Fejér Megyei Hírlap, 1982. április (38. évfolyam, 77-100. szám)

1982-04-23 / 94. szám

6. OLDAL Hirdetés || Rádió- és tv-műsor HALÁLOZÁS. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó leányom, nővérünk, sógornőm, nagynénénk és rokonunk SZABÓ MÁRTONNÉ született Magda Julianna nyugdíjas dajka 60 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 1982. április 27-én, kedden fél kettő órakor lesz a Csutora temetőben. Gyászoló család. 3722 HALÁLOZÁS.­Fájó szívvel tudatom, hogy férjem ANFORT LAJOS elhunyt. Temetése 1982. április 27-én, kedden déli tizen­kettő órakor lesz a Csutora temetőben. Gyászoló felesége. 3707 HALÁLOZÁS. Mély fájdalommal tudatjuk­­ mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy H. VARGA JÁNOSNÉ született Madár Julianna 1982. március 29-én, 79 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 1982. április 27-én, kedden tizenegy órakor lesz a Csutora temetőben. Gyászoló család. Lakás: Szivár, Bulcsú u. 16. 3718 . HALÁLOZÁS. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett drága jó fiúnk, testvérünk, sógorunk, nagybácsink, és rokonunk IFJ. BARNA ISTVÁN Édász dolgozó 1982. április 26-a napján, életének 43. évében hosszantartó türelemmel viselt, súlyos betegség után elhunyt. Temetése 1982. április 26-án délután három órakor lesz a Fecskeparti temetőben. Gyászoló család. Lakás: 8000 Szivár, Móri út 132. 3819 HALÁLOZÁS. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazok­kal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó feleségem, édes­anyánk, nagymamánk, dédmamánk, testvérem, anyósunk, nagy­nénénk és rokonunk ID. SZENTES ZOLTÁNNÉ született Schusz­­ter Mária, 1982. április 14-én, életének f1.­évében, rövid szenvedés után, váratlanul elhunyt. Drága halottunkat 1982. április 27-én, kedden du. kettő órakor helyezzük örök nyugalomra a székesfe­hérvári Csutora temetőben. Gyászoló család. Lakás: Szivár, Losonci u. 18. 3821 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk ÖZV. KUN JÁNOSNÉ temetésén megjelen­tek, és fájdalmunkat enyhíteni kívánták. Gyászoló család. 3714 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Köszönetünket fejezzük ki mind­azoknak, akik HORVÁTH JÓZSEF temetésén megjelentek, és részvétüket fejezték ki. Hári és Kiss család. 3643 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Ezúton mondunk köszönetet mind­azoknak a hozzátartozóknak, barátoknak és ismerősöknek, akik drága jó édesanyánk ÖZV. NÉMETH BALDUINNÉ temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és részvétükkel fájdalmunkat enyhítették. Külön köszönetünket fejezzük ki a 320. Szakmunkásképző Intézet dolgozóinak és lakótársainknak. Gyászoló család. 3644 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Ezúton mondunk köszönetet mind­azoknak, akik szeretett férjem, édesapám, nagyapám, apósom, testvérünk, sógorunk és rokonunk BERTA GYÖRGY temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel nagy fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. 3641 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Köszönetünket fejezzük ki mind­azoknak,­akik ÖZV. GYÖRFI KÁROL­YNÉ temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, bánatunkat enyhíteni igyekez­tek. Gyászoló család. 3642 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Köszönetet mondunk mindazoknak,­­akik drága halottunk ÖZV. LÉHNER FERENCNÉ temetésén meg­jelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, s mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család, 3516 x A megyei postahivatal éjsza­kai munkára munkaerőket ke­res hírlapkötegelésre, valamint egyesített felvevőt és táviratkéz­besítőt. Jelentkezés: Megyei pos­tahivatal, Kossuth u. 16. I. em. 27. szoba. 1367 x Székesfehérvári Sütőipari Vállalat betanított munkára fel­vesz férfi és női segédmunká­sokat. Jelentkezés a munkaügyi osztályon, Székesfehérvár, Zrínyi u. 1/c. 3058 x A Székesfehérvári Ingatlan­­kezelő Vállalat felvételt hirdet szerkezet és TMK-lakatos mun­kakörbe kiemelt órabérrel, va­lamint 1 fő esztergályost, mi­nimum 5 éves gyakorlattal. Je­lentkezés : IKV Szivár, Honvéd u. 1. sz. munkaügyi osztály. 3140 x A Fejér megyei Nyomda­ipari Vállalat 1 fiatal férfi se­gédmunkást éjszakai munkára felvesz. Jelentkezés a vállalat munkaügyi osztályán. Szivár, Irányi D. u. 6. 3809 x Az UNIVERZÁL Ipari Szö­vetkezet azonnali belépéssel fel­vesz gépkocsivezetőket és a Mó­ri úti autószervizhez két műsza­kos beosztással gépelni tudó, érettségivel rendelkező pénztá­­ros-számlázót. Jelentkezni lehet a szövetkezet munkaügyi osztá­lyán Szivár, Széchenyi u. 9. sz. 3624 x Az Agárdi Mezőgazdasági Kombinát felvételre keres vil­lanyszerelő szakmunkásokat, öt­napos munkahéttel. Bérezés: megállapodás szerint. Jelentkezés a kombinát igazgatási központjá­ban, a főmérnöknél. 1367 x A Pénzügyminiszter Tovább­képző Intézete az 1982/83. tan­évre mérlegképes könyvelői, fel­sőfokú költségvetési és képesí­tett könyvelői előkészítő oktatást szervez. Részletes tudnivaló megjelent a Pénzügyi Közlöny 1982. évi 1. számában. Felvilágo­sítást a Fejér megyei Tanács V. B. Pénzügyi Osztályán ad­nak. (Telefon: 12-061) Jelent­kezési határidő: 1982. április 30. 3650 x Már most gondoljon a befő­zésre! Olcsó áron, nagy vá­lasztékban kapható különböző öblösüveg 2 Ft/l, üvegpalack 1,50 Ft/db. egységáron. Meg­vásárolható : MÉH-telep Szivár, Rác u. 5., valamint minden já­rási székhelyen működő tele­pünkön. 3491. IBUSZ-HÍREK — társasutazasi AJÁN­LATUNK: Fekete-tengeri hajóút júl. 26—aug. 2-ig 7300 Ft-tól, 9500 Ft-ig, üdülés a Naposparton júl. 3—10. 5100 Ft. Rózsák völgyétől a Fekete-tengerig szept. 14—18. 5000 Ft. Győr—Pozsony jún. 19— 20. 475 Ft. Hollókő jún. 27. 267 Ft. Jelentkezés, részletes felvilágo­sítás az IBUSZ Utazási Irodá­ban. Szivár, Ady Endre u. 2. sz. alatt. Tel.: 11-510. 201 899 — CAMPINGEZŐK FIGYELEM! A legolcsóbb társasutazási-üdü­­lési lehetőséget ajánljuk, s ezzel segítséget kívánunk nyújtani utazási gondjainak megoldásá­ban. Valamennyi ajánlatunknál utazás szgk-val, elhelyezés campingben. Saját valutakeret terhére. 1982. VI. 12. Legszebb szlovákiai városok sorozatban. Nyitra—Selmecbánya megtekin­tése. 1 napos társasutazás. R. d.: 180 Ft (belépőkkel, étkezéssel, idegenvezetéssel). 1982. VII. 12— 25. Üdülés a bolgár tengerparton. 7 nap teljes ellátással Kanicsiá­­ban. 14 napos társasutazás. Vá­rosnézés számos városban — idegenvezetéssel. Kazán és Sip­ka szorosok megtekintése. Hajó­­kirándulás. Számos egyéb prog­ram. 2 főváros megtekintése. R. d.: 3500 Ft + 150 dinár. 1982. VIII. 15—22. Szlovákiai vártúra. Körutazás a 10 legszebb vár és számos város megtekintésével, idegenvezetéssel. Számos egyéb program. 8 napos társasutazás. R. d.: 990 Ft. Valamennyi utun­kat idegenvezető vezeti, és a több napos utakat gk.-szerelő is kiséri. 12 év alatt gyermekked­vezmények! Várjuk szíves je­lentkezésüket : Camping Club 8000 Szivár, Jancsár u. 13. 201 891 APRÓ­HIRDETÉS JARMO X Z-s 1200-as ZSIGULI jó állapotban eladó. Ér­deklődni: Magyar autó­szerelő Szfvár, Vörös Hadsereg út 382. 2778 x ZA-s TRABANT el­adó. Szfvár, Vörös Had­sereg u. 88. X. 1. Érdek­lődni az esti órákban. 2796 x KOMÁR 2 segédmo­tor eladó, 4000 km-t fu­tott. Szfvár, Beregszászi u. 5._________________2877 X Eladó WARTBURG PD-s megkímélt álla­potban. Érdeklődni: Ce­­ce, Petőfi u. 14. Miklós. 2888 X 408-as MOSZKVICS alkatrésznek eladó. Szé­kesfehérvár, Alvinci u. 29. Maros­negy. 2894 x Garázsban tartott PH-s TRABANT Spé­ciét vizsgáztatva eladó. Tabajd, Petőfi u. 88. 2909 INGATLAN : KŐSZÁRHEGYEN 222 n.-ös telek, meg­kezdett építkezéssel el­adó. Ára 60 000 Ft. Ér­deklődni: Gárdony, Szabadság út 16. III/24. 2564 x Kertes családi HÁZ 1400 n.-ös telekkel azon­nal beköltözhetően sür­gősen eladó. Kőszár­­hegy, Fő út 1. Érdek­lődni: 13 órától 20 óráig. Szivár, Vágóhíd portán. 2567 x ABÁN 63-as műút mellett nyíló szőlő és beépíthető földterületek ELADÓK. Ugyanott gazdálkodásra alkal­mas 1000 n.-ölön fekvő ház eladó. Érdeklődni: Oroszi Józsefné Aba, Kossuth u. 81. 2799 x Kétszoba, konyhás, vízvezetékes HÁZ eladó Sárbogárdon. Érdeklőd­ni: Farkas László Sár­­bogárd, Lázár u. 8. 2791 x Kertes családi HÁZ 3 szoba, összkomfort + melléképület eladó, Szé­kesfehérvár, Wagner u. 8. 2853 x SÁRSZENTMIHÁ­­LYON új családi ház beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Szivár, Le­nin u. 35. 1/3. 2893 x öreghegyen 1000 n.­­ös SZÜLŐFÖLD eladó. Érdeklődni lehet: Szé­kesfehérvár, Bereznai u. 8. szám, mindennap. 2899 LAKÁS X 1 1/2 szobás SZÖ­VETKEZETI lakás el­adó. Érdeklődni: szom­bat, vasárnap, Szivár, Lenin u. 55. I. 4. 2560 X SZÉTKÖLTÖZÖK! Nagyméretű 3 szobás, gázfűtéses, tanácsi la­kást és 2 szoba, étkező­­konyhás öröklakást cse­rélnénk 4—5 szobás öröklakásra vagy csa­ládi házra, ill. társas lakrészre. „Szép kör­nyezet 2741” jeligére a Kiadóba. ______­ 2741 x Élmunkás úti II. emeleti, 2 szoba, össz­komfortos szövetkezeti lakásunkat nagyobbra CSERÉLNÉNK. „Há­rom szoba 2884” jeligé­re a Kiadóba._______2884 x Egy szoba, étkező­fülkés, tanácsi lakáso­mat ELCSERÉLNÉM kis családi házra. „Kis kertes 2890” jeligére a Kiadóba._____________2890 x 200 000 kp + OTP- átvállalással másfél szo­básig összkomfortos la­kásmegoldást keresek. „Lakótelep 2908” jeligére a Kiadóba._________ 2908 x Móri, kétszobás, komfortos, tanácsi la­kásra ELCSERÉLNÉM budapesti nagyméretű egyszobás, komfortos (szén negyedben! ta­nácsi lakásom. „Lipót­város 2900” jeligére ké­rem a Kiadóba. 2900 VEGYES x Naponta friss ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS, primőráruk nagy vá­lasztékával várom ked­ves vásárlóimat. Ud­varias kiszolgálás.­ Nyit­va 7—12-ig, 14*-től 19-ig. Szombaton 7-től 13-ig. Szivár, Jancsár u. 27. ABC mellett.____________ X MATEMATIKÁBÓL KORREPETÁLOK. Szé­kesfehérvár, Benke F. u. 5, fszt. 3._________3754 X MATEMATIKÁBÓL korrepetálok. Szfvár, dr. Münnich ltp. 55, 06. em. 4._______________3466 x 1940 előtt gyártott nagy szuper RÁDIÓT veszek. Tóth Károly, Szfvár, Horvát I. út 19. Tel.: 14­ 971.__________2579 x Családi és társas­házak központi FŰTÉS­SZERELÉSÉT rövid ha­táridővel vállalom. Cím: Nemes János Szé­kesfehérvár, Esze Ta­­más u. 1. IX/96. 2580 x Eladó nagyméretű HORGÁSZCSÓNAK le­kezelt állapotban, tarto­zékokkal. Palotai u. 10. ______________________2598 X ÜZLETHELYISÉGET vagy erre a célra al­kalmas helyiséget bé­relnék. „Ár és cím meg­jelöléssel 2879” jeligére a Kiadóba. 2879 x Lábazatépítéshez, díszítéshez használható 1 m3 MÁRVÁNY szél­csík és kerítés vas­anyag eladó. velence­­fürdő, VI. u. 60. Érdek­lődni a helyszínen hét­végém_______________2881 X BÁRSONYBUTIK. Bársony farmerok, több­féle színben és méretben a készítőnél 550 Ft-os áron. Méret után is ké­szítek. Horváth Gábor szabómester Szfvár, Schönherz Zoltán u. 44. x 2 db egyéves, drapp csíkos Agáta FOTEL el­adó 3000 Ft/db. Szivár, Géza­­u. 88. IV. em. 2. x Szoba, konyha, für­dőszobás, külön bejára­tú lakrészt BÉRELNÉK. „Nyugdíjas házaspár 2795” jeligére a Kiadóba ármegjelöléssel,______2795 x Magányos, közép­korú férfi, magánvál­lalkozónál építkezések­kel kapcsolatos bár­milyen segédmunkát, ill. fuvarosnál rakodást vál­lal. Naponta időkor­látozás nélkül „Igény szerint egész évre 2782” jeligére a Kiadóba. 2782 X HEGESZTENI tudó lakatost délutáni elfog­laltságra felveszek, „Autószerelő 2777” jel­­igére a Kiadóba. 2777 x Szállításra, perme­tezésre alkalmas 2 ke­rekű KERTI TRAKTOR, pótkocsival, ekével, 120 1-es tartállyal eladó. Si­pos, Pázmánd, Táncsics u.____________________2775 x Újszerű állapotban lévő 2 tonnás GUMIS­­KEREKŰ lovaskocsi igé­nyesnek eladó. Fehér Ferenc 8083 Csákvár, Kossuth u. 25/a, 2766 X 15­03 MOZAIKPAR­KETTA eladó, szoba, összkomfortos igényes­nek kiadó. Szivár, Ve­­reckei u. 17._________2896 x Gázpalack, garzon­tűzhely felszerelés új olajoshordó, kannák ELADÓK. Szivár, Huba U. 16._________________2907 x NUTRIÁK vemhes és süldők, nőstények el­adók. Sárbogárd, Ady E. u. 237. Bánfainál. x 1­0 db heréti CSIKÓ és 7 hónapos bika el­­adó. Tátra u. 77. 2800 x Saját tenyésztésű DÍSZHALAK nagy vá­lasztékban kaphatók. Szivár, Palotai u. 4. 2880 — HIDROFOR motor­ral jó állapotban eladó. Csákvár, Ady E. u. 23. alatt._________________302 673 — Szabad szombaton, vasárnap, és a hét más napjain du. 3-tól VÁL­LALNA lakatos, kőmű­ves mellett munkát, ásást és egyéb munkát. Szfvár, Rákóczi u. 41/b. fszt. 2.________________302 676 — Hétvégi háznak, vagy pecsenyesütőnek is kialakítható faház el­adó. Szfvár, Élmunkás u. 23. sz. 302 682 — 200-as faipari kom­binált GYALUGÉP el­adó. Szfvár, Élmunkás u 57, 1/5.__________302 680 — Régi tipusú CITE­RÁT VENNÉK. „Zene­kedvelő” jeligére a Hirdetőbe. 302 685 — Kétszáz literes ab­roncsos OLAJOSHOR­­DOK eladók. Szivár, Nefelejcs u. 30. 302 686 — zöldségkereskede­lemben jártas, gyakor­lattal rendelkező fiatal­ember Lada Combival elhelyezkedne magános­nál. FŐÁLLÁSBAN. Más szakmában is: „Minden megoldás érde­kel 302 683” jeligére a Hirdetőbe:_____ 302 683 _ AUTÓSOK FIGYE­­LEM! Zsigulik, Polski Fiatok, Moszkvicsok, Niza, JAZ és egyéb mo­torok generálj­avítását nagyon precíz gépekkel és igen pontos munká­val, rövid határidővel vállalom. özv. Tőke Istvánná, Szivár, Sallai I. u. 14. Telefon: 11­ 959. — Matematikából kor­repetáló tanárt kere­sek ötödik osztályos gyermekem mellé. „Csü­törtök délután” jeligére a Hirdetőbe.__________302 693 — Lengyel aijtóüléses gyermek sportkocsi el­adó. Este 6 után Szivár, Mikszáth U. 7. VI/93. — Beépített 120 literes AKVÁRIUM eladó. Szfvár, Vörös Hadsereg út 100. X/63. 19 óra után. — Háztartási PB. GÁZREZSŐ jótállásos és kocsiba szerelhető gyermek SPORTKOCSI újonnan eladó. Érdek­lődni : Szfvár, Benke F. u. 13. V/23.__________302 712 — Eladó egy kétajtós SZEKRÉNY, dohányzó­­asztal és egy piros he­verő. Szfvár, Sebes I. u. 15. 1/5.____________302 713 — 1300 * literes olajos TARTÁLY olcsón eladó. Érdeklődni lehet: du. 4 órától Szfvár, Vértanú u. 90._________________302 718 — CSÓTÁNY, poloska és minden egyéb rovar, UT. rágcsáló irtását ga­ranciával, import vegy­szerekkel vállalom. Ne­mes eü. gázmester, Szfvár, 2. -Pf. 76. 302 720 — BETONKEVERŐ eladó, motor nélkül. Szfvár, Borszéki út 10. — Napos- és előnevelt CSIBÉK, Hampshire, kendermagos fajták kaphatók és előj­egy­ez­­hetők. Nagy tételben szállítással. Szivár, Móri út 40._________________302 460 — Egy db leválasztott BIKABORJÜ eladó. Ur­­hida, Zrínyi M. u. 4. — 10 hetes ÜSZÖ-BORJÜ eladó. Jenő, Nagy S. u. 18. 302 679 — Vemhes anya-NUT­RIAK eladók. Mór, Bé­­ke út 32. Csévéék.______ — Nyolcéves kilenchó­­napos vemhes TEHÉN eladó. Vajta, Ady u. 41. STRAND BISZTRÓ A Mi várjuk Önt jövet, menet, étlen, szomjan el nem mehet! STRAND BISZTRÓ 3634 A Magyar Hűtőipari Vállalat Székesfehérvári Gyára AZONNALI BELÉPÉSSEL FELVESZ: lakatos szakmunkásokat, hűtőházi rakodókat, valamint saját kezelésű üzemi konyhájába egy szakácsnőt. Jelentkezni lehet: Hűtőház, munkaügy, Raktár u. 1. 2249 A VIDEOTON ELEKTRONIKAI VÁLLALAT FELVÉTELT HIRDET gyakorlattal rendelkező AUTÓSZERELŐ szakmunkások részére. Információt ad: a vállalat szállítási­­ főosztálya. Telefon: 12-605. 2571 A FEJÉR MEGYEI ÉLELMISZER­KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI VÁLLALAT azonnali belépéssel FELVESZ­ TEHERGÉPKOCSI­VEZETŐKET valamint RAKODÓMUNKÁSOKAT. Jelentkezni lehet a vállalat munkaügyi osztályán. SZÉKESFEHÉRVÁR, Vörös Hadsereg u. 8. 3486 Kossuth rádió 8.27: Benda: A falusi vásár. 9.25: A Magyar Néphadsereg Művész­­együttesének énekkara Liszt­­műveket énekel 9.42: Nemzetkö­zi mesefesztivál. 10.05: Hétszínvi­­rág. 10.35: Csuka Zoltán versei. 10.40: Suki András népi zenekara játszik. 11.00: Világszínházi­­ ma­gazin. 12.45: Közvetítés az aszta­litenisz EB-ről. 13.00: Hétvégi pa­noráma. 14.17: Kóruspódium. 14.32: Fúvószene. 14.45: Magyarán szólva... 15.05: Déki Lakatos Sándor népi zenekara játszik. 15.28: Dominó 16.00: Mélyfúrás. 17.05: Tudósítás az asztalitenisz EB-ről. 17.12: Gazdálkodj okosan! 19.15: Közvetítés az asztalitenisz EB-ről. 19.35: Fekete-fehér mennyország. 20.45: Operettked­velőknek. 21.30: Fűtői-fáig 22.15: Tudósítás az asztalitenisz EB- ről. 22.25: Tíz perc külpolitika. 22.35: Új zenei újság.. 23.25: Deli­bes: Coppélia. 1. felvonás. 0.10: Melódiakoktél. Petőfi rádió 8­05: Két kantáta. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.35: Magnósok, fi­gyelem! 9.21: Háttérbeszélgetés. 10.00: Zenedélelőtt. 11.35: Tánc­zenei koktél. 12.35: Édes anya­nyelvünk. 12.40: Népi muzsika. 13.15: Újdonságainkból 14.00 : Ket­tőtől—ötig ... * 17.00: Térkép és útravaló. 17.30: Ötödik sebesség. 18.35: Pophullám. 19.40: Régi nó­ta, híres nóta. 20.35: Volt egyszer egy vadnyugat 20.45: sokféle . . . az UFOR-ról! 21.45: Bikfalvy Jú­lia régi magyar dalokat énekel. 22.00: Ritmus! 22.30: Keresztút. 23.15: Tudósítás az asztalitenisz EB-ről. 23.25: Zenés játékokból. III. műsor 9.00: Iskolarádió. 9.30: Haydn-mű­­vek. 10 07: Mindenki zeneiskolá­ja. 12.27: „Énekeljenek a népek”. 13.07: Tóth László: Vita és vallo­más. 13.17: Fiataloknak a kor­társ zenéről. 13.52: Zenekari mu­zsika. 15.22: Magyar művészek operafelvételeiből. 16.10: Világ­újság 16.30: Kapcsoljuk a .22-es stúdiót. 19.05: Ifj zenei újság. 19.55: Magyar zeneszerzők. 20.33: Nagykanizsai dzsesszhétvége. 21.30: Operaművészlemezek. 22.49: Rendezte Gál István. Budapest tv 1 8.00: Tv-torna. (Ism. Sz) 8.05: Iskola-tv: Oroszul beszé­lünk 8.45: Fizikai kísérletek (közép­­isk. 1. oszt.) 9.05: Magyar irodalom (ált isk. 7. oszt.) 9.40: Magyar irodalom (ált. isk. alsótagozat) 10.30: Környezetismeret (ált. isk. 2. oszt.) 14.10: Iskola-tv: Magyar iroda­lom (alsótagozat) 16 35: Hírek 16.40: Postafiók 250. 16.55: Utazz velünk. Játékos ismeretterjesztő sorozat. (Sz) 17.35: Világkongresszus. Havan­nában. Riportfilm. (Sz) 18.20: Reklám 18.30: Öt perc meteorológia. (Sz) 18.35: Sorstársak 19 00: Reklám 19.10: Tv-torna. (Sz) 19.15: Esti mese. (Sz) 19.30: Tv-híradó. (Sz) 20.00: Delta 20.25: A fele sem igaz. Vetélkedőműsor 20.55: Szép a világ. Lehár Ferenc műveiből 21.55: Fiatalok órája 22.55: Tv-híradó 3. (Sz) Műsorajánlat 17.40: Világkongresszus Ha­vannában. Február 10—15. Havannában tanácskozott a X. Szakszervezeti Világkong­resszus. A Külpolitikai Szer­kesztőség riportfilmben szá­mol be a találkozóról. Szer­kesztő-riporter: Sugár And­rás. Operatőr: Bodó János. Rendező: Csenterics Ágnes. 20.55: Szép a világ... Ope­retthangverseny Lehár Fe­renc műveiből. Közreműkö­dik: Farkas Bálint, Felföldy Anikó, Kalmár Magda, Ko­vács József, Lehoczky Zsuzsa, Miller Lajos, Nagy János, Németh Sándor, Tiboldy Má­ria, Zsadon Andrea, valamint a Fővárosi Operettszínház balettkara, koerográfus Gé­­czy Éva és Széki József. Mű­sorvezető: Antal Imre. Veze­tő operatőr: Haraszti Zsolt és Bodó János. A rendező munkatársa: Muharay Csa­ba. Szerkesztette és rendezte: Csenterics Ágnes. 2. műsor: 21.55. Ki fizeti a révészt? Angol tévéfilmsorozat. VII./1. rész: Visszatérés a tegnapba. Fényképezte: Max Lamett. írta és rendezte: Michael J. Bird. Zene: Jennisz Markopu­­losz. Szereplők: Alan Halda­na—Jack Hedley, Annika Ze­­ferisz—Betty Arvaniti, Ma­­theosz Nukakisz—Takisz Em­manuel, Katerina Matakisz— Patience Collier, Babisz Szpi­­ridakisz—Neil McCarthy. Az angol-görög koprodukcióban készült hétrészes sorozat cí­me Kharon-ra, az alvilág ré­vészére utal, aki megfelelő obulus ellenében átszállítja a lelkeket az élőket a holtaktól elválasztó Styx folyón. A cse­lekmény a 20 évvel a II. vi­lágháború után a szigetre visszatérő, volt angol tiszt, Alan Haldane történetét me­séli el. Budapest tv II 20.00: Pulzus. (Sz) 20.45: öt perc meteorológia. (Ism. Sz) 20.50: Tv-híradó 2. (Sz) 21.10: Gólyavári esték 21.50: Reklám 21.55: Ki fizeti a révészt? Ma­gyarul beszélő angol tv­­filmsorozat. 7/1. rész: Visszatérés a tegnapba (Sz) Moszkva tv I 14.30: Hírek 14.50: Jobb, mint a városban 15.10: Orosz beszéd 15.40: Szamba Európa-bajnokság 16.15: Moszkva és a moszkvaiak 16.45: Sakk-iskola 17.15: Rajzfilm 18.05: Fiatalok címei 18.45: Ma a világban 19.00: G. Ponomarenko dalai 19.30: Nehéz idők Lengyelország­ban 21.00: Időnk 21.35: Koncert 23.25: Ma a világban Osztrák tv I 18.00: Panoptikum 18.30: Mi 19.00: Osztrák képek 19.30: Tv-híradó 20.15: Aktaszám XY — megoldatlan 21.15: Divatbemutató 21.20: Jolly Joker 22.10: Sporthírek 22.20: Éjszakai stúdió 23.20: Aktaszám XY — megoldatlan 23.30: Hírek Osztrák tv II 18.30: Szájkosár nélkül — Ifjúsági magazin 19.30: Tv-híradó 20.15: Nagy kaland a Himalayán — Filmsorozat (5. rész) 21.15: Divatbemutató 21.20: Riportműsor 22.20: A 2022. évben — New York a harmadik évezred elején. Amerikai film 28.55: Hírek Jugoszláv tv I 17.10: Magyar nyelvű tv-napló 17.30: Videooldalak (Zg) 17.40: Hírek (Zg) 17.45: Kolibri — gyermekműsor (Bg) 18.15: Ifjúsági adás 18.45: A fiatalok szava — ifjúsági adás (Zg) 19.15: Rajzfilm (Zg) 19.21: Reklám (Zg) 19.27: Ma este (Zg) 19.30: Tv-napló 19.55: Reklám (Zg) 20.00:­Hill Street Blues — filmsorozat (Zg) 20.55: Reklám (Zg) 21.00: Mostani esők — könnyű­zenei adás (Zg) 2­1.45: Tv-napló 22.00: Pénteken 22-kor — kulturális mozaik (Bg) 23.30: Hírek (Bg) Jugoszláv tv II 19.15: Tudta-e? (Zg) 19.27: Ma este (Zg) 19.30: Tv-napló 19.55: Reklám (Zg) 20.00: Zenei események (Zg) 20.45: Reklám (Zg) 20.50: Zágrábi körkép (Zg) 20.50: Huszonnégy óra (Bg) 21.05: Dokumentumadás (Zg) 21.50: Reklám (Zg) 21.55: Csúfak és gonoszok — olasz játékfilm (Zg) Szlovák tv 1­ 6.40: Iskola-tv (Ism ) 9.10: Zenés, szórakoztató gyer­mekműsor 9.40: Nők magazinja 16.10: Dennis, a család réme. . Amerikai ifjúsági tv-film­­sorozat. 11. rész 16.35: Arcképek. Rövidfilm­­összeállítás 17.40: Tanácsadóműsor kiskerttulajdonosoknak. 7. rész 18 00: Bratislavai magazin 18.15: Spanyolország. Természet­film 18.40: Dokumentumműsor 19.10: Esti mese 19.20: Időjárás jelentés és műsorismertetés 19.30: Tv-híradó 20.00: Egyedül a farkasok között. Bolgár tv-filmsorozat. 3. rész 22.05: Ez történt 24 óra alatt 22.20: Szófukar unokaöccs. Francia film 0.00: Hírese Szlovák tv II 16.45: Levelek. Feliratos tunéziai film 18.30: Mai szemmel. Dokumentumfilm 19.00: Figyelmünk középpontjá­ban. Riportműsor 20.00: Főiskolások vetélkedő­műsora. 5. rész 21.15: Időszerű események 21.30: Klimits Lajos: Ragadó ár. Tv-játék 23.00: Dzsesszmuzsika FEJÉR MEGYEI HÍRLAP , 1982. ÁPRILIS 23.

Next