Fejér Megyei Hírlap, 1971. április (27. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-08 / 83. szám

Csütörtök, 1971. április 8, HÍRLAP 7 Filmszínházak műsora 1971. április 5—11-ig KÖZTÁRSASÁG: IV. 5—7. 4 órakor A MEDVEEMBER (14 éven felül) l4 7. V«9 A „SIRÁLY”SZÜLETÉSE (sz.—f r.). 8—11. 7, 7, V, 9 SÁRIKA. DRÁGÁM! (m) 14 éven felül. MAROSHEGY: 5—8. A FÉLSZEMÜ SERIFF (mb. am.). 11. KÉT ÜR ESERNYŐ NÉLKÜL (r.) DÖZSA, D-ÜJVÁROS 5—7. JÖ ESTÉT, MRS. CAMPBELL (mb. am.). 8—11. SPARTACUS I—II. (am.) (Dupla helyárral.) SZABADSÁG, D-ÜJVÄROS 5—fi. GRAMIGNA SZERE­TŐJE (b.—o.) 16 éven felül. 8—9. FOLYTASSA, DOK­TOR! (mb. a.). 10—11. LILIK A (mb. j.). (14 éven felül) 11. A KRÖNSTADTI TENGERÉSZEK (sz.). BICSKE: 5—fi. HUSZÁRKISASSZONY (sz.). 8—9. MARIE SZESZÉLYEI (fr.). 10—11. STAFÉTA (m.) (14 éven felül.) BŐDAJK: 5—fi. AKIT NEM LEHET ELÍTÉLNI (sz.). 8—9. A KÖNNYÜLOVAS­­SÁG TÁMADÁSA (a.). 10—11. ÉJSZAKAI RAZZIA (sz.). CSÁKVÁR: 5—fi. A KREML TORONYÓRÁJA (sz.). 8—9. ÉJSZAKAI RAZZIA (sz.). 10—11. A KÖNNYÜLOVAS­­SÁG TÁMADÁSA (a.). ENYING: 5—6. CSALÁDI FÉSZEK (o.—fr.) (14 éven felül.) 8—9. AZ ELHAGYOTT HÁZBAN (16 éven felül) j. 10—11. FOLYTASSA, DOKTOR! (mb. a.). ERCSI: 5—6. A KORONATANÚ (sz.) 8—9. STAFÉTA (m.) (14 éven felül.) 10—11. MARIE SZESZÉLYEI (fr.) MÖR: 5—6. AZ „ANGYAL” VÉR­BOSSZÚJA (a.). 8—9. A KESELYŰ VÉRE (bolíviai) 10—11. AZ ELÍTÉLTEK KASTÉLYA (r.) SÁRBOGÁRD: 5—6. AZ ÉLETHEZ TÜL SOK ... (o—fr.) (16 even fe­lül.) 8 9. AZ ELÍTÉLTEK KASTÉLYA (r.) 10—11. A KESELYŰ VÉRE (bolíviai). Állást keres! Itt talál! — A Fejér megyei Állatfor­galmi és Húsipari Vállalat al­kalmaz: portai szolgálat ellátá­sára női és férfi munkaerőket, valamint éjjeliőröket, (éjjeli­őri munkakörök betöltésére nyugdíjasok is jelentkezhet­nek). Jelentkezni: a vállalat rendészeti vezetőjénél, Balato­ni út 19—49. sz. alatt lehet. 228 911. — Székesfehérvári Bútor­ipari Vállalat tehergépkocsi­­vezetőt felvesz. Jelentkezés: munkaügyi osztály, Schőnherz 7.. u. 20—22. 228 910. — A Vörös Október Férfi­­ruhagyár székesfehérvári üze­me vizsgázott fűtőt (nyugdíjas is lehet) azonnalra felvesz. Je­lentkezés: Székesfehérvár. Vér­tanú ii. 22. 228 908. — Az Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet, Er­csi, felvesz: szakképzettséggel rendelkező vendéglátóipari, valamint iparcikk és élelmi­szer eladót. Jelentkezés: ÁFÉSZ. Érési, Bem u. 1. Fize­tés: megegyezés szerint. 1:121. x ÜSZÖTANFOLYAM! A „MÁV ELŐRE" úszótan folya­mot rendez: 1971. április 14-i kezdéssel, 4—7 éves fiúk és lá­nyok részére. Jelentkezés: 1971. április 8-án és 9-én délu­tán fél 6—6 óráig: az ÁRPÁD­­FÜRDŐBEN. 1356. Megközelíthető: 9-es, 11-es és x Mozgó hírlapárusokat fel­vesz a Székesfehérvár Pálya­udvari Postahivatal, a Köny­­nyűfémmü lakótelep, az SZTK, valamint a pályaudvar terüle­tén való munkára. — — A Sárrétvidéke ÁFÉSZ felvételre keres: jogtanácsost, jogügyi előadót kiemelt fizetés­sel. Gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelőket, belső ellenőri munkakörbe kiemelt fizetéssel, valamint képesílett könyvelőket és gyakorlattal rendelkező árszakértőt, felvá­sárlási gyakorlattal rendelkező előadót, osztály vezetőt. Másod­állásban alkalmazunk mező­gazdasági. kereskedelmi, vala­mint munkaügyi gyakorlattal rendelkező jogászokat, könyv­­vizsgálót és árszakértőt. Rész­letes felvilágosítás a szövetke­zet személyzeti osztályán. Sár­­szentmihályon. naponta: 8—12 óráig. 228 864. — Árukiadót és általános adminisztrátort azonnali be­lépéssel felveszünk AGROKER Vállalat, Székesfehérvár, Ta­karodó u. 2. 1320. x A VÁROSI TANÁCS VB. értesíti a lakosságot, hogy a Vadászta rsa.ságok a külteHi lete­ken április—május hónapok­ban DŰVADIRTÁST hajtanak végre. A kihelyezett mérgezett csalétekhez és az elhullott va­dakhoz nyúlni TILOS és ÉLETVESZÉLYES! 1360. Székesfehérvár, Szárazrét Telefon: 29-12 181. Munkaerőgazdálkodás 19-es autóbuszjáratokkal. 228 938 x Vízügyi Építő Vállalat Fő­­építésvezetősege, Velence, ke­res: gépírónót, azonnali belé­péssel. Jelentkezés: személye­sen, vagy telefonon. Velence. Pusztaszabolcsi út. Telefon: Kápolnásnyék 4. 1366. — A Székesfehérvári Sütő­ipari Vállalat felvesz: gépko­csivezetőket, villanyszerelőket, férfi segédmunkásokat. Jelent­kezés a vállalat Munkaügyi Osztályán. Székesfehérvár, Bástya u. 9. 228 942. X A székesfehérvári Víz-. Fűtésszerelő Ktsz azonnali be­lépésre felvesz: villany- és vízvezetékszerelési anyagok szakismeretével rendelkező raktárosokat. Bérezés: meg­egyezés szerint. Jelentkezni: Széchenyi utca 19. sz. alatti munkaügyi osztályon. 1335. x Alkalmazunk: villanysze­relőket, segcdelektrikusi és villamosmű kezelői vizsgával vezető eleklrikusi munkakör­be. Továbbá: lakatosokat, he­gesztőt. segédmunkásokat és buldozerkezelőket Női mun­kavállalókat üzemi berendezé­sek kezelésére. Segédmunkáso­kat kazánkezelőnek kiképe­zünk. Jelentkezés az erőmű műszaki irodájánál. 1241 x A Volán 21. sz. Vállalat Halimbai Főnöksége gyakor­lattal rendelkező autószerelő­ket, mezőgazdasági gépszere­lőket, fúrómestercket, nehéz­­gépszerelőket és kompresszor kezelőket állandó munkahely­re felvesz. Munkahely: Pad­ragkut, (Halimbai bánya). Ét­kezés, szállás, alacsony térítés ellenében biztosított. Jelentke­zés: a Vállalat Főnökségi Iro­dájában Padragkut, Kossuth Lajos utca végén, vagy Pad­ragkut 13-as telefon. 1141 — 16 évet betöltött lányokat szövőnek felvesz a Pamuttex­­lilművek Jacquard Szövőgyára. A betanulási idő: 12 hét, ezen idő alatt havi 1050.— Ft bruttó fizetési és napi 1,— Ft-ért ebé­det biztosítunk. Lakást mini­mális térítés mellett: leányott­honszerű elhelyezésben adunk. Jelentkezés: írásban a PTM Jacquard Szövőgyár munka­erőgazdálkodási osztályán: Bu­dapest, XIII., Szekszárdi u. 19—25. 2295/Sz. — A Kőbányai Textilművek ultramodern Leányotthon,: megnyílt. Felvesz: 16 évet be­töltött, munkakönyvvel rendel­kező leányokat fonodái betaní­tott- és segédmunkára. Jelent­kezés: Kőbányai Textilmüvek. Budapest. X. kér., Maglódi út 25. A felutazási költséget, fel vétel esetén a vállalat téríti. 2062 Sz. A SZIM Székesfehérvári Köszörügépgyára felvesz: ONTO, ESZTERGÁLYOS, ÁLTALÁNOS LAKATOS szakmunkáslkat, BW típusú gőzkazán kezeléséhez állandó munkára FŰTŐT, egyéb betanított és segédmunkára férfi és női munkaerőt, ÖNTVÉNYTISZTÍTÓKAT, TARGONCÁSOKAT, TAKARÍTÓNŐKET, könnyű foglalkoztatósra fiatalkorúakat. Jelentkezés: SZIM Székesfehérvári Köszörűgépgyára, APRÓHIRDETÉSEK — Négy. vagy hat la­kásos TÁRSÁSHÁZBA. azonnali belépéssel társ lennék. Székesfehérvá­ron. ..Háromszoba, össz­komfort.” jeligére a hirdetőbe. x öreghegyi BOR 16.— Ft-ért eladó. Szfvár, Móri út 56. 1324 X TRABANT COMBI kitűnő állapot­ban eladó. Szfvár. Csók István u. 23. Kárpáti. Délután 3-től. 1322 — 250-es OLDALKO­CSIS MZ újszerű álla­potban eladó. Érdeklőd­ni: Szfvár. Malom u. 55. 1Í2***Ő — VEI.OREX 256 köb­centis kiskocsi eladó: 5000,— Ft-ért. Szabad­­battyán, Irinyi János u. 7- 22«f>20 x KÜLÖN BEJÁRATÚ bútorozatlan albérleti szoba kiadó. Szfvár, Géza utca 31. Bejárat: Kisteleki utca felől. 1344 — Balatonaligán 100 négyszögöl bekerített TELEK ELADÓ. Érdek­lődni: vasárnaponként Balatonaliga. Zalka Má­té U. 37. 2'>ÍW»1 X BEKÖLTÖZHETŐ kertes családi ház,, ol­csón eladó. Szfvár, Vö­röshadsereg u. 226. 1346 A Fejér megyei Moziüzemi Vállalat FELVESZ: i fő gyors- és gépírót 1 FÖ PÉNZÜGYI ELŐADÓT Fizetés: kollektív szerint Jelentkezni lehet: Megyei Moziüzemi Vállalat Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 5. 1361 HÚSVÉTI MEGLEPETÉS I 30 7 ti engedmény április 13-ig Ábránd kölni 19,- Ft helyett 13,30 Ft Levendula kölni 40,- Ft helyett 28,- Ft Levendula natúr kölni 46,- Ft helyett 32,20 Ft Opera lllatsrerbolt, Március 15, u, Carmen Illatszerből, Kossuth u. 1313 SÖRIPAR FELVESZ AZONNAL három műszakra női és férfi segéd­munkásokat, Éjszakai pótlékot adunk. Jelentkezés: Srékesfehérvór, Honvéd u, 3. ___________________________________________1367 HALÁLOZÁS Fájdalomtól megtört, szívvel tudatjuk, hogy felejthetetlen jó testvérünk, nagybátyánk, só­gorunk es rokonunk ADAMF.CZ IMRE aranydiplomás agrármérnök március 31-én életének 79. éve­ben hosszas szenvedés után el­hunyt. Temetése f. hó 9-én. pénteken du. három órakor lesz a Csutora temetőben. A gyászoló Adameoz-csalári 1342 A PAPÍRIPARI VAUALAT DUNAUJVAROSI GYARA felvesz: FÉRFI SEGÉDMUNKÁSOKAT, KOCSIRENDEZŐKET, CSŐSZERELŐKET, LAKATOSOKAT, DARULAKATOST, ÜVEGEZŐT. Bérezés Kollektív Szerződés szerint. Jelentkezés: o Gyáregység Munkaügyi Osztályán. 209336 Húsvéti szőnyeg vásár a dunoföldvári ÁFÉSZ áruházában 1971. április 1 -töl április 15-ig. 30 százalék engedménnyel FELTÉTLEN KERESSE FEL ÁRUHÁZUNKAT! ÁFÉSZ ÁRUHÁZ DUNAFÜLDVAR. 1281 HALÁLOZÁS Fajdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy fele]thetetlen ic testvérünk, nagynénénk es ro­konunk CSISZÁR ERZSÉBET f. hó 3-án életének 58. evéber hosszas szenvedés uten elhunyt Temetése f. hó 3-én. pénteken du. háromnegyed négy órakoi lesz a Csutora temetőben. A gyászoló család Lakás: Sár u. 39. sz. 13.1É Reklám ár! Kasmír kendő 80,- Ff Nylon harisnyanadrág 42,- Ft-tól 61,50 Ft-ig Nylon harisnya 17,- Ft-tól 29,40 Ft-ig MARADÉKBOLT Liszt Ferenc utca 1347

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék