Ez a divat Évkönyv, 1986

• • • „Nyári ember vagyok” BESZÉLGETÉS CSENTERICS ÁGNESSEL Ha valamit az ember nagyon akar, az sikerül. Igaz, ezt sokszor, sokféle helyzetben elmondjuk, de valódi, jó példát ritkán találunk. Olyan em­bert, aki sok akadályt leküzdött és nagyon sokat tanult, hogy azzal foglalkozhasson, amire gyermek­kora óta vágyik. Csenterics Ágnes például rendező akart lenni. Nem színésznő, mint kamaszkoráig éjjel­nappal, nem magyar-orosz szakos tanár, aminek öt tanulóéve alatt a tv külsőse volt. Egy rendező, aki főleg zenés filmeket csinál, elképzelhe­tetlen zenei felkészülés nélkül. Ági tizenkét évig tanult zongorázni, a zene, a ritmus a vérében van. S ta­lán éppen azért, mert annyira muzi­kális és temperamentumos, legjob­ban délen, a mediterrán partokon és Kubában érzi magát annak, aki valójában: tüzes, napimádó, zene és táncrajongó. Nyári ember, annak is vallja magát és imádja a színeket. A rózsaszínt, a kéket, a gyümölcs­színeket - mindent, ami a napsütés­re emlékezteti. Mint mondja: szá­momra nemcsak az a fontos, mi­lyen a produkció »ruhája" - díszlete, jelmeze -, nélkülözhetetlen, hogy én is jól érezzem magam. Ha a lát­vány, amit nyújtok, harmonikus, egyben divatos, akkor ugyanezt el­várhatom a munkatársaimtól is, akikkel szinte több időt töltök el, mint a családommal, s jó barátok vagyunk..." Reggel tornateremben találjuk - fá­radhatatlanul edzi magát, hogy az­tán nyugodt szível nyáron vizisíel­­hessen, télen síeljen, s még a te­nisszel is megpróbálkozzon. A sport élete egyik fontos része, a testi kon­díció megtartása legalább olyan fontos mint a lelkié. A kiegyensú­lyozottság és a „nagy hajtás" válta­kozása, az utazások, a zenés portré­­filmek, a revük és a balettfilmek rendezése - életeleme. A mostani divatot azért szereti, mert kényelmes, színes, alkalmas arra, hogy mindenki azt viselje, ami jól áll neki. Amikor a divatról beszé­lünk, szóba kerül a divatműsor, amit öt éve rendez a tv-ben, ez a tény őt a divat apostolává avatta. Ági nem tud a divatról „civilként" beszélni, hiszen minden változásáról akár külföldi utazásainál, akár a divatmű­­sor rendezése közben, azon frissi­ben értesül... A divat játék - hangoztatják sokan. A rendező hozzáteszi: a divat esz­köz, közlési forma, sok-sok szemé­lyes tulajdonság hordozója is lehet. De éppen az ellenkezője: a divat se­gítségével például akkor is vidám­nak látszhatunk, ha fáradtak va­gyunk, és így tovább... A divat hozzánk tartozik. (pálffy)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék