Fejér Megyei Hírlap, 1982. február (38. évfolyam, 27-50. szám)

1982-02-14 / 38. szám

FEJÉR MEGYEI HÍRLAP , 1982. FEBRUÁR 14. » | |9§ y / A 1 Mgp 4 jj| y / 4* ///^'/ | % * * |'■: - •/ || \ Montevideótól Madridig II. Az „azzurik” diadala Az 1934. évi olaszországi lab­darúgó-világbajnokságon 16 ország csapata — köztük Ma­gyarország is — indult a küz­delembe a Rimet Kupáért. A résztvevők közül sajnos hiányzott a­­ világbajnok Uruguay, amely ezzel viszo­nozta azt, hogy az európaiak távol maradtak a montevideói tornáról. Ezzel a világbaj­nokság kétségtelenül vesztett érdekességéből, bár Anglia kivételével az európai élgárda jelenléte némileg ellensúlyoz­ta a világbajnok távolmara­dását. A sorsolás nem kedvezett nekünk, a nehezebb ágba ke­rültünk, abba, amelybe Ar­gentína, Ausztria, Olaszor­szág, Spanyolország és Bra­zília ... Első mérkőzésünket Ná­polyban játszottuk Egyiptom ellen. A csapat idegesen, lámpalázasan kezdett, amely 2:0-ás vezetés után sem oldó­dott s a gyors egyiptomiak kiegyenlítettek. Kísértett az 1924. évi 0:3-as Egyiptomtól elszenvedett kudarcunk em­léke ... Szünet után azonban érvényesült a magyar csapat nagyobb tudása, és 4:2-re győztünk.­­A kék mezükről „azzurik­­nak” becézett hazaiak 7:1-re lépték le az Egyesült Álla­mokat. A torna esélyeseinek számító argentinok és brazi­lok elvéreztek a svédek, il­letve a spanyolok ellen. A svájciak jó játékkal győztek a hollandokkal szemben, a csehek viszont csak keserve­sen verték meg Romániát. A meglepetést Franciaország szolgáltatta, amely a nagy favorit osztrák csapattal szemben csak hosszabbításban adta meg magát. A negyed­döntőben az ősi ellenféllel, Ausztriával kerül­tünk szembe, az osztrákok szerzik meg a vezetést, utána Seszta osztrák hátvéd a saját ötösén kézzel ér a labdához — mindenki látja, csak az olasz bíró, Mattea nem! Szü­net­ után Avar lesántul, Mar­kost a játékvezető kiállítja. A kilenc emberrel küzdő ma­gyar csapat újabb gólt kap, de nem adja fel! Keményt az osztrák védők tiszta gólhely­zetben buktatják, ezt a bün­tetőt nem lehet nem megadni. A 11-est Sárosi belövi, de utána megsérül, és az osztrá­kok nagy időhúzása eredmé­nyes, kiestünk... Olaszország és Spanyolor­szág között az első találko­zó 1:1 arányban végződött. A megismételt latin rangadót, amelyet botrányos jelenetek tarkítottak, az „azzurik” egy sokat vitatott fejesgóllal meg­nyerték 1:0-ra. A németek a svédeket, a csehek a svájciakat ütötték el a továbbjutástól. Az elődöntőben Csehszlová­kia 3:1-re legyőzte Németor­szágot, Olaszország pedig 1:0- ra a megsérült kapussal küz­dő osztrákokat, akik a har­madik helyért játszott mérkő­zésen is kikaptak. A döntő június 10-én zaj­lott le Rómában Olaszország és Csehszlovákia között. A 45 ezer néző hatalmas küzde­lemben gyönyörködhetett, amely végül is az olasz színek győzelmét hozta. Az első félidőben nem esik gól. A második félidő elején a csehszlovák Pucot sérülése miatt le kell vinni a pályá­ról, de a kitűnő csatár rövid idő múlva visszatér, sőt, ő az, aki hatalmas lövéssel vezetés­hez juttatja a csehszlováko­kokat. Ez a fordulat fergete­ges olasz támadásokat vált ki, mégis a csehek jutnak meccs­labdához. A 76. percben Ne­­jedly hat méterről leadott lövése azonban a kapufáról vágódik vissza a mezőnybe. Végre 9 perccel a befejezés előtt Orsi csavart labdájával szemben Planicka tehetetlen­nek bizonyul, így az olaszok kiegyenlítenek. Mivel az eredmény már nem változik, 2x15 perces hosszabbításra kerül sor, melynek 4. percé­ben eldől a mérkőzés sorsa. Schiavio laposan lőtt gólja után már nem változik az eredmény, és a tömeg eget­verő ovációja mellett az olasz csapat világbajnokként hagy­ja el a pályát. Az „azzurik” tehát meg­nyerték első világbajnoksá­gukat. A döntőben szerepelt csapat az alábbi összeállításban ját­­ szott: Combi — Monseglio, Allemandi — Ferraris, Monti, Bertolini — Guaita, Meazza, Schiavfo, Ferrari, Orsi. Vélemények a VB-ről: Vittorio Pozzo, olasz szö­vetségi kapitány: „Nagyon nehéz győzelem volt, nagy kő esett le a szívemről, amikor a bíró utolsót fújt a sípjá­ba!” Petru, csehszlovák szövetsé­gi kapitány: „Semleges tala­jon mi győztünk volna!” Egy brazil vélemény: „Szép, szép ez az olasz VB, de há­rom argentin játékossal: Montival, Orsival, Guitá­­val...” Magyar részről is akadt ta­nulság bőven: a VB előtt 10 nappal bajnoki mérkőzéseket játszani nemcsak könnyel­műség volt, hanem vétek, így sérült meg Sárosi és Lázár, a két legjobb magyar labdarú­gó. Kiderült, hogy a VB-re csak gondos előkészületekkel, az üzleti érdekeknek a nem­zeti érdekek mögé szorításá­val, pihent játékosokkal, s a feladat nagyságát átérző, egységes csapattal szabad menni. F. P. Hiába babonázza a labdát Zenisek és Planicka, Orsi csavart lövése védhetetlen A világbajnok: Combi, Monseglio, Allemandi, Ferraris, Monti, Bertolini, Guita, Meazza, Schiavio, Ferrari, Orsi A két nagy vetélytárs: Planic­ka és Zamora Súlyemelés Minősítő versenyt rendez­tek Budapesten az I. osztá­lyú és aranyjelvényes ver­senyzők részére. A Csepel Kupa elnevezésű viadalon indultak a Székesfehérvári ARÉV súlyemelői is. A 67,5 kg-os súlycsoportban Hu­­szics Tibor a harmadik he­lyet szerezte meg 272 kg-os összteljesítménnyel (I. osz­tályú szint). Az ifjúságiak­nál 90 kg-ban Rimán Imre hatodik lett 272 kg-os telje­sítménnyel (aranyjelvényes szint). A 71 kg-osok mező­nyében Takács István 227,5 kg-mal pedig ezüstjelvényes szintet ért el. Tekézőknek A város tekesportjának fellendítésére négypályás, teljesen automatikus, elekt­ronikus bábuállítóval és számkiíró berendezéssel fel­szerelt tekepályát épít a Du­­navidéki Vendéglátó Válla­lat sportegyesülete a duna­újvárosi víztorony szom­szédságában, kellemes erdei környezetben lévő sporttele­pén. A legkorszerűbb köve­telményeknek megfelelő — Tipox műgyanta borítású — létesítmény elsősorban a vállalat NB III-as tekecsapa­tának lesz edzőlehetőség, de a későbbiekben itt kívánják megrendezni a városi csa­patbajnokságot, különböző üzemi bajnokságokat, a KISZ-szervezetek közötti bajnokságot és lehetőség nyílik a tömegsport ilyen irányú kiszélesítésére is. A tekepálya terveit és az alapozási munkákat a válla­lat dolgozói végezték társa­dalmi munkával — aminek értéke immár meghaladja az egymillió forintot —, a nagyobb szakértelmet, vagy gépi berendezéseket igénylő munkálatokat a helyi társ­­vállalatok végezték el. A környezetébe harmoni­kusan illeszkedő alacsony épülethez négy öltözőhelyi­ség kapcsolódik két-két für­dővel és szertárszobával, valamennyin már a belső szépítés munkálatai folynak. A Dunavidéki Vendéglátó Vállalat sportegyesületének tekepályáját a tervek szerint május 1-én vehetik birtok­ba a sportág barátai. — jb — Labdarúgás Elhalasztották a móri járás MNK-mérkőzéseit. A részt vevő csapatok közül többen kérték a móri járási labdarúgó-szövet­ségtől, hogy az eredetileg feb­ruár 14-re és 21-re kiírt fordu­lók időpontját a kedvezőtlen pályaviszonyok miatt halasszák későbbre. A szövetség elnöksé­ge úgy döntött, — dicséretre méltóan! — hogy helyt ad a kéréseknek és a találkozókat ké­sőbbi időpontokban játsszák le. A móri járás téli labdarúgó teremtornáján véget értek a csoportmérkőzések, a döntőt február 14-én a Móri SE és a Bakonycsernye csapatai játsz­­szák, míg a 3-ik helyért Pusz­tavám és Fehérvárcsurgó együt­tesei mérkőznek. A Videoton SC rendezésében serdülő labdarúgó teremtorna lesz ma 9 órai kezdettel Szé­kesfehérváron, a Münnich Fe­renc Általános Iskola tornater­mében. A tornán a Bakony Ve­gyész, a D. Kohász, a Rába ETO a Tatabányai Bányász, a Szom­bathelyi Haladás és a Videoton SC csapatai vesznek részt. Labdarúgás Mezőföld Kupa A Mezőföld labdarúgó ku­pában a hirtelenül beállt hó­olvadás alaposan megváltoz­tatta a sportpályák játékterét és a nehéz talaj próbára tet­te a csapatok játékosait. Az első három forduló eredmé­nyei: D. Építők—D. Volán 8:0 (4:0) Kertvárosi sporttelep, 100 néző. Vezette: Tar. A jó erőben lévő Építők ilyen arányban is megérde­melten nyert. Góllövők: Ju­hász (3), Labáth (2), Simon, Ármai, Szakács. Mezőfalva—Perkáta 3:2 (1:0) Perkáta, 150 néző. Vezette: Ágoston. Küzdelmes mérkőzésen ti­zenegyesből lőtt góllal nyert a vendégcsapat. Góllövők: Miklós II (2. egyet tizen­egyesből), Sümegi, illetve Já­róka, Bódi. Paks—Toldi SE 2:1 (1:1) Paks, 200 néző. Vezette: Mátyus. A nehéz talajon a Toldi SE nem használta ki helyzeteit, a paksiak viszont kétszer is eredményesnek bizonyultak. Góllövők: Porga, Kovács, il­letve Vidovics. Tamási—D. Kohász ifjúsági 2:0 (2:0) Központi sporttelep, vezet­te: Tóth J. Az edzőpályán nagy sárda­­gasztás közepette nyert a ta­mási csapat. Góllövők: Szaj­kó, Rob. Pincehely—Sárbogárdi Videoton 2:1 (0:0) Pincehely, 150 néző. Vezet­te: Martikán. A sportszerű mérkőzésen a szerencsésebb csapat győzött. Góllövők: Kuvik (2), illetve Zelnik. A Szabadegyháza—Ercsi mérkőzést közös megegyezés­sel később játsszák le. * A második forduló ered­ményei : D. Építők—Szabadegyháza 2:1 (2:1) Szabadegyháza, 100 néző. Vezette: Miczi. Góllövők: Lábár (2), illetve Vizi. A jeges pályán, szoros mér­kőzésen nyert a vendég Épí­tők: D. Volán—Ercsi Kinizsi 2:0 (1:0) D. Papír pálya. Vezette: Kovács G. A sportszerű mérkőzésen végig a Volán irányított. Góllövők: Garbacz, Evele, Tamási—Perkáta 2:1 (1:1) Tamási-Fornád, 100 néző. Vezette: dr. Golubov. Kiegyenlített küzdelem, a Perkáta tizenegyest hibázott. Góllövők: Horváth P., Rob, illetve Berthold. Mezőfalva—D. Kohász (ifi) 1:0 (0:0) Mezőfalva, 150 néző. Ve­zette: Márta. A jobb képességű hazai együttes a kitűnően védekező Kohász-fiatalok ellen mini-­ mális különbséggel győzött. Góllövő: Horváth A. H. Toldi SE—Pincehely 4:1 (2:0) Ercsi, 200 néző. Vezette: Hernádi. A honvédegyüttes végigtá­madta a kilencven percet. Góllövők: Rókás (3), Der­­vanics, illetve Petki. Sárbogárdi Videoton— Paksi SE 2:0 (1:0) A fagyos, jeges talajhoz jobban alkalmazkodott a ha­zai csapat. Góllövők: Tóth, Somogyi. * A harmadik forduló ered­ményei : Építők—Ercsi Kinizsi 2:1 (0:1) Ercsi, 200 néző. Vezette: Márta. Góllövők­: Lábát, Adud, il­letve Kovács F. Jó iramú mérkőzésen az Építők a második félidőben harcolta ki a győzelmet. D. Volán—Szabadegyháza 5:2 (1:2) D. Papír pálya, 50 néző. Ve­zette: Balogh. A vendégek az első játék­részben — még bírták erővel — vezettek, végül a Volán hengerelt. Góllövők: Garbacz (2), Nagy L. (2), Evele, illetve Fánczi, Rosta. ' : - ‘:'!!d­ Baloq A­­ Mezőfalva—Tamási 1:0 (0:0) Tamási-Fornád, 200 néző. Vezette: Jáskó. A két területi bajnokság­ban szereplő csapat találko­zóján a rutinosabb játékosok­ból álló vendégek nyertek. Góllövő: Németh A. D. Kohász ifi—Perkáta Központi sporttelep, 50 né­ző. Vezette: Ocztos. A meglepő, jó iramú mér­kőzésen a fiatal Kohász egy­ségesebb csapata győzött. Góllövők: Pruckner, Tóth I, illetve Bódi. Paksi SE—Pincehely 2:1 (0:0) Pincehely, 200 néző. Vezet­te: Zloch. A két Tolna megyei csapat találkozóját a vendég paksi­ak nyerték. Góllövők: Blatt, Sáthy, il­letve Kántor (tizenegyesből). H. Toldi SE—Sárbogárdi Videoton 2:0 (0:0) Sárbogárd, 100 néző. Ve­zette: Tóth L. A honvédcsapat támadott többet és megérdemelten győzött. Góllövő: Mukli Gy. (2). A kupa állása. Északi csoport: I. D. Építők 3 3 0 0 12- 2 6 2. D. Volán 3 2 0 1 7-10 4 3. Ercsi Kinizsi 2 0 0 2 1- 4 0 4. Szabadegyháza 2 0 0 2 3- 7 0 Középcsoport: 1. Mezőfalva 3 3 0 0 5-2 6 2. Tamási 3 2 0 1 4-2 4 3. D. Kohász (vegy.) 3 1 0 2 2-4 2 4. Perkáta 3 0 0 3 4-7 0 Déli csoport: 1. H. Toldi SE 3 2 0 1 7-3 4 2. Paksi SE 3 2 0 1 4-4 4 3. Sárbogárdi VT 3 1 0 2 3-4 2 1. Pincehely 3 1 0 2 4-7 2 — markó — 7, QiPAl PJE­T Nagy engedményes szörpvásár­­ a kiemelt sárbogárdi, enyingi, bicskei, I­­PIH dunaújvárosi, ercsi, gárdonyi L­ff­W szövetkezeti boltokban és a Fehérvár Áruházban 1 ______________________________________________________________________________________________________________

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék