 hónapja. — 19.30: öt perc sport. — 19.35: Kaleidosz­kóp az opera világáról. — 21.30: Rita Streich énekel. — 22.15: Köz­vetítés a Magyarország—Belgium jégkorongmérkőzésről. Szófiából. — 22.25: A beat kedvelőinek. A Queen-együttes felvételeiből (Ism.) — 23.10: Kodály- és Bar­tók-művek. — 0.10: Melódiakok­tél. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Nagy mesterek kamaraze­néjéből. — 9.03: Színes népi mu­zsika. (Ism.). — 9.46: Válaszo­lunk hallgatóinknak. — 10.00: Szombat délelőtt. — 12.00: ..Jel­képek erdején át...” — 12.10: Zenekari muzsika. — 13.03: Az üzemi demokrácia lépcsőin. — 13.30: Akt­ áriák — 14.00: Napra­forgó. — A Gyermekrádió órája. — 15.00: Szerkesztőségi beszélge­tés a Falurádióban. — 15.30: II. félidő. Közvetítés bajnoki labda­rúgó-mérkőzésekről. 16.35: Orvo­si tanácsok. (Ism.) — 16.40: A hét műsorából. (Ism.). 17.43: Vendégprofesszor voltam Fran­ciaországban. — 18.10: József At­tila szavalóverseny. II rész. — 19.00: Annie, a puskás amazon. Részletek Berlin musicaljéből. — 19.26: Jó estét, gyerekek. — 19.35: Kapcsoljuk a Csepeli Munkás­­otthont. Munkásénekkarok hang­versenye a pártkongresszus tisz­teletére. — Kb.­ 20.25: Öt perc sport. — Kb. 20.30: Új könyvek. (Ism.) — Kb. 20.33: A hangver­senyközvetítés folytatása. — Kb. 21.15: Halló Bob­in, halló Buda­pest! Az NDK Hangja Rádió és a Magyar Rádió közös táncze­nei műsora. — Kb. 22.15: Ver­­bunkósok. — 22 30: Prokofiev: g-moll hegedűverseny. — 23.15: Nóták. 3. MŰSOR 12.23: Felicia Weathers énekel. — 12.43: Új lemezeinkből: Schön­­berg-művek. — 13.29: Mike West­brook -dzsesszegyüttese játszik. — 13.53: Vokális zene — 15.14: Magyar Irodalm­ü Arcképcsarnok: Arany János X. rész. (Ism.). — 15.35: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. Délutáni hangverseny. — 16.50: Ötórai tea. — 10.10: Falstaff. Verdi háromfelvonásos operájá­nak közvetítése a Müncheni Ün­nepi Játékokról. — 20.18: Bruno Walter vezényli a Columbia szim­fonikus zenekart. — *17.00: A ren­dező munkában: Barány Gusztáv. A rendezővel beszélget Mátrai Betegh Béla. TELEVÍZIÓ 1. MŰSOR 8.20: Filmesztétika (középisk. ITT.—TV. oszt.). Jellemrasz — tör­ténelemábrázolás. — 9 20: Kémia (középisk. T. oszt.). Az alumíni­um és gyártása. —1­9.55: Látó­kör. A Tv politikai vitaestje a szocialista demokráciáról (ism.). — 10.40: A Thibault-család. Ma­gyarul beszélő francia filmsoro­zat. I­. rész (ism.). —­ 12.15: Örökség (színes!). Néprajzi so­rozat. Porták, házak, emberek (ism.). — 14.03: a Missicrimni alli­gátorai. Angol film (színes!). — 14.30: Filmek — filmtörténet. Szivárvány. Magyarul beszélő szovjet film. Előtte: bevezető. — 16 00: Hírek. — 16 05: Ps eltelt négy esztendő. Riportfilm. — 16.25: Közvetítés bajnoki labda­rúgó-mérkőzésekről. A szünet­ben: Reklámműsor. — 18.10: Jó­zsef Attila-szavalóverseny. A 2. területi döntő közvetítése a bé­késcsabai mérves művelődési központból. — 19.00: A látás ha­talma. ún. rész: A kénes világ (színes!) — ^P°0: Cicavízió (szí­nes!). — 19.30: Tv-kírdó. — 20.00: Kérem a következőt! (szí­nes!). Magyar rajzfilmsorozat, x. rész: Balok a televízióval. — 20.15: Gogol: A revizor. Villát­ék két részben. A Nemzeti Színház előadása, felvételről. — 21.55: Közben: Tv-híradó 2. Vasárnap KOSSUTH RÁDIÓ 7.26: Hétköznapok formálói. — 8.05: Öt kontinens hét napja. Külpolitikai negyedóra. — 8.20: Hallgatóink figyelmébe! — 8.21:­­Tó reggelt, vasárnap! — 10.03: Trombita harsog, dob pereg V. rész. — 11.08: Kapcsoltuk a Ze­neakadémia nagytermét. A Ma­gyar Televízió Szimfonikus Ze­nekarának Beethoven matinéia. — Kb. 12.10: Édes anyanyelvünk. — Kb. 12.15: Két évtized. Benjá­min László verse. (Tsvn.) — Kb. 12.20: A hangvers­eny közvetítési folytatása. — Kb. 13 00: Egy korty tenger. — Kb. 13.10: Nép­dalok, néptáncok. — 13.50: Rá­diólexikon. — 14.20: Barokk ze­ne. — 14.49: Külföldi tudósítók levele. — 15.00: Magyar zenemű­vek. — 15.53: Színházi Magazin, IX. évfolyam 3. szám. — 17.05: Herbert von Karajan operafel­vételeiből. — 17.35: Világlíra Alekszandr Biok versei. — 17.50: Nótakedvelőknek. — 18.30: Zala megye 50 hónapja. — 19.15: Tölt­sön egy órát kedvenceivel. — 20.15: Beszélgetés Déry Tibor író­ világáról. 20.45: Félóra sanzon. — 21.15: Egyetlen élet. Benjámin László verse. (Ism.). — 21.30: Pablo Casals gordonkázik. — 22.20: Vers és dal. Goethe „A nyugtalan szerelem” című verse Schubert megzenésítésében. — 22.55: Bundsuch István steger­­citerán játszik. — 23.10: Száza­dunk zenéjéből. — 0.10: Martin Solar triója játszik. PETŐFI RADIO 7.36: Lehotka Gábor Pacheiber­­műveket orgonál. — 8.00: Miska bácsi lemezesládája. — 8.30: Mit hallunk? Érdekességek a jövő hét műsorából. — 9.00: A Magyar Rádió és Televízió gyermekkó­rusa énekel. — 9.14: Népművé­szek a mikrofon előtt. — 9.22: Fúvósesztrád. — 9.40: Carmen. Részletek Bizet operájából. — 10.40: Szívesen hallgattuk! Va­sárnapi koktél. (Ism.). — 12.10: Jó ebédhez szól a nóta. — 12.52: Egy állástalan ló kalandjai. Cse­­tényi Anikó mesejátéka. (Ism.) 14.00: Táskarádió. Vezeti: Rékai Gábor. — 15.00: Pesti házak tit­kai. IX. rész. — 15.30: A hang­­lemezbolt könnyűzenei újdonsá­gai. — 15.49: Mikrofon előtt az irodalmi szerkesztő. — 16.15: Az Állami Népi Együttes felvételei­ből. — 16.57: Rendezte: Barlai Gusztáv. Az éjszakai portás Eugene O’Neill drámájának rá­dióváltozata. (Ism.) —­ 18.05: A vasárnap sportja. Totó. — 18.50 Nőkről nőknek. Kortárs költőnők a társadalomról, a családról,­­ férfiakról. (Ism.) — 19.20: Frimi Rose Marie — Indián szerelm­­dal. — 19.26: Jó estét, gyerekek 19.35: Kapcsoljuk a Zeneakadé­mia nagytermét. A Magyar Ka­marazenekar Bach-estje. — Kb. 20.40: A forrás. Takács Gyul versei. — Kb. 20.45: A hangver­senyközvetítés folytatása. — Kb. 21.30: Népművelők albuma. Ri­port. — Kb. 21.40: Sárosi Katalin énekel, Zsoldos Imre trombitái — 22.00: A Rádió Dalszínháza: Holnaptól nem szeretlek. Zenés novella. Irta: Huszár Erika, ze­néjét szerezte: Victor Máté.­­ 23.10: Slágerről, slágerre. 3. MŰSOR 8.11: Liszt: Esz-dús­­zu»ngora verseny. — 8.30: Csak fiatalok­nak! (Ism.). — 9.30: A Nemzet­közi Rádióegyetem műsorából. 10.00: Új Zenei Újság. (Ism.). 10.35: A Wiener Sängerknabel Schubert felvételeiből. — 10.51: Rádiószínház: Kopányi György Profán trió című hangjátéka há­rom változatban. — 12.10: Pucci­ni operáiból. 13.00: Vivaldi: Ti­zenkét hegedűverseny Op. 4. — Közben: — 14.01: Kis magyar néprajz. — 14 06: A Vivaldi-hang­­verseny közvetítésének folytatá­sa. — 15.01: Diákkönyvtár hang­szalagon. A P­ál utcai fiúk. Mol­nár Ferenc regénye rádióra al­kalmazva. (Ism.). — 16.07: Mű­vészlemezek. — 17.41: Dubarry. Részletek Millöcker operettjéből. 10.05: Kapcsoljuk a 6-os stú­diót. Kocsis Albert (hegedű) és Szabó Csilla (zongora) szonáta estje. — Közben: kb. 10.45: A magyar költészet századai. Rad­nóti Miklós II. rész. (Ism.). — 19.01: A hangversenyközvetítés I folytatása. — 19.30: Don Pas­quale. Részletek Donizetti ope­­rájából. — 20 30: A Dutch Swine College Band játszik. — 20.58: Kilátó. A Rádió világirodalmi fo­lyóirata. (Ism.) — 21.54: Haydn­ul­ű­vek. TELEVÍZIÓ 1. MŰSOR 8 33: Sprechen Sie Deutsch' Német nyelvtanfolyam Űrhajós és a kiscsillag. — 9.00: People You Meet. Angol nyelvtanfolyam haladóknak. Borzasztóan sniná­­lonk. — 9.15: Ki látszik 11 vet­v Vargha Balázs műsora gyerme­keknek. IX. rész: Lehunyja sok szemét a ház (ism.) — 9 35: Hókusz-pókusz — a Kakaó­­bárban (színes!). — 10.10: Cim­bora. — 11.00: Vrmas—Lokamese’. Zágráb. BFK női kézilabda­­mérkőzés. Közvetve* Miskolcról — 12.0­5: A szocialista fővárosok nemzetközi­­tornaversenye. Köz­vetítés a budapesti Sportcsar­nokból. — 13.00: Horgászmód­szerek. (színes!) Magyar rövid­­film­­. —­ 14.03: Pedagógusok fó­ruma. Aktuális kérdések. — 14.50: Korunk tudománya. — 15.30: Reklámműsor. — 15.35: Michel­angelo élete. Magyarul beszélő olasz tévéfilm-sorozat, T. rész. — 17.00: Reklámműsor. — 17.05: Tájak, városok, emberek. Még mindig háború. — 17.25: Műso­rainkat ajánljuk! — 17.50: A lá­tás hatalma (színes!), VTIT. rész: A válaszadó látás. — 18.10: Ha­zánk. Magyarország. Dokumen­tumfilm-sorozat. VIII. rész: A folytatás — 18.35: A közönség­­szolgálat tájékoztatója. — 18.40 : Esti mese. — 19 én* A hét. . — 20.00: Hírek. — 20.05: Egon Mül­ler különös nekrológba. Malte­rul beszélő NSZK tv-film. - 21.25: sporthírek. — 21.35: Öt­szemközt . Dr. Törő Imrével. — 22:35. Hírek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék