Ezredvég, 2005 (15. évfolyam, 1-12. szám)

2005 / 8-9. szám - TANÚHEGY - Csokonai Vitéz Mihály: A szépség ereje a bajnoki szíven: ((Részlet)

Ha jelenlétemkor nem elég vagyok az ő mulattatásokra, kirepül lelkem testem­nek gyarló kalitkájából, s mint a magános filemile, látatlanul zeng­őkörültök. - És a kisasszony, tudom, olly jó érzésű lesz, hogy néha a külföldi kanárikról nem uralja figyelmét az itthoni bokrok madárkái felé is fordítani. Mostan pedig e kis ajándékot méltóztassa tőlem kegyesen elfogadni, s megjutal­mazni azzal, amit nemesszívű Borbély-ja, ezerekért nem adna - életadó pillantásá­val... Úgy igyekeztem, hogy belsője, külsője méltó legyen a gráciákhoz, méltó a kisasszonyhoz. Ami magamat illet: az én külsőm ollyan, mint a magának hagyott természet; bel­sőm hasonló a tavaszhoz, melly mikor borongós is, játszik és teremt.­­ Csókolom ke­zeit! MiskolcjúL 25. d. 1800. Márs megúnván a harcoknak Orrprüszköltető porát, S elhagyá a bajnokoknak Vérbe fördött táborát. Ama zöld hegyek mellyékén,­ Hol a nektár csordogál, Hol a Sajó szép vidékén Sajó végig folydogál, Széjjelnézett egy szép este És olly helyet keresett, Hol elfáradt vitéz teste Nyugodjon egy keveset. Úgyis Vayt­ jól esmérte, E hazánk nagy emberét, Ki felkötötte volt érte A nemesség fegyverét. Most jöjj velem."­­ E szavára Elhagyák a patakot, És beindúlnak Zsolcára, Hol az a Vayy 6 lakott, Ki hajdan mint politikus Tündöklött a hazában, Most, mint egy magyar Atticus, - 7 Nagyobb önnön­magában. Kinek szárnya alá vonja A magyar Pindus magát, A Hegyalja Helikonja Úgy nézi, mint csillagát. — Borbélyt, ki már Zsanétjával, Szép reményjét érlelé, Nemesszívű barátjával, Mávors éppen itt lelé.­ ­ [A miskolci s több magyar nektárt termő hegyek alján fekszik Zsolca, a Sajó vize mellett] 7 [Zsolcán lakik üres napjaiban méltóságos vajai báró Vay Miklós ő nagysága, császári-királyi ingenieur kapi­tány, 1797-ben a szabolcsi insurgens nemes seregnek éberszere, most a debreceni és vidékebéli salétromfőző helyeknek birtokossá] . [Méltóságos vajai Vay József úr, császári-királyi tanácsos, ezelőtt a felséges Helytartótanács tanácsosa, most a főtiszteletű Tiszamell­éki Superintendenciának és a nemes sárospataki Református Kollégiumnak fő kurátora] . [Atticus, római főember, az akkori világ legnagyobb embereinek s a tudományoknak barátja. Egy­házi kéres. Midőn az ő élete leírását olvassuk, alig hihetjük, hogy ő ember volt­­ illy gyarló, illy Hobbes ideájához szító ember, mint a világunk fiai] ‘ [Tekintetes nemes vajai Vay Jeanette (olv. Zsanét, magyarosan Johanka), a méltóságos consiliárius úr kisasz­­szonya s a kapitány úr mátkája] ’ [Tekintetes nemes nemzetes és vitézlő pankotai Jósa Gábor úr, aranysarkantyús vitéz, több tekintetes vár­megyék táblaülője, Tiszafüreden]

Next