Ez a Hét, 1996. január-június (3. évfolyam, 1-26. szám)

1996-04-26 / 17. szám

CSUPA-CSUPA SZEMÉT A söprűs Hogy az új söprű jól söpör-e, azt a főváros fősöprőjével kapcsolatban már sohasem fogjuk megtudni. Bu­dapesti uralgásának hetedik esztende­jében jutott eszébe Demszky Gábor főpolgármesternek söprögetni a város utcáin. Söpört errefelé is, arrafelé is, végigsöpörte a fővárost. Egyedül ott nem söpört, ahol kellett volna, nevezetesen, saját háza táján. Pedig arrafelé is rengeteg ám a szemét. Per­sze az valószínűleg MÁS szemét, a másságot pedig — úgy látszik — még a szemétben is tisztelni kell. A hét évről jut eszünkbe: az ember hétévenként — így tartják — kicse­rélődik. Minden egyes sejtje. Mi még jól emlékezünk a hét évvel korábbi Demszkyre, aki akkor a hajléktala­nokkal foglalkozott leginkább. Hét évvel később a súlypont a szemétre helyeződött át. Elképzelni sem tud­juk, miért. Csak nem azt állítja a fő­polgármester, hogy a hajléktalanok gondját már megoldotta?! Még bele­gondolni is rossz, mi lesz velünk hét év múlva. Kiszámítottam: ha a sze­méttel is úgy tesz, mint a hajlékta­lanokkal, hét év múlva, mire Bu­dapest szemétgondjait is megoldja, elönt bennünket a szemét. Éppen nyakig, más számítások szerint fülig fog érni. De az is lehet, hogy bele­fúlunk. A tömeg Amíg Demszky­ söprögetett, ad­dig a fővárosiak tüntettek. Ezúttal a Fidesz szervezésében, mégpedig a tömegközlekedés drasztikus romlá­sa miatt. Hiszen ha így megy to­vább, a főváros utcáin leggyakrab­ban előforduló járat a kukásautó lesz. Gusztus dolga. Mi, akik már megszoktuk a koszlott-kopott né­gyes villamosokat, a szörnyű hetes buszt, maradnánk — jobb híján, Mercedes híján — azokon. Igen ám, a kukásautókkal van viszont egy nagy gond: túlságosan kicsik. Akik­nek azon lenne a helyük, dehogy is férnének fel rá valamennyien! Ha­csak Demszky nem sűríti, legalább azt az egy járatot. Tessék választani! Gondolom, a témáról van min­denkinek bőségesen mondanivaló­ja. A következő pár sort az olvasó számára rezerváltuk. Ki-ki beírhat­ja, felleltározhatja a környezetében lévő szemetet! AND MoléKu il. n Ml­­l Nyílt nevét Demszky Gáborhoz (Ez nem csak áprilisi tréfa!) Tizenötéves személyes ismeretségünk miatt kötelességem tájékoztatni Főpol­gármester Urat, hogy Pesterzsébet vezetői alaposan rászedték április 2-án, itteni villám­­látogatásán. Helyi vezetőink megpróbálták elhitetni Önnel, hogy kerületünkben sok a gond, a megoldandó probléma, a lakosokat aggasztó kérdés. Önt előre megfontolt szándékkal felültették egy autóbuszra és végigvitték a legporosabb, legrázósabb utcáinkon, azt a látszatot keltve: ilyenek a XX. kerületi utak. Célzatosan a bajokat mu­tatták meg Főpolgármester Úrnak és szak­értő csapatának. Önt alaposan rászedték, mert nem láthatta itt Pesterzsébeten a most megnyílt uszodát, a nemrég átadott mozit és a modern, új könyvtárat. Nem vitték el Önt a már működő nagyáruházunkba, a most áta­dott gimnáziumunkba, box-csarnokunkba. Nem találkozhatott a fizetésemelésükkel elégedett tanárokkal, hivatalnokokkal, két­kezi dolgozókkal. Ez nagyon nagy kár... És az is, hogy mindaz, amit felsoroltam az uszodától kezdve, a régen hiányolt mozin át, egészen a jól fizetett tanárokig, itt Pesterzsé­beten csak álom, a képzelet műve. Sajnos! Számunkra a szigorú valóság: a sok poros, dimbes-dombos utca és az évről évre ne­hezen összerakott válságköltségvetés. Ez fel­adatnak elég sok, eredménynek nagyon kevés! Skribek Péter (MDF), képviselő Kun Béla Visszatér­ Az egyik tévé elkezdte­ ismételni Bors Máté kalandjait. Az idősebbek tán em­lékeznek rá, ez volt többek között az a film­sorozat Kádár alatt, amely a Tanácsköztár­saság szennyesét volt hivatva tisztára mosni. Azt a szennyest, amit nem kimosni, hanem kidobni kellett volna. Most a filmet ismétli az egyik televízió. Lehet, hogy Kun Bélából, Szamuely Tiborból és cimboráikból éppen a honfoglalás 1100. évfordulóján akarnak valakik hősöket csinálni?! Talán nem véletlenül!­­

Next