Ezredvég, 2005 (15. évfolyam, 1-12. szám)

2005 / 8-9. szám - TANÚHEGY - Csokonai Vitéz Mihály: A szépség ereje a bajnoki szíven: ((Részlet)

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805) 1800. július 25- én - Zsolcára utaztában - megszállt Miskolcon, és rövid ajánlással látta el azt az alkalmi költemé­nyét, amely „szereztetett tekintetes nemes és vi­téz rofi Borbély Gábor császári és királyi kapitány úrnak és tekintetes nemes vajai Vay Johanna kis­asszonynak egybekelésekre", s amelyet a meny­asszonynak címzett. Felvilágosodás kori költésze­tünk legnagyobb lírikusának ez az alkalmi költe­ménye egy a többi - s nem kevés - hasonló közül, de mivel ez az egyetlen műve, amely Miskolchoz kapcsolódik, megérdemli, hogy legalább egy rész­letét közöljük itt - a költő eredeti, saját jegyzete­ivel együtt. A szépség ereje a bajnoki szíven (Részlet) Kisasszony! Sem a hiú kacéroknak, minémű ama záporbeszédű stuccer s am az agyatlan szép coquette, sem a mély lelkek számára nem írok én, mert ezeket meg nem érdem­lem, amazok meg nem érdemlenek. A Múzsáknak legjobb baráti a­gráciák én is ezek­nek képviselő­it keresem fel - akik éreznek, akik gondolkodnak, akik valódi nyája­sok, és szép orcájukból a szép lélek mosolyog ki. Szóval akik ollyanok, mint a Kis­asszony. Die mit dem Gürtel der Venus geschmückt, Die Seelen fesselt, die Augen entzückt - * hogy itt is az én kedves Wielandom szavaival éljek. Ami egyszer szép, hogy ne tudná, mi a szép? s ki ítélhetné meg jobban a mások érzéseit, mint akik maguk csupa érzékenyek? Úgyis az asszonyszemélyekkel vélek születik s a szerencsés nevelés által ingerlőbbé tétetik valamely kellemetes bizalm­a, melly a poétákat férfitársaiktól megkülönbözteti. így tehát az érzékeny szépeknek tetszését ha megnyerem, a természet maga szól énmellettem, s még előre számot merésznek tartani a poéták borostyánjára. Me iuvat in gremio doctae legisse puellae, Auribus et castis scripta probasse mea. ** * Akit Venus öve díszít, Lebilincseli a lelket, elragadja a szemet­­** Jó olvasni tanult lánykámnak ölébe heverve, Szűzi fülével míg rám helyeselve fülel 62

Next