Ez a Hét, 1997. július-december (4. évfolyam, 27-53. szám)

1997-10-31 / 44. szám

Hát csak nem értik Für Lajos nyilatkozik. Az újságíró kérdésére, hogy a be­­ígért ,„fagytakarítást” miért nem hajtották végre, a következő választ adja: Ma már tudom, ahogyan a külpolitikában, aszerint a bel­politikában is eltökéltebbeknek kellett volna lennünk. A kor­mányzás, a végrehajtó hatalom számos területén jóval na­gyobb határozottsággal, sokkal keményebben kellett volna rendezni az ügyeket. Mi őszintén hittünk, s túlságosan komo­lyan is vettük a demokráciát. Nem akartuk, hogy bárkin, bár­milyen sérelem essék. Sajnos a jó szándék cinizmussal talál­kozott, amit már akkor is, és azóta is sokszor ellenünk fordí­tottak. Miközben mi nemes gesztusokat tettünk, a régi jó elvtársak az első napok riadalma után, egyre inkább azt várták, mielőbb jöjjön vissza az ő idejük, legyen vége ennek a „kisátkosnak”. Körülvettek bennünket a hamis próféták. De egy bizonyos, elődeinkkel ellentétben mi semmilyen em­bertelenséget nem követtünk el, bűn a mi lelkünkön nem szárad.” Dehogynem! Az is bűn, ha a tömegeket ígéretekkel félre­vezetik, a hatalomra jutás után a beígért fordulattól elállnak, lepaktálnak, bratyiznak azokkal, akiket ellenségnek kiáltottak ki. Ha azok valóban a nép ellenségei, nyomorgatói, hóhérai voltak, akkor nincs joguk a felmentésükre. Akik mégis ezt te­szik, cinkosukká válnak.­­ Ha viszont nem voltak azok, akkor rágalmazták őket, tehát így is, úgy is, bűnt követtek el, ami a lelkükön szárad. Ezt miért nem lehet megérteni, belátni? - a politika egyben igazságszolgáltatást is jelent. Ilyen ítélkezés alól pedig politi­kus nem vonhatja ki magát, ha mégis ezt teszi, az nem politi­kus, legfeljebb keresztény kurzuson átesett hívő”, akinek na­­ivságát a népen torolják meg. Vagyis a balhét nem az elvtár­sakkal, hanem a néppel vitetik el. — A törvényeknek a társadalom érdekeit kellene védeni, s nem arra valók, hogy a politikusok önkényesen és paktumsze­­rűen értelmezzék őket, úgy és ahogyan mindenkori érdekeik kívánják! - Kora - Csoda Reggeli hír a rádióban: gazdasági csoda történt, a MATÁV részvényeit bejegyezték a New York-i tőzsdén. Örvendjetek mindannyian! Halljátok tönkrement iparosok, munkanélküliek, kisnyugdíjasok, csőlakók, állás nélküli taná­rok! Táncoljatok, ünnepeljetek, vigadjatok, amit várva-várja­­tok, bekövetkezett, szemtanúi lehettek a gazdasági csodának. Nem minden generáció lehet részese ilyen eseménynek. Tite­ket a sors kegye választott ki erre, erre a magasztos látványra, érzésre, sikerre, örvendezésre. Bámuljátok a MATÁV-ot, vi­gyetek neki virágot, küldjetek táviratot. Ez aztán igen! Fene jó nekünk. Csak azt a gyok­torkorgást tudnánk feledni! Azt a filléres­kedést, a sok farhátat, amit eszünk a pecsenye helyett. Meg a lyukas cipőt, amit hordunk. Különben igen nagyon tudnánk örülni. Meg akkor is, ha olcsóbban adná a hentes a húst, az áramcsináló azt mondaná: nesze nektek olcsó áram. Hű de tudnánk akkor örülni! Az lenne a mi gazdasági csodánk. De ilyen csodánk nincs. A mi csodánk az, hogy még élünk. A mi csodánk az lenne, ha zsíros kenyerünket a szakértő kor­mány átváltoztatná. El tudnánk képzelni töltött káposztát, ki­csi pörköltet, valódi húsból, pirosra sült kacsacombot. Ugye, meg tetszenek érteni vágyainkat efféle csodák iránt? Mert tetszik nekünk a MATÁV-csoda. Hogyne tetszene, de az imént említett csodának sokkal, de sokkal jobban tudnánk örülni. Azt se bánnánk, ha a kenyér olcsóbbodna. Nem kell nekünk a hatalmas csoda, tőzsdesiker, meg ilye­nek, megelégszünk a nagyobb nyugdíjjal. A kisebb összeget mutató gázszámlával. Nem nagy a mi igényünk. Legyen a csoda másé. Lemondunk róla ünnepélyesen. Részvényt biz’ isten nem eszünk, talán nincs is jó íze. Nem is kívánjuk, nem is követeljük. De a nagyobb szelet kenyeret, azt igen! Ugye tetszenek bennünket érteni?! -F­­ TF-ESTEK Szeretettel meghívjuk következő esténkre, melynek előadója ERDŐS LÁSZLÓ honvéd ezredes. Az előadás címe: Hazafiság, honvédelem és a XX. századi veszteségeink Közreműködik: VITAI ANDRÁS előadóművész. Időpont: 1997. november 7. péntek, 18 óra Színhely: TF-Aula, 1123 Budapest, Alkotás u. 44. (A belépés díjtalan.) EZÁHÉT

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék