Ez a Hét, 1998. január-március (5. évfolyam, 1-12. szám)

1998-03-13 / 10. szám

Sarusi Mihály nemzedékre újjászülető­­ agy­alágyultak rendre letörik a szoborról (hogy néha a Holt-Fejér-Körösből kerüljön elő, máskor az Istennek sem, úgyhogy jöhet újfent az öntő - hogy rézágyú helyett már megint csak szobor kezébe való fegyverbe öntse szíve fájdalmát). Ferenczy műve­­ állítólag — „vitatott” volt, Medgyessyé nyilván nem; gladiátor­szobra valahol ott ékeskedik, hol Sán­dorunk D-ben egy telet végigfagyos­­kodott egy - őt nyilván megsajnáló - teátrumi jegysze­­dőné düledező ott­honában, honnan a jégvirágot lekapar­va a helybéli sírkert életét kísérhette figyelemmel. Pátzay (náciel­lenes) Petőfi-fejét a magam negyedszá­zaddal későbbi ide­jében szovjetel­lenes érzelmeim miatt tűztem öröm­mel meltemre; (1956-os műanyag Kossuth-címeres kitűzőm mellett) máig legszebb jel­vényem. Kardos Ferenc Petőfi-mozija Sán­dor 150. születés­napja tiszteletére született... egész véletlen veszprémi újdondászkodásom Pápáján. Pest-budai meg pápai középiskolások játszották, a kisalföldi várost valósággal fölbolygatta Kardosék forgatása, a fiata­lok igen jól érezték magukat, nem csak a fölvételek idején érezték maguk fölsza­badultnak. - Mit lógat ki maga ott az ablakon? - kérdezték (a veszprémi egyetemi lap Kisfarusi nevű álhírlapírójának bevallása szerint) a jó pápai polgárok a kollégium ablakában helytelenkedő ifjak egyikétől (ki nem vitás - a játék szünetében tovább rögtönözve - ki­­­lógatta). A Kardos-film (melynek zenéjét -nem véletlenül - Szörényi Levente sze­rezte) igen meglepte a Petőfit ünneplő szakmát. Úgymint az elvtársakat, vala­mint az elvtársakat. A közélet meg a széptan kommunár­­jait. - Nem kell ilyen ifjúság! Ilyen Petőfi. Nem, ez nem.­­ Méghogy Petőfi ilyen lett volna! Tisztára ’56 juthatott az eszükbe szak­mabélieknek. Csikósok szabadcsapata Mert „Petőfi ’73” a mozgókép alkotói­nak a véleménye szerint maga a for­radalom (lenne), mi képileg úgy fest, hogy a filmet szinte végigszáguldják a nyakra-főre nemzeti zászlót lengető si­­hederek. Rájuk jött a rettegés. Még csak ez hiányzik. (Hiányzana.) 1848 (71956?) máj deákviseletben! Őrület. (Később hallani lehetett: a filmet­­ szinte­ betiltották.) (Túl jó volt.) Igaz.­­ Az hiányzana, hogy a farmernadrá­­gos fiatalok kiszabadítsák Táncsicsot, lefoglalják Landerer nyomdáját! Csupa hőzöngés, semmi tisztelet a fel­nőttek iránt! (Mármint hogy az elvtársaitokra vonatkozólag.)­­ „Múzeumkert”, nem mondom. Meg „Segesvár”!... „Talpra magyar”. ...Hogy aztán Szervátiusz Tibor Petőfi­jei álljanak eléd. Ennyi szépség! Mennyi. Petőfi: más Petőfi, mint másság-vitéz. Más-segh(nyaló) - levente. Naná, majd bolondgombát eszik! Petőfi meg a másság. Sándor 1998-ban... Midőn a Forradalom másfélszázados! Őmaga: 175 esztendős. Lehetne. Másságh. ’48, más! Valami más volt. Másságban utazván. P. S.-ről nem W4M4 ül mmJlVJL

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék