Ethnographia • 10. évfolyam (1899)

ÉVES TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOM. I. Értekezések. Filip Erdélyi Pál: A virágének 257. 337 Galgócsy János: A sumir kérdéshez 352 Herman Ottó : A magyarság háza 282 — — Zárszó . 380 Huszita József: «A magyarság háza» 217 — — Még egyszer «A Magyarság Házáról» . 373 Katona Lajos: Az Akastyán-hegyről 177 Krau­sz Sámuel: Néprajzi problémák az étkezésben ......... 270 Lehoczky Tivadar: Beregmegyei helynevek 99 Mahler Ede: A szumer ősnép nemzetisége 81 Sebestyén Gyula: Az avar-székely kapcsolat emlékei 1 Semayer Vilibáld: A szlávság eredetének Niederle-féle elmélete . .­­ . 185 Vikár Béla: Somogymegye népköltése , 25 II. Néprajzi leírások. Bellosits Bálint: Délvidéki babonák 340 — — Délvidéki német babonák és szokások 392 Harmath Lujza: Nyárádmenti székely népszokások 44 Horger Antal: A hétfalusi csángók boricatánca 106 Kovács Gyula: Eltótosodott magyarok Barsmegyében 293 Kovács János: A­­kuruzsolás és varázsolás eszközei a szegedi boszorkány­perekben 34 Margalits Ede: Horvát népszokások és babonák Belovár-Kőrösmegyében . . 124 — — Horvát népszokások és babonák Károly­város vidékén 301 Máté Lajos: Lakodalmi szokások Hajdú-Nánáson 223, 287 Mathaeidesz György: A Bács-Bodrog vármegyei tótok 232 Dr. gróf Matuska Lászlóné: Román babonák 297 Richter M. István: A csecsemő Német-Prónán és vidékén 381 Tolnai Vilmos: Nagyfalusi (hontmegyei) babonák 395 Zathureczky János: Vázlatok a liptói tótság néprajzából 114 III. Irodalom. —n: Kleinere Schriften von Reinhold Köhler 324 —d­: Katanov N. Th. Narodníje sposobi sjecenjija u Baakir i krescenich Tatár belebejebckavo ujezda usimskoj guberniji 323 E. L.: Szongott Kristóf: A magyarhoni örmény családok genealógiája . . . 240 e. I.; Dr. Temesváry Rezső : Előítéletek, népszokások és babonák a szülészet körében Magyarországon 239 —én.; Gróf Teleki Pál : Korszakok az ázsiai felfedező utazások történetében . 129 — — A régi hazai ornamentikáról 321 Hellebrandt Árpád : Néprajzi Könyvészet 1898-ban ... 67, 132, 243, 326, 404 —J.; Strausz Adolf : Die Donauländer I. évf. 3—5. füz­­ . . . . 242 Katona Lajos: Michel Klimo : Contes et légendes de Hongrie 63 — — Az «apokryph» mesék dolgában 172 — Bulc Tivadar: A mese általában, különös tekintettel a román népmese költészetére 65 K. L.: Az ezeregy és új francia fordítása 325 K—s L­ói Kőrösy József: A felvidék eltótosodása 237 Munkácsi Bernát: Pongrácz Sándor: Tibet-magyar nyelvtanulmányok. Turáni nyelv és néptanulmányok 55 — — A néptudomány mai állása s főbb módszertani elvei . . . . 397 M. B.- Adolf Strauss : Die Donauländer I. évf. 1—2. füz. ....... 62 r.: Lengyel Const. Mihály : Ruthénekről 241 r.: Huszka József: Magyar, ornamentika 126 Sebestyén Gyula: A Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi gyűjteménye . . . 314 * * : Jastrov M. : The religion of Babylonia and Assyria 130 — Xántus János emlékezete 131 — A magyar néprajzi múzeum néprajzi gyűjteményei 132 — A Magyar kir. Mezőgazdasági Múzeum tájékoztató szakkatalógusa . . . 325

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék