Ez a Hét, 1996. július-december (3. évfolyam, 27-52. szám)

1996-07-19 / 29. szám

Az más labancokról F­erge- kerge Az Antall-kormány vissza akarta for­dítani a kommunizmus negyven éve alatt is folytatódó modernizációt! — káromko­dik fergetegesen Zsuzsa néni a Magyar (de) Rádió főadóján szombat délelőtti fő­időben, közvetlen a tízórai hírek után. —­ Szabad szombaton ekkorát hazudni... Lassan a szombat sem lesz szabad (legfönnebb nekik). Meg még azt tódítja (hallgatom zarán­­di lankadó fülemmel Zarándban, sajna Gyepün­ túl): a nyugati független értelmi­ség lassan nyíltan a baloldal mellé áll, mert nem fogadja el, hogy a gazdasági előrehaladás eltapossa a kisemberek mil­lióit. — Na végre, hisz eddig is tudtuk, mitől vagytok függetlenek! A függetlenségről. Mert hogy e „füg­getlenek” egytől egyig pártemberek s pártmacák. — Aha, tehát Zsuzsa néni Horn-Pető­­ellenes! Mert hogy a Pető—Hom-cabinett ép­pen azt teszi — állítják csonkahoni komá­im s testvéreim —, amikor tönkreveri az Antalltól fogva tápászkodó népeket. — Hogy szaval! Meg akarta törni (mármint az Antall­­bagázs) azt a gerincet, amelyet a kommu­nisták kiegyenesítettek! — ijesztget már megint őnagysága (elvtársné). — Én mondom, rémes, mit össze nem hord! Azzal, hogy a besúgóknak, tömeggyil­kosoknak, megszállót kiszolgálóknak, sza­badságot hazudozóknak büntetést ígért? Mert ha valaki gerince veszélyben forgott, az a bolsi terrorlegény s -leány s -nagysasz­­szony s -bárcás volt. Mely büntetés— mindamellett — el­maradt! De a gerinc, a zsarnokgerinc Zsuzsa­­nénéék ügyködése nyomán valóban töret­len maradt. — Megakaszt...? Mivel? Hogy min­denkit polgárrá akart tenni?! Szemben Zsuzsanna tanár néni pártjá­val (mely tiszta hozzá hasonló független értelmiségiből toborzódott), amely — a szocialistákéhoz hasonlatosan — a nagy­birtok híve! Mely földbirtok nem a gaz­dákat, hanem az egy szem nagybirtokost boldogítja! És rabszolgasorba taszít zsel­lérmilliókat. — Nem Burundiról beszélt Zsuzsa néniék szeretett Bokrosa? Afrika! Közép-Európában. — POL POT ANYÁTOK IS BÜSZ­KE RÁTOK. Hogyne, a Kormány s akik a nyakunk­ba ültették! Az „értelmiség”. — Az utcán gyújtogatnának (TGM- módra), hogy Le az Antall-fasisztákkal!, ha az előző kormány meri ezt tenni a sze­gény néppel. Fergéék kerge Manca már megmond­ta: Oroszország félázsiai. Orosz megszállás, félázsiai önkény, mint a Ferge-féle modernizáció alapja! A tatárjárás, mint országépítés. — Hallod, ez fergeteges! Akár a Fergekór. Kurta Miska Zaránd vármegyéből M­­illecentenáriumi Ifjúsági S­átortábor 1996. július 31. — augusztus 5. Kisoroszi (Szentendrei sziget északi csúcsa) Cél: festői környezetben ismerkedés egymással és a magyar őstörténettel. Részvétel: 3500 Ft (diákigazolvánnyal: 2000 Ft), benne: reggeli, estebéd, sátorozási díj. Előzetes jelentkezés kötelező, hozzatok sátrat, ha nincs, megoldjuk. A rendezvény mindenki számára nyitott. Programok: izgalmas kirándulások beszélgetés Kovács András filmrendezővel történelmi vetélkedő /­& strandolás & vízilabda, tollaslabda és focibajnokság az al­­táborok között tábori mise rovásírás-tanulás kártyázás, sakk, capitaly, rizikó meglepetések További felvilágosítás és jelentkezés: Hangpostán (üzenetrögzítő): 06 (60) 505-202, vagy Keresztes Rita táborvezető (161-1508), Seres Sándor (276-5573). Jelentkezni lehet még a címünkre küldött levéllel: 1052 Bp., Semmelweis u. 1—3., fax: 267-4507. EZ A HÉT

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék