Ez a divat, 1989 (42. évfolyam, 1-12. szám)

1989-08-01 / 8. szám

34 ■ Olvasóink bizonyára nem mulasztották el a fenti című tévéműsort, amely kellemes kalandozás volt a di­vat körül. A műsor rendezője Csenterics Ágnes volt, akinek nevét a Módiból és számos más, zenés, szórakoztató show-műsorból ismerhetik. Ágnes a megbeszélt találko­zóra „Dont worry, the happy" feliratú fehér trikóban érke­zik. Lábán pink papucscipő, sarkán divatos masnival. Tri­kóján ugyanilyen színű nap­szemüveg kitűző. És amire olyan kíváncsi voltam: egy hófehér bő szárú nadrág! -Szóval ma nadrág! Egyéb­ként szoknyában vagy nad­rágban rendezel? - zúdítom rá a legkézenfekvőbb kérdést. -Nadrágban. Ugyanis a né­gyes stúdióban, ahol ezek a nagyobb lélegzetű műsorok készülnek, egy emelettel fel­jebb van a vezérlőhelyiség. A felvételek közben föl-le szá­guldozom, naponta legalább negyvenszer megjárom az emeletet. És mindezt képte­lenség lenne elegáns szok­nyában, a hozzá illő magas sarkú cipőben. Amikor ez eszembe jut, arra gondolok, hogy az én munkámhoz talál­ták ki a nadrágot és a lapos sarkú cipőt, amelyekben bírni lehet a tempót. Mielőtt elkez­dődik a stúdióban a munkám, már hét-nyolc napra előre előkészítem a ruháimat, hogy ezeken a napokon legalább erre ne legyen gondom, csak a munkámra tudjak koncent­rálni. Nem mindegy, hogy mi­lyen öltözékben jelenek meg, ugyanis általában olyan mű­sorokat készítek, ahol ele­gáns, jól öltözött művészek szerepelnek. Zavaró lenne, és kényelmetlenül is érezném magam, ha elhanyagolnám a külsőmet. Ilyenkor még sű­rűbben, legalább háromna­ponként fodrásszal csinálta­tom meg a frizurámat. Emlék­szem, amikor Tengizben for­gattunk, ott is öt nap alatt há­romszor ültem be a fodrász­hoz, hogy az építkezésen is rendezett legyen a külsőm. És erről jut eszembe az is, hogy miként hat másokra az ápolt­­ság, a harmonikus megjele­nés. Egyik este ugyanitt, Ten­gizben szépen felöltözve mentünk egy meghívásra. A vendéglátóink kényelmesen, szabadidőruhában, papucs­ban fogadtak. De megpillant­va bennünket türelmet kértek, és néhány perc múlva ele­gánsan felöltözve tértek visz­­sza... Stábomban sok a férfi, és tő­lük is elvárom, hogy reggel nyolckor fólöltözötten, ápol­­tan álljanak munkába. Nincs is ezzel semmi probléma, ná­lunk ez már így természetes.­­ És hogyan öltözködik Csen­terics Ágnes, a magánember? -Van egy másik ruhatáram, bár nem túl nagy a különb­ség. Tulajdonképpen ezekből a ruháimból választok akkor is, ha előzetesen tárgyalni megyek minisztériumokba, vállalatokhoz. Ezek is lezser darabok, elegánsabb, fino­mabb kivitelezésben. Talán csak abban lehetek különc, hogy rajongok a csizmákért, kora ősztől kora nyárig vise­lem őket. - Nem volt meglepő, hogy az Egy szoknya, egy nadrág cí­mű műsort te rendezted, hi­szen legalább tíz esztendeje a Módit is a neved fémjelzi. - Nagyon szeretem ezt a mű­sort. Megtudható a divat­trend, megtanulható belőle, hogy mit mivel, hogyan érde­mes viselni. Néha viszont el­keseredem, amikor az utcán forgatunk, és jobban odafi­gyelek arra, hogy miben jár­nak az emberek. Ha például azt tapasztalom, hogy finom, szép, drága ruhákban vannak, de mindez nem érvényesül, mert nincs jól összeválogat­va, vagy feldobva valami diva­tos kiegészítővel. De nem­csak az utca emberei, a né­zők, hanem a képernyősök is tanulhatnának a Módiból. Nem szégyellem, hogy ma­gam is rengeteget lestem el belőle. - Más műsorokban is tudod hasznosítani a divat berkei­ben való jártasságodat? - Akármilyen show-t, revüt csinálunk, mindig van benne valami az aktuális divatból. De a régiből is. Ez is igazolja azt, hogy a divat körforgás, nincs új a nap alatt. Mint pél­dául a mostanság visszatért csipkegallér vagy a bő szárú nadrág. A divatdiktátorok lel­kében is van nosztalgia. Ezért nem szabad a divatjamúlt holmit kidobni, különösen nem ezekben a nehéz napok­ban. Milyen jó volt például, hogy a tévé jelmezraktárában találtunk egy lila ruhát, ame­lyet egy kicsit felfrissítve használhattunk az Egy szok­nya, egy nadrágban. Tóth Eni­kőn egy különleges cipővel, egy remek övvel és egy mo­dern fülbevalóval a legújabb módinak felelt meg. - Milyen jelmeztervezőben hi­szel, kinek a véleményét foga­dod el, s minek alapján dön­tesz egyik vagy másik mel­lett? na - Eleve tisztelem a szakmáju­kat, így állok hozzá. Hosszú ideig két jelmeztervezővel fel­váltva dolgoztam, most vi­szont felfedeztem egy új fiút, Kónya András személyében, aki nemrégiben végzett a fő­iskolán. Egy nyelven beszé­lünk, s azért is szeretem, mert bizonyos dolgokat ő is átvesz a régiekből, azaz nála a ko­rábbi divat jegyei fellelhetők az újban - kissé megbolondít­va. - Milyen színeket kedvelsz mint rendező, és milyeneket mint civil? - A fekete-fehér összeállítást szeretem, de a képernyő nem így van vele, ő nem szereti. Ezért inkább világos háttért és világos díszletet választok, hogy a szereplők éljenek ben­ne, mint színek... Civilként a kék minden verzióját kedve­lem, és, mint mondtam, a fe­kete-fehéret. - Úgy tartják rólad, hogy ha­talmas energiák „lakoznak" benned, dolgozol, mint egy örökmozgó. Mikor és hogyan kapcsolódsz ki? -A szédületes tempót nem bánom, jól bírom, bár tudom, hogy néha meg kell állni. De számomra a pihenés, a nyara­lás is csak aktív lehet. Csak úgy tudok igazán pihenni, ha előtte fizikailag kifáradtam. Minden sportot szívesen űzök, a tenisztől a vízisíig. Ilyenkor is „adok magamra", mert a sportolásnál is fontos számomra, hogy ne elnyűtt, rendetlen holmikban jelenjek meg. Nyári ember vagyok, csak a nyarat szeretem. -Nyilván ezért rajongsz Ku­báért is. A legtöbb kubai mű­sort te készítetted. -Tizenhatszor jártam ott. S úgy néz ki, hamarosan ismét visszatérhetek, hogy Heming­way házában forgassak egy tévéjátékot­­ nadrágban... VÁGÓ JUDIT EGY SZOKNYA, EGY NADRÁG

Next