Ez a divat, 1985 (38. évfolyam, 1-12. szám)

1985-08-01 / 8. szám

novemberi estjén legalább húsz új tagot üdvözölhettünk, köztük négy férfiút. A FONTANA igazgatója, Sianos Tamás nem jött üres kézzel: közel hatvan da­rabos divatbemutatót hozott és kedves meghívást, egyik reggel, nyitás előtt egy órával várja a személyzeti be­járónál a klub tagjait, akik karácsonyi bevásárlásaikat tömeg nélkül lebonyo­líthatják a szép és különleges - nem is olyan régen még a hangulattalan Aranypók Konzumex Áruház néven is­mert - divatházban. A divat - az Ez a Divat lap - megeleve­­nedése után az 1986-os Évkönyvből két sztár, a televíziós stáblisták két isme­retlen ismerőse tisztelte meg a klubta­gokat részvételével: Csenterics Ágnes rendező és Gábor József gyártásveze­tő. Záporoztak a kérdések és válaszok. Szépségversenyről, munkáról, művé­szekről, művészetről, és természete­sen a televízióról. Búcsúzóul mindket­ten hat-hat klubtagot meghívtak legkö­zelebbi munkájuk színhelyére. Kellemes este volt! Decemberi klubestünk időpontja: 9-én du. 1/2 6 óra, helye: József körút 29. Viszontlátásra! Tovább­képzés Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a KIOSZ Oktatási és Szakmafejlesztési Központ továbbképzési lehetőségeket kínál egy-egy szakma megis­meréséhez, elsajátításához Évente rendez szabász tanfo­lyamokat, amelyeken alap­szerkesztést, modellezést, gyermekruha-szabászatot sa­játíthatnak el a résztvevők, s megismerkedhetnek az új di­vatvonalakkal. Indítanak kötött kelme össze­állítói, valamint 1986-ban szakmunkásvizsgára felkészí­tő nőiruha-készítő, kézi-, gé­­pihímző, kézi szőnyegszövő és -javító tanfolyamot. Akik egy- vagy több éves szakmai gyakorlattal rendel­keznek, de nem szereztek a fenti szakmából szakmunkás­bizonyítványt, keressék meg leveleikkel a KIOSZ Oktatási Központját, ahol részletes fel­világosítást kapnak a tovább­tanulási lehetőségekről és feltételekről. Címünk: KIOSZ Oktatási és Szakmafejlesztési Központ, 1536 Budapest, Postafiók 352. (XII., Őzike u. 13.)

Next