Ethnographia • 102. évfolyam (1991)

Tanulmányok-Articles - Fél Edit: A saját kultúrájában kutató etnológus. (The Ethnologist Studying his/her Own Culture.) 1-8

Ethnographia A Magyar Néprajzi Társaság folyóirata 102. évfolyam 1991. 1-2. szám EMLÉKEZÉS FEL EDITRE Fél Edit A saját kultúrájában kutató etnológus* Ez az előadás tőlem két egymástól különböző szerep egyidejű betöltését kíván­ja. Egyrészt a magyar „nemzeti etnológus" szerepében el kell mondanom mintegy belülről ennek a tudományágnak tapasztalatait, ismeretszerzési módjait, de a tu­dományos írásokban ki nem fejezett mögöttes érték- és érzelemvilágát is. Ebben a szerepben tehát „bennszülött" vagyok, egy honfitárs kutatási ág társadalmának tag­ja. De ehhez a beszámolóhoz nekem magamnak kell a kérdéseket is megfogalmaz­nom, mintegy kívülről, az előbbi kutató tradícióktól független „idegen" etnológus szerepében. Nem biztos, hogy mind a két szerepet megfelelően, avagy a szimpózium elvárásának megfelelően el tudom látni, de ennek a problémának megfogalmazása maga kulcsot adhat a későbbiek megértéséhez. Miben más az a látásmód, amivel egy magyar etnológus a magyar falusi, parasz­ti kultúrát felfogja, észleli, bármely nem magyar kutatóhoz képest? Miben sajátos az optikája? Azt hiszem , az optikai hasonlatnál maradva — három sajátos fény­törést, a látást irányító hatást különböztethetek meg elöljáróban. Az egyik abból adódik, hogy magyar, tehát az általa vizsgált lokális társadalmakkal közös átfogó et­nikai egységhez tartozik, közös az anyanyelvük, közös össztársadalmi keretben élik . FÉL Edit 1982. november 12-14. közt részt vett a párizsi Musée de l'Homme-ban Jean GUIART által A maga kultúráját vizsgáló kutató: tapasztalatok és módszerek címmel rendezett konferencián. Az ülésről beszámolt az Ethnographia XCIV. 1983. évfolyamában, a 477-478. oldalon. A következőkben a konferencián francia nyelven elhangzott előadásának a fordítás alapjául szolgáló magyar nyelvű eredeti­jét közöljük. Ennek a szövegnek az elhangzása után Párizsban FÉL Edit számos vetített képpel bemutatta az átányi tőzegtaposás munkafolyamatát, az ehhez kapcsolódó rítusmozzanatokat, a társadalmi kapcso­latokat megjelenítő gesztusokat stb. Ez az elemzés azonban nem jelent meg cikkének francia kiadásában sem (Hongrie: Un chercheur dans sa propre culture. Objets et mondes Tome 23. Fasc. 3-4.1983. 99-110.) A cikket Átány alaprajzát, faluképét, a kapák használatát, az istállós kertekben való tanyázást és a tőzeg­taposást bemutató képek illusztrálták — ezek közlésére itt nincs mód. (Szerk.)

Next