Fejér Megyei Hírlap, 1996. december (52. évfolyam, 281-304. szám)

1996-12-06 / 285. szám

16 FEJÉR MEGYEI HÍRLAP KRIMIKRÓNIKA A Fejér Megyei Rendőr­főkapitányság az alábbi bűnesetekről tájékoztatta a szerkesztőséget. Iratok, készpénz a parkoló autókból Székesfehérváron a Profi üzlet melletti parko­lóban egy Trabantot törtek fel. Táskát, abban iratokat és némi készpénzt vittek el, a kár háromezer forint. A Fehérvár Áruház parkoló­jában egy Wartburg esett a fosztogatók áldozatául: táskát, iratokat loptak el a kocsiból, a kár 6000 forint. Szomjas betörő Lovasberényben, a Ká­ka dűlőben egy hétvégi há­zat törtek fel ismeretlenek: elvitték a PB-palackot, egy magnós rádiót, plédet. Va­lószínűleg szomjasak le­hettek a betörők, mert 20 li­ter bort is magukkal vittek, a kár 50 ezer forint. Ellopták a Fordot Székesfehérváron a Ki­rálysorról egy Ford Sierrát loptak el, a kár 700 ezer fo­rint. Dunaújvárosban a Szórád Márton utca egyik negyedik emeleti lakásá­ból a videót és készpénzt vitték el a hívatlan látoga­tók, a kár 240 ezer forint. Súlyos közlekedési balesetek Két súlyos baleset is tör­tént december 4-én a me­gyében. Székesfehérváron a József utcában a parkoló­ból a kereszteződés felé ment Opeljével H. István. Jobbra kanyarodás közben nem adott elsőbbséget egy gyalogosnak. Elütötte őt, a nyugdíjas hölgy súlyosan megsérült. Szintén egy ke­reszteződésben történt bal­eset Dunaújvárosban is. J. Tamás nagy sebességgel hajtott be Ford Transitjával a Vasmű utca-Építők utca kereszteződésébe, ahol elütött egy szabályosan közlekedő kerékpárost. A fiatal nőt súlyos sérülések­kel vitték kórházba. | HIPHOPBOYZ ^ és EMBEREK együttes KÖZÖS KONCERT Székesfehérvár, AREV Csarnok 1996. december 28. 19 óra 30 perc. ^ Jegyek elővételben már kaphatók! !j Vas- Edénybolt árukínálata: Húsdarálók: 8-10-32-es Hurkatöltők Üst, Zsírbödönök Hússütő­ tepsik Zom. mosogató edények Vágódeszkák Konyhamérlegek Kerti és kőműves szerszámok Mezőgazdasági fólia _ Szemeteskuka * Egyéb műanyagáruk Szeretettel várjuk vásárlóinkat­­ a dr. Koch László u. 11. szám alatt! MEGKEZDTÜK SÁRGARÉZ-RUDAK (kör és hatszög) raktári értékesítését Szivár, Mártírok u. 5. Tel.: 22/333-835. Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti: Szárazföldünk keleti és középső térsége fölött nagyméretű anticiklon helyezke­dik el, ahol többnyire felhős, párás az idő. Ugyanakkor a Skandináv­­félszigettől a Brit-szigeteken és a Pireneusi-félszigeten át egészen Afrika északi partvidékéig több középpontú ciklonrendszer húzó­dik. A Kárpát-medencét kitöltő nyirkos, hűvös légtömeg fölé to­vábbra is enyhe levegő szivárog, amely kedvez a pára, köd megma­radásának, így a következő 24 órá­ban hazánkban folytatódik a több­nyire csendes, párás, több helyen tartósan ködös idő. Várható időjárás az ország te­rületére péntek estig. Folytatódik a többnyire felhős, erősen párás, több helyen tartósan ködös idő, he­lyenként ködszitálással, egy-két helyen ónos szitálással. A hőmér­séklet a 0, a ködmentes területeken 5 fok körül valószínű. „Az évszázad fotóművészének”, Tóth Istvánnak nyílt tegnap kiállítása a fehérvári Szabadművelődés Házában. A tárlatot Péntek Imre József Attila-díjas költő és Őri Tóth István fotó­művész nyitotta meg Fotó: Pati-Nagy Bence VILLÁMINTERJÚ Aki rendőr akar lenni... A budapesti, a csopaki, a mis­kolci és a szegedi rendőr-szak­középiskola a jövő tanévben is indít képzést érettségizett fiatal­emberek számára. —Kiknek a jelentkezését vár­ják ezek az iskolák? — Elsősorban azokét a fiatal­emberekét, akik kedvet éreznek a rendőri pálya iránt és képesek eleget tenni a felvételi követel­ményeknek — mondta Forró János alezredes, a megyei főka­pitányság osztályvezetője. — A férfiakra elsősorban a rendőri szolgálat sajátosságai miatt szá­mítunk. A jelentkezésnek sok feltétele van, ezek közül csupán néhány: a 18-25 év közötti élet­kor, középiskolai érettségi, ma­gyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmas­ság és még sorolhatnám. —Az érdeklődők, hol kaphat­nak bővebb felvilágosítást az is­koláról és a felvételi követelmé­nyeiről? — Minden rendőrkapitány­ságon kaphatnak felvilágosítást a fiatalok. Az iskola egyébként kétéves, a képzés nappali tago­zaton zajlik. A diákok a rendőri ismereteken túl számítástechni­kát, idegen nyelvet és önvédel­mi ismeretek is elsajátíthatnak. — Meddig várják a felvételi­re a jelentkezéseket? — A jelentkezések beérkezé­sének határideje január 20. A Fejér megyei diákok a csopaki szakközépiskolában kapnak általános rendőri képzést. K. MOZAIK Rákóczi úti robbantás­­ sokban hasonlít a többihez Egész éjszaka folyt a tanúk kihallgatása a szerda esti Buda­pest, VII. kerület Rákóczi úti robbantás ügyében, és készül a fantomkép a feltételezett tettes­ről. Az MTI érdeklődésére csü­törtök reggel Kormos Endre, a Budapesti Rendőr-főkapitány­ság sajtóügyeletes elmondta, hogy a robbanás előtt a tanúk el­mondása szerint k­ét taxi állt meg a helyszín közelében. Az egyikből kiszállt egy magas, fe­kete, göndör hosszú hajú fiatal­ember. Amikor mintegy 80-90 méterre elhagyta a helyszínt az Astoria irányába, akkor lépett működésbe a robbanószerkezet. A két taxinak egyelőre csak a rendszámtöredéke ismert. Az elsődleges megállapítá­sok szerint a Klauzál téri, a Wes­selényi utcai és a Rákóczi úti robbantás nemcsak abban ha­sonlít, hogy mindhárom hely­színen csőbombát helyeztek el, hanem abban is, hogy maga a lő­portöltet egyik esetben sem rob­bant fel. Csak a gyutacs és a lő­por egy része okozta a detonáci­ót. Ellenkező esetben sokkal na­gyobb lehetett volna a robbanás. A csőbombában egyébként úgy­nevezett tüzérségi lőport he­lyeztek el. Jégpályán járó Mikulás... A Hoffmann-La Roche — vi­taminjáról, gyomorgyógyító tablettájáról ismert — svájci gyógyszergyár ajándékot ad Fe­hérvárnak. Szombaton, decem­ber 7-én délután 17 és 20 óra kö­zött nem lesz belépő a fehérvári műjégpályára. A Roche kibérel­te a jégpályát, hogy ezzel aján­dékozza meg a város és a kör­nyékbeli települések korcsolyá­zóit Mikulás napján. ORGAZDA HATÁRŐRÖK A Szegedi Katonai Ügyész­ség orgazdaság, valamint hiva­talos személy által elkövetett vesztegetés bűntettével vádol hét battonyai határőrt. Az ügyészség befejezte a nyomozást az ügyben, s a vád­iratot a Csongrád Megyei Bí­róság Katonai Tanácsának adja át — tájékoztatta a Magyar Távirati Iroda munkatársát He­gyes Tibor alezredes, katonai ügyész. A battonyai határátkelő útle­vélkezelő határőrei a múlt év októberétől ez év szeptemberéig — a vizsgálat megállapítása szerint — 14 lopott autót segí­tettek kijuttatni az országból. Az akciókat többnyire éjszaka bo­nyolították, amikor kisebb a for­galom, s csak egy-egy határőr kezelte az okmányokat. Egy autó illegális kijuttatá­sáért 2 ezer márka volt a juta­lom. A 14 nyugati típusú sze­mélygépkocsi értéke meghalad­ta a 31 millió forintot. Az akciókban részt vevő au­tótolvajokat még keresi a rend­őrség. A határőrökkel kapcso­latba került civil közvetítők el­len a Békés Megyei Rendőr-fő­kapitányság indított eljárást, míg az előzetes letartóztatásban lévő határőröknek Szegeden kell majd a katonai tanács elé állniuk. HAJNALI HOROSZKÓP (Nincs fontosabb bolygókapcsolat.) Ezúttal nem csak a Holdra kell fi­gyelnünk, hanem arra is, hogy a Mer­kúr és a Szaturnusz quadrátja még mindig érezteti a hatását. Tekintettel arra, hogy a Merkúr a Baki jegy ele­jén, a Szaturnusz pedig a Kos csillag­kép elején áll, elsősorban e két jegy szülöttei érzik béklyóba kötve magu­kat. Néha-néha már arra gondolnak, hogy összeesküdt ellenük a világ, hi­szen bármibe kezdenek, az mind ba­lul üt ki. Ilyenkor semmit sem szabad erőltetni, mert egy alkalmasabb idő­ben lényegesen kisebb fáradsággal ér­hetik el céljaikat. Csak ne feledkezze­nek meg róluk, mármint a célokról, az a lényeg. Nem lesznek könnyű hely­zetben ma a Mérleg jegyűek sem, mi­vel a Hold most ebben a jegyben tar­tózkodik és reggel a Jupiterrel, este pedig a Neptunnal quadrátba kerül. Ezek a konstellációk feszültségeket, félreértéseket, pletykát, intrikát je­leznek. Gondolják meg a Mérleg jegyűek azt is, hogy kit avatnak be bi­zalmukba, mert a környezetükben többen is vannak, akik visszaélhetnek kiszolgáltatott helyzetükkel. A születésnapjukat ünneplők ál­mai a következő életévükben végre valóra válnak. Hivatásuk területén és a magánélet szférájában is bátran kezdeményezzenek változtatásokat — mondjuk februárban — nem fog­ják megbánni. TRAFFIPAX A Fejér Megyei Rendőr-fő­kapitányság előzetes tájékozta­tása szerint ma 6 és 13,illetve 14 és 20 óra között Székesfehérvár területén, 8-tól 18 óráig pedig Móron és a 81-es főúton számít­hatnak sebesség-ellenőrzésre a gépj­árművezetők. 1996. december 6., PÉNTEK A mester tudja A kőművesek baráti beszélgetések során gyakran kijelentik, az átlagembernek fogalma sincs arról, nekik mennyit kell enni­ük és inniuk életükben. Néha csak kényszerből fogyasztanak, az építkezéseken a beruházók állandóan kínálgatják őket. Székesfehérvár melletti településen vállalt munkát az egyik­­ mester, az építkező férj—foglalkozására nézve testnevelő—a kőművest egy liter pálinkával várta, amit gondosan kikészített az asztalra. Meg is jött a szaki, aki nem veti meg az alkoholt, következésképpen elégedetten pillantott az üvegre. A fele­ség —ő orvosként dolgozik — látva a jelenetet, azonnal meg­jegyezte: „Fia maga ezt benyeli, májrákot kap.” A szakember lesütötte szemét, s halkan megjegyezte: „Tu­dom , asszonyom .Nem is iszom meg egyszerre...” (Horog) □ Úttervek közszemlén. A Fejér Megyei Közlekedési Fel­ügyelet megkezdte a 63. számú főút Székesfehérvárt nyugatról megkerülő szakaszának engedé­lyezési eljárását. Az erre vonat­kozó terveket a polgármesteri hi­vatalban, a II. emelet 60. számú szobában december 20-ig lehet megtekinteni. ■ Karácsonyi vásár. Szom­baton, december 7-én karácsonyi kirakodóvásár nyílik a Fehérvá­ron a Városház téren. A pavilo­nok között lesz két karitatív házi­kó is, amelyekben adományokat gyűjtenek: használt játékokat, könyveket. Ezeket jelképes ösz­­szegekért árusítják majd, hogy azok is tudjanak ajándékot venni szeretteiknek, akiknek egyéb­ként nem lenne erre módjuk. A használatból már kivont fillére­ket is a helyeken gyűjtik össze. □ Mikulás-napi úszóver­seny. Szombaton délelőtt tíz órától fogyatékos fiatalok mérik össze erejüket, gyorsaságukat Fehérváron a városi uszodában. Az országos úszóversenyre több, mint kétszázan neveztek be. ■ Jógaklub: Szombaton­ként, délután öt órától a Sahara jógával ismerkedhetnek az ér­deklődők Fehérváron, a Szabad­művelődés Házában. A belépés díjtalan. Madonna, a népszerű ameri­kai énekesnő mosolyogva tart­ja kezében az 1996. december 4-i ünnepségen átvett mű­vészeti díjat. A művésznő ezen a napon először jelent meg a nagyközönség előtt azóta, hogy gyermeke született Ha lehet választani... Az orvos vizsgálja a bete­get a rendelőben: — Dohányzik? — Nem doktor úr, ha le­het, inkább innék valamit... Jutalom a vonatrablók kézrekerítőinek Megju­talmazták a november 4-én történt vonatrablás tetteseit kézrekerítő rendőröket. A Bu-­­karest és Bécs között közlekedő Dacia expressen külföldi táma­dók — mint emlékezetes — több külföldi utast kiraboltak, majd meghúzva a vészféket, Új­szász és Tápiógyörgye között leugráltak a szerelvényről. A rendőrség és a vasút közös akci­ót szervezett elfogásukra, és többségüket kézre is kerítette. A sikeres együttműködés tizenhét résztvevőjét csütörtökön a sajtó nyilvánossága előtt jutalmazták meg Szolnokon. A jutalmakat az arra rászol­gáltak az Országos Rendőr Fő­­kapitányság vezetőitől, a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezető­jétől, illetve a MÁV Rt. megbí­zott vezérigazgatójától kapták. Diplomaták veszélyben A Tavasz Géza szófiai ma­gyar konzult ért atrocitáshoz ha­sonló incidensek egyáltalán nem ritkák Bulgáriában, ahol a külföldieket — köztük a diplo­matákat is — gyakran érik in­zultusok a külföldieket megzsa­rolni akaró rendőrök részéről. Az immár a világsajtót is fog­lalkoztató kínos esetről a bolgár hatóságok egy héten át hallgat­tak, s csak akkor ismerték el a történteket, amikor két bolgár napilap, a Demokracija és a Kontinent megszellőztette az ügyet. A bolgár belügyminiszté­rium keddi közleménye is még mindig azt hangoztatja, hogy a magyar diplomata közlekedési balesethez vonult ki, amikor az Auto-96 szófiai autókiállításon részt vevő, a rendőrök által zak­latott két magyar üzletember se­gítségére sietett a szófiai Orosz Emlékműhöz. Az incidens kapcsán a De­mokracija összeállítást közölt a külföldi diplomatákat a közel­múltban ért bulgáriai atrocitá­sokról. Januárban ismeretlen tettesek alaposan megverték Petr Pospihal cseh nagykövetet és Csin Csi-csiang kínai katonai attasét. Júniusban Cloberte Chekhiroff francia kulturális at­tasét rabolták ki Szófia belváro­sában, Huria Tazit, a marokkói nagykövetség tagját pedig egy szófiai piacon az árusok kezdték ütlegelni. A napjainkban mély gazdasá­gi válságot átélő Bulgáriában a pénzszerzésnek szinte minden módja megengedett. Például közlekedési rendőrök vadász­nak a külföldi rendszámú autók­ra. Értelmetlen betartani például a sebességkorlátozást, mert a zsebpénzt gyűjtő egyenruhások ezernyi más ürügyet találnak ar­ra, hogy megsarcolják az idege­neket. MA: House & Techno Party! Power Dance Hall Szivár. Holnap: Totális Power Őrület! Dr.: Bertók!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék