Ez a divat, 1988 (41. évfolyam, 1-12. szám)

1988-12-01 / 12. szám

jü­nk alá téve, behajlított lábbal a bal térdet a jobbra támasztjuk, a jobb könyököt a bal térdre és fordít­va 32-szer (8-szor részenként) meg­ismételjük. A farizomra kedvezően hat, ha négykézláb földre ereszke­dünk, felváltva felemeljük egyik lá­bunkat úgy, hogy a combunk a pad­lóval párhuzamosan álljon, és a tér­dünket felfelé nyomjuk, anélkül, hogy kinyújtanánk a lábat, ezt vé­gezzük el 16-szor. ZILAHI ERZSI RÓMÁBÓL 1 A combizmok erősítése. Álljunk ter­peszállásba, és helyezzük testsú­lyunkat felváltva egyik oldalról a másikra, térdünket kicsit behajlítva. Egyik lábunkat behajlítva előretesz­­szük, a másik lábunk kiegyenesítve hátul, kicsit rugózzunk, majd váltott lábbal ismételjük. Ugyanaz a gyakorlat, mint az 1. áb­ra, de közben a karunk egymás mel­lé helyezve jobbra-balra köröz. Farizom-erősítő gyakorlat: majd­nem spárga helyzetben állunk, két karunk törzsünk előtt, tenyérrel földre támaszkodva testünket las­san hajlítsuk meg néhányszor. LANÁSOK TALÁLKOZÁSOK JULIO IGLESIAS A bálvány megelevenedik 1988. július 30. Tel-Aviv. Amikor mosolyogva, nap­sárga ingben, világos nad­rágban, piros papucscipő­ben és - természetesen a legújabb divat szerint - zokni nélkül, barnára sülve kiszáll a kocsiból a szabad­téri aréna előtt, felrémlik bennem egy másik medi­terrán város, ahol először „találkoztam" Iglesiasszal. A kubai tengerparton tele­víziós közvetítést néztünk barátainkkal, egy brazil stadionban rajongó, őrjön­gő tömeg előtt­­ ő énekelt. Bár ez az első találkozás csupán a képernyő közve­títésével jött létre, mégis azonnal megragadott su­gárzó egyéniségével, ten­germorajlást idéző dalai­val. Hazudnék, ha azt monda­nám, hogy pusztán szak­mai szemmel figyeltem őt. Engem is elandalított gyö­nyörű hangja, híres moso­lya. És azonnal észrevet­tem az ellentmondást: a világot hódító bálvány imázsa mögött a bátorta­lan, melankolikus, érettsé­giző fiút idéző lényét, amit erősített öltözéke is: a va­kító fehér ing és az elma­radhatatlan fekete öltöny. De vissza Tel-Avivba. A próba és az előadás között megismerkedtünk. Örült, hogy spanyolul beszélget­het a budapesti koncertről, amit izgatottan várt, mert - véleménye szerint - akárhol lép fel először, ott kezdőnek érzi magát, aki­nek az új közönséget meg kell hódítania. A sztár mint munkatárs 1988. augusztus 5. Feri­hegy. Régi ismerősként köszöntöttük egymást a repülőtéri betonon, amikor nyakába kötött pulóveré­ben kiszállt hófehér repü­lőgépéből. Bár csupán másfél napig volt Buda­pest és a televízió vendé­ge, sokfelé megfordultunk vele. Barátságosan mo­solygott a Halászbástyán sétáló magyar és külföldi turisták fényképezőgépé­be, és jelképesen karjába zárta Budapestet, amikor kameránkkal városnézésre kísértük. A délutáni sta­dionbeli próbán mindent ellenőrzött: a világítást, a hangberendezéseket, majd szinte észrevétlenül tűnt el, hogy este megkez­dődhessen a varázslat. A koncert végén mindenki ünnepelt, tapsolt és örült. Csak egy hölgy aggódott: Jeanine, Julio jelmezfele­lőse. A színpadtól hagyo­mányosan csókkal, a tö­megtől ugyancsak hagyo­mányosan a zakója kido­básával búcsúzó művészre ugyanis még egy spanyol­­országi koncertturné várt, így Jeanine-nak figyelmez­tetnie kellett őt: Julio, bár van 10 nadrágod, de zakód csak kettő maradt. Takaré­koskodj! CSENTERICS ÁGNES 43

Next