Észak-Magyarország, 1981. január (37. évfolyam, 1-26. szám)

1981-01-09 / 7. szám

» 1981. január 9. péntek m­m-esw-MŰSOR 1981. JANUÁR 12-TŐL 18-IG ÉSZAK - MAGYARORSZÁG ? UM­M WÍ­SORSZÁMOK KOSSUTH RADIO: (hétköznap) «.»—1S9 Reseell zenés műsor. (Körben: 4.45 és S.45: Szót kérek. — 5.20: Tudósítói jelentések — 5.40: Falurádió. — I.l»: Körzeti időjárás - 7.3# Resnell párbeszéd.l — (Cb 8.20: a ami­nap kulturális programjából (vasárnap 6.45-kor). — 12.00: Déli krónika (Utána hétfőtől péntekeg: Ki o­ ver mat). — 18.15: Hol volt, hol nem volt — 18.30: Esti magazin — 0.25- Him­nusz, műsorzárás. — Vasárnap: 6.05—1.54: Kellemes vasárnapot ! PETŐFI RÁDIÓ: (hétköznap) 4.25—7.58: Rennet) zenés műsor. (Köz­ben: 8.56 és 6.55: Torna. — 6.45: Könyvajánlat - 7.35: Körzeti Idő­járás­. — 10.00—12.00: (szombat vasárnap kivételével): Zenedélelőtt. — Közben: 10.50: Torna. — 13.45: időjárás- és vízállásjelentés — 0.10: Műsorzárás HÍREK. IDŐJARÁS.IE1.EM­E8 Kossuth rádió: 4.30-tól 7.00-ra félóránként, majd 8.00 10.00 12.00 15.00 17.00 18.30, 22.00 24.00­­ szombaton éjjel 1.os isi Vasárnap: 6.00 majd 9 00-tól ugyanaz mint Hétköznap Petőfi rádió: 4.30-tól 8.30-ia félóránként, majd 10.30-tól 20.30-is kétóránként, ezután 23 00 és 24 00 Vasárnap: 8.00 10.30 14.30 majd ugyanaz, mint Hétköznap. 3- műsor- 8.00. 11.00. 13.00 19.00 23.30. Hétfő KOSSUTH RADIO 8.25: Mit üzen a Rádió? — 9.00: Oláh Gábor versei. — 9.10: A hét zeneműve. — 9.40: Ki ko­pog? Levente Péter műsora. — 10.05: Nyitnikék. — 10.35: Alkész­­tisz. Operarészletek. — 11.20: Bioritmus. — 11.40: Szép remé­nyek. Folytatásos rádiójáték Dickens regényéből. — 12.35: Válaszolunk hallgatóinknak. — 12.50: Zenei érdekességek az el­múlt hét műsorából. — 14.30: A vámos, Illyés Gyula elbeszélése. — 14.54: Édes anyanyelvünk. — 15.10: Bemutatjuk új felvételein­ket. — 15.28: Visszapillantó. — 10.05: Régi híres énekesek mű­sorából. — 16.30: Világablak. — 17.10: Bartók-művek legszebb hangfelvételeiből. — 17.53: Dévai Nagy Kamilla énekel. — 19.15: Húszas stúdió. — 20.15: Hétfő este Pesten és Budán. — 22.20: Tíz perc külpolitika. — 22.30: Halló, itt vagyok! — 23.30: Haydn: C-dúr szimfónia. No. 97. — 0.10: Gallai Péter táncdalai­ból. PETŐFI RADIO 8.OS: Mai dalok. — 8.20: Fi­gyelmébe ajánlom... — 8.33: ,,Rö­pülj páva...!” — 9.40: Alpár Git­ta énekel. — 10.00: Zenedélelőtt. — 12.00: Balogh Albert népi ze­nekara játszik, Endrédi Mimi énekel. — 12.33: Kis magyar néprajz. — 12.38: Tánczele ü kok­tél. — 13.25: „A kultúra kosa­ra.” L rész. — 14.00: Kettőtől ötig... — 17.00: Vándorló élet — vándorló kontinensek. Vitaklub. — 17.30: ötödik sebesség. —18.33: Zeneközelben. — 19.30: A Loko­motív GT új lemezalbumából. — 20.00: Közvetítés a Nemzeti­ szálló étterméből. — 20.33: Társalgó. — 22.30: Dzsesszfelvételekből. — 23.15: Vidróczky. Daljátékrészle­tek. 3. MŰSOR 9.00: Iskolarádió. — 9.30: Dzsesszfelvételekből. — 9.54: Jacqueline du Pré gordonkázik. 10.30: Rádiólexikon. — 11.05: Ze­nekari muzsika. — 12.50: Zemp­léni Mária énekel. — 13.07: Ma­gyar Múzsa. Csorba Győző ver­seiből. — 14.07: A grófnő. Opera­­részletek. — 14.55: Láttuk, hal­lottuk. — 15.20: tJj magyar zene a Rádióban a közönség és a kritikusok 1980. évi díjáért. — 16.00: Szerelem, szexualitás. — 16.30: Harminc perc beat. —17.00: Geraint Evans énekel. — 17.40: Sztereó-mustra. — 18.02: Zseb­rádiószínház. — 18.30: A hét ze­neműve. — 19.05: Fiataloknak — kortárs zenéről. — 19.35: A Ma­gyar Állami Hangversenyzene­kar hangversenye. Közben: 20.10: Muzeológia, Szolnok megyében. — 20.30: A hangverseny-közvetí­tés folytatása. — 21.30: Opera­áriák. —­­21.47: A kamarazene kedvelőinek. Kedd KOSSUTH RADIO 8.27: Felrobbant-e a biológiai pokolgép? I. rész. — 8.57: Nóta­­csokor. — 9.44: Röptető­ Balázs Árpád gyermekmuzsikájából. — 10.05: MR 10-14. — 10.35: Zene­kari muzsika. — 11.39: Szép re­mények. Folytatásos rádiójáték Dickens regényéből. — 12.35: Tör­vénykönyv. — 12.50: A Rádió Dalszínháza. — 14.44: Arcképek a bolgár irodalomban. — 15.10: Anneliese Rothenberger dalfel­vételeiből. — 15.28: Nyitnikék. — 16.05: A porosz levél. Laczkó Géza novellájának rádióváltoza­ta. — 16.44: Kóruspódium. — 17.07: Fiatalok stúdiója. — 17.32: A Living Strings zenekar film­zenét játszik. — 17.45: A Szabó család. — 19.15: Tito Gobbi ope­rafelvételeiből. — 19.50­: Csak egy kis doboz... — 20.20: Népdalest. — 21.19: Közügyek felsőfokon — a politikatudomány fókuszában. — 22.20: Tíz perc külpolitika. — 22.30: A zeneirodalom remekmű­veiből. — 23.06: Dvorzsák ope­ráiból.­­1­0.10: Szigeti Edit tánc­­dalaiból. PETŐFI RADIO 8.05: Indulók fúvószenekarra. — 8.20: Tíz perc külpolitika. — 8.33: Társalgó. — 10.33: Zene dél­előtt. — 12.33: Melódiakoktél. — 13.30: Éneklő ifjúság. — 14.00: Kettőtől hatig. — 18.00: Tip-top parádé. — 18.33: Beszélni nehéz. — 18.45: Ruha Rudolf népi ze­nekara játszik. — 19.01: Baran­golás régi hanglemezek között. — 13.20: Környezetszennyezés az utakon. — 19.30: Csak fiatalok­nak! — 20.33: Mindenki könyv­tára. — 21.03: Sanzonújdonságok. — 21.32: Régi magyar dalok és táncok. — 22.00: Zeneközelben a hallgató. 3. MŰSOR 9.00: Iskolarádió. — 9.30: Ba­­rokk zene. — 10.06: Prokofjev: Három narancs szerelmese. Ope­ra. — 12.00: Kamaramuzsika. — 13.07: Szimfonikus zene. Köz­ben: 14.00: Magyar Irodalmi Arcképcsarnok. — 14.20: A Szim­fonikus zene folytatása. — 15.00: Iskolarádió. — 15.30: Reneszánsz muzsika. Délutáni hangverseny. — 16.25: Mi a véleményed? Po­litikai vitaműsor. — 16.45: Erkel operáiból. — 17.22: Zenekari mu­zsika. — 19.05: Iskolarádió. — 19.35: A Bartók vonósnégyes hangversenye. Közben : 20.30: Hu­szár István festőművészt Rózsa­völgyi Erzsébet mutatja be. — 20.50: A hangverseny-közvetítés folytatása. — 21.30: Operakettő­sök. — 21.50: Világhírű karmes­terek felvételeiből. TELEVÍZIÓ BUDAPEST, 1. MŰSOR 8.00: Tévétorna. — 8.05: Is­kolatévé. Magyar irodalom. — 9.05: Magyar irodalom. — 9.35: Orosz nyelv. — 10.05: Orosz nyelv. — 10.30: Óvodások filmmű­sora. — 10.50: Stop! Közlekedj okosan! — 14.00: Iskolatévé. Ma­gyar irodalom. — 14.40: Stop! Köz­lekedj okosan! — 14.45: Orosz nyelv. — 15.10: Orosz nyelv. —• 15.35: Napköziseknek, szakkörök­nek. —­ 16.30: Hírek. —■ 16.35: Tv-mozaik. — 16.45: Volt egyszer egy juhász. Magyar népmese. — 17.15: Mindenki iskolája. Mate­matika. — 17.45: Reklám. — 17.50: Fizika. — 18.20: Sakk­matt. — 18.40: A szegedi körzeti stúdió műsora. — 19.10: Reklám. — 19.15: Tévétorna. —­ 19.20: Esti mese. — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: Játék három percben. — 20.05: Sándor Mátyás. Tévéfilm­sorozat. — 21.00: Stúdió *81. — 22.00: A Saturnus együttes az Erkel Színházban. — 22.35: Tv­­híradó 3. 2. MŰSOR 20.00: Csokonai. Élet-játék. — 21.20: Tv-híradó 2. — 21.40: Szá­zadunk. Dokumentumműsor-so­rozat. Szerda KOSSUTH RADIO 8.27: Világablak. — 8.56: Be­szélni nehéz. — 9.08: XX. szá­zadi szerzők műveiből. — 9.38: Kis magyar néprajz. — 10.05: Diákfélóra. Válogatás az Iskola­rádió műsoraiból. — 10.35: Vá­laszolunk hallgatóinknak. — 10.50: Az Olasz vonósnégyes ját­szik. — 11.40: A Magyar Rádió esztrádzenekarát Gyulai Gaál Já­nos vezényli. — 12.35: Házunk tája. — 12.50: Operaslágerek. — 13.20: Dzsesszmelódiák. — 14.20: Bende Zsolt énekel. — 14.30: Kagylózene. — 15.10: Ravel: Ne­mes és érzelmes keringők. —• 15.28: MR 10-14. — 16.08: Mu­zeális nótafelvételeinkből. — 16.23: Csendes Don. I. rész. Solohov regénye rádióra alkalmazva. — 17.07: Bérverseny. Vajda Zsuzsa riportja. — 17.32: Beethoven: Esz­­dúr trió. Op. 70. — 18.05: Kriti­kusok fóruma. — 19.15: Gondo­lat. — 20.00: Az Állami Népi Együttes felvételeiből. — 20.41 : Puccini: Manon Lescaut. Opera. — 22.20: Tíz perc külpolitika. — 22.30: Az operaközvetítés foly­tatása. Közben: 22.53: Késő este. Előítéleteink. — 23.03: Az opera­­közvetítés folytatása. — 23.26: Szimfonikus zene. — 0.10:­­ A Közalkalmazottak Szakszervezete és a Könnyűipari Minisztérium Bartók kórusa énekel. PETŐFI RÁDIO 8.05: Palló Imre nótafelvételeu­­ből. — 8.20: Tíz perc külpoliti­ka. — 8.33: Idősebbek hullám­hosszán. — 9.28: Lehár Ferenc saját műveit vezényli. — 10.00: Zenedélelőtt. — 11.30: A Szabó család. — 12.33: Tánczenei kok­tél. — 13.20: Miről tudjon a mun­kás? — 13.30: Színes szőttes. — 14.00: Palcsó Sándor énekel. — 14.15: Kettőtől négyig... — 16.00: Mindenki iskolája. — 16.40: Be­­natzky és Nedbal operettjeiből. — 17.30: Ötödik sebesség. —18.33: Daloló, muzsikáló tájak. — 19.13: Egy férfi és egy­ nő. Filmzene­­részletek. — 19.25: Téli aratás. Tallózás a kubai lapokban. — 19.45: A beat kedvelőinek. — 20.33: 139-660. A Rádió automata közönségszolgálata. — 22.30: Könnyűzene Vukán György szer­zeményeiből. — 33.15: Eicherr és Rodgers műveiből. 3. MŰSOR 9.00: Szerelem, szexualitás. — 9.30: Begányi Ferenc énekel. — 10.00:­­A kamarazene kedvelői­nek. — 10.43: Úi dzsesszfelvéte­­leinkből. — 11.05: Találkozásom a népzenével. — 11.57: Szimfoni­kus zene. — 14.00: Kamarazene. — 15.10: Aida. Operarészletek. — 16.10: Új magyar zene a Rádió­ban a közönség és a kritikusok 1980. évi dUáért. — 16.53: öt földrész zenéje. — 17.00: Jelen­tős parányok. — 17.30: Magnóról magnóra! — 18.15: Új kamara­zene-felvételeinkből. — 19.05: James King énekel. — 19.37: A Magyar Rádió és Televízió szim­fonikus zenekara játszik. — 20.47: Belga költők versei. — 21.17: Andrej Korszakov és Mihail Muntyan hangversenye. TELEVÍZIÓ BUDAPEST, 1. MŰSOR 8.30: Tévétorna. — 8.35: Iskola­tévé. Angol nyelv. — 9.30: Ma­gyar irodalom. — 9.50: Delta. — 10.15: Sándor Mátyás. Tévéfilm­sorozat. — 11.15: Válogatás Pe­tőfi Sándor verseiből. — 15.40: Iskolatévé. Magyar irodalom. — 16.15: Gólyavári esték. — 16.55: Hírek. — 17.00: Üdvözlet Pest­nek. Ziehrer-dallamok. — 17.15: Tévébörze. — 17.25: A nyelv vi­lága — 18.10: Reklám. — 18.15: Az idő (nálunk is) pénz! Ri­portműsor. — 18.50: Tíz perc if­júság. — 19.00: A Közönségszol­gálat tájékoztatója. — 19.05: Rek­lám. — 19.10: Tévétorna. — 19.15: Esti mese. — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: Kisfilmek a nagyvilág­ból. — 20.25: A repülő ausztrá­liai. Francia rövidfilm. — 20.40: A Niagaránál. Jugoszláv isme­retterjesztő kisfilm. — 21.05: Fele­ Köztársaság. Helyszíni út­mutatók Koreáról. — 21.55: A Tv Galériája. — 22.35: Tv-hír­adó 3. 2. MŰSOR 20.00: A búcsú. NSZK film. — 21.35: Tv-híradó 2. — 21.55: Tu­dósklub ’81. Csütörtök KOSSUTH RADIO 8.27: West Side-i történet. Rész­letek Bernstein zenés játékából. — 9.05: Pipás ügyek. Riport. — 9.20: Irodalmi évfordulónaptár. — 9.44: Zenevár. — 10.05: Iskola­i rádió. — 10.35: Kocsár Miklós: Táncképek. — 10.42: Rossini: A selyemlétra. Opera. — 11.39: Szép remények. Folytatásos rá­diójáték Dickens regényéből. — 12.35: „A kultúra és kosara.” II. rész. — 12.50: Zenemúzeum. — 14.06: Az elbeszélés klasszikusai. — 14.36: Andor Éva és Korondy György operettfelvételeiből. — 15.10: Bágya András dalaiból. — 15.28: Csiribiri. — 16.05: Babits Mihály: Erato. — 16.15: Magyar előadóművészek. — 17.07: Köz­vetítés a Magyarország—Szovjet­unió tenisz Király Kupa mérkő­zésről. — 17.17: Olvastam vala­hol. — 17.37: Délutáni Rádiószín­ház. — 17.15: Közvetítés a Ma­gyarország—Szovjetunió tenisz Király Kupa és a Magyarország —Franciaország asztalitenisz Szu­per Liga mérkőzésről. — 19.30: Grabócz Miklós: Nyugat-dunán­túli táncok. — 19.40: A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának hangversenye. Köz­ben: 20.20: Milyen gazdagok va­gyunk? I. rész. — 20.40: A hang­verseny-közvetítés folytatása. — 21.35: Magyar művészek Johann Strauss­ felvételeiből. — 22.20: Tíz perc külpolitika. — 22.30: Dan Iordachescu énekel. — 22.50: Kö­zelkép. — 23.05: Kárpáti József orgonahangversenye. — 0.10: Ver­bunkosok. PETŐFI RADIO 8.05: A Tuhmanov együttes fel­vételeiből. — 8.20: Tíz perc kül­politika. — 8.33: Napközben. — 10.33: Zenedélelőtt. — 12.33: A népművészet mestereinek felvé­teleiből. — 12.55: Kapcsolás a pécsi körzeti stúdióba. — 13.25: Gyermekek könyvespolca. — 13.30: Muzsika északról. — 14.00: Szórakoztató antikvárium. — 16.00: Boross Lajos népi zene­kara játszik, Zentai Anna éne­kel. — 16.35: Idősebbek hullám­hosszán. — 17.30: Zenei Tükör. — 18.00: Disputa. — 18.32: Tu­dósítás a Magyarország—Szovjet­unió tenisz Király Kupa és a Magyarország—Franciaország asz­talitenisz Szuper Liga mérkőzés­ről. — 18.35: Hétvégi panoráma. — 19.55: Slágerlista. — 20.33: Közvetítés a Magyarország— Szovjetunió tenisz Király Kupa és a Magyarország—Franciaor­szág asztalitenisz Szuper Liga mérkőzésről. — 20.45: Nincs ké­pem hozzá. — 21.45: Sci-fi-ked­­velőknek. — 22.12: Nótacsokor. — 23.15: A dzsessz a 70-es évek­ben. 3. MŰSOR 9.00: Iskolarádió. — 9.30: Sosz­­takovics-művek. — 10.09: Szim­fonikus zene. — 12.00: Opera­finálék. — 13.07: Dzsesszfelvét­e­­lekből. — 13.40: Rados Ferenc kamarazene-felvételeiből. — 14.43: Zenekari muzsika. — 16.00: Ze­nei Lexikon. — 16.30: Muzsikáló fiatalok. — 16.52: Popzene szte­reóban. — 18.00: Az OKTSZ Mon­teverdi kamarakórusának hang­versenye. — 19.05: Disputa. , — 19.35: Ami összeköt. Irodalmi összeállítás. — 20.30: Hi-Fi varieté. — 21.35: Évfordulók nyomában. TELEVÍZIÓ BUDAPEST, 1. MŰSOR 8.00: Tévétorna. — 8.05: Iskola­tévé. Korok művészete. — 9.05: Környezetismeret. — 9.30: Rajz. — 10.35: Deltácska. — 11.05: Fi­zika. — 12.05 : Világnézet. — 13.55: Iskolatévé. Környezetismeret. — 14.20: Rajz. — 14.35: Deltácska. — 14.55: Fizika. — 15.25: Világ­nézet. — 16.10: A látás hatalma. — 16.30: Hírek. — 16.35: Magyar rövidfilmek a képernyőn. — 17.20: Népmese. — 17.50: Tévébörze. — 18.00: Telesport. — 18.25: Peda­gógusok fóruma. — 19.00: Rek­lám. — 19.10: Tévétorna. — 19.15: Esti mese. — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: Olajháború. Dokumentum­film. — 21.00: Kocsis Zoltán zon­gorázik. — 21.10: Jegor Bulicsov és a többiek. Tévéjáték. — 22.40: Tv-híradó 3. — 22.50: Reklám. 2. MŰSOR 18.55: Magyar irodalom. — 19.05: A pécsi körzeti stúdió mű­sora. — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: Magyarország—Franciaország. Szuper Liga asztalitenisz-mérkő­zés. — 21.15: Tv-híradó 2.— 21.35: A forradalom vezérei. Szovjet dokumentumfilm. — 21.55: Tes­tünk. II. A nő. Péntek KOSSUTH RADIO 8.27: Miről ír a Társadalmi Szemle új száma? — 8.37: Olasz kamarazene. — 9.33: Szól a nó­ta... — 10.05: Visszapillantó. — 10.35: Az Oláh-hadak. Oláh Gá­bor versei. — 10.40: A nyíregy­házi Vasvári Pál Gimnázium énekkara és a HVDSZ Szilágyi Erzsébet kamarakórusa énekek — 11.00: Cseh fúvósmuzsika. — 11.23: Támasz és reménység. Gen­­nagyij Nyikolajev elbeszélése rá­dióra alkalmazva. — 12.35: Hét­végi panoráma. — 13.55: Kókai Rezső műveiből. — 14.28: Far­kas Ferenc népdalkórusaiból. — 14.44: Magyarán szólva.. — 15.10: Nicola Rossi-Lemeni Bellini- és Verdi-áriákat énekel. — 15.28: Hobbi dominó. — 16.05: Város az Uralon túl. Szél Júlia műso­ra. — 16.35: Mozart: B-dúr trió. K. 254. — 17.10: Népdalgyűjtő úton Bartók Béla nyomában. — 17.31: Láttuk, hallottuk. — 17.56: Pet­­ress Zsuzsa operettdalokat éne­kel. — 19.15: Hangalbum. Ortu­­tay Gyula. — 20.15: Mi a titka? Gottlob Frick művészete. —21.04: Nótacsokor, csárdáscsokor, ver­bunkos muzsika. — 22.20: Tíz perc külpolitika. — 22.30: Rádió­színház. Anti. Borenich Péter do­kumentumjátéka. — 23.11: Nagy mesterek — világhírű előadómű­vészek. — 0.1«: MelódiakoktéL PETŐFI RADIO 8.05: Operetthármasok. — 8.2*: Tíz perc külpolitika. — 8.33: Slágermúzeum. — 9.21: Harminc perc alatt a Föld körül. — 10.00: Zene délelőtt. — 11.45: Tánczenei koktél. — 12.33: Édes anyanyel­vünk. — 12.38: Népi muzsika. — 13.15: Nőkről — nőknek. —14.00: Kettőtől ötig... — 17.00: Nem­zetközi kapcsolatok a XX. szá­zadban. — 17.30: Ötödik sebes­ség. — 18.33: Ismert énekesek és együttesek ismeretlen felvé­teleiből. — 19.10: Klasszikus ope­rettmuzsika.­ — 20.00: Régi nóta, híres nóta. — 20.33: Remekírók — remekművek. — 21.51: A teg­nap slágereiből. — 22.30: Kelle­mes pihenést! 3. MŰSOR 9.00: Iskolarádió. — 9.30: Ema­­ni Shankar Sastry: Zenekari da­rab a „Wagadhiswari” ragára. — 9.40: Zuzana Ruzickova és Pierre Fournier felvételeiből. — 10.03: Hófehérke és a negyven rabló. Mese — felnőtteknek. — 11.05: Romantikus operákból. — 14.05: Égtájak. — 14.55: Kóru­sainknak ajánljuk. — 15.15: Ba­bits Mihály: Erato. Czine Mihály könyvszemléje. — 15.25: Új ma­gyar zene a Rádióban a közön­ség és a kritikusok 1980. évi dí­jáért. Rézfúvós kamarazene. — 16.10: Tallózás a kubai lapokban. — 16.30: Tip-top parádé. —17.00: Sosztakovics: vm. szimfónia. — 18.03: Purcell: Arthur király, ötfelvonásos opera. — 19.05: Nem tudom a leckét! — 19.35: Az operaközvetítés folytatása. — 20.14: Kaukázus népköltészete. — 20.34: Dzsesszfelvételekből. — 21.05: Brahms: Négy komoly ének. — 21.24: Évszázadok mes­terművei. — 23.00: Ázsiai zene­kultúrák. TELEVÍZIÓ BUDAPEST, 1. MŰSOR 8.00: Tévétorna. — 8.05: Is­kolatévé. Magyar irodalom. Ha a világ rigó lenne. — 8.35: Del­tácska. A nagyvárosi közlekedés. — 9.05: Történelem. Hunyadi Mátyás. — 14.30: Iskolatévé. Ma­gyar irodalom. — 15.05: Deltács­ka. — 15.30: Történelem. — 16.05: A látás hatalma. A kép és az ember. — 16.25: Hírek. — 16.30: Az adósság. Szovjet film. —17.55: Paletta. II. A Horizont szerkesz­tőség műsora. — 18.25: Reklám. — 18.30: Öt perc meteorológia. — 18.35: Ortopédiai klinika. A pécsi körzeti stúdió riportműso­ra. — 29.85: Reklám. — W.I.: Tévétorna. — 19.15: Esti mese. — 19.3«: Tv-híradó. — 20.0«: Delta. — 20.25: Petőfi. „Egy gon­dolat bánt engemet...” — 21.20: A fele sem igaz! Vetélkedőmű­sor. — 21.50: Zene, zene, zene. Körkép. —­­22.40: Tv-híradó 3. — 22.50: ..A költészet fája életem...” Válogatás Petőfi Sándor versei­ből. 2. MŰSOR 18.35: Még egyszer — gyere­keknek! Cimbora. Szórakoztató magazin. — 19.20: öt perc me­teorológia. — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: Fischer Annie zongorázik. — 20.35: „Lángos csillag állt fe­lettünk.” — 21.15: Tv-híradó 2. — 21.35: Rajzfilmek. — 21.45: Reklám. — 21.50: A becstelen. Amerikai film. Szombat KOSSUTH RADIO 8.30: Lányok, asszonyok. — 8.55: 4x4 — játék. — 10.05: Svéd Sándor nótafelvételeiből. — 10.25: Muszorgszkij-ciklus. — 11.00: Betlehemi népszámlálás. — 12.20: Zenei anyanyelvünk. — 12.30: Magyarán szólva. — 12.45: Zene­kari muzsika. — 14.00: A ma­gyar kultúra Berlinben. Riport. — 14.10: A Magyar Rádió és Te­levízió gyermekkórusa énekel. — 14.30: Hitelpolitika a mezőgazda­ságban. — 15.05: Új Zenei Új­ság. — 16.00: 168 óra. — 17.30: Új lemezeinkből. — 18.45: Súly­talanság* Maróti Lajos hangjá­téka. — 20.01: Színes népi mu­zsika. — 20.50: A zene nem is­mer határokat. — 21.40: Brahms: Négy komoly ének. — 22.15: Em­lékek, nyilatkozatok Bartók Bé­láról. — 23.05: Olasz operákból. — 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIO 8.05: A KISZ Központi Mű­vészegyüttes rajkózenekara ját­szik. — 8.20: Tíz perc külpoliti­ka. — 8.33: A Rádió Dalszínhá­za. — 9.29: Hogy tetszik lenni? — 10.33: Válaszolunk hallgatóink­nak. — 10.48: Ifjúsági dalok. — 11.00: Népszerű fúvósátiratok. — 11.40: Fiataloknak! — 12.33: Jó ebédhez szól a nóta. — 13.30: Éneklő ifjúság. — 14.00: Ritmus. — 14.35: Orvosi tanácsok. — 14.40: Sietős szerelmes vers Bu­dapestnek. Kubai költők versei Magyarországról. — 14.55: Kül­földről érkezett... — 15.15: Gen­­csy Sári és Szabó Miklós ope­rettfelvételeiből. — 15.41: Szü­letésnap. Szabó Magda regénye rádióra alkalmazva. — 16.33: Pophullám. — 17.30: Fenntartott hely az elmúlt hetek legsikere­sebb műsorai számára. — 19.20: Kozák Gábor József népi zene­kara játszik, Horváth István ci­gánydalokat énekel. — 19.45: Magnóról magnóra. — 20.38: A Magyar Rádió Karinthy Színpa­da. — 21.53: A gerolsteini nagy­­hercegnő. Részletek Offenbach operettjéből. — 23.10: Slágermú­zeum. 3. MŰSOR 7.30: A miskolci körzeti stúdió szlovák nyelvű nemzetiségi mű­sora. — 8.08: Nemzetközi kap­csolatok a XX. században. — 8.38: Századunk kamarazenéjé­ből. — 10.25: Slágerlista. — 11.05: Mozart-művek. — 12.22: Bemu­tatjuk új kórusfelvételeinket. — 13.07: Batsányi és Kazinczy. Su­­monyi Zoltán rádió­játéka. — 13.54: Gondula Janowitz opera­áriákat énekel. — 14.30: Zene­kari muzsika. — 15.20: Kritiku­sok fóruma. — 15.30: Harminc perc beat. — 16.00: Kapcsoljuk a Magyar Nemzeti Galéria ba­rokk kiállítási termét. A Rádió­zenekar Fúvósötösének hangver­senye. — 17.05: Miniatűrök. Oláh Gábor versei. — 17.10: Énekszó­val, muzsikával. — 17.30: Szom­bat esti disco. —­ 18.30: Holnap közvetítjük... — 19.05: Hangfel­vételek felsőfokon. — 20.29: Mű­vészlemezek. — 21.19: Herbert von Karajan opera intermezzókat vezényel a Berlini Filharmoni­kus Zenekar élén. — 22.12: A Ti­tanic pusztulása. Részletek Hans Magnus Enzensberger eposzából. — 22.36: Napjaink zenéje. TELEVÍZIÓ BUDAPEST, L MŰSOR 8.10: Tévétorna. — 8.15: Iskola­tévé. Világnézet. A demokrácia. — 8.55: Mese, mese, mátka. Kis­film-összeállítás. — 9.25: „Bol­dogságot a színésznek a publi­kum ad.” Portréfilm Obrazcov­­ról. — 10.05: Unser Bildschirm — A mi képernyőnk. A pécsi körzeti stúdió műsora. — 10.25: Napfényes hatszobás lakás. NSZK film. — 11.45: A fele sem igaz! Vetélkedőműsor. — 12.15: „A köl­tészet fájó életem.” Válogatás Petőfi Sándor verseiből. — 13.05: Csak gyerekeknek! Kisfilm-ös­­­szeállítás. — 13.35: A négy pán­célos és a kutya. Lengyel tévé­filmsorozat. A kapu. — 14.30: Bélyegvilág. — 14.40: Hírek. — 14.45: Út vagy vasút? Dokumen­tumfilm. „Nagyvárosban.” — 15.20: Alpesi sí Világ Kupa. Férfi lesiklás. — 16.20: Reklám. — 16.25: Világ, politika, ifjúság. Ri­portműsor. — 17.05: Főzőcske — de okosan! Paprika-show. — 17.30: Tájak, városok, emberek. A szálak összefutnak. — 18.00: Reklám. — 18.05: Beszélgetés a népdalról. A Rádió és a Televí­zió népdalversenye. Közben: 19.05: Reklám. — 19.10: Tévétor­na. — 19.15: Esti mese. — 19.30: Tv-híradó. — 20.06: Vers — min­denkinek. Kormos István: Sze­gény Yorick. — 20.05: A holnap­ra koccintunk. A Televízió nyil­vános szilveszteri műsora a Fő­városi Operettszínházból. — 22.05: Tv-híradó 3. — 22.15: Babaház. Angol film. 2. MŰSOR 17.20: Kérem a következőt! Mi­­ért nyúl a nyúl? — 17.30: A re­pülés története. Katonák a le­vegőben. Francia filmsorozat. —­ 18.15: Beszélgetések az operáról*! Mozart: A varzsfuvola. — 18.45*3 Gólyavári esték. A nemesek or­szága — a középkori Magyar­­ország. — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: Vers — mindenkinek. Kor­mos István: Szegény Yorick. — 20.05: Sütő András: Káin és Ábel. Dráma három jajkiáltás­­ban. (16 éven felülieknek!) — 20.40: Tv-híradó 2. — 22.15: A Kubai Nemzeti Folklór Együttes műsora. Kubai rövidfilm. Vasárnap KOSSUTH RADIO 7.23: Kopogtató. — 8.10: öt kontinens hét napja. — 8.26: Népdalok. — 9.00: Kulturális Ma­gazin. — 10.09: Bummbele Cir­kusz. — 11.03: Világhírű zongo­raművészek. — 12.10: Édes anya­nyelvünk. — 12.15: Lemezmúze­um. — 12.57: Egy korty tenger. Fekete Gyula írása. — 13.07: Si­­mándy József operettdalokat énekel. — 13.33: Kozmosz. — 13.53: Így láttam Bartókot. A mikrofonnál: Gertler Endre. — 14.40: Pillantás a nagyvilágba.— 15.12: Opera-művészlemezek. — 15.54: Csendes Don. Solohov re­génye rádióra alkalmazva. — 16.34: Buvári Lívia népdalokat és régi magyar dalokat énekelt — 17.10: Közvetítés a Magyaror­szág—Svédország tenisz Király Kupa mérkőzésről. — 17.20: Ár­­nyékharcos. Tokiói beszélgetés Akiro Kuroszavával. — 17.4­13 Arturo Toscanini vezényli a BBC és az NBC szimfonikus ze­nekart. — 18.45: Közvetítés a Ma­gyarország—Svédország tenisz Ki­rály Kupa mérkőzésről — 18.55: Színházi regény. Bulgakov mű­ve. — 21.18: Új nótafelvételeink­ből. — 22.15: Esti hangverseny. Tóth Zoltán brácsázik. — 23.10: A Bécsi Filharmonikus Zenekar felvételeiből. — 0.10: Póka Éva és Darvas Iván sanzonokat éne­kel. PETŐFI RADIO 6.00: Népszerű muzsika — ko­­ ránkelőknek. — 7.00: A refor­mátus egyház félórája. — 7.30: Günter Metz Bach-műveket or­gonál. — 8.05: Mit hallunk? — 8.30: Miska bácsi levelesládája. — 9.00: Szívesen hallgattuk! — 10.33: A Pénzügyőr zenekar ját­szik. — 10.57: Slágermúzeum. — 11.57: Jó ebédhez szól a nóta. — 12.54: Születésnap. Szabó Mag­da regénye rádióra alkalmazva. — 14.04: Híres zenekarok albu­ma. — 14.33: Táskarádió. — 15.30: Jelenidőben. — 16.00: Liza Min­nelli énekel. — 16.39: Slágerek mindenkinek. — 17.40: A vasár­nap sportja. Totó — 18.00: Pesti házak titkai. — 18.33: „Röpülj páva...” A Magyar Rádió és a Magyar Televízió népdalversenye. — 20.00: Szellemi térképolvasás. — 20.10: Gesztusok és látványok, szavak és tőmondatok. — 20.33: Közvetítés a Magyarország— Svédország tenisz Király Kupa mérkőzésről. — 20.43: Sok­féle... — 21.43: Örökzöld dallamok. — 22.41: Új dzsesszf­elvételeinkből. — 23.10: A királyné csipkeken­dője. Részletek Johann Straus» operettjéből. 3. MŰSOR 7.0«: A pécsi körzeti stúdió szerb-horvát nyelvű nemzetiségi műsora. — 7.30: A pécsi körzeti stúdió német nyelvű nemzetiségi műsora. — 8.08: Cosi fan tutte. Részletek Mozart operájából. — 9.06: Szimfonikus zene. — 10.10: Új Zenei Újság. — 11.06: Súly­talanság. Maróti Lajos hangjáté­ka. — 12.22: Dzsesszfelvételekből. — 13.05: A „Moszkva Virtuózai” Kamarazenekar hangversenye a pesti Vigadó hangversenytermé­ben. Vezényel és hegedűn köz­reműködik : Vlagyimir Szpiva­­kov. — 14.12: Kis magyar nép­rajz. — 14.17: Nicolai Gedda ope­rafelvételeiből. — 15.04: Modern írók portréi. — 15.24: Shura Cherkasky zongorahangversenye a Bergen­ fesztiválon. — 16.52: Kritikus füllel... — 17.27: A ma­gyar széppróza századai. — 17.42: A progresszív beat híres előadói. — 18.22: A Hamburgi Montever­di Kórus énekel. — 19.03: Otto Klemperer vezényel. — 20.33: Csajkovszkij: a-moll trió. —21.18: Új operalemezeinkből. TELEVÍZIÓ BUDAPEST, 1. MŰSOR 8.05: Tévétorna. — 8.10: Min­denki iskolája. Matematika. Te­rek és formák. — 8.40: Fizika. Az egyszerű gépek. — 9.10: Óvo­dások filmműsora. Kisfilm-össze­­állítás. — 9.30: Tau bácsi. Csehszlovák gyermekfilm-soro­­zat. Tau bácsi a hegyekben. — 10.05: Hírek. — 10.10 A Közönségszolgálat tájékoztató­ja. — 10.15: Reklám. — 10.20: Al­pesi sí Világ Kupa. Férfi mű­lesiklás. — 11.20: Vitéz László és a többiek. Kemény Henrik, a népművészet mestere előadja Az elásott kincs című vásári báb­játékot. — 11.55: Horgas Béla: Ciki, te boszorkány. Játék egy felvonásban. A Budapesti Gyer­mekszínház előadása. — 12.45: Reklám. — 12.50: Alpesi sí Világ Kupa. Férfi műlesiklás. — 14.00: Változó felhőzet. Magyar film. — 15.40: Vasárnap dél­után. — 17.35: Műsorainkat ajánljuk! — 18.00: Lehet egy kér­déssel több? — 18.35: Reklám. — 18.40: Tévétorna. — 18.45: Esti mese. — 19.00: A Hét. — 20.00: Hírek. Totóeredmények. — 20.05: Petőfi. „Föltárrtódott a tenger.” — 21.15: Sporthírek. — 21.25: Me­nekülés Magyarországra. Doku­mentumfilm. — 22 25: Hírek. — 22.30: „A költészet fája életem...” Válogatás Petőfi Sándor versei­v­ből.

Next